مرزبون‌نومه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(مرزبون نومه جه بموئه)
مرزبون نومه
کلّی اطلاعات
نویسنده
زوون
ادبی ژانر
تنک بیّن گدر
قرن 10 ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین
نویسنده‌یِ دیگر کتابون

مرزبان نومه از جومله شاهکارئون مازرون ادبیات هسته که نثر مصنوع مزین دله دره ئو تومبی وه ره بهترین همه وشون تا ابائل قرن ۷ بدونیم .خله از موارد مرزبون نومه از حد نثر مصنوع متداول بوگذشته ئو صورت قشنگ شعر بیته .وراوینی چند سنه بعد از ابّلین ترجومه مرزبون نومه یکبار دیگه دست به ترجومه این کیتاب از طبری زوون به فارسی بزوئه بدون اونکه از تألیف روضه العقول (ابّلین ترجومه مرزبان نومه)آگاه بائه .مرزبون نومه وراوینی در ۹ باب ،اتا موقدمه ئو اتا ذیل هسته این کیتاب از زوون حیوونا ئو به تقلید از کلیله ودمنه نصرالاه منشی بنویشته بیّه.در واقع نویسنده کیتاب از طریق داستان ئون غیر موستقیم ئو از زوون حیوونا شه حدیث ره شاء دَست دنه. تاریخ ترجومه مرزبان نومه ئو تهذیب وه به دست وراوینی کاملا معلوم نیه ولی موسلمأ بین سنه ئون ۶۰۷-۶۲۲ایتیفاق دکته.مرزبان نومه از نوع ادب تمثیلی(فابل)محسوب وانه ئو نثر وه فنی هسته.

ونه شاعر[دچی‌ین]

مرزبون اتا باوندی شاهزاده بیه که رستم وچه بیه وه اتا نویسنده ئو شاعر بیه که دتا کیتاب بنویشته اتا "مرزبون نومه" که اتا کیتاب هسه که ونه دله ئیران ئو مازرون قدیمی داستانون بنویشت بیه ئو اتا دیگه "نیکی نومه" بیه که الان امه دست دله نیه. اینتا کیتاب اتا شر کیتاب بیه.

منابع[دچی‌ین]

  • تاریخ ادبیات ئیران دله (جلد دوم)از میانه قرن پنجم تا آغاز قرن هفتم هجری تأ لیف دکتر ذبیح الله صفا