پورتال:اسایی دکته‌ئون/دکته‌ئون ۶ ژوئیه ۲۰۱۵

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
یونان ِایالات ِنظر، این رفراندوم دله. هر کاجه سِرخ‌ته هسته، ویشته بائوتنه «نا».
 • یونان ِرفراندوم:
  • مردِم این رفراندوم دله ویشته «نا» رأی هِدانه و اینتی دیگه وشون کشور اروپای اتحادیه‌ی ِطرحون که گاتنه ونه «اقتصادی ریاضت» بَکشِن، اجرا نوانه. بیش از ۶۱ درصد منفی و بیش از ۳۸ درصد مثبت ِرأی هِدانه.
  • آلکسیس سیپراس، یونان ِنخست‌وزیر، وقتی رأیون ره بِشمارِستنه بائوته: «مِن دومبه که شِما نخانّی اَمه رابطه اروپای ِاتحادیه جه قطع بَواشه یا یوروی ِحوزه جه دَر بِئیم. اروپایی بانک و کشورون هم اَمه وضع ره درک کانّه و بتومبی مذاکرات جه شه بانکی و مالی اوضاع ره بتتر هاکنیم.»
  • آنتونیس ساماراس، «ترنه دموکراسی» ِحزب ِرهبر، هم رفراندوم ِپه بائوته خانه شه مقوم جه استعفاء هاده چون وشون حزب لازم دانّه که دِباره اول جه همه چی ره شروع هاکنه. (یورونیوز)
  • یونان ِدارایی وزیر، یانیس واروفاکیس، هم شه مقوم جه استعفاء هِدائه. وه که قبلاً بائوت‌بی‌یه اگه «اَره» رأی بیاره، استعفاء دِنه، اسا که برعکس بیّه هم استعفاء هِدا. وه بائوته اروپایی وزیرون ونجه بَد دارنه و اگه کس دیگه این مقوم سَر کَب‌بائه، احتمال اینکه مذاکره نتیجه بَرسه، ویشته وانه، همینسه استعفاء هِدا که مذاکرات ِکار آسون‌ته بَواشه. (یورونیوز)
 • آذربایجون بائوته که اتا ارمنستونی پهپاد ره، که بمو بی‌یه ونه سامون دله، بَزوئه و ساقط هاکرده. (TRT)
 • چین شه شهروندون جه بخاسته ترکیه نشوئِن و این کشور ره ول هاکِنِن و وَردَگِردِن. ترکیه سین کیانگ ِمسلمون‌ها و اویغوری ِترکون جه حمایت کانده و مردِم وقتی بَدینه که چین ِدولِت اونان ره اذیت کانده و نی‌یِنّه ما رمضون دله روزه بَییرِن، عصبانی بَیینه و ات‌خله تظاهرات راه دِمبدانه. وشون چینی رستوران‌های ِشیشه‌ئون ره بِشکِنینه. اسا ترکیه دولت گانه خانه سین‌کیانگیون ره پناهندگی هاده. (بی‌بی‌سی)
 • پاپ فرانسیس، کاتولیک کلیسای ِرهبر، بورده جنوبی آمریکا و خانه این سفر دله اکوادر، بولیوی و پاراگوئه ره سَر بَزنه. این سه‌تا کشور لاتین آمریکای ِفقیرترین کشورون جه هستنه ولی وشون ِمسیحیون ِجمعیت خله زیاده، همینسه پاپ، که شه آرژانتینی هسته، بائوته این سفر دله فقط فقر ِمسئله ره پیگیر وانه و حتی شه کشور دله نشونه. واتیکان ِمسئولون بائوتنه انتظار دارنه هر سه‌تا سفر دله بیش از یک میلیون نفر پاپ ِبَدی‌ین وسّه بِئِن. (یورونیوز)
 • پرنسس شارلوت ره ساندرینگهام ِکلیسا دله تعمید غسل هاکردنه. (یورونیوز)