دموکراتیک کنفدرالیسم

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

دموکراتیک کنفدرالیسم اتا نظریه هسته عبدالله اوجالان وه ره اینتی تعریف کانده:

« دموکراتیک کنفدرالیسم اتی لیبرترین-سوسیالیسم هسته که سیاسی جناحون و احزاب وسّه نسبت به باقی ایدئولوژیون بازتر هسته. این تئوری انعطاف‌پذیر، چند فرهنگی، ضدانحصاری و اجماع‌گرا هسته.[۱] »

اوجالان، که کوردستون کارگرون حزب (پ‌ک‌ک) رهبر بی‌یه، این ایدئولوژی ره اتا زندون دله بساته. وه پیش از اون اتا مارکسیست-لنینیست سازمان ره رهبری کارده که اون گادِر تاسا شه نظرات ره اصلاح هاکردنه. اوجالان این نظریه ره بساتن وسّه خله ماری بوکچین (Murray Bookchin) جه تأثیر بَییته و وشون ایدئولوژی هِدی واری هستنه. [۲] دموکراتیک کنفدرالیسمِ اصلی پایه‌ئون اجتماعی‌محیط زیست و آنارشیستی فمینیسم هستنه. [۳] اوجالان پایه‌ئون دیگه ره کایری دموکراسی (participatory democracy) و شه‌گردونی در سطح محلی دونده.[۴]

این تئوری دله دولت-ملتون بصورت تدریجی ونه رِقِد هِدا بَوون و «گُذِر دوره» دله اجتماعی مسائل و مسائل مربوط به آزادی و عدالت ره ونه بصورت دموکراتیک-کنفدرال حل هاکردن. اگه دولت-ملت‌ها این روند دَم ره بَیرن ونه مسلحونه واکنش سِراق هدائن. (ی‌پ‌گ واری)[۵]

ارمونی حالت این هسته که تموم دنیا دله اینتی حکومتون بوجود بئن و وشون اتی «انجمن» بسازن که متحد ملل سازمان جا ره بَیره و اتی پلتفرم هاده که مدنی‌آزادیون ره باوّه؛ البته این سیستمِ تمرکز ویشته محلی حکومتون سَر دَره و جهونی سطح آخرین مراحل هسته.[۶]

در عمل[دچی‌ین]

این تئوری سوریه دله‌یی جنگ گادِر توسط دموکراتیک اتحاد حزب کوردی مناطق دله عملی بیّه و روژاوا حکومتی هسته که دَره این روش ره سوریه‌یِ شمالی مناطق دله اجرا کانده.

پ‌ک‌ک هم این ایدئولوژی مطرح بیّه تاسا ترکیه کوردستون دله این روش وسّه جنگ کانده و پژاک این تفکراتِ ایرانی په‌روه هسته که ایران کوردستون دله مبارزه کانده.

منابع[دچی‌ین]

  1. Öcalan, Abdullah."Democratic Confederalism. Transmedia Publishing Ltd., 2011. p. 21.
  2. The new PKK: unleashing a social revolution in Kurdistan" in RoarMag.org Jump up
  3. "Anarchists vs. ISIS: The Revolution in Syria Nobody’s Talking About"
  4. Öcalan, Abdullah."Democratic Confederalism. Transmedia Publishing Ltd., 2011. p. 26-7.
  5. Öcalan, Abdullah."Democratic Confederalism. Transmedia Publishing Ltd., 2011. p. 32.
  6. Öcalan, Abdullah."Democratic Confederalism. Transmedia Publishing Ltd., 2011. p. 31.