پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مهم ِخورون ِعناوین
زارع

هارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۸:۵۹ جهونی

تاریخ:۴ دسامبر ۲۰۲۳

أمروز ۱۴ مِلاره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۳:۵۹   پکن: ۰۲:۵۹   
دشنبه: ۲۳:۵۹   کابل: ۲۳:۲۹   
تهران: ۲۲:۲۹   
بیروت: ۲۱:۵۹    برلین: ۲۰:۵۹   
لندن: ۱۹:۵۹   نیویورک: ۱۴:۵۹


هفته دسامبر آذر مِلاره ما
سه‌شنبه ۲۸ ۷ ۸
چارشنبه ۲۹ ۸ ۹
پنج‌شنبه ۳۰ ۹ ۱۰
جومه ۱ ۱۰ ۱۱
شنبه ۲ ۱۱ ۱۲
یه‌شنبه ۳ ۱۲ ۱۳
اَمروز ۴ ۱۳ ۱۴

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.