پرش به محتوا

تیاتر

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
تیاتر

تیاتر اتا مردم جمع بین جا ره گنه که که وشون اونجه اتا نمایش هارشین وسر جمع بونه. نه‌خوستین کسونی که تیاتر ره پایه بشته‌نه یونانیون بینه که ۲۶۰۰ سال پیش وشون تیاتیر داشتنه.تیاتر اول دینی جمبه داشته ئو دینی مراسمون ره اونجه نشون دانه.ولی ۲۴۷۶ سال قبل تیاتر دله دیگه ماجرائون هم نشون هدا بیه که اولی فنیقی زنون ماجرا بیه. ایسکندر مقدونی دوره تیاتر خله موهم بیه ونه اشمار خله زیات.لس لس تیاتر دله رقص ئو موسیقی هم بمو تا ایکه تیاتر امروز شه‌که‌ل در بمو.

تیاتر ئیران دله[دچی‌ین]

ئیران دله ساسانیون ئو اشکانیون زمون جا اتا جور کچیک تیاتر دیه ئو ئیرانی تیاتر موضوع ویشتر جنگ ئو سه‌رود ئو رقص بیه.بعد ایکه ایسلام ئیران دله بمو اتا جور تیاتر که ونه نوم شبیه خونی ا تعزیه بیه ایمام حوسین وسر سر بیته که مازرونی زوون دله وره بونه مونا خونی بوتن.اینتا روش دیلمیون شون دوره سر بیته ئو صفویون ئو قاجاریون شون دوره ونه گتی ویشتر بیه.ناصرالدین شا دوره مزین الدوله اتا تیاتر سیصد نفه‌ر وسر دارولفونون دله درست هکرده. قاجاریه دوره آخر هم ملی تیاتر ئو اتا هارشایی شرکه‌ت که ونه نوم فرهنگ بیه درست بیه.مازرونی ۱۴۳۸ تا ۱۴۵۲ سال دله هم اتا خله تیاتر ئیران شهرون دله درست بیه.