دموکراسی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
سیاسی ایدئولوژیون
این سری مقالات سیاست ِشِنه
ن . ب . و
آنارشیسم
پروگرسیویسم
لیبرالیسم
لیبرترینیسم
دموکراسی
پوپولیسم
سوسیال دموکراسی
سوسیالیسم
کمونیسم
فدرالیسم
فیمینیسم
سبز ایدئولوژی
سیاسی اسلام
محافظه‌کاری
کاپیتالیسم
توتالیتاریسم
صهیونیسم
ناسیونالیسم
فاشیسم
شوونیسم
سیاسی ایدئولوژیون رج

دموکراسی اتا یونانی وآزه هسه که معنی مازرونی بونه مردم سالاری. دموکراسی یعنی ات‌چی رای گیری جه انتخاب هاکردن. دموکراسی دله اکثریتِ هارشا اجرا وانه و اقلیتون شه بخاستی جه نرسنّه.

دموکراسی نظام اتا حوکومت ره بوت بونه که ونه دله مردمِ رای جا حوکومت‌گرون انتخاب بونّه. اسا ویشتر دنیا کشورون وشون حوکومت مردم سالاری هسه.

معایب[دچی‌ین]

دموکراسی اتا گتِ مشکل دارنه که وه ره اکثریت دیکتاتوری گانّه؛ این مشکل وقتی پیش اِنه که اکثریت بخائِن اقلیتونِ حقوق ره لینگ‌لو هاکنن.

اتا مثال یارمی: طبق دموکراسی همه چی ونه اکثریت هارشا جه تصمیم‌گیری بَوائه، پس اگه اتا جمع دله همه رأی هدانه که ات‌نفر (بدون دلیل یا با دلیل) حق رای نداره، اون کسِ رأی باطل وانه؛ یا مثلاً اگه اتا سِره دله همه رأی هادن که خنه‌یِ تمومِ کارها ره ات نفر انجام هاده، اون نفر ونه اکثریتِ نظر ره احترام بی‌یله!

همینسه کارشناسون گانّه اجماع همیشه ونه دموکراسی یا همون رای‌گیری جه اولویت داره و این راه بتـّر هسته. راه‌حل دیگه‌یی که وجود دارنه این هسته که ات‌سری حقوق اولیه تعیین هاکنیم؛ مثلاً دموکراتیکِ کشورون دله اساسی قانون، شهروندی حقوق و یا حقوق بشر نتونّه رای‌گیری جه نقض بَوون.

اتا مشکل دیگه این هسته که مردم شاید جمع دله پوپولیسم و دماگوژی ِگرفتار بَوون. همینسه بعضی کشورون دله دِتا مِیلس سازنّه که اتا مردمون رای جه انتخاب وانه و اتا دیگه (سنا) اعضا ره کسایی که وشون کار سیاستمداری هسته، انتخاب کانّه؛ اینتی سنایِ اعضا خـُبره‌ئون وانّه.

منابع[دچی‌ین]