شارل مسیه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

شارل مسیه (۲۶ ژوئن ۱۷۳۰- ۱۲ آوریل ۱۸۱۷) اساره‌شناس فرانسوی بی‌یه. ونه شوهرت بخاطر لیست هاکردن ۱۰۳ جرم آسمونی هسته که به ایسم خاد وه مسیه اجرام ایسم بَیته. گودالی کوره ماه دله به افتخار وه نوم‌گوذاری بَیی‌یه.

وه سال ۱۷۵۸ زمونی که متصدی رصدخانه نیروی دریایی پاریس دله بی‌یه، دمباله‌دار هالی ره رصد هاکرده و گوزارش رصد خادش ره به مرکز رصد دمباله‌دارون پاریس ارسال هاکرده. اتا رصدگر آلمانی ات‌ماه پیش از مسیه دمباله‌دار هالی ره کریسمس شو همون سال رصد هاکرد بی‌یه، اما گوزارش رصد خادش ره به مرکز دمباله‌دارون پاریس ارسال نکارده.

مسیه که با هدف کشف دمباله‌دارون رصدخانه نیروی دریایی رصد کارده تاریخ ۲۸ اوت ۱۷۵۸ بطور کاملاً اتفاقی متوجه جرمی آسمون دله بیّه که تصور کارده اتا دمباله‌دار هسته، اما این جرم مه‌آلود اصلاً حرکت نداشته. این جرم سحابی خرچنگ نزدیکی اساره زتا-ثور بی‌یه که به عونوان اولین جرم مسیه با عنوان ثبت بیّه، با قدر مجموع ۸. مسیه این‌که چنین اجرام غیر اساره‌یی ره با دمباله‌دارون اشتباه نَیره، شروع به یافتن و لیست هاکردن اجرام غیراساره‌یی هاکرده.

مسیه سال ۱۷۶۵ لیستی از ۴۱ جرم غیراساره‌یی ره مونتشر هاکرده که از این تعداد ۱۷ یا ۱۸ تای وشون ره خودش کشف هاکرد بی‌یه و بقیه ره اساره‌شناسونی دیگه کشف هاکردنه. مارس ۱۷۶۵ دِ سحابی M 42وM ۴۳ جبار، خوشه ماز کندلی دله M ۴۴ سرطان و خوشه پروین M ۴۵ گو با ثبت مسیه به عونوان جرم غیراساره‌یی تعداد اجرام غیراساره‌یی به عدد ۴۵ بَرسی‌یه. ۱۷۷۴ این لیست با تائید فرهنگستون علوم فرانسه پاریس دله مونتشر بیّه.

تا سال ۱۷۸۳ مسیه با همکاری پیر مشن فرانسوی و همراهونش بارناباس اوریانی ایتالیایی و نیکلاوس لاسیا ۵۵ جرم غیراساره‌یی دیگه ره ثبت هاکردنه. صدمین جرم لیست مسیه ات‌ماه پیش از اونکه ویلیام هرشل سیاره اورانوس ره کشف هاکنه، ثبت بیّه. پیر مشین همکار مسیه طول سالای ۱۷۸۳ تا ۱۷۸۴ ، سه جرم دیگه ره به لیست مسیه اضافه هاکرده. حدود ۱۴۰ سال بعد اساره‌شناس فرانسوی فلاماریون اتا کوپی از کاتالوگ ۱۰۳ جرم غیراساره‌یی مسیه ره بدست بی‌یارده و با رصد ۱۰۴ M (کهکشون کلاه مکزیکی) سنبله دله، تعداد مسیه اجرام ره به عدد ۱۰۴ بَرسنی‌یه. در ۱۹۴۷ هلن سایرهوگ اساره‌شناس کانادایی ۱۰۵ M ۱۰۶ M و ۱۰۷ M ره رصد هاکرده. این اجرام ره پیش از اون پیرمشین رصد هاکرد بی‌یه اما وه غیراساره‌یی بی‌ین این اجرام نامعلوم بی‌یه، همینسه وشون ره لیست مسیه دله ثبت نکارده. و اما ۱۰۸ M و ۱۰۹ M ره چن سال بعد گینگریچ اوستاء تاریخ نجوم دانشگاه هاروارد رصد هاکرده و آخرین جرم مسیه لیست ره هم کنت جونز ۱۹۶۶ به لیست اضافه هاکرده که این جرم ۱۱۰ M، ماه کوچک‌تر کهکشون آندرومدا (M۳۱) هسته.

منابع[دچی‌ین]

  • مجله نجوم شماره ۱۵۰