پرش به محتوا

روان‌شناسی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

روان‌شناسی، علم کاربردی مطالعه رفتار و فرایندای ذهنی بر پایه یافتای علمی و تحقیق شده هسه. رفتار به فعالیتا و اعمالی اشاره دارنه که قابل بدیئن و قابل اندازه‌گیری هسنه، مانند گپ بزوئن و راه بوردن، اما فرایندای ذهنی به اعمال و فرایندایی اشاره دارنه که به صورت مستقیم قابل بئدیئن و درک هکردن نیه و نمود اونا رِ تومی در رفتار و دیگر فرایندا مشاهدهکردن، مانند تفکر و یا هیجان و ترس. امروزه، روان شناسی از سنین خردسالی و نوجوانی گذشته و پا به مرحله جوانی و بزرگسالی بشته بیه و به درجه‌ای از ثبات و استحکام برسیه [۱]. روان شناسی با در نظربیتن نیازای طبیعی انسان و درک روح زمان، به عنوان پرچمدار مطالعه پیچیدگیای بشر امروز هسه. در اتا تعریف ساختارشکن از روان‌شناسی، «روان‌شناسی عبارت از کشف دروغایی که به خد گمی و همچنین تعیین حد و مرز راستیا هسه» در اینتا تعریف انسان موجودی هسه که نخست ونه شِ خد رِ فتح هکنه. در نتیجه صداقت تمام‌عیار با شِ خد پایه روان‌شناسی هسه. اینتا تعریف روان‌شناسی رِ با خودشناسی پیوند زننه[۲]. روان‌شناسی امروز به حدود ۵۴ رشته و شاخه متفاوت از قبیل روان‌شناسی بالینی، روان‌شناسی کودکان و کودکان استثنائی، روان‌شناسی صنعتی و سازمانی، روان‌سنجی، روان‌کاوی، روان‌شناسی مهندسی، روان‌شناسی فیزیولوژیک, روان‌شناسی ورزش, روان‌شناسی مدیریت و... تقسیم بیه. روان‌شناسی به مطالعه مفاهیمی مانند هوش، رفتار، هیجانا (احساسات)، روابط درونی و روابط اجتماعی و شخصیتی فرد پردازنه.[۳]

تعاریف[دچی‌ین]

گت بنویشته اینتائه: تعریف روان شناسی

ايتا تعريف معمولاً هم شامل مطالعه رفتار حيونا بيه و هم رفتار آدمون،با اينتا فرض ها كه: 1-اطلاعات حاصل از آزمايش با حيونا قابل تعميم به آدمون هسه. 2-رفتار حيونا في نفسه شايان توجه هسه. از سال 1930 تا 1960 در خله از كتاب ها درسي روان شناسي همينتا تعريف ارائه بيه.اما با توسعه روان شناسي پديدار شناختي و روان شناسي شناختي دوباره به تعريف قبلي برسيمي و در حال حاضر در تعاريف روان شناسي هم به رفتار اشاره بونه و هم به فرايند هاي ذهني. از نظر اما روان شناسي ره تومي چنين تعريف هكنيم:مطالعه علمي رفتار و فرايند هاي رواني.اينتا تعريف هم توجه روان شناسي ره به مطالعه عيني رفتار قابل مشاهده نمايون سازنه. و هم به فهم و درك فرايند هاي ذهني كه مستقيماً قابل مشاهده نيه و بر اساس داده هاي رفتاري و عصب-زيست شناختي قابل استنباط هسه،عنايت دارنه.[۴]

منابع[دچی‌ین]

  1. شاملو، ۱۳۷۰
  2. محمدپور، ۱۳۸۸، ص: ۳۰
  3. اینتا مقاله از ویکی پدیای فارسی ترجمه بیه
  4. ريتال ل.اتكينسون؛ريچارد.س.اتكينسون؛ارنست ر.هيلگارد،1983 ،ترجمة محمد نقي براهني و همكاران،1366،چاپ هفتم،انتشارات رشد،تهران،صفحه 35.