جهون سوم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
"سه جهان" سرد جنگ گادر بين مارس 1975 و اوت 1975. سَوز کشورون اونانی هستنه که غیرمتعهد کشورون دله عضو بینه.

جهون سوم اتا سیاسی مفهوم و ایدئولوژی کلمه هسته که اواخر دهه 1940 یا اوایل 1950 که سرد جنگ گادِر بی‌یه، بوجود بموئه. اینتا کلمه کشورونی وسّه بکار شی‌یه که نخاستنه آمریکا و شوروی میون اتا ره انتخاب هاکنن و ونه په بورن. این کلمه پئی‌ته معانی دیگه بَییته.

این مدل دله کشورونی که کاپیتالیسم (یا امپریالیسم) په‌روو بینه و آمریکا په شینه ره جهون اول گاتنه که همون غرب بلوک هسته. این کشورون کمته سیاسی ریسک داشتنه و وشون دموکراسی و ثبات اقتصادی بالاته دیّه استاندارد زندگی بتتری داشتنه. جهون دوم هم کشورونی بینه که صنعتی بینه ولی سوسیالیستی دولت داشتنه و شوروی په دَینه. اینان ره شرقی بلوک هم گاتنه. جهان سوم این تعریف دله کشورونی بینه که باقی بموندستنه و این دِ گروه په نشینه یا غیرمتعهدون دله دَینه و ناتو یا ورشو پیمون ره تن ندانه. این کشورون ویشته آفریقا، آسیا و جنوبی آمریکا دله دَیینه و فقر اونجاهان زیاد بی‌یه و استعمار سابقه ره داشتنه. این کشورون ره درحاشیه و توسعه‌پدا نکارد دونّه.[۱]

منابع[دچی‌ین]

  1. Tomlinson, B.R. (2003).

ویشته مطالعه جه[دچی‌ین]