بهاءالله

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
حرم حضرت بهاءاللهه

بهاءالله، متولد میرزا حسینعلی نوری (بزائن:۱۸۱۷، بمردن:۱۸۹۲) که وه ره بهاءالله گتنه، پایه‌گوذار دین بهائی هسته. بهائیون موعتقدنه که بهاءالله، بونیانگوذار دین بهائی جدیدترین فیرستاده ایلائی در سلسله پیومبرون پیشین چون ابرائیم، موسی ئو بودا ئو زردشت ئو مسیح ئو ممد هسته ئو رسالتش برای ایجاد تمدّونی جدید ئو جهونی هسته که بشر در این زمون به وه نیازمند هسته. امروزه شومار بهائیون ویشته از ۷ میلیون ئو ۴۰۰ هیزار نفر هسته. بهاءالله بطور هم‌زمون ۳تا زنا داشته. آسیه، فاطمه ئو گوهر. وه مجموعا ۱۴ وچه داشته که تنها ۷ نفر از وشون به سن بلوغ برسینه ئو باقی در دوران طفولیت از دونیا بوردنه. ۷ نفر از این فرزندان از آسیه ئو ۶ نفر وشون از فاطمه بینه. وه از گوهر فقط اتا وچه داشته. ازدواج‌ئون وه همه قبل از ایظهار امر وه ئو حتی قبل از نزول کیتاب اقدس، (کیتاب احکام بهائی بیه).

وچه گی[دچی‌ین]

میرزا حوسنعلی نوری از مردمون مازرون، در سنه ۱۱۹۵ هیجری شمسی تهرون دله کنار هکته. بهائیون نسبت وه ره از اتا سو به زرتشت ئو از سوی دیگه به یزدگرد سوّم، آخری پادشائ ساسانی دونّه. همینتی بهاءالله از طریق همسر سوم ابرائیم، (قطوره) به وه منسوب هسته. ونه پیـِر گتِ میرزا نوری از رجال دوره فتحعلی شاء ئو مردی ادیب ئو خِشنویس بیه ئو دربار شائ ئیران منصبی عالی داشته. Bahai star.svg