پورتال:اسایی دکته‌ئون/دکته‌ئون ۱۲ سپتامبر ۲۰۱۵

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
 • جزیره‌یِ مسئله:
  • ترکیه‌یِ ارتش اتا شهر، جزیره نوم، ره هشت روز محاصره داشته. این شهر ِمردمون هم این اِت هفته دله حق نِداشتنه شه سِره جه بریم بِئِن و حکومت نظامی اعلام بَیبی‌یه. این شهر دله خِراک و ئو تموم بَیی‌یه و برق ره قطع هاکردنه.
  • نزدیک بیست نفر اعتراضات دله بمردنه که احتمالاً غیرنظامی بینه ولی دولِت اصرار کانده که وشون پ‌ک‌ک ِنظامیون بینه.
  • اروپا و ترکیه‌یِ حقوق‌بشری سازمان‌ها دولِت ره متهم هاکردنه که مردِم ره مِزراب یـِنّه. دولِت حتی اجازه نِدائه که جسدون ره هِچکی چال هاکِنه و مردِم شه بمرده‌ئون ِجنازه ره سِره‌ئون دله دارنه.
  • صلاح‌الدین دمیرتاش خاسته شه همراهون جه بوره شهر دله ولی وه ره نی‌یشتنه و وه اتا بیانیه دله بائوته "آک پارتی ِرهبرون جزیره‌یِ مردِم ره قتل‌عام هاکردنه چون اونجه‌یِ مردِم خلقون دموکراتیک حزب ره رأی هِدا بینه." وه همین‌جور این حزب ِطرفدارون ره بائوته: "شِمایی که ات‌سره غزه‌یِ مردِم وسّه برمه کانّی و اونان ره مظلوم دونّی، مگه جزیره‌یِ مردمون مسلمون نینه؟ مگه وشون آدِم نینه که اینتی وشون ره محاصره هاکردنی و وشون سَر بـِلا یارنی؟ مه نظر جزیره خله کوبانی ره موندِنه و بتومبه باوّم که ترکیه‌یِ کوبانی هسته."
  • جزیره‌یِ مردمون اسا بعد هشت روز تازه اجازه بَییتنه که شه سِره‌ئون جه بریم بِئِن.
  • جزیره‌یِ شهردار که خلقون ِدموکراتیک ِحزب جه هسته و اتا زنه، ره ترکیه‌یِ وزیر کشور برکنار هاکرده و وه ره متهم هاکردنه که مردمون ره تحریک هاکرده که مسلحانه شورش هاکِنِن و تجزیه‌طلبی و تروریسم ره تبلیغ هاکرده.
 • عربستون دله نشنال جئوگرافیک ِمجله ممنوع‌الچاپ بیّه چون ونه جلدِ سَر پاپ فرانسیس ِعکس دَیّه و ونه بـِن بَنویشته بی‌یه که وه اتا آروم انقلاب ره کاتولیک کلیسا دله اعمال هاکرده و مسیحیت ره دَره آپدیت کانده. (دویچه وله)
 • احمد محمدی، شاهی ِکشتی‌گیر، لاس وگاس ِتورنمنت دله برنز بَییته و المپیک ِسهمیه ره بَییته.