سوسیالیسم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
سرخ ِپرچم از نمادون ِسوسیالیسم هسته
سیاسی ایدئولوژیون
این سری مقالات سیاست ِشِنه
ن . ب . و
آنارشیسم
پوپولیسم
مسیحی دموکراسی
صهیونیسم
کمونیسم
مارکسیسم
سوسیال دموکراسی
سوسیالیسم
مارکسیسم-لنینیسم
پروگرسیویسم
محافظه‌کاری
توتالیتاریسم
فاشیسم
فیمینیسم
سبز ایدئولوژی
سیاسی اسلام
لیبرالیسم
لیبرترینیسم
فدرالیسم
ناسیونالیسم
شوونیسم
سیاسی ایدئولوژیون رج
پورتال:سیاست

سوسیالیسم (به انگلیسی: Socialism) اندیشه‌یی سیاسی، اقتصادی و اجتماعی هسته که بساتن اتا نظم اجتماعی مبتنی بر انسجام همگونی وسّه تلاش کانده، جامعه‌یی که ونه دله تموم قشرون اجتماع سهمی برابر سود همگونی دله داشته‌بائن.[۱]

هدف سوسیالیسم لغو مالکیت خصوصی ابزارون تولید و برقراری مالکیت اجتماعی بر ابزارون تولید هسته. این «مالکیت اجتماعی» ممکن هسته مستقیم بائه، مانند مالکیت و اداره صنایع توسط شورائون کارگری، یا غیرمستقیم بائه، از طریق مالکیت و اداره دولتی صنایع.

تاریخچه[دچی‌ین]

اگر چه اندیشه‌ئون مبتنی بر لغو مالکیت خصوصی خله پیشینه تاریخ دله دانّه ولی جنبش سوسیالیستی بیشتر پس از شکل‌گیری جنبش کارگری قرن نوزدهم میلادی ِگادر اهمیت سیاسی پیدا هاکرده. اون قرن دله حزب‌ئون مختلف که شه ره سوسیالیست، سوسیال دموکرات و کمونیست دونستنه با هدف لغو مالکیت خصوصی اروپا و آمریکا دله شکل بَیتنه.

اما برخلاف تعریف رایج سطح جهونی دله سوسیالیسم، لغو مالکیت خصوصی شه نتونده توضیح کاملی ره در مود سوسیالیسم بدست هاده. لنین دولت و انقلاب دله نویسنه استراتژِی کمونیسم لغو مالکیت خصوصی بر ابزار تولید والغای کار مزدی هسته. کمونیسم جامعه‌یی هسته که ونه دله هرکس طبق شه استعدادون کار کانده و بر اساس نیازش از مواهب وه بهره‌مند وانه. دست پیداهاکردن به چنین نظامی ملزومات خاص خادش ره دانّه. از جمله بنشنه مرحله انتقالی یا فاز پایینی ره اسم بَوردن شرط دست پیداهاکردن به چنین نظامی بسط آگاهی طبقاتی و سازمانیابی کارگرون حول منافع طبقاتی مشترک خادش هسته که شه به نبرد طبقاتی سرنوشت سازی تبدیل وانه این نبرد دله پرولتاریا آخرسری به پیروزی دست پیدا کانده و بساط دنیای کهن جور و ستم روبیده وانه. این گادِر دولت سرمایه‌دارون سرگون بَیی و به جای وه دولت سوسیالیستی یا حکومت کارگری بر مسند قدرت استنه. وظیفه این دولت دفاع از دست‌بی‌یاردون اقتصادی-سیاسی کارگرون و سرکوب توطئه‌گری‌ئون و سنگ‌اندازی طبقه بورژوازی و هدایت جامعه به‌سوی جامعه‌یی بدون طبقه هسته. این مرحله دله طبقات هنوز رِقِدنشینه. ضرورت وجودی دولت وجود دانّه. اما سوسیالیسم دوره گذار به‌سوی زوال هر گونه دولتی هسته. دوره گذار لغو طبقات اجتماعی هسته. در واقع سوسیالیسم حکومت کارگری هسته.

پیروزی شاخه بلشویک حزب سوسیال دموکرات روسیه انقلاب اکتبر روسیه دله موجب اتا گت ِانشعاب جنبش سوسیالیستی جهون دله بیّه و حزب‌ئونی که با روش بلشویک‌ئون موافق نَینه (اغلب با اسم حزب سوسیال دموکرات) مدافع حقوق کارگرون بَینه.

برگزاری تظاهرات و راهپیمایی اول ماه مه دفاع از حقوق کارگرون وسّه فعالیت‌ئون همیشگی حزب‌ئون سوسیالیست جه بیشتر کشورون جهون دله هسته.

سدهٔ بیستم ِگادِر حزب‌ئون سوسیالیست یا سوسیال دموکرات (با برنامه‌ئونی که به درجات مختلف سوسیالیستی هسته) خله از کشورون اروپایی دله به قدرت برسینه.

وابسته‌ئون[دچی‌ین]

منابع[دچی‌ین]

  • فشارکی‌زاده، حسن، سوسیالیسم برای قرن بیست و یکم، تهران، قدیس‏‫، ۱۳۸۶.
  • یوسفیه، ولی‌الله، سوسیالیسم انقلابی اسلام، جمعیت سوسیالیسم اسلامی ایران، ۱۳۵۸.
  • انگلس، فریدریش، سوسیالیسم تخیلی و سوسیالیسم علمی، ته‍ران، روشنگران و مطالعات زنان، ۱۳۸۴.

پانویس[دچی‌ین]

  1. The knowledgebook: everything you need to know to get by in the ۲۱st Century. ۲۰۰۹. Washington, D.C.: National Geographic.