پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
Shakemap Earthquake 24 Aug 2016 Italy.jpg
  • ایتالیا دله اتا شیش ریشتری زلزله بموئه و ده‌ها نفر بمردنه و وشون‌ها سره رِقِد بورده.(نقشه دله)
  • کمیل قاسمی سنگين وزن دله دوم بيّه.
  • حسن یزدانی آزادِ كشتی دله قهرمون بیّه.
  • همونی شوئی که قاسم رضایی بورده فرنگی کشتی دله برنز بَییته، بهداد سلیمی هم وزنه‌برداری دله ات‌ضرب رکورد ره بشکنی‌یه ولی اینتی که گانّه، هیئت‌ژولی، ناداوری جه، نی‌یشتنه مدالی بدست بیاره.
  • برزیل ۲۰۱۶ المپیک رسماً افتتاح بیّه.
  • ترکیه دله ارتش کودتا هاکرده ولی شکست بخاردنه. کودتاچیون احتمالاً فتح الله گولن په‌رو بینه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۲۱:۵۶ جهونی

تاریخ:۲۵ آگوست ۲۰۱۶

أمروز ۴ کِرچه ما ۱۵۲۸ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۶:۵۶   پکن: ۰۵:۵۶   
دشنبه: ۰۲:۵۶   کابل: ۰۲:۲۶   
تهران: ۰۲:۲۶   
بیروت: ۰۰:۵۶    برلین: ۲۳:۵۶   
لندن: ۲۲:۵۶   نیویورک: ۱۷:۵۶

هفته آگوست شهریور کِرچه ما
جومه ۱۹ ۲۹
شنبه ۲۰ ۳۰
یه‌شنبه ۲۱ ۳۱ ۰
دِشنبه ۲۲ ۱ ۱
سه‌شنبه ۲۳ ۲ ۲
چارشنبه ۲۴ ۳ ۳
اَمروز ۲۵ ۴ ۴
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.

دچی‌ین  

۲۴ آگوست ۲۰۱۶

نقشه
  • ایتالیا دله 6.2 ریشتر زلزله بموئه. اقلاً 80 نفر بمردنه و خله‌ها آوار بـِن درنه و آمار دقه-دقه جورته شونه. خرابیون لاتزیو و مارکا دله ویشته هسته و بعضی باستانی شهرون رقد بوردنه. این زلزله رم دله هم حس بیّه.


دچی‌ین  

۲۱ آگوست ۲۰۱۶

  • کمیل قاسمی المپیک دله نقره مدال بَیته و دوم بیّه. وه شه حریفون ره کانادا، مصر و گرجستون جه اتا-اتا شکست هدا و نیمه‌نهایی گدر اتا آمریکایی کشتی‌گیر ره درعرض ۳۳ ثانیه ۱۰-۰ بَوِرده و فینال ترکیه نماینده جه دکته. وه فینال سَره دِ بار سی ثانیه اولتیماتوم دله امتیاز از دست هِدا و ات بار هم دوشِک جه بریم بورده تا کا ره ۳-هیچ بباخه.
دچی‌ین  

۲۰ آگوست ۲۰۱۶

  • حسن یزدانی برزیل المپیک دله ایران ِ۷۴ کیلویِ نماینده بی‌یه. ونه مسابقه آزادکرون ِاولین روز دله قرار بَییته و ونه قرعه خِجیر دربمو. اولین دور استراحت داشته و بعد اتا هائیتی كشتی‌گیر ره چنتا فیتیله جا دَه-صفر بَوِرده و اًی قزاقستون و ترکیه ره هم با اختلاف بَوِرده تا بورده فینال. اون وَر جه جوردن باروز، آمریکایِ اسطوره‌یی کشتی‌گیر، اتا روس، انور گدایف نوم، جه دكته و این كا دله هر دِ نفر مصدوم بَیینه. گدایف ِبفره (=ابرو) بشکسته ولي وه همونتی تا فینال بموئه. فینال دله هر اتا سرپا یکه اعلام كاردنه، گدایف بفره خون یمو و وسته دکترها وه ره معالجه هاكنن؛ همینسه مسابقه شه طبیعی حالت جه دکته. روسی كاكر اولین نیمه ره شیش-هیچ بَوِرده ولي دومین نیمه حسن وه ره بدجور دپیته و آخرین ثانیه‌ئون كا ره مساوی هایکرده تا آخرین امتیازِ بَییتن وسّه قهرمون بَوائه.