پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مهم ِخورون ِعناوین
رییسی

هارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۴:۱۳ جهونی

تاریخ:۲۹ مه ۲۰۲۴

أمروز ۶ وَهمِنه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۳:۱۳   پکن: ۲۲:۱۳   
دوشنبه: ۱۹:۱۳   کابل: ۱۸:۴۳   
تهران: ۱۷:۴۳   
بیروت: ۱۷:۱۳    برلین: ۱۶:۱۳   
لندن: ۱۵:۱۳   نیویورک: ۱۰:۱۳


هفته مه خرداد وَهمِنه ما
پنج‌شمبه ۲۳ ۳ ۰
جمعه ۲۴ ۴ ۱
شمبه ۲۵ ۵ ۲
یه‌شمبه ۲۶ ۶ ۳
دِشمبه ۲۷ ۷ ۴
سه‌شمبه ۲۸ ۸ ۵
اَمروز ۲۹ ۹ ۶
دچی‌ین  

۲۹ مه ۲۰۲۴

  • زنانی که مردادماه ۱۴۰۲ اعتراضات وسه گیلان دله دستگیر بینه ره بدون دادگاه تجدیدنظر بلن، جمعا ۶۰ سال حبس محکوم هاکردنه: «زهره دادرس» به ۹ سال و ۶ ماه حبس، و «فروغ سمیع‌نیا»، «سارا جهانی»، «یاسمین حشدری»، «شیوا شاه سیاه»، «نگین رضایی»، «متین یزدانی»، «آزاده چاوشیان» و‌ «زهرا دادرس» هرکمین ۶ سال و ‌۳ ماه و ۱۷ روز حبس جه محکوم بینه. «جلوه جواهری» و «هومن طاهری» به اتهام تبلیغ علیه نظام ۱ سال حبس تعزیری محکوم بینه. VahidOnline
دچی‌ین  

۲۸ مه ۲۰۲۴

  • نو پاپوآ گینه دله زمین وسیه بخرده و حدود ۲٬۰۰۰ نفر زنده بنه چال بَینه. حکومت بین‌المللی کومِک بخاسته و باته اتندچی آدم احتمالاً میرنه.
  • مصر و اسراییل شه سامون‌سر، رفح شهر وَرندیم، هئی طرف تیر ووشانه.
دچی‌ین  

۲۷ مه ۲۰۲۴

  • حماس گپ‌کر (سخنگو) باته که اسراییل ات گروهان ره کمین بزونه و چنتا سرباز ره اسیر بیتنه و باقی ره بکوشتنه. اسراییل این خَوِر ره تکذیب هاکرده. (رویترز)


دچی‌ین  

۲۳ مه ۲۰۲۴

  • شهسوار دله اتا معروف رستوران ، رناتو، تش دله بسوته. آتش نشانی گنه ونه امبار دله برق اتصالی هاکرده.