پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
Flag of Kurdistan Workers Party (PKK).svg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۴:۲۱ جهونی

تاریخ:۵ آگوست ۲۰۱۵

أمروز ۱۳ فردینه ما ۱۵۲۶ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۳:۲۱   پکن: ۱۲:۲۱   
دشنبه: ۰۹:۲۱   کابل: ۰۸:۵۱   
تهران: ۰۸:۵۱   
بیروت: ۰۷:۲۱    برلین: ۰۶:۲۱   
لندن: ۰۵:۲۱   نیویورک: ۰۰:۲۱

هفته آگوست مرداد فردینه ما
پنج‌شنبه ۳۰ ۸ ۷
جومه ۳۱ ۹ ۸
شنبه ۱ ۱۰ ۹
یه‌شنبه ۲ ۱۱ ۱۰
دِشنبه ۳ ۱۲ ۱۱
سه‌شنبه ۴ ۱۳ ۱۲
اَمروز ۵ ۱۴ ۱۳
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.

دچی‌ین  

۴ آگوست ۲۰۱۵

  • آرتور ماس، کاتالونیایِ رییس‌جمهور، این منطقه‌یِ پارلمون ره رِقِد بِدا و بائوته خانه پارلمون وسّه ۲۷ سپتامیر ۲۰۱۵ اتا زودبَرِسی انتخابات بی‌یله. وه اتا استقلال‌طلب و سِواخا (=تجزیه‌طلب) هسته و ونه مذاکرات ایسپانیا دولِت جه نتیجه نِدائه، همینسه اسا خانه اتا جدید پارلمون بسازه تا اگه مطلق ِاکثریت ره بدست بیاره و بتونه بی‌اونکه لازم بائه مرکزی دولِتِ نظر ره بخائه، تیناری اتا رفراندوم استقلال بَیّن یا نَیِّن وسّه بی‌یله. (یورونیوز)
  • آسئان ِسران کوالالامپور دله جمع بَیینه تا چین جنوبی دریا خَوری گپ بَزنِن و مذاکره هاکِنِن. (یورونیوز)
دچی‌ین  

۳ آگوست ۲۰۱۵

دچی‌ین  

۲ آگوست ۲۰۱۵

  • پ‌ک‌ک اتا انفجاری حمله جه اتا ژاندارمری دَم دِتا ترکیه‌یی سرباز ره بَکاشته. این حمله آگری ِمنطقه دله، که ایران ِسامون وَر هسته، اتفاق دَکِته.
پ‌ک‌ک و ترکیه هِدی ره متهم کانّه که صلح‌نومه ره بشکِنینه و هر دِتا گانّه ونه شه جه دفاع هاکِنِن و انتقامی حمله این مسئله وسّه هسته. پ‌ک‌ک بائوته ترکی بالون‌ها (=هواپیمائون) چنتا غیرنظامی ره عراق کوردستون دله بَکاشتنه.
مسعود بارزانی، عراق ِکوردستون ِرییس‌جمهور، غیرنظامیون ِبمردن ره محکوم هاکرده و پ‌ک‌ک جه بخاسته عراق جه بریم بوره تا باعث نَواشه این منطقه‌یِ غیرنظامیون آسیب بَوینِن. این گپ عراقی کوردها میون خله مخالف پیدا هاکرده. منتقدون گانّه بارزانی خله شه منطقه‌یِ اقتصاد ره ترکیه جه وابسته هاکرده و همینسه اسا نَتونده حقیقت ره پِشتی هاکنه و مجبوره ترکیه پشت هِرِسته. (یورونیوز و بی‌بی‌سی)
دچی‌ین  

۱ آگوست ۲۰۱۵