هریرود

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
هریرود
روخنه  مقدار دچی‌ین (P31) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

قاره آسیا  مقدار دچی‌ین (P30) ویکی دیتا دله
کشور افغانستان
ایران
ترکمنون  مقدار دچی‌ین (P17) ویکی دیتا دله
اداری منطقه غور  مقدار دچی‌ین (P131) ویکی دیتا دله
حوضه کشورون افغانستان، ایران و ترکمنون  مقدار دچی‌ین (P205) ویکی دیتا دله
سرعت 30 متر مکعب بر ثانیه  مقدار دچی‌ین (P2225) ویکی دیتا دله
سطحی ئو گتی 70600 کیلومتر مربع  مقدار دچی‌ین (P2053) ویکی دیتا دله
طول 1150 کیلومتر  مقدار دچی‌ین (P2043) ویکی دیتا دله
حوضه گتی 70600 کیلومتر مربع  مقدار دچی‌ین (P2053) ویکی دیتا دله
Map

هریرود اتا روخنه نوم هسته که افغانستان جه سرچشمه گیرنه. هری‌رودِ افغانستان دله چارتا ولایت جه گذرنه تا ایران خاک دله اِنه و خراسان دله، کشف‌رود جه قاطی بونه و خراسان تجن ره ساجنه و شونه ترکمنستون ِصحرا دله. این مسیری که هریرود نوم دارنه، ۱۱۰۰ کیلومتر هسته.

منابع[دچی‌ین]