امیر مازندرانی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

امیر ساروی که ونه واقعی نوم امیر تیمور قاجار ساروی بی‌یه و شه بعضی شعرون دله امید تخلص کارده، اتّا مازرونی شاعر هسته که امه دوره وه ره امیر مازندرانی نوم جه اشناسِنّه. ونه معروف کتاب نوم نصاب طبری (یا نصاف طبری) هسته که اتا مازرونی زوون کتابه و فارسی و تبری ِوَردِگاردنی‌یِن ره یاد دِنه. این کتاب ره محمد شای ِقاجار دستور په و شازده اردشیر میرزا (تبرستون حاکم) ِبخاستِن په، امیرتیمور بساته. قاجارون خاستنه اینتی مازرونی زوون ره یاد بَیرِن تا شه زیردستون ِزوون ره بَلِد بائِن و بتونِن وشون جه گپ بَزنِن. امیر تیمور شه کتاب ره ابونصر فراهی ِکتاب واری بنویشته و ونه دله فارسی و مازرونی کلمات معادل ره ات‌جا گانه تا مخاطبون بتونِن اگه اتا ره بَلِدِنه، اتا دیگه ره یاد بَییرِن.

منابع[دچی‌ین]

  • نوری، نظام‌الدین. تاریخ ادبیات و فرهنگ مازندران. زهره، ۱۳۸۰. ۶۱۴.