شهریار ابل (باوندی شاء)

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

شهریار ابل ، شروین ابلِ ریکا[دچی‌ین]

شهریار شروین ریکا (بمرده ۲۱۰ ق / ۸۲۵ م) از فرمانروایون باوندیون بیه.

شهریار ابل وچه شروین ابل وچه سرخاب ابل که به رسم گروگان پیش هارون الرشید - خلیفه عباسی - دیه بعد از بیماری خلیفه، پیش پیر بورده ئو با بمردن شروین، رشته کارا ره در دست بیته. بد از بمردن ونداد ، ونه ریکا کارن یار قدیمی دوران زندون دینش هم رشته رفقی ره دِمندا ئو خادش ره فرمانبوردار شهریار نوم هدا. در 201 هـ.ق. عبدالله بن خردادبه، والی طبرستون از سوی عباسیون ، بسیاری ارتفاعات طبرستون ره تصرف هکرده ئو شهریار ره دمبدا عقب «تاریخ طبری، ج 8، ص 556؛ ابن اثیر: الکامل، ج 6 / صص 327 و 328». ظاهراً پس از این پیروزیا، مأمون شهریار و کارن جه بخاسته که برای جنگ با رومیون در رکابش حاضر بواشن. شهریار نموئه ولی کارن دعوت وه ره قبول هکرده ئو از خلیفه خاری بدیه. شهریار ناخِش از رفتار کارن، خله از سره ئون وه ره بیته. مازیار کارن وچه، قبول نکارده اینتا کار ره ئو به موقابله را بیته ولی شکست بخارده ئو به پیش عموزای خادش ونداُمید بورده. شهریار وه ره از وندامید طلب هکرده ، اینتا هم مازیار ره به بند بکشیه ولی مازیار زندونبان ره گول بزو ئو از زندون دربورده ئو به بغداد بورده. بعدأ شهریار بمرده. برخی جانشین وه ره جئفر دونه، ولی ابن اسفندیار از جئفر حرف نزنده ئو شاپور ره جانشین وه دونده. گذشته از این نوم جئفر اینتا روزگار دله که باوندیون هنوز به ایسلام درنمو بینه، با واقعیت فرنگی و دینی منطقه همخونی ندانه.

منبع[دچی‌ین]

محک ویکی پدیای فارسی:شروین پسر رستم(دیگه زوونا«کنار ولگ»دله دره)