پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
Karimov Ufa.jpg
  • اسلام کریموف، ازبکستون ِرییس‌جمهور، بمرده. (عکس دله)
  • وا مازرون دله خله خرابی ببار بیارده و ویشترین خرابیون قائمشهر/شاهی دله بی‌یه. استانداری گانه طوفان هچکی ره مستقیماً نکاشته. بعضی شهرون لائیز هم بموئه و گلستون استان دله چن نفر بمردنه.
  • ایتالیا دله اتا شیش ریشتری زلزله بموئه و ده‌ها نفر بمردنه و وشون‌ها سره رِقِد بورده.
  • حسن یزدانی آزادِ كشتی دله قهرمون بیّه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۱:۲۸ جهونی

تاریخ:۳۰ سپتامبر ۲۰۱۶

أمروز ۱۰ هَره ما ۱۵۲۸ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۰:۲۸   پکن: ۱۹:۲۸   
دشنبه: ۱۶:۲۸   کابل: ۱۵:۵۸   
تهران: ۱۵:۵۸   
بیروت: ۱۴:۲۸    برلین: ۱۳:۲۸   
لندن: ۱۲:۲۸   نیویورک: ۰۷:۲۸

هفته سپتامبر مهر هَره ما
شنبه ۲۴ ۳ ۴
یه‌شنبه ۲۵ ۴ ۵
دِشنبه ۲۶ ۵ ۶
سه‌شنبه ۲۷ ۶ ۷
چارشنبه ۲۸ ۷ ۸
پنج‌شنبه ۲۹ ۸ ۹
اَمروز ۳۰ ۹ ۱۰
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.