پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
G20 2017 logo.svg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۲۱:۳۶ جهونی

تاریخ:۱۶ آگوست ۲۰۱۷

أمروز ۲۴ فردینه ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۶:۳۶   پکن: ۰۵:۳۶   
دشنبه: ۰۲:۳۶   کابل: ۰۲:۰۶   
تهران: ۰۲:۰۶   
بیروت: ۰۰:۳۶    برلین: ۲۳:۳۶   
لندن: ۲۲:۳۶   نیویورک: ۱۷:۳۶


هفته آگوست مرداد فردینه ما
پنج‌شنبه ۱۰ ۱۹ ۱۸
جومه ۱۱ ۲۰ ۱۹
شنبه ۱۲ ۲۱ ۲۰
یه‌شنبه ۱۳ ۲۲ ۲۱
دِشنبه ۱۴ ۲۳ ۲۲
سه‌شنبه ۱۵ ۲۴ ۲۳
اَمروز ۱۶ ۲۵ ۲۴
دچی‌ین  

۱۶ آگوست ۲۰۱۷

  • ات‌سری نژادپرست اسپه‌دیم ویرجینیا ایالت دله تظاهرات هاکردنه و شهر شارلوتزویل دله برابری‌خائون جه درگیر بیینه و ات نفر ره بکاشتنه. این اتفاق په آمریکایِ مردمونی که نژادپرستی ره نخاش و وشون ره افراطی دونّه، اعتراضات راه دمبدانه و دونالد ترامپ ره مقصر بدونستنه. ترامپ گانه هر دِ وَر درگیریون ره مقصر دونده و نَوِسته هِدی جه درگیر بَوون. ونه گپ خله منتقدون ونگ‌وا ره ویشته هاکرده.
  • زمین رانش هاکردن و لاییز هاکردن ئو وسّه اقلا ۳۱۲ نفر سیرالئون دله بمردنه.
  • مهدی کروبی بائوته اعتصاب غذا کانده تا وه ره اتا علنی دادگاه دله محاکمه هاکنن.


دچی‌ین  

۱۴ آگوست ۲۰۱۷

  • ایران ِفوتوال ِفدراسیون باته احسان حاج صفی و مسعود شجاعی که شه تیم همراهی اتا اسراییلی تیم جه کا هاکردنه ره محروم نکانده. پئی‌ته خاستنه وشون ره محروم هاکنن که فیفا تهدید هاکرده. البته اسا شاید ات‌جور دیگه وشون ره غیرمستقیم تنبیه هاکنن یا تیم ملی دله دعوت نکانن.
دچی‌ین  

۱۳ آگوست ۲۰۱۷

  • حسن روحانی شه انتخابی وزیرون ره معرفی هاکرده تا مِیلس وشون ره رای‌اعتماد هاده. هیچ زنی یا سُنّی اقلیتی وزیرون دله دنینه و فقط وزارت علوم وسّه هچکی پیشنهاد نیّه.
  • شمالی کره و متحده ایالات لفظی درگیری شدید بیّه و کره‌ی رهبر باته گوآم ره حمله کانده.
دچی‌ین  

۱۲ آگوست ۲۰۱۷

  • مراکش رسماً فوتوال جهونی جام وسّه میزبونی بیته و سال 2026 اونجه ونه مسابقات برگزار بوائه. یعنن دِتا عربی کشور پئی به پئی میزبونی خانه دارن.