پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
Karimov Ufa.jpg
  • اسلام کریموف، ازبکستون ِرییس‌جمهور، بمرده. (عکس دله)
  • وا مازرون دله خله خرابی ببار بیارده و ویشترین خرابیون قائمشهر/شاهی دله بی‌یه. استانداری گانه طوفان هچکی ره مستقیماً نکاشته. بعضی شهرون لائیز هم بموئه و گلستون استان دله چن نفر بمردنه.
  • ایتالیا دله اتا شیش ریشتری زلزله بموئه و ده‌ها نفر بمردنه و وشون‌ها سره رِقِد بورده.
  • حسن یزدانی آزادِ كشتی دله قهرمون بیّه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۲:۲۱ جهونی

تاریخ:۲۲ اکتبر ۲۰۱۶

أمروز ۲ تیره ما ۱۵۲۸ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۱:۲۱   پکن: ۱۰:۲۱   
دشنبه: ۰۷:۲۱   کابل: ۰۶:۵۱   
تهران: ۰۶:۵۱   
بیروت: ۰۵:۲۱    برلین: ۰۴:۲۱   
لندن: ۰۳:۲۱   نیویورک: ۲۲:۲۱

هفته اکتبر آبان تیره ما
یه‌شنبه ۱۶ ۲۵
دِشنبه ۱۷ ۲۶
سه‌شنبه ۱۸ ۲۷
چارشنبه ۱۹ ۲۸
پنج‌شنبه ۲۰ ۲۹ ۰
جومه ۲۱ ۳۰ ۱
اَمروز ۲۲ ۱ ۲
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.