کارور گپ:Sorenan

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو

یادآوری

ضمن خِش‌امدگویی به شِما دوست عزیز خاستمه چن‌چیز ره ته‌ره یاد بی‌یارِم که بهتره اینجه رعایت هاکنی.

  1. فارسی ِالفبا نتونده فرق یا و ای ره نشون هاده ولی ویشتر جائون اِما شه این موضوع ره تشخیص دِمبی به جزء جائونی که این دِتا حرف پشت‌ِهم بِیِن. مثال: دَچییـِن (فارسی:چیدن). اینجور جائون ونه بین دِتا حرف ای و یا فاصله بی‌یلی تا خواننده تشخیص هاده ته منظور چچی‌یه. اینتی:دَچی‌یـِن. (ونه شیفت و کنترل و ۲ره باهم نگه‌داری تا اتا پچیک فاصله بی‌یله.)
  2. صفت و موصوف جا مازرونی‌زوون دله عوض وانه. مثال: فارسی گانّه "لباس سیاه" ولی مازنی گانّه "سیو جـِمِه".
  3. مضاف و مضاف‌الیه جا هم عوض وانه مثال:فارسی گانّه "گاو ِمن" ولی مازنی گانّه "مه گو"
  4. همونتی که دوندی هر شهر مازرون دله شه لهجه ره دانّه. اِما اینجه حق ندارمی بقیه‌ی لهجه‌ئون ره پاک هاکنیم و فقط شه لهجه ره بی‌یلیم. هر کی تونده شه لهجه‌ی جه بنویسِ.
  5. بعضی کلمات ره مازرونی زوون دله با لهجه‌ی خاصی گانّه مثلا "مازندران" ره بعضی جائون "مازرون" یا "مازندرون" گانّه.

باز هم از اینکه اینجه شرکت کاندی ته جه خله ممنون و موتشکر هستمه. امیدوارمه همینتی فعالیت هاکنی. اصلا هچّی ره محل نده و همینتی بنویس فقط سعی هاکن این چنتا موضوع ره رعایت هاکنی تا خله بهته بَنویسی. ته خوردِ گَگَ:--محکگپ بزوئن ‏۱۵ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۰۷ (UTC)

شما در جواب نوشته‌های بالا به من جواب دادید که رسم‌الخط فارسی برای نوشتن کافی است. پس لطفأ بنویسید که چه‌طور باید به طور مثال تفاوت دو کلمه بی‌یه(بود) و بَیّه(شد) را نمایش داد یا مثلأ فرق سه کلمه بیمه(بودم) ، بَیمه(شدم) ، بیمه(تضمین کننده) را چه‌کار کنیم؟
لطفأ همینجا پاسخ دهید.ممنون: محکگپ بزوئن ‏۲۳ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۰۴ (UTC)

با سلام به شِما همزوون.در ارتباط با مسائل مطرح شده عنوان هكنم كه قبول دارمه كه موصوف و صفت و مضاف و مضاف اليه در زوون مازندراني بر عكس زوون فارسي هسّه.ولي اينتا ره اشاره هكنم كه زوون هميشه در حال تحول هسّه.براي مثال مِن كه در مازندران گت بَيْمِه اصطلاح مازرون دريا خلِه كم استفاده بونه،بيشتر درياي مازرون يا مازندران استفاده بونه.كه در نگارش هم بايد به شيوه اي جادكته استفاده هكنيم. جواب شما در مورد بيه و غيره عرض هكنم كه در هر زباني چنين شباهتي در نوشتن وجود دارنه.مثل كلمه شير.تفاوت اين جور كلمه ها در متن شِه خِدِرْره نشون دِنه كه منظور كدوم هسّه.ته ره خدا عمر هده كه تو شه جواب در مورد بي يه و بَيّه با اين بنويشتن هداهي.من ته منظور ره متوجه بَيْمِه كه يكي بودم و ديگري شد هسّه.همچنين سه كلمه بيمه كه داراي سه تا معنا هسّه.رسم الخطي كه فرهنگستان زبان فارسي بيرون هداهه براي نوشتن زوون ما كفايت كِنّه.لطفاً به سايت فرهنگستان زبان فارسي مراجعه هكنين.حالا شما جواب هدين كه فرق (دَچيئن با دأچيه ن )چيه بخونسّن كدوم راحت تر هسّه.با استفاده از فتحه،ضمه،كسره،و غيره كه در رسم الخط فارسي آمده اين مشكل حل بونه.من ته جواب ره با استفاده از رسم الخط فارسي هدامه و از اين بابت مشكلي احساس نكردمه.استفاده از حروفي كه رسميت ندارنه و فقط در ويكيپديا استفاده بونه منجر به نتيجه نبونه.همچنين استفاده از اصطلاحاتي كه در محاوره استفاده نبونه اصلاً درست نيه.من مطلبي كه به زوون مازندراني بنوشته بيّه خله مشكل دارمه.چون در بعضي متن ها از حروف من درآوردي و اصطلاحات متروك استفاده بونه.بايد بپذيريم كه زبان فارسي اَمِه زوون ره شديداً تحت تأثير قرار هداهه.با تشكر از شما(Sorenan ‏۲۸ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۱۰ (UTC)).

اگه بحث سرِ اتا دِتا کلمه بائه حرف شِما دِرِسته ولی امه زوون دله اکثر افعال ماضی و حال چنین مشکلی ره دارنه که خله هم زیادنه مثلا؛ چون در ماضی ماضی اسمتراری ای و یا پشت‌سرهم اِنّه و زمان حال وِسّه همونتی بنویشته وانه ولی ای پاک وانه و فقط یا موندنه که بعضی جائون تشدید گَنّه ولی بعضی جائون تشدید هم ندانّه. مثلأ دَچی‌ین(چیدن؛مَصتر) دَچین(بچین؛فعل امری)
درباره جا دکتن هم نَونه هرجور که جا دکته بَنویسیم مثلأ همین فارسی دله هم ات‌جور خوندِنّه و ات‌جور دیگه نویسنّه. اِما اینجه نویسمبی که مازرونی زوون ره زنده نگه داریم و گرنه امه کار چه بدرد خانّه؟ اولویت مازرونیا ونه زنده نگه داشتن وشون ِزوون بائه...--محکگپ بزوئن ‏۲۸ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۵۸ (UTC)

صفحهٔ یکم(گت ِصفحه)

راستش من هم ندمبه این کلمه‌ی ولگ از کاجه جه بموئه. بعضی از کارورون وه ره موعادل کلمه‌ی صفحه دونّه ولی من هم با این کلمه موخالفم و تاحالا نشناستمه و سعی کامبه با بقیه‌ی کارورون گپ بزنم تا معلوم بواشه واقعأ ولگ یعنی چه و چه‌ونه امه اولین صفحه دله اتا کلمه‌ی مجهول دَواشه؟ شِمه گپ کاملأ صحیح بی‌یه ولی گت به معنای بزرگ(اصلی) هسته که احتمالأ دونستنی. ولی اسایی دکته‌ئون به معنای اتفاقات کنونی هسته و بعضی لهجه‌ئون دله به جای اسایی ویشتر کلمه‌ی "ترنه" رواج دانّه. ممکنه اوایل معنای بعضی کلمات را به خاطر نامناسب بی‌یِن رسم‌الخط نفهمین ولی کم‌کم متوجه همه چیز خواهید شدوانّی در ضمن اگه با من کاری دارنی تونّی اینجا بنویسین تا بقیه‌ی کارورون هم بِشنائن و بتونن احظارنظر هاکنن.

شِمه خورد ِگگ:محکگپ بزوئن ‏۲۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۴۲ (UTC)

صفحهٔ یکم(گت ِصفحه)

راستش من هم ندمبه این کلمه‌ی ولگ از کاجه جه بموئه. بعضی از کارورون وه ره موعادل کلمه‌ی صفحه دونّه ولی من هم با این کلمه موخالفم و تاحالا نشناستمه و سعی کامبه با بقیه‌ی کارورون گپ بزنم تا معلوم بواشه واقعأ ولگ یعنی چه و چه‌ونه امه اولین صفحه دله اتا کلمه‌ی مجهول دَواشه؟ شِمه گپ کاملأ صحیح بی‌یه
ولی گت به معنای بزرگ(اصلی) هسته که احتمالأ دونستنی.
ولی اسایی دکته‌ئون به معنای اتفاقات کنونی هسته و بعضی لهجه‌ئون دله به جای اسایی ویشتر کلمه‌ی "ترنه" رواج دانّه. ممکنه اوایل معنای بعضی کلمات را به خاطر نامناسب بی‌یِن رسم‌الخط نفهمین ولی کم‌کم متوجه همه چیز خواهید شدوانّی در ضمن اگه با من کاری دارنی تونّی اینجا بنویسین تا بقیه‌ی کارورون هم بِشنائن و بتونن احظارنظر هاکنن.

شِمه خورد ِگگ:محکگپ بزوئن ‏۲۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۴۷ (UTC)

خش بموئی

اول سلام خش بمونی
امید دارمه که اینجه موندگار بووئی. همونتی که دوننی صفحه اتا عربی واژه هسه که فارسی دله برگه ونه معادل هسه البته وشون و خله از فارسی زوونون اینتا واژه ره کار نزننه. آذربایجانی دله هم بورین هارشین وشون اصلی صفحه آنا صحیفه هسه البته اما هم توممی از واژه اصلی صفحه استفاده هکنیم ولی وختی امه زوون اتا اتی قابلیت دارنه که بنشنه ونه دله از واژه‌ئونی که مازرونی اصیل هسنه استفاده هکینم دیگه چی سر از واژه‌ئون بیگانه استفاده هکنیم؟ اگه بخائیم مازرونی ره که الان کوچه بازار دله صحبت بونه ره گپ کار بزنیم دیگه اونتا اتا گویش از فارسی هسه.--فیروز ‏۲۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۴۱ (UTC)

ولی آخه اصلأ کلمه ولگ ره کاجه جه بی‌یاردنی؟
خلاصه ونه اتا منبع داره یا نا؟
اصلأ کاجه جه دونّی وه مازرونی اصیله؟
تی گگ: محکگپ بزوئن ‏۲ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۵۵ (UTC)

اتا خله ولگ

وه هم اتا خله ولگ!!!

اینان همه معنی برگ درخت ره دِنّه. اِما نَونه کلمه بساجیم یا ونه کاربرد ره عوض هاکنیم. اینجه فقط ونه کلماتی که دارمی جه استفاده هاکنیم.چون اون کار اِما نی‌یه بلکه کار فرنگخانه‌ی زوون هسته که اِمه زوون ندانّه. واقعیت اینه که مازرونی زوون امروزی دله کلمه‌یی معادل برگه،ورق،صفحه دنی‌یه.
امه مَله دله که معمولأ گانّه وَرِق که عربی ریشه دانّه. ولی فکر نکانم کسی دَواشه که وختی باری ولگ به‌یاد ِورقات دکفه و به معنی واقعی پِیی بَوِره!
مه نظر که همون ورق(varegh) بهتره چون همه دونّه چچی‌یه و کسی ره گِج نکانده. چون این صفحه‌ی موهمی هسته ونه وه ره ات جور داریم که همه بفهمن چچی‌یه و فکرنکانن امه زوون اتچی دیگوئه. محکگپ بزوئن ‏۳ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۵۴ (UTC)


دورود بر شما.در مطلب عنوان بيّه اشاره بيّه كه هدف اينتا ويكي حفظ اصالت زوون مازندراني هسه.اگر هدف اين باشه زحمت بي خت كشننّني.چون زوون در همة جهان در حال تغيير هسه.اينكه ما بردگرديم به سال هاي قبل كار درستي نيه.در زوون مازندراني اتّا خله لغات عربي دره.آيا درست هسه كه اين لغات ره كه جا دكته دور بريزيم.به شرطي اين ويكي مازدراني موفق بونه كه زوون ره همانجوري كه هسه قبول هكنه.البته ساختن اصطلاحاتي كه در زوون مازندراني وجود ندارنه كار درستي هسه.به شرطي كه گروه مرجع و بر اساس اصول زبان شناسي باشه نه نويسندگان ويكي مازروني كه كسي آنها را نمي شناسه.در اين وضعيت استفاده از اصطلاحات جاري در زوون مازروني بهترين شيوه هسه كه بفهمند.زنده كردن زبان صد و دويست سال پيش زوون مازروني امكان پذير نيه. مطلب ديگه در مورد رسم الخط هسه.چه دليلي دارنه كه ما بيام براي بنويشتن اي زوون حروف براي خود اختراع هكنيم.حروف فارسي چه ايرادي دارنه.اين حروف هيچ كم كاستي ندارنه اگه داشته بيه من نتونسمه اينتا مطلب ره بنويسم.آيا ايتا دليل كافي نيه.اگر هسه پس چه وقت خود ره گيرمي و دنبال حروف من درآوردي درمي كه بخونسّن ره دشوار كنّه.

منم ته حرف ره قبول دارمه. مه نظر هم نَونه اِما اتجور گپ بزنیم که 10000سسال پیش گپ زونه. ولی نونه فارسی بنویسیم و ونه فعل ره فقط عوض هاکنیم. مثلأ همین صفت و موصوف ره الآن اکثر جائون درست کازنّه. مثلا گانه سیو جِمه(سیاه پیرهن) ولی اگه همه به جای مازرون دریا بارِِن دریای مازرون کم‌کم قواعد زوون عوض وانه و صفت و موصوف فارسی واری وانه. اون وقت امه زوون فارسی جه چه فرقی دانّه؟ دیگه کم‌کم امه زوون عوض وانه.
شمه حرف درست. اما ونه همون تی که مردم گپ زنّه بنویسیم ولی هر جامعه‌یی اشکالاتی هم دانّه. مثلا فارسی دله مردم خله چیزا ره غلط گانّه، ولی رسانه‌ئون وظیفه هسته که درست چیزئون ره گوسترش هادن. منم شه وظیفه دومبه که به طور مثال صفت‌و موصوف ره دِرِس کاربزنم تا از رِقِدبوردن قواعد مه زوون جلوگیری بَواشه.
البته درباره‌ی دِرِس هاکردن کلمات جدید ره منم اینجه اشتباه دومبه اینتا امه کار نی‌یه. در جواب فیروز جان ونه بارِم: همون آذریون و فارسی‌ئون و... همه شه اولین صفحه ره ریشه‌ی ص‌ف‌ح جه بی‌یشتنه. صحیفه توسط لهجه‌ی تورکون وانه صحیفه. فارسی دله هم بنویشتوئه: صفحهٔ اصلی(به توضیح نیاز ندانّه).--محکگپ بزوئن ‏۵ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۳۷ (UTC)

گت ولگ/گت صفحه

اگه خوانی گت ولگ دله تغییراتی ایجاد هاکنی،
اول ونه شه نظر ره اینجه مطرح هاکنی،
بعد ونه رای گیری بووه،
اگر مورد توافق قرار بئیته، اونوقت تغییرات ره انجام هاده.Esmaeil ‏۱۶ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۶:۵۰ (UTC)

به نظر من هم اول ونه کارورون جه رای‌گیری بَیریم بعدأ اگه رأی‌گیری دله نتیجه بَیتمی که ولگ غلطه تومبی همه‌چی ره اصولی و بانظم عوض هاکنیم.
اینتی که ته کلمات ره تبدیل هاکردی کلأ صفحه ره خراب و زشت هاکرد بی‌یه.
اِسا مِن اتا رأی گیری اونجه راه دم‌دمبه.
هرکی شه نظر و رأی نهایی ره بنویسه و بقیه کارورون نظرات ره هم بخونده.
محکگپ بزوئن ‏۱۶ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۴۰ (UTC)

نظر شما را قبول دارم كه براي تغييرات در صفحه ي اصلي بايد با نظرات ديگران باشد.در ثاني اين را هم قبول دارم كه هر كسي بخواهد باب ميل خود تغييراتي در صفحه اصلي ايجاد كند آنگاه هيچ پايداري در اين ويكي نخواهيم ديد و قبول است كه بايد يك نظمي باشد.مطلب ديگر در مورد زبان مازندراني بگويم كه در زبانشناسي زبان مازندراني يك گويش زبان فارسي به حساب مي آيد چه ما دوست داشته باشيم چه دوست نداشته باشيم.آيا اين را قبول داريد كه فارسي زبانان زبان ما را مي فهمند؟در علم زبان شناسي مازندراني زماني زبان محسوب مي گردد كه فارسي زبانان حرف هاي ما را نفهمند در صورتيكه فارسي زبانان شايد بعضي از اصطلاحات ما را نفهمند ولي جملات ما را و منظور ما را درك مي كنند. مطلب ديگر در مورد اصطلاح "مازروني"است.از نظر ما مازروني ها اين اصطلاح كاملاً مشخص است ولي براي غير مازروني ها خيلي مفهوم نيست.براي اينكه ويكي مازروني مخاطبان بيشتري داشته باشد و در سطح بين المللي شناخته شود پيشنهاد مي گردد "مازروني"به "مازندراني"تغيير يابد(Sorenan ‏۱۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۳۰ (UTC)).

شمه کارون

اگه قرار بوئه اما مازرونی ره اونتی که شما گننی صحبت هکنیم بهتر که شه خد ره فارسی زوون دونیم. مازرونی اتا زوون هسه که فارسی جا فرخ دارنه و وه ره ونه دستور جا صحیت هکنیم. ضمنا تا رای گیری گت ولگ درباره توم نیه شما نونه شابلونون ره تغییر هدین اگه هم خاننی اینتا کار ره انجام هدین ونه اتا خار شابلون که قبلی توم بهتر بوئه درس هکنین. اتا چیز دیگه هم اینتا هسه که بحث هکردن جزئی مسائل رو باعث بونه که اینتا ویکی نتوننه پیش بوره پس بهتره اما شه وخت ویشتر مقالات رو بلیم.--فیروز ‏۱۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۲۴ (UTC)

جناب عالی که میگویی از زبانشناسی میدانی باید به عرضتان برسانم که زبانشناسان به هر گویش به دو شکل نامگذاری می‌کنند.
اول آنکه زبان رسمی هر کشور را زبان و بقیه را گویش گویند.
بر این اساس به طور مثال آذری در ایران گویش ولی در جمهوری‌آذربایجان زبان تلقی می‌شود.
حال سؤال پیش می‌آید که در مثلأ ایالات‌متحده به آذری چه باید بگویند؟
بر همین اساس در گروه بندی دیگری که وجود دارد به هر گویشی زبان نیز می‌گویند. و در همه‌جا می‌توان گفت زبان‌آذری...--محکگپ بزوئن ‏۲۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۵۴ (UTC)