پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
Stephen Hawking.StarChild.jpg
  • ترکیه ارتش و ونه حامیون، عفرین ِشهر ره سوریه کوردستون دله، جنگ جه بَیتنه.
  • استیون هاوکینگ، بریتانیایی فیزیکدون، بمرده. (عکس دله)
  • رسول خادم کشتی فدراسیون جه استعفا هدائه و خله کس‌ها فدراسیون دله ونه پشت دربمونه.
  • گنابادی درویشون و ایران ِنظامیون درگیر بَینه و پنج نفر بمردنه. سیصدتا درویش ره هم بَیتنه.

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۲:۳۳ جهونی

تاریخ:۲۰ مارس ۲۰۱۸

أمروز ۳۰ اونه ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۱:۳۳   پکن: ۱۰:۳۳   
دشنبه: ۰۷:۳۳   کابل: ۰۷:۰۳   
تهران: ۰۷:۰۳   
بیروت: ۰۵:۳۳    برلین: ۰۴:۳۳   
لندن: ۰۳:۳۳   نیویورک: ۲۲:۳۳


هفته مارس اسفند اونه ما
چارشنبه ۱۴ ۲۳ ۲۴
پنج‌شنبه ۱۵ ۲۴ ۲۵
جومه ۱۶ ۲۵ ۲۶
شنبه ۱۷ ۲۶ ۲۷
یه‌شنبه ۱۸ ۲۷ ۲۸
دِشنبه ۱۹ ۲۸ ۲۹
اَمروز ۲۰ ۲۹ ۳۰
Wikinews-logo.svg

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.


دچی‌ین  

۱۸ مارس ۲۰۱۸

دچی‌ین  

۱۷ مارس ۲۰۱۸


دچی‌ین  

۱۴ مارس ۲۰۱۸