پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا جه، آزاد دانشنومه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
King Abdullah bin Abdul al-Saud Jan2007.jpg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۹:۰۹ جهونی

تاریخ:۶ مارس ۲۰۱۵

أمروز ۱۶ اونه ما ۱۵۲۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۴:۰۹   پکن: ۰۳:۰۹   
دشنبه: ۰۰:۰۹   کابل: ۲۳:۳۹   
تهران: ۲۳:۳۹   
بیروت: ۲۲:۰۹    برلین: ۲۱:۰۹   
لندن: ۲۰:۰۹   نیویورک: ۱۵:۰۹

هفته مارس اسفند اونه ما
شنبه ۲۸ ۹ ۱۰
یه‌شنبه ۱ ۱۰ ۱۱
دِشنبه ۲ ۱۱ ۱۲
سه‌شنبه ۳ ۱۲ ۱۳
چارشنبه ۴ ۱۳ ۱۴
پنج‌شنبه ۵ ۱۴ ۱۵
اَمروز ۶ ۱۵ ۱۶
Wikinews-logo.svg

امروز دکته‌ئون دچی ین