پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
سید یوسف رضا گیلانی

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۷:۵۴ جهونی

تاریخ:۳۱ آگوست ۲۰۱۵

أمروز ۹ کِرچه ما ۱۵۲۶ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۵۴   پکن: ۱۵:۵۴   
دشنبه: ۱۲:۵۴   کابل: ۱۲:۲۴   
تهران: ۱۲:۲۴   
بیروت: ۱۰:۵۴    برلین: ۰۹:۵۴   
لندن: ۰۸:۵۴   نیویورک: ۰۳:۵۴

هفته آگوست شهریور کِرچه ما
سه‌شنبه ۲۵ ۳ ۳
چارشنبه ۲۶ ۴ ۴
پنج‌شنبه ۲۷ ۵ ۵
جومه ۲۸ ۶ ۶
شنبه ۲۹ ۷ ۷
یه‌شنبه ۳۰ ۸ ۸
اَمروز ۳۱ ۹ ۹
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.


دچی‌ین  

۲۹ آگوست ۲۰۱۵

دچی‌ین  

۲۸ آگوست ۲۰۱۵

  • کشمیر دله اتا درگیری سره ۸ نفر بمردنه و ۷۰ نفر مجروح بَیینه. هند و پاکستون هِدی ره متهم کانّه که این درگیری ِباعِث بینه. (تی‌آرتی)
  • یوسف‌رضا گیلانی، پاکستون ِسابق نخست‌وزیر، رشوه‌خاری و فساد ِاتهام جه کراچی ِدادگاه دله محکوم و بازداشت بیّه. (تی‌آرتی)
  • در حالی که اتمی انرژی ِآژانس بائوت بی‌یه ایران ِبعضی کارون پارچین دله مشکوک هستنه، متحده ایالات آمریکایِ خارجه وزیر بائوته که این منطقه نظامی ولی غیرهسته‌ای هسته و فعلاً هچّی که هسته‌ای انرژی ره ربط داره، اونجه پیدا نَوانه. (پرس تی‌وی)
  • استامبول دله پ‌ک‌ک ِطرفدارون راهپیمایی هاکردنه و پلیس جه درگیر بَیینه. هفت‌تا غیرنظامی این درگیر دله بمردنه که اتا هفت‌ساله وَچه هم وشون جمع دَیی‌یه. پ‌ک‌ک طرفدارون این درگیری دله کوکتل مولوتوف و ترقه جه پلیس ره حمله هاکردنه و راهون ره بند بیاردنه. (پرس تی‌وی)
دچی‌ین  

۲۷ آگوست ۲۰۱۵

  • کلمبیا و ونزوئلایِ دولِتون هِدی جه دَکِتنه. ونزوئلایِ رییس‌جمهور بائوته که کلمبیاییون شه سامون ره مُخبر نینه و یـِلنه راحت قاچاقچیون سامون جه رد بَواشِن. همینسه ونزوئلایِ رییس‌جمهور شیشصد و شصت نفر کلمبیایی ره شه کشور جه دَر هاکرده. کلمبیایِ رییس‌جمهور هم ونجه بخاسته آرامش و صلح جه مسئله ره حل هاکِنِن و ویشته هِدی ره احترام بی‌یلِن. ونزوئلا همیشه کلمبیا ره شه دِشمن دونده و گانه که وشون خانّه بولیواری حکومتون ره رِقِد هادِن و کاپیتالیسم ِطرفدار هستنه. (یورونیوز)
  • جنوبی سودان دله رییس‌جمهور حاضر بیّه اتا صلحنومه ره مخالفون جه امضا هاکنه که این کشور ِدله‌یی (=داخلی) جنگ ره تموم کانده. (دولت‌بهار)
  • عربستون ِارتش زمینی راه جه صعده دله وارد بیّه. (تی‌آرتی)
دچی‌ین  

۲۶ آگوست ۲۰۱۵

دچی‌ین  

۲۵ آگوست ۲۰۱۵