کمونیسم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
گت ِکمونیست‌ئون جهون.
لنین، فردریش انگلس، کارل مارکس.

کمونیسم (به انگلیسی: Communism) اتا ایدئولوژی هسته که تلاش کانده بر اساس مالکیت مشترک روش‌ئون و ابزارون تولید و در غیاب مالکیت خصوصی اتا سازمان اجتماعی ضد دولت‌گرایی فاقد طبقه‌ئون اجتماعی ره دِرِس هاکنه. کمونیسم ره شاخه‌یی از مکتب سوسیالیسم دونّه.

اشکال اولیه سازمان‌ئون اجتماعی انسانی مکتب مارکسیسم دله به «کمون اولیه» مشهور هسته. با این وجود، کمونیسم اتا نوع سازمان اجتماعی ره ترسیم کانده. میون کمونیست‌ئون مکتب‌ئون جدیدی شکل بَیته که بنشنه به مائوئیسم، ترتئوئیسم، کمونیسم مشورتی، لوگزامبورگیسم، کمونیسم آنارشیست، کمونیسم مسیحی و در نهایت انواع جریونای کمونیسم چپ اشاره هاکردن که دارای تنوع فراوانی هستنه. با این وجود، بقایای مختلف اتحاد جماهیر شوروی (که منتقدون وه ره «استالینیسم» اسم بی‌یشتنه) و تفسیر مائویی مارکسیسم-لنینیسم شاخه (مکتب) جدیدی از کمونیسم ره تشکیل هدانه که قرن بیستم دله که ابزار قدرت اصلی کمونیسم روابط بین‌الملل دله محسوب بی‌یه شاخه ترتئوئیسم دارای چنین قدرت متمایزی نی‌یه.

کارل مارکس معتقد هسته تبدیل اتا جامعه وسّه از وضعیت تولید سرمایه داری به حالت تولید کمونیسم، ونه دوران گذاری ره طی هاکردن و این امر ات دفعه امکان پذیر نی‌یه، مارکس این دوران گذار ره دیکتاتوری پرولتاریا انقلاب کمونیست دونده. جامعه کمونیستی مورد نظر مارکس که از کاپیتالیسم راس وانه هرگز در عمل به وجود نموئه و به صورت نظری باقی بموندسته؛ و در واقع مارکس درباره خصوصیات جامعه خله گپ نزوئه. با این وجود، اصطلاح «کمونیسم»، مخصوصاً وقتی با کاپیتالیسم همراه وانه بیشتر به رژیم‌ئون سیاسی و اقتصادی تحت سلطه احزاب کمونیست اشاره کانده که مدعی هستنه نماینده دیکتاتوری پرولتاریا (طبقه کارگر) هستنه.

اواخر قرن ۱۹، نظریات مارکس احزاب سوسیالیست ره سراسر اروپا دله به طور گسترده‌یی فعال هاکرده اما در نهایت سیاست‌ئون این احزاب مسیر کاپیتالیسم «اصلاحی» شکل بَیته و نا در جهت براندازی وه. تنها استثناء در این مورد حزب کارگر سوسیال دموکرات روسیه بی‌یه. اتا از شاخه‌ئون این حزب که به بولشویک معروف هسته لنین بی‌یه، پس از سرنگون هاکردن دولت موقت روسیه انقلاب ۱۹۱۷ دله روسیه به قدرت برسی‌یه.

سال ۱۹۱۸، نام این حزب به حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروی تغییر هاکرده که این عمل بر اختلاف میون کمونیسم و دیگر شاخه‌ئون سوسیالیسم دامن بزوئه.

سیاسی ایدئولوژیون
این سری مقالات سیاست ِشِنه
ن . ب . و
آنارشیسم
پوپولیسم
مسیحی دموکراسی
صهیونیسم
کمونیسم
مارکسیسم
سوسیال دموکراسی
سوسیالیسم
مارکسیسم-لنینیسم
پروگرسیویسم
محافظه‌کاری
توتالیتاریسم
فاشیسم
فیمینیسم
سبز ایدئولوژی
سیاسی اسلام
لیبرالیسم
لیبرترینیسم
فدرالیسم
ناسیونالیسم
شوونیسم
سیاسی ایدئولوژیون رج
پورتال:سیاست

پس از پیروزی انقلاب اکتبر امپراتوری روسیه دله خله از احزاب سوسیالیست در اکثر کشورون جهون به احزاب کمونیست تبدیل بَینه که درجه اطاعت‌پذیری وشون حزب کمونیست اتحاد جماهیر شوروری جه متفاوت بی‌یه. پس از جهونی جنگ دوم، کمونیست‌ئون اروپای شرقی دله به قدرت برسینه و سال ۱۹۴۹، حزب کمونیست چین (CPC) توسط مائو زدونگ جوموری خلق چین بساته بیّه، این حزب دمباله دله، مسیر ایدئولوژیکی رشد کمونیستی شه ره به گونه‌یی متفاوت طی هاکرده. میون کشورون جهون سوم که دولت‌ئون طرفدار مکتب کمونیسم تشکیل هدانه بنشنه به دولت‌ئون کشورون کوبا، کره شمالی، ویتنام شمالی، لائوس، آنگولا، و موزامبیک اشاره هاکردن.

از اوایل دهه ۱۹۷۰، اصطلاح «یوروکمونیسم» وارد عرصه سیاست بیّه که به اون دسته از سیاست‌ئون احزاب کمونیست اروپای غربی دله اشاره کارده که به دمبال سنت شکنی و نقد حمایت بی‌قید و شرط از اتحاد جماهیر شوروی بی‌یه. این احزاب ایتالیا و فرانسه دله فعالیت سیاسی زیادی داشتنه و وزنه‌ئون انتخاباتی مهمی محسوب بینه.

ات گرایش ضد کمونیسم و ضد جنگ سرد در آمریکا دله وجود دانّه. با این وجود خله از مناطق آفریقای جنوبی و آمریکای مرکزی احزاب کمونیست و حرکت‌ئون کمونیستی مختلف قدرت زیادی دارنه.

اواخر دهه ۱۹۸۰، با زوال دولت‌ئون کمونیستی و اروپای شرقی و با فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ۸ دسامبر ۱۹۹۱ دله قدرت کمونیسم اروپا دله کاهش چشمگیری داشته. با این وجود هنتا حدود ات‌چهارم جمعیت جهون کشورون کمونیستی و بخصوص جمهوری خلق چین دله زندگی کانّه.

بیرون بگردستن[دچی‌ین]

منابع آنلاین مربوط به ادبیات مارکسیستی[دچی‌ین]

جستجو در ویکی‌انبار ویکی تلمبار دله بتونّی پرونده‌ئونی که کمونیسم خَوری دَره ره پیدا هاکنین.