پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مهم ِخورون ِعناوین
چارلز سوم و ونه ملکههارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۰:۱۶ جهونی

تاریخ:۷ ژوئن ۲۰۲۳

أمروز ۱۴ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۹:۱۶   پکن: ۰۸:۱۶   
دشنبه: ۰۵:۱۶   کابل: ۰۴:۴۶   
تهران: ۰۴:۴۶   
بیروت: ۰۳:۱۶    برلین: ۰۲:۱۶   
لندن: ۰۱:۱۶   نیویورک: ۲۰:۱۶


هفته ژوئن خرداد وَهمِنه ما
پنج‌شنبه ۱ ۱۱ ۸
جومه ۲ ۱۲ ۹
شنبه ۳ ۱۳ ۱۰
یه‌شنبه ۴ ۱۴ ۱۱
دِشنبه ۵ ۱۵ ۱۲
سه‌شنبه ۶ ۱۶ ۱۳
اَمروز ۷ ۱۷ ۱۴
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.


دچی‌ین  

۴ ژوئن ۲۰۲۳

  • هند دله د تا قطار هیی ره بخردنه و سیصد نفر آدم بمردنه.


دچی‌ین  

۱ ژوئن ۲۰۲۳

  • کوزوو دله صرب‌ها حکومت ره هاپیتنه. اسا صربستان و کوزوو وضع جنگی هسته و اروپای اتحادیه جلسه بشتنه که هارشن ونه چتی بوو.
  • ترکمونستون خانه آمریکا جه کومک بیره که «جندم لوش» ره دوندن.