کارور گپ:محک

  ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
  (کارور گپ:TapuriaBot جه بموئه)
  Internet-group-chat.svg

  جدید پیغوم بیشتن وسّه اینجه کلیک هکنین!
  اگر خوانی اتا از گپ‌ئون ره عوض هکنین [دچی‌ین] سر ره بزنین.


  بایگانی بحث‌ها
  بایگانی ۱ بایگانی ۲ بایگانی ۳
  بایگانی ۴ بایگانی ۵ بایگانی ۶
  بایگانی ۷ بایگانی ۸ بایگانی ۹
  کاروری صفحه گپ کارون مه درباره

  ـی‌یـ خور[دچی‌ین]

  من فکر کامبه چن موضوع خور اما ات‌پندیک اشتباه هاکردمی. مثلاً "بی‌یه". من فکر کامبه وه Biye نیه؛ Bie هسته. اما اشتباهاً ات "ی" اضافه هاکاردمی. یا "دچی‌ین". وه دچی‌ین نی‌یه، دچیئن هسته. Dačien، نا Dačiyen. اگه ابن مسئله اثبات بوو، یعنن این قانون که "ـی‌یـ" اتا از حروف مازرونی بائه، عملاً دیگه کاربردی ندارنه. --Vandäd «بحث» ‏۲۱ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۱:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  معیار لهجه ندارمی. پس هرکی ونه شه لهجه ره بنویسه. وقتی گمبی «شه لهجه جه» یعنی اونچی که کتاری هسته ره دقیقاً کتابی بنویسه. پس وقتی من گپ که زمبه، گامبه Biye ونه همون بی‌یه هم بنویسم. مگر این که باوّی من ندومبه چتی تلفظ کامبه!
  البته شاید بعضی لهجه جای بی‌یه باوّن بیئه. هرکس مختار هسته شه لهجه ره بنویسه. شخصاً اگه کسی بیئه هم بنویسه، مشکلی ندارمه و مه ره راحت حالی هم وانه چون شیوه‌ای که بنویشتن وسّه دارمی ره رعایت کانده و اینتی تومبی منظور ره دربَوریم.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  نا مسئله لهجه نیه. إما بد بشناستمی. بد برداشت هآکاردمی. إما اشتباهاً أت "ی" اضافه هآکاردمی. Y و I خله نزدیکنه (و یحتمل اینکه اعراب وشون ره هدی جه سیوا نکاردنه دلیل همین بیه) و احتمالاً همین باعث این اشتباه بئییه. من حتی بنویشته یارمبه حبیب برجیان جه تا اثبات بوائه. ٥ دقه هرست شومبه یارمبه.--Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  « áme kεrkā šúnnε nεfār-sar. nεfār-sar xεsέnnε. badími nεfār-sar-e čεl-o-ču hamε bapíssεnε. bāútεmε, “vačε jān! injε, kεlum-e pali, mé-vesse έttā kεrk-kεli dεrεs hā́kεn!” vε εm nεmāšun ke pe dar-biārdε, hamun šō badímε bεmúnε sεre piεr o vačε. ande-tumi piεr o vačε bεmúnε sεre, nεmāz kέrdεnε, qεzā xέrdεnε; ba:d εz nεmāz šínε ún-var, sāāt-e čār harkεt kέrdεnε »

  دقت هآکان. piεr نا Piyer. مسئله لهجه‌ای هم نیه. یعنن "ـی‌یـ" (iy) دککل مازرونی دله دنیه. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  چتی گانی وه حتماً لهجه‌سه نی‌یه؟ نویسنده شه در-گانه وه اتا روستایی زنایِ خاطرات هسته.
  ضمناً من حتا مطمئن نیمه این بنویشته‌ی بخوندستن اونتی بائه که بنظر رسنه؛ اولاً من هیچ لهجه‌ای نشناستمه باوّن dar-biārdε، بدون این که y ره تلفظ هاکنن! اصلاً اینتی نوانه تلفظ هاکردن که... ثانیاً شعری که بنویشته ره دقت هاکنی ویندی «یانّه» (که اِما معمولاً نویسمبی yanne) ره بنویشته iấnnε که معلوم وانه دکتر y جه مشکل دارنه. اگه جمله ره هارشی اتا شعر هسته و ونه وزن جه تومبی تلفظ دقیق ره متوجه بوّیم:
  ozεrε-vâ énε dámbe sεvâí
  iấnnε búye dεlbárrε dεvấi
  qam o qossέye dεl vónε kεnârí
  me jấne gεl dénε búye xεdâí
  امه خط جه وانه:
  عوذِرِ وا اِنه، دَم به صوایی
  یانّه بوی دلبر ره دوایی
  غم و غصه‌ی دل وُنه کناری
  مه جا(ی‍)نِ گِل دِنه بوی خدائی
  هرتی دیگه بخوندی وزن خراب وانه. اسا هارش دکتر «ی» ره چتی بنویشته! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  پ‌ن) پی‌یر ره خله شکل‌های دیگه هم تلفظ کانّه. همین ساری دله چن جور تلفظ بشناستمه. پـــِر جه بَی تا پـِئِر و پی‌یَر و...--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  من فکر کامبه اون y که در-گونی، فی‌الواقع بخشی از I هسته و دکتر هم این مورد درون اشتباهی نکارده. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  iấnnε "می‌آید" هسته. خادی فیروز "ایارنه" (iấrnε) ره کار زو. أئي تومبی ونه جه بپرسیم. فیروز ... آ فیروز Animated asd laugh icon 2.gif --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  شعر دوندی یعنی چه؟ وزن دوندی چیه؟ عجب!
  تازه ایارنه هم iyarne هسته وگنه‌تا i'arne ره که ننشنه بخوندستن که! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  سلام @محکمحک و @V.H من فیروز هسمه. متاسفانه مه ویکی‌پدیای رمز مه مرورگر جا اشتباهی پاک بیه و ظاهرا ایمیلی هم مه حساب دنی‌بی‌یه تا تونم ونه جا رمز ره دکش هاکنم. تا موقعی که قبلی رمز ره یاد بیارم وه مه کاروری حساب هسه. این موضوع خور ونه بئووم من محک جا موافق هسمه. کلمات ره همونجور که گمی نویسمی. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @فیروز: مگه مه گپ چی هسته😕 من که نائوتمه یه چیز دیگه بنویس، بائوتمه نائورننه: بی‌یلین، گننه: بیئلین. گمبه شمه گوش اشتباه بشناسته. شما هرکاجه Iی په، اتا مصوت بمو، بین I و اون مصوت (بیئلین دله، کسره) اتا Y اضافه هآکاردنی.
  @محک: لا اله الا الله. نه خیر، من نادون هستمه، ته فقط دوندی. شعر دله هر کلمه تونده هزار جور تغییر هآکانه و هزار شکل بئیره که هچگادر گپ دله دنیبیه. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  من سید ملا مقداد واری نیمه، مه وسه لال لالک خوندنی Animated asd laugh icon 2.gif وزن هم نتونده تغییر هاکنه. من هم کر نیمه که فرق y و e ره نفهمم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  هچگادر مره هالی نئی‌بیه که فیروز منظور، "سلیقه‌ای عمل هاکاردن" جه چی هسته. و هچگادر مره هالی نئی‌بیه، چه هرچقدر کلاردشتیان و سوربنی و سینما ره اصرار هاکاردمه بئین ویکی‌طبری دله فعالیت دارین، نمونه. و هچگادر مره هالی نئی‌بیه، چه اون ۱۰-۱۵ نفری که این ویکی دله دئینه، بوردنه. ولی همه ره إسا متوجه بئیمه. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  خانی دوی یا نا ره شه بتتر دوندی…
  اگه اوزان شعر ره ندونستی که مه تقصیر نی‌یه و من شه وظیفه ندومبه اتا-اتا اینان ره اینجه یاد هادم. اگه هم دوندی وزن ونه چتی بائه، دیگه مه استدلال میّن هسته چی گامبه. طبق وزن اگه شعر ره بخوندست بائی، اون کلمات نتونّه y ندارن. دیگه نتومبه ته وسّه بئم ادبیات و شعر قانون ره عوض هاکنه که… --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  دلیل نوانه که برجیان اعتبار ره سوال‌ِ بن ورنی. --Vandäd «بحث» ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  برجیان اعتبار ره کار نداشتمه که؛ مه نظر یا اتا خاص و عجیب خط جه این بنویشته‌ئون ره ثبت هاکرده، یا این متن اونتی که معمول هسته و کل مازرونی لهجه‌ئون دله گپ بزه وونه، نی‌یه و تونده ونه دلیل اشتباه ثبت هاکردن بائه. هر محققی اشتباهاتی هم دارنه. اصلاً همینسه ویکی‌پدیا تحقیق دست اول ره بعنوان منبع قابل استناد ندونده.
  اسا من ندومبه چه جنابعالی پز ره وَر بخارده و بحثی که اصلاً شخصی نی‌یه جه وَلِک هاکردی! این رفتار هسته که توهین‌آمیزه، نا پچ-پچیک شوخی و مسائل سر مخالفت هاکردن. خلاصه آدمون نظرات فرق کانده ولی امه گپ اتا علمی و زوون‌شناسی گپ بی‌یه و شخصی مشکل نداشتمی که اینتی برمه سرهدایی بوردی! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  کاروری حساب[دچی‌ین]

  @محک مه ویکی‌پدیای رمز که مه مروگر دله دیه اشتباهی پاک بیه. متاسفانه نزدیک 30 تا سایت دله حساب داشتمه که وشون همه رمز پاک بیه و مه سر شلوغ بی‌یه نتونسمه وشون جا بک‌آپ بیرم. البته نزدیک 25 تا ره ایمیل جا بازیابی هاکردمه. ندومبه ویکی‌پدیای دله کمین ایمیل ره بشت بیمه که دکل هر چی شه دتا اصلی ایمیل ره زمبه مه وسر موقت رمز عبور ننه. ته نظر ویکی‌پدیای قوانین چم من اتا جدید حساب دارم و اشاره هاکنم که قبلی حساب مه بی‌یه مشکلی پیش نیارنه؟ پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  @پرجایی این صفحه دله بنویشتوئه که اگه ایمیل آدرس ره نداری، نتوندی شه کاروری حساب ره پس هایری و ونه اتا جدیدِ کاروری نوم بساجی؛ که البته اشکالی هم ندارنه و زاپاس‌کا حساب ننه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  پ.ن) البته گوگل کروم و فایرفاکس شه راهی دارنه که پسورد ره ریکاوری هاکنی ولی بستگی دارنه که چتی وشون ره پاک هاکرد بائی. گوگل دله چرخه‌تو هاکنی، ونه راهکار ره گانه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  دومه. اتفاقا من فایرفاکس جا استفاده کمه ونه دله اتا حساب دارمه. موضوع این هسه که من گوشی و کامپیوتر رمز ره یکسان سازی هاکردمه. ولی بعدا مه فکر برسیه ممکن هسه گوشی گم بوو و رمز دکفه این و اون دس داشتمه ونه دله رمز ره پاک کردمه ولی یاد بکرد بیمه که فایرفاکس اکانت جا در بورم و وه هم شی‌یه سرور جا مه رمز ره پاک کرده. اسا مه مشکل این هسه که ظاهرا ندومبه ایمیلی که ویکی‌پدیای دله دره کمین هسه یا اصلا ایمیل دره یا نا؟ چون خله وقت بی٬یه اینجه قعال نیمه و چند ساله دکل ترجیحات بخش نشیمه.
  ضمنا مازرونی خور اتا نکته چن وقت هسه مه ذهن ره مشغول هاکرده. فارسی دله باز ره اتی فعل پشت سر بلیم اتا جدید فعل درس بونه که ونه معنی ره عوض کنه. مثلا بازنویسی بونه این بنویشتن. اینتی فعل وسر من مازرونی دله مه وسر تازگی سوال پیش بمو که چتی هسنه. مثلا بازدم ره آبادیس دله جردم معنی هاکرده. اسا ته نظر وه ره بنشنه بقیه وسر تعمیم هدائن؟ مثلا بازنویسی ره هاکنیم جرنویسی یا بازیابی چون امه لهجه دله یافتن بونه هاکتن بازیابی بوو جرهاکتن؟ پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  البته ظاهرا نتومی مازرونی دله فارسی دسوری اتا پیشوند داریم که باز کار ره فارسی دسوری انجام هاده. مثلا بازگشت ره اما گمی پئی هاکردن یا شما گنی دگرسن. اسا مه سوال این هسه بازنویسی، بازگویی یا بازیابی دسوری کلمات معنی مازرونی دله چی بونه؟ ته پیش‌داشت وشون وسر چی هسه؟ من مثلا بازنویسی وسر ای‌نویسی ره پیش‌داشت کمه ولی ندومه مازرونی دستور چم هسه یا نا. ونه کلمه آشنا هم نی‌یه. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  تعارض ویرایشی) من هم قبلاً ونجه فکر هاکردمه ولی فکر نکانم پیشوندی داریم که فارسیِ «باز» واری عمل هاکنه.
  «جردم» ره هنتا نشناست بیمه. خله قشنگ کلمه هسته ولی احتمالاً مشتق نی‌یه، ترکیب هسته. چون «جر» یعنن پایین. پس جردم هم لابد وانه «دمی که پایین جه اِنه» ونه معنی جه هم جور درنه چون بازدم همون دمی هسته که ریه دله جه ورگردنه بالا. این کلمه خله تصویرسازی دارنه، خِشِم بمو :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  یعنی ته نظر بنشنه وه ره بقیه وسر تعمیم هدائن مثلا بئوتن جرنویسی؟ ای این ره هم دقت هاکن که اما بازگشت وسر دگرسن یا پئی‌هاکردن دارمی. مه هدف این هسه که تونیم بازنویسی یا بازیابی دسوری کلمات وسر مازرونی دله معادل داریم. اتا کلمه که مازرونی زوون دستور چم بوئه و عجیب و غریب هم نوو. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  اتا مشکل این هسه که اگه بخائیم تعمیم هادیم اون وقت جردکت یا جردکتن جا ونه چتی هاکنیم. وشون معنی فارسی دله فرق کنه یعنی بازافتاده یا بازافتادن نبونه. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  ت.و)نا، جالب نوونه. مثلاً همین جرنویسی که بائوتی ویشته زیرنویس هِدار ره موندنه تا بازنویسی. اگه اشتباه نکانم خله وقت پیش، ویکی‌ترنسلیت دله ساب‌تایتل/زیرنویس ره همین «جیرنویس» جه دگاردنی بیمه.
  «دَ» ته نظر چتی‌ئه؟ فکر کامبه وه نزدیک‌ترین چیزی بوئه که «باز» جه دارمی. چون وه صرفاً پیشوند هسته و تیناری معنی ندنه (برعکس «پئی» و «جر») شاید کمته بقیه ره گج هاکنه 🙄 --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  فکر نکنم د مناسب بوئه. مثلا دکتن بونه افتادن و اون وقت باز افتادن چی بونه؟ مگه اینکه بئوویم دکتن تونه هم افتادن بوئه و هم بازافتادن و ونه معنی جمله دله معلوم بونه. جر خور هم ته درس گنی. مه مشکل این هسه که مثلا نتومبه اتا متن دله که بازآفرینی دره ونه وسر اتا مازرونی معادل پیدا هاکنم. یا ونه وشون وسر اتا جدید کلمه شه بسازیم که عجیب غریب نوو یا اتی کلمات سر معادل دره اما ندومبی و ونه پیدا هاکنیم. پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۳۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  «دی‌آفری‌ین» بازآفرینی هدا نی‌یه؟ این فعل ره کیوس گوران شعر دله بشناستمه ولی مطمئن نیمه وه ره دقیقاً چتی ونه فارسی دگاردنیم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۸:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  تا اونجه٬ای که من دومبه وه آفریدن معنی دنه. امه فامیل دله ات پیرزنا دیه که قدیم ملاخنه هم بورد بی‌یه. ونه تک ات‌تا بار این حرف ره بشنوسمه: وه ره مسخره نکنین و خدای دیافریده هسه. یا بمون تپوری سربوشا سرکوی دله هم دیافری نوم دارمی. تومبی فرض هاکنیم آفرینش و بازآفرینی معنی مازرونی دله بونه دیافرین. همینجور نوشتن و بازنویسی اون وقت ونه هارشیم این فرض تونه اما ره مازرونی‌نویسی دله کمک هاکنه؟ پرجایی (گپ) ‏۲۲ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  پیش‌نویس[دچی‌ین]

  محک خسته نئووی. این مقاله ره بدیمه. اول خامه بئووم ته اینجوری مازرونی‌نویسی مه ره خله خش بمو. هم مازرونی زوون دستور ونه دله رعایت بیه هم اتا جور بنویشتی که نه حالت عجیب و غریب نی‌یه. بخشنی که نتومه ته ره کمک هاکنم و اینجه اتایی فعالیت کنی مه سر خله شلوغ هسه و دکل نتومه شه وقت ره تنظیم هاکنم که اسا اینجه فعالیت هاکنم. فقط چن تا نکته ره خاسمه ته جا درمیون بلم:

  • پیش‌نویس ره چتی درس کننه؟
  • بهتر نی‌یه پیش از میلاد عوض بئووی کار داشته. مثلا بئووی ۳۰۰ سال کار داشته مسیح میلاد. اما شه لهجه دله زمان و فاصله ره اینتی گمی. مثلا گمی ۵ کیلومتر کار دارنه برسی فلان جا یا 5 دقیقه کار دارنه ۹.
  • په‌روو عوض هم مه نظر بهتر نی‌یه بلی دمبال‌کر؟ دمبال‌کر ره هم تومی دنبال‌کننده و هم تومی پیرو عوض کار بزنیم.

  پرجایی (گپ) ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  اتا نکته دیگه هم که اسا مه یاد بمو این هسه که بنشنه به نام سرجا اینتی بنویشتن: اتا کتاب به نوم فلان بوو اتا فلان نوم کتاب. ضمنا به عنوان عوض هم تومی بنویسیم حساب. یعنی مثلا وه به عنوان اتا فیلسوف بونه وه اتا فیلسوف حساب. پرجایی (گپ) ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۳۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @پرجایی: سلام. لطف دارنی فیروز جان. سعی کامبه اینتی هم مه انگلیسی تقویت بوو، هم گلکی. هم این که فلسفه یا دیگر چیزایی که علاقه دارمه جه ویشته یاد بئیرم. اسا اینان به کنار، مازرونی ویکی‌پدیا هم اتا خار بنویشت پیدا کانده :) همینسه زحمتی نی‌یه که هیچ، لذت هم وَرمه.
  • پیش‌نویس ره معمولاً فارسی ویکی دله وقتی صفحه ره «پیش‌نویس:X» واری سازمبی، اتا فضای نام اشناسنه. ولی اینجه بنظرم هنتا وه فعال نیّه و اینتا که بساتمه ره اتا مقاله درنظر بَیته! تومبی تا اون گادر «X/پیش‌نویس» جه استفاده هاکنیم.
  • ته فرمایش درسته. ولی پیش از میلاد جادکت هسته و وونه وه ره پ‌م بنویشتن و همه ره حالی وانه چچی‌یه. اونتی گانی خله طولانی نی‌یه؟ البته مه نظر هر دِتا جه گال-به-گال هم استفاده هاکنیم، تونده جالب بائه.
  • دمبال‌کر، حساب و بنوم ِکلمات هم جالب هستنه؛ حتماً من‌بعد ویشه استفاده کامبه. خصوصاً بنوم و بعنوان، که «به» دارنه، ره شه دمبال گردستمه که ات چی ونه عوض بی‌یلم، مه خاطر نرسی‌یه. خنابدون. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
   این که گنی پیش از میلاد جا دکت هسه ره قبول دارمه و ممکن هسه که کار داشتن مخفف مخاطب وسر آشنا نوو. مثلا بنویسی ۶۰۰ سال ک د م تونه نخش و گج‌کر بوئه. ضمنا ته این بنویشته و اتی قبلا بنویشته مثلا ویشتر اسپهبد خورشید مقاله دله من کمتر ساروی لهجه تاثیر ره وبمبه. ته اینجوری بنویشتن تونه مه نظر معیار بوئه. البته ونه مقالاتی ره که اینجوری نویسنی وشون موضوعات ره ویشتر هاکنی. اینجوری بقیه توننه اتا معیار لهجه ونه جا مازرونی زوون وسر در بیارن. پرجایی (گپ) ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
   این لینک ره هم هارش. پرجایی (گپ) ‏۲۸ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @پرجایی موافقمه:
  ۱۰۰ سال پیش از میلاد = صد سال کار داشته میلاد
  ۱۰۰ سال پس از میلاد = صد سال میلاد په
  • معیار لهجه خور هم بئووم که قطعاً هچ لهجه‌ای نتونده معیار لهجه بائه این بکت که ات بساتنی لهجه درست هاکنیم که حتی‌الامکان همه لهجه‌ئون ره نزدیک بائه. اصلاح کامبه، بنابر [V6rg.com ورگ] گپ، معیار لهجه ایده جه مخالفمه.
  ضمناً، حق اینه که وپ:کل دله مطرح هآکانی اینان ره.--Vandäd «بحث» ‏۲۹ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  • پ.ن)@محک: اگر درمه مازرون'سه درمه، اینکه هرکی ته جه مخالف بیه ره "لال" همرا مقایسه کاندی رفتار بسیار زشتی هسه و هنتا یاد نکاردمه. --Vandäd «بحث» ‏۲۹ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۰۷:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
   اوووه... اشتباه متوجه بیی. مه منظور «لال لالک» جه این بی‌یه که لا اله الا الله باتی؛ سید مقداد که تلگرام دله دره طلبه هسته و ملایی خوندنه. من یعنن باتمه اونجه دین و اسلامی گپ زندنی، اینجه اونجه نی‌یه. من شه بی‌ایمون آدممه. مه پلی لال لالک (مجازاً دعا و اسلامی کلام) بخوندی، فایده ندارنه. ته نخش برداشت هاردی! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  "لا اله ال الله"، "إنشاءلله" و امثالهم، فرهنگی مقام دارننه. فی‌المثل، fa:مسلمان فرهنگی ره هارش. لا اله الا الله، عصبانیت مقام دله کار بزه وانه.
  سید مقداد؟! نا! اوهه. عجب. ته همیشک همه ره دیر هالی کاندی؟ مقداد ره که اسا گونی، شانس بیاردمه مه ره به اطلاعات وزارت تحویل ندا. اون هچی، سلّاریون ۵ کا مطلب نداشته، وه ره هاکاردمه ۱۰۰ کا. اسا شما ورگردننی مره گوننی کسروی اعتبار ندارنه و دست‌اول هسته؟! اون مقاله‌ی نصف ره کسروی گپون سر جه بنویشتمه. چنان مقاله‌ای بیه که هفت‌خان رستم که خادی مادلونگ و شمس و کسروی نفهمستنه چچی بنویشته بعد خاستنه مره هالی بووه! مقاله‌ای بیه که مرداویج‌ِ شورش ره اونتی تشریح هاکاردمه که ته خادی مرداویج مقاله دله تشریح نکاردی (که خار بنویشته هم هسته!). ۵ ماه کار هاکردن په، ورگردنی مره گونی کسروی اعتبار ندارنه؟! دسخوش. اسا رڈ بوائیم، سلّاریون خیر جه هم بگذشتمه.--Vandäd «بحث» ‏۲۹ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  چینسمه!؟ 😂
  فرهنگی مسلمون چیزی هسته که فرد ونه شه هویت ره اونتی تعریف هاکنه. «بعضی‌ها» هم درنه دکال «خداحافظ» ره هم گانه «بای‌بای» Animated asd laugh icon 2.gif
  کسروی خار بنویشته وسه، وسی کانده. بعدا برگزیدگی وسه ونه تاییدکر منبع اضافه هاکنی و اگه پیدا نکردی هم توندی کسروی زوون جه نقل‌قول هاکنی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ آگوست ۲۰۲۱، ساعت ۱۳:۲۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  کرچه‌ما ۱۵۳۳[دچی‌ین]

  سلام. مه کاروری صفحه ره ندومبه آی‌پیون چه أتک زننه Animated asd laugh icon 2.gif هرگدر صلاح دونستي حفاظت هاکان وه ره. ضمناً بمونه نکته‌ای ره بائيرم. Mahdi + e = مهدی + ة. ونه حاصل وانه "مهدیة". إسا سوال اینکه وه mahdie هسته یا mahdiye؟ این ره بائیر تا ادامه هادیم. --Vandäd «بحث» ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۹:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  مه نظر هر دتا تونه صحیح بائن. مه برار نوم اتفاقا مهدی هسته، وه ره میدی گامبه. Midie sa'et و Midiye kafş و حتا Midi xaxer واری ترکیب بسات وانه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۰:۵۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  ندومبه چه طبری دله "ھ" ره دخیل کلمات دله تلفظ نکاننه. نمونه همین مهدی که وه ره حذف کاننه. اینتی Mehdi وانه Mîdi. فارسی‌ِ لاتی دله گوننه "مِیتی" (Meyti). یعنی اینجه هم "ھ" حذف بیّه. --Vandäd «بحث» ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۲:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  ضمناً سعودی عربستان ره هاکردمه السعودية، کوردستان اقلیم ره هاکردمه هه‌رێمی کوردستان. یحتمل بدی. اگر راضی هستی همینتی را دکفم بقیه ره تغییر هادم دي. --Vandäd «بحث» ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  مه نظر که انده اینتی هم بدرد نخانّه. ونه مناطق نوم ره شه خط و زوون جه بنویسیم. حتا کشورون وسّه وشون محلی نوم هم لازم نی‌یه بائه و اونتی که شه گامبی ونه بنویسیم؛ دکال ته که وشون خط جه هم استفاده هاکردی! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @V.H شما قبلا اتا بار ویلیام والاس ره ویلیام والوس بنویشتی و شمه دلیل این بی‌یه که الف تلفظ امه زوون دله سخت هسه. اگه شمه اون دلیل درس بوئه چی جوری بنشنه تشخیص هدائن الف کجه ونه واو بووشه؟ مثلا ویلیام والاس ره چه اینتی ننویشتی: ویلیوم والوس. اسا هم السعودية یا هه‌رێمی کوردستان. تونی مه ره یاد بدی چی جوری ونه اینجوری بنویسیم؟ وه سلیقه‌ای هسه یا اتا قاعده دارنه؟ اگه سلیقه‌ای هسه هر کسی تونه شه سلیقه ره کار بزنه؟ اگه اتا قاعده دارنه اون قاعده ره خار مه ره یاد بده. ضمنا یج پسوند خور هم خامه دونم اما چه نئومی مازرونیج و همیشه گمی مازرونی؟ چه نئومی گلکیج و همیشه گمی گلکی؟ مثلا اتا نفر لاویجی بوئه ونه بئوویم لاویجیج؟
  @محک اینجوری نخش نی‌یه؟ هر روز اتا جور بنویسیم؟ مثلا شما شه current events ره هاکردی تازه خورون. یعنی current ره تا اونجه که من دومبه اسا معنی دنه بشتی تازه و event ره هم تا اونجه که من دومبه اتفاق یا دکت معنی دنه بشتی خور. پس news ره چی ترجمه هاکنیم؟ اگه قاعده چم این کار صورت بئیته مه ره بئو و اگه سلیقه چم هسه من هم تومبه وقتی مدیا‌ویکی ره ترجمه کمبه شه سلیقه ره اعمال هاکنم؟
  اگه قبلا اشتباه صورت بئیته من هم اینجه زیاد اشتباه داشتمه که ایراد ندارنه وه ره توننی اصلاح هاکنین و متذکر بئووین که شما اون زمان استباه هاکردنی و اسا سرساب بینی که اسا فلان دلیل وسر شمه اون کار درس نیه. اگه قاعده و دلیل دارنه مه ره توضیح هادین و اگه سلیقه‌ای هسه اینجوری مه سلیقه یا هر کس دیگه که بعدا بی‌یه اینجه هم تونه شه سلیقه ره اعمال هاکنه حتی اگه شمه سلیقه جا تضاد داره؟ پرجایی (گپ) ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۰۶:۵۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  پرجایی: من current events ره تازه خورون نگاردنیمه؛ فقط کاربردی که اونتا صفحه دارنه ره سهل‌ترین کلمه جا توصیف هاکردمه. این کار وسّه دیگرون نظر ره هم وپ:مکه دله بخاستمه ولی فقط اتا کارور اون گادر جواب هدا. اسا جنابعالی کارورون لوش دله فرمایش هاکردی که وه ره عوض هاکنیم، ولی هیچ جایگزینی پیدا نیّه که ونه سر توافق دارین. من دیگه وسّه چی کار هاکنم که نکاردمه؟! اگه بااینچنینی فکر کانّی من شه‌ورگجی دربیاردمه شه دسترسی که دارنی، بفرمین ویکی‌ترنسلیت دله وه ره اتی دیگه دگاردنین. 😟 --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  تشدید اتی لهجه‌ئون دله[دچی‌ین]

  محک امه لهجه دله گمی هسّه شما گنّی هسته. تشدید بمه په اتا حرف انه. حرف اگه س بوئه ت انه. اگه م بوئه ب انه مثلا کمّه بونه کمبه. خامه دونم این حرف درس هسه؟ ضمنا مثلا اما گمی گنّی شما گنّی ره چی گنّی؟ پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  امه لهجه (ساری ِمرکزی لهجه) خله آ جه گرایش دارنه و بابلی لهجه دله اونجاهان که اِما آ یلمی، شما کسره یلنی. همینسه جواب وونه «گانّی». ونه صرف هم وانه «گامبه، گانی، گانه، گامبی، گانّی، گانّه». البته گنّی ره هم ساروی‌ها متوجه وانّه ولی ات‌که +18ته هسته و ویشته اون ات‌دیگه معنی ره دِنه Animated asd laugh icon 2.gif --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  این سوال ره این وسر مطرح هاکردمه که اما قبلا تشدید ره تکرار جا نشون دامی. که اینکار درس نی‌یه. اسا ندومبه اینجوری هسته یا نا. ولی مه نظر درس نی‌یه. چون مثلا اما دارمی کننه. ته نظر تشدید ره نیم‌فاصله و تکرار جا نشون هادیم بهتر نی‌یه؟ مثلا دکّل ره دک‌کل بنویسیم؟ پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  بقول ونداد که من خله محافظه‌کار هستمه Animated asd laugh icon 2.gif مه نظر تشدید دَووشه خار هسته. اولاً اصلاً تموم تشدیدها ره نتومبی نیم‌فاصله بی‌یلیم و کار نشدی هسته. ثانیاً نیم‌فاصله اتا من‌درآوردی روش هسته و اگه خله استفاده بوو، بخوندستن ره مشکل کانده. هم‌انده هم مجبوری ‍ی‌ی‍ ره استفاده کامبی؛ وقتی مردم جه خاستمه گلکی خط ره مه وسّه بلند-بلند بخوندن، اتا یارو دیّه که وه ره بخوندست بی‌یه «بیّه» و گاته bay+ye وینده نا bi+ye. کلاً نیم‌فاصله جه مشکل حل نوونه فقط امه سر جه رفع وانه :) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @فیروز: "مشکل حل نوونه فقط امه سر جه رفع وانه(محک)" ته یاد دره، أشؤن بائیتی چرا با اعراب بیئشتن مشکل ره حل نکامبی، بائیتمه دفاکتو (de facto = در عمل) قابل اجرا نیه. مه منظور دقیقاً همین بیه. این روش‌ها، موقتی هسته. اما دنبال روش/روش‌هایی هستمی که نه موقتی، که دائمی بائن. --Vandäd «بحث» ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۲۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  این پیشداشت جالبی که تشدید خور هدایی، خار هسته. چیزی شبیه به همون "" هسته. ولی من هرده همرا مخالفمه. علت اینکه فارسی-عربی رسم‌الخط دله، اصولاً حروف ره وسط‌ِ کلمه قطع نکاننه. کوردی دله، این قانون ره کاملاً نقض هاکردنه، فی‌المثل نویسننه: "ڕوژهه‌ڵات". اصل‌ِ قانون این بیه که بَنویسن: "ڕوژهِڵات". من خودکار و کاغذ بئیتمه و امتحان هاکردمه. کلمات ره منقطع هاکردن، روش جالبی نیه. دک‌کل، بی‌یشتمه، ڕوژهه‌ڵات، نمونه‌هایی از نقض این قانون هستنه که وشون بخوندستن و بنویشتن شاید کامپیوتر و کیبورد سر راحت بائه، ولی کاغذ سر که جالب سخته. --Vandäd «بحث» ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  تونّی ضمّه خور مه ره توضیح هادی؟[دچی‌ین]

  محک تونّی ضمّه خور ویشتر مه ره توضیح هادی؟ و اینکه چن جور ضمّه دارمی؟ مثلا چی وسر فارسی دله دارمی کمک و مازرونی دله دارمی کومک؟ پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  ونه سر مطمئن نیمه و صرفاً مه نظر هسته: مازرونی زوون دله تا جایی که من بشنوست دارمه، ضمّه ره سعی کانّه تبدیل هاکنن. هر لهجه‌ای هم اتا روش متفاوت جه این ضمه ره حذف کانّه. همین «بخاردن» اصلاً «خـُردن» هسته و اِما وه ره الف جه تبدیل کامبی و شما کسره تبدیل کانّی و وندادشون وَری (ساریِ یلاق وری لهجه) اتی مصوت دارنه که الف و ضمه میون دره. (ونه وؤیس جه تلفظ ره گوش هادی و کاغذ سر توضیح هدائن سخت هسته) گرگان وَری مثلاً همین فعل ره «بکشی‌یه و» جه گانّه: «بَخوردِن». برعکس بخاردن که هرکاجه وه ره اتی تبدیل هاکردنه، کومِک ره ات‌جور تبدیل هاکردمی و همه ضمه جا، «بکشی‌یه و» بی‌یشتمی.
  من ات بار چرخه‌تو هاکردمه که اتا کلمه (غیردخیل) پیدا هاکنم که ضمه داره و تموم لهجه‌ئون دله وه ره ات‌جور تلفظ هاکنن. خله سخت بی‌یه! ات‌که شه پلی مثال بیار و کلماتی که شاید ضمه دارن دمبال چرخه‌تو هاکن و فارسی کلمات که ـُ دارنه ره گلکی دگاردن، هارش چتی وانه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  پ.ن) اتا سؤال هم من دارمه: شمه لهجه پیشانی و علف کندن ره چی گانّی؟ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  پیشانی ره گمی سوئال. علف کندن خور هم ونه بئووم که ونه هارشیم امه منظور چی هسته؟ مثلا گو سر علف بتاشیم. یا علف ره بوج. دومی ره علف هرز و و واش خور گمی. و بوتن اینجه کندن معنی دنه. فکر کنم ته منظور دومی بوئه. پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  این سوال ره هم این وسر بپرسیمه که همیشه فارسی ضمه دار کلمات تلفظ هاکردن سر مه رفقون وسر سوژه بی‌یه و خنده کردنه. فک کنم امه لهجه دله ضمّه ره یا خله غلظ تلفظ کمبی یا دکل نارمی. پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  سوئال و بوتن ره لاتین جه نویسنی؟ خامبه دونم ضمه هسته یا بکشی ئو؟ اِما پچیک ضمه جه گامبی Soval و Boten. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  همین ونه تلفظ سر مشکل دارمه. ندومبه ضمه چتی تلفظ بونه. فکر کنم دقیقا وه ره سوال دسوری تلفظ کمبی. بوتن ره هم فکر کنم boten. پرجایی (گپ) ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @فیروز: ته یاد دره رانما گپ:مازرونی‌نویسی دله، بَتمه مازرونی زوون دله "ضمه" دنیه Animated asd laugh icon 2.gif
  شاید بعضی لهجه‌ئون دله دئیبو، ولی من که تاسا نشناستمه.
  @محمدرضا: فکر کامبه کتا ضمه (ô)ی کاربرد، ویشته از اینها بائه. من شه دونستمه همچین مصوتی دره، ولی ونه نوم و ونه علامت (ô) ره روماك مره سراق هدا. دوندی که روماک شه بابلیه، ایضاً من ونه جه سوال هاکردمه، روماك بائیته مصوت‌هایی که کم‌کاربرد بائن و فقط چن لهجه دله کاربرد دارن ره شه خط دله نیارده. یعنی ونه نظر دی اینه که این مصوت کاربرد ات‌انده کم نیه. --Vandäd «بحث» ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۹:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  درخواست مقاله[دچی‌ین]

  درود، ببخشید من مازندرانی بلد نیستم و اینجا به فارسی می‌نویسم، اما آیا شما یا کسی از کاربران ویکی‌مازندرانی می‌تواند مقاله w:en:The Office (American TV series) را در ویکی مازندرانی ایجاد کند؟ با سپاس ChipsBaMast (گپ) ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۵:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  Symbol reply.svg محترم ChipsBaMast: سلام. خوش آمدید! 💚 چشم، سعی می‌کنم تا آخر هفته بسازم. البته متأسفانه سریالش را ندیدم و مجبورم براساس مقاله‌تان در ویکی‌فا بنویسم، که روش معمول من برای نوشتن مقالات فیلم و سریال در این ویکی نیست. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  How we will see unregistered users[دچی‌ین]

  Hi!

  You get this message because you are an admin on a Wikimedia wiki.

  When someone edits a Wikimedia wiki without being logged in today, we show their IP address. As you may already know, we will not be able to do this in the future. This is a decision by the Wikimedia Foundation Legal department, because norms and regulations for privacy online have changed.

  Instead of the IP we will show a masked identity. You as an admin will still be able to access the IP. There will also be a new user right for those who need to see the full IPs of unregistered users to fight vandalism, harassment and spam without being admins. Patrollers will also see part of the IP even without this user right. We are also working on better tools to help.

  If you have not seen it before, you can read more on Meta. If you want to make sure you don’t miss technical changes on the Wikimedia wikis, you can subscribe to the weekly technical newsletter.

  We have two suggested ways this identity could work. We would appreciate your feedback on which way you think would work best for you and your wiki, now and in the future. You can let us know on the talk page. You can write in your language. The suggestions were posted in October and we will decide after 17 January.

  Thank you. /Johan (WMF)

  ‏۴ ژانویه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۸ (UTC)

  سوال[دچی‌ین]

  معنی دله به زبان شما چیست برای فارسی دله معنی بدی میدهد سجاد جمال ابادی (گپ) ‏۴ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  سجاد جمال ابادی: یک حرف اضافه معادل «در» فارسی است. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۴ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  چن تا نکته[دچی‌ین]

  سلام محک

  اخیرا من وقت اتا کمه آزاد بیه و مازرونی زوون خور مطالعه هاکردمه. چن تا مسئله ره متوجه بیمه که چون قبلا وشون خور نظر هدا بیمه بئوتمه ته ره سرساب هاکن. چون اَتی خور شما هم مه حرف ره قبول هاکردنی و اسا فکر کمبه اشتباه بی‌یه.

  قبلا من بئوتمه اما برابر عوض بئوویم هدار. هدار فارسی دله بونه راستا یا سمت و سو. ولی برابر مترادف ره که هارشمیه بدیمه تومبی ونه عوض مازرونی دله بئوویم سرمال. کم دس مه نظر دیگه اون قبلی نظر نی‌یه.

  قبلا اینجه اتا بحث داشتمی که نویسنده عوض مازرونی دله چی بئوویم. من بنویشت‌کر ره پیش‌داشت هاکردمه که ظاهر درس نیه. مثلا اما خواننده ره گمی خونش‌کر یعنی فعل ریشه + کر جا فاعلی صفت سازمی. یا صفت + کر یا اسم + کر جا هم تومبی اینکار ره هاکنیم ولی اونجوری که من گتمه مفعولی صفت + کر جا شاید درست نووئه. مثلا تومبی بئوویم شی‌کر. پس اسا فکر کمبه تومبی بنویشت‌کر عوض بئوویم نویشت‌کر. کردی دله هم که مازرونی هم خنه‌واده هسه Nivîskar (نڤیسکار) گنه.

  پانویس خور هم بئوتمه تومبی بلیم بنویشت کر ولی اما مازرونی دله پا عوض په دارمی دارمی مثلا گمی چک و په. پس تومبی پانویس ره په‌نویس بئوویم.

  اگه ته یاد دوو من ته جا سوال هاکردمه که مازرونی دله باز پیشوند عوض چی دارمی؟ فکر کنم ونه جواب ونه وا بوئه. مثلا اما وگرسن دارمی که ونه معنی بازگشتن بونه. جدیدا هم واگو ره بدیمه که ونه معنی بونه بازگو. اگه اون لینکی که ته ره هدامه درس بوئه بنشنه بئوتن مثلا بازنویسی بونه وانویسی یا بازخوانی بونه واخونی.

  البته وه نتیجه‌ای هسه که من بئتیمه و ندومبه چنه تونه درس بوئه. راستا و نویسنده خور که مه قبلی نظر درس نینه و اسا تومبه بئووم مازرونی زوون خور نونه قاطع نظر هدائن. فقط خاسمه شما ره سرساب هاکنم.

  ضمنا اتا سوال ته جا داشتمه. شمه ور زیر ره بِن گنه یا جِر؟ مثلا اما زیر درخت ره دار بن گمی. ولی جر بموئن دارمی که پایین آمدن بونه. اگه وه ره هم درس دونیم فرود آمدن هم معنی دنه و مثلا تومبی فرودگاه عوض بئوویم جِرجا. کلا خامه بئووم جر درس هسه که زیر معنی دنه ولی مثلا نئومی دار جر گمی دار بن. یا گمی دار جا جر بمو نئومی دار جا بن بمو (البته دار بن بورده دارمی). شمه ور هم وشون دتا اینجوری کار شونّه؟

  ضمنا وه ره هم هارش. فکر کنم تونیم پورتال عوض بئوویم درگاه. وه و وه ره هم هارش.

  ضمنا ته نظر بهتر نی‌یه دانشنومه سر جا بئوویم دونشنومه؟ پرجایی (گپ) ‏۲۱ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  اتا چی ره هم یاد بکردمه که اسا گمه. وراخر ره قبلا هم بشنوس داشتمه. اتا پیر آدم که امه فامیل بی‌یه و ونه عیادت بوردمه و ونه جا سوال هاکردمه ته حال چتی هسه بئوته وراخر شه حال خارمه. فکر کنم فرای معادل مازرونی دله ورا بونه. پرجایی (گپ) ‏۲۱ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۱۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  سلام فیروز جان. مه جان ته‌سه باوه که…
  هدار ره من اول جه هم مشکوک بیمه ولی ندونستمه ونه فارسی دقیقاً چچی وانه. مثلاً گامبی «ونه مسیر مه هداره» یعنی «ونه مسیر مه سمتی هسته». مه نظر همون فارسی «برابر» یا عربی «معادل» جه استفاده هاکنیم، بتتر بوئه. حداقل همه دَر-وَرنه چچی معنی دِنه.
  بنویشت/بنویشته خوری درست فرمنی که مفعولی صفت هسته؛ ولی مفعولی صفت شه تونده اسم ذات بوو. بنویشته امه زوون دله «متن» معنی ره دنه. اگه اینتی هارشیم، «اسم ذات + کر» تونده فاعلی صفت بساجه. مثلاً فارسی دله «بسته» اتا مفعولی صفت هسته ولی اگه «بسته‌ساز» بشنوئیم، دومبی ونه معنی کسی هسته که مثال، پاکت و بسته ساجنه. اینان به کنار، بنویشت‌کر خله نویس‌کر جه مفهوم‌تر هسته.
  په‌نویس جالبه. تونده ایهام‌دار هم بائه.
  وا پیشوند هم جالب هسته. فقط ونه اینتا پسوند سر احتیاط داریم و وه ره محتاط کار بزنیم.
  بـِن و جـِر/جیر امه لهجه دله هم فرق کانّه و ننشنه همیشه هئی جا استفاده بوون ولی بعضی جمله‌ها دله هئی جا هم اِنّه. البته ساروی لهجه دله جیر ره خله استفاده نکانّه ولی ساری ِیلاق وَری یا پیر-پیر مردمِ گپ دله وه ره زیاد بشنوستمه. (زندگی ِجیراجور ِضرب‌المثل واری) غرب استان، چالوس-نوشهری یا شهسواری لهجه واری، جیر ره ویشته استفاده کانّه.
  درگا لازم نی‌یه. کلاً ویکی‌پدیا جه درنه پورتال ره حذف کانّه. خادی انگلیسی ویکی پیرارسال اکثر پورتالون ره حذف هاکرده و فقط اصلی پورتال‌ها ره باقی بی‌یشته. وقتی گت-گت زوون‌های ویکی پورتال سر دیگه وقت نی‌یلنه، امه کار که اصلاً اون‌جاهان جه نکشنه. مه نظر تومبی همین دِ-سه‌تا پورتالی که اسا دارمی ره هم حذف هاکنیم و کلاً این نومی فضا ره درخاست هادیم که حذف هاکنن.
  وراخر ره دکال هنتا نشناستمه! متوجه نیمه ونه معنی فارسی دله چی وونه؟ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۱۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  با سلام، بخشنّی که بعنوان أت همیشکی مزاحم، وارد وومبه :)
  چن مسئله که خاستمه طرح هاکنم، اولی اینکه [صریح باوّم] این آبادیس چندان منبع معتبری مطالعه وسه نیه. گرچه من شه تاسا ونجه عیب و ایراد ندیمه، ولی ونه سر و دیم جه معلومه که افرادی که وه ره نویسنّه، شه هچ بویی زوون‌شناسی جه نوردنه و فقط اینور و اونور جه copy-paste کانّه. و متأسفانه معین نکاردنه که وشون منبع مازرونی لغات وسه چیشیه و کامینز کتابه. و البته خدا نکنه که شه بصورت دست‌اول لغات ره جمع هاکارد بون!
  دیگر اینکه من هم موافقمه که معادل‌گزینی بَنشنه سره‌سازی بیخد جه همرا بوّه و هدار واقعا کلمه مناسبی نیّه. "هدار" ویشته "عبور هاکردن و بگذشتن" جه پیوند دارنه مه نظر.
  دیگر اینکه پورتال وسه قبلاً "لوش" ره پیشداشت هاکارد بیمه.
  دیگر اینکه، "دونشنومه" خور. این أت مهم مبحث هسته. إما هچ إجماع ندارمی که دخیل لغات بِنشنه چتی بنویشت بوون. بعضی گادر فکر کامبی که ویلیام والاس ره بَنشنه ویلیام والوس هاکاردن، بعضی گادر جغرافی ره کامبی جوغرافی. این بِنشنه سر و صاحاب داره که شکل نوشتاری دخیل لغات ره چتی تومبی تغییر هادیم و یا دکل مجاز هستمی تغییر هادیم یا نا. ظاهراً اکثریت معتقدمی که مصوت‌ها ره تومبی تلفظ جه تطابق هادیم، ولی صامت‌ها ره نونه تغییر هادیم (فی‌المثل، چه ننویسمبی جوقرافی :)) اینا هچ قاعده ندارنه و هچ تلاشی ونه قاعده‌دار هاکاردن وسه هم صورت نئیته تاسا. ونداد ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۴:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  اتفاقاً تلاش خله هاکردمی؛ نتیجه بیتن سخته. ویکی‌پدیا مازرونی‌نویسیِ اولین تجربه هسته و اینان چیزها طبیعتاً وجود دارنه. همین فارسی، که اتنده قرن بوغ تاسا بنویشت دارنه، هنتا شه ویکی دله اختلاف دارنه که ونه بنویسن «مسوت اوزیل» یا «مسعود اوزیل»؟ مه نظر هرتی که فکر کانّی ونه حالی بیّن راحت‌ته هسته، بنویسین و بخوندین. حساس نشو :) شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  بهتر نی‌یه بنویسیم مسعود اوزیل و هر کی هر جور دوس دارنه تلفط هاکنه؟ ضمنا @V.H امیدوارمه مه جا ناراحت نووئی و خامه ای ته جا بخائم که مه ره حالی هاکنی که چی جوری ته نظر ویلیام والاس ونه مازرونی بوو ویلیام والوس؟ شمه محل وه ره اینجوری تلفظ کننه؟ یعنی هرچی لا دره ره لو گنه؟ مثلا اسلام بونه اسلوم؟ اگه اشتباه هاکردی تونی بئووی. مثلا من برابر وسر هدار ره پیشنهاد هاکردمه و الان گمه اشتباه هاکردمه. اگه منبع یا دلیلی دارنی که ته حرف ره ثابت کنه خش‌حال بومه مه ره بئووی. آبادیس سایت ره شه گنی ونه جا ایرادی ندی مثلا همین من شما ره بئوتمه پیشنهاد عوض تونی بئووی پیش‌داشت و قبول هاکردی یا همین سایت دله هدار ره راستا و سمت و سو معرفی هاکرده. ظاهرا وه شه لغات ره دکتر اشرفی فرهنگ لغات جا استخراج هاکرده. ضمنا اگه اتا کلمه ونه دله شمه وسر ناآشنا هسه شاید ونه دلیل این بوئه که دیگه اینجوری کلمه ره مازرونی دله کار نزننه. بل ته وسر اتا مثلا بیارم. من شه فیروزجای دله دنیا بمومه. تا 5 سالگی اونجه دیمه. بعدتر مه پر اتا دامداری بابل دله کار بیته. وقتی بوردمی اونجه من اتا روز بئوتمه من خامه بورم کا (بازی) بکنم. دامداری صاحب که معلم بی‌یه مه ره بئوته وچه کا ره دنه گو بخوره بئو بازی. شمه سن احتمالا مه توم کمتره و شاید هم شمه ماری زوون فارسی نی‌یه (شاید ناراحت بئووی این حرف ره گمه) ولی شما بهتر هسه حلا ویشتر مطالعه هاکنی و البته اگه دلیلی دارنی که من اشتباه کمبه حتما بئووی. ضمنا شما که اینقدر الفبای تغییر هدائن سر اصرار کنی چی وسر شه پیش‌داشت ره دشت نکنی و امه وسر راهی نکنی؟ مه نظر بهتر هسه اتا پروژه صفحه درست هاکنی و ونه دله شه دلیل ره که گنی این الفبا ناقص هسه بیاری و بعد شه جدید الفبا ره بیاری. و چن تا کتا متن هم بلی تا تونیم مقایسه هاکنیم. اگه وقت نارنی یا نتونی بهتر هسه شه خد ره دکل آشی نکنی. پرجایی (گپ) ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @محک: راسته گونی، یکسری مشکلات دره که مختص به گلکی نییه و فارسی دله هم دره. فارسی هم وضعیت آدمیزادی ندارنه. اون فرهنگستان که هچی، خادی فارسی‌زبانان هم که هچی، نهایتاً هچی به هچی. منتهی مازرونی زوون، در منزل داماد (=فارسی زوون) سکونت دارنه که هچ رنجی ونجه بدنه نیه :) ونداد ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۲۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @محک من فقط خاسمه بئووم که قبلا اینچه چن تا نظر هدا بیمه که اسا دومبه درس نینه و چون شما هم وشون ره مه جا قبول هاکردنی خاسمه شما ره سرساب هاکنم.
  بنویشت‌کر ونه بئووم که اما خواننده ره گمی خونش‌کر. اگه بنویشت‌کر درس بوئه پس تومبی بئوویم بخونس‌کر؟ یا اتّی چی دره که من ندومبه؟
  وا خور ونه بئووم که من اینتی فکر کمبه و چون قبلا ونه خور ته جا صحبت هاکرد بیمه خاسمه ته ره هم سرساب هاکنم. وراخر معنی ره آبادیس دله فراخور بشتنه. پرجایی (گپ) ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @V.H دانستن مازرونی دله بونه دونستن یا دونسن. نتومبی نتیجه بیریم که دانش بونه دونش؟ اینجه هسه فارسی الف مازرونی دله او بونه. ویلیام والاس اتا ایرانی کلمه نی‌یه که تونیم بئوویم بونه ویلیام والوس. ضمنا مسئله‌ای که من مطرح هاکردمه ونه ربط خط جا چی بی‌یه؟ ضمنا ق یا غ دقیق ندومبه ولی وشون دتای میون اتا عربی هسه و اتا ایرانی زوونون دله دره بهتر هسه اونتایی که ایرانی زوون دله دره جا بنویسیم. ضمنا شمه نظر چتی دونشنومه ره دخیل کلمه دونّی؟ یعنی وه نتونه مازرونی بوئه؟ پرجایی (گپ) ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @محک ضمنا اما دگاردنی ره تغییر عوض کار زمبی. نتومبی سرمال ره برابر یا معادل عوض کار بزنیم؟ شمه نظر دگاردنی معنی ره زود متوجه بونّه؟ ضمنا مثلا اگه تونیم اینجه مازرونی اصیل کلمات ره متن دله کار بزنیم و نشون هادیم این زوون چقدر غنی هسه بهتر نی‌یه؟ مثلا بستر یا پایگاه عوض بئوویم پلی‌مال؟ مثلا اما بندپی گمی فلانی بورده بابل شه وسر پلی مال بخریه یا وه باخت پلی مال بمرده. یا برافراشتن عوض هپراشتن بئوویم یا به زودی عوض بئوویم هاتت؟
  جسارته یا شما سخت تونی اتا مسئله ره قبول هاکنی یا مازرونی هم کردی دسوری اتا زوون نی‌یه و تومبی بئوویم امه اتی اختلاف این سر هسه که اما دتای زوون فرق کنّه. یعنی مازرونی که ساری دله صحبت بونه و مازرونی که بابل دله صحبت بونه اتا زوون نی‌نه. تازه اگه فرض هاکنیم این کلمات شمه لهجه دله دنی بون چتی بونه وشون ره کار بزنی یا من چن تا کلمه که شمه لهجه دله دره ره کار بزنم؟
  ضمنا ته نظر این حرف خور چی‌یه؟
  من گمه چون فارسی و مازرونی ریشه اتا هسه و مازرونی همیشه فارسی سایه بن دیه و دره بهتر هسه تا اونجه که ممکن هسه فارسی کلمات ره کار نزنیم چون مازرونی زوون دستور هم فارسی جا فرق دارنی. شما مه توم بهتر دونّی که مثلا مازرونی دله اسم صفت و اضافه توم زودتر انه. اتی موقع فارسی کلمات کار بزوئن باعث بونه مازرونی زوون دستور نقض بوو و من اون موقع ترجیح دمه عربی کلمه ره کار بزنیم البته اگه مازرونی معادل ناره. مثلا به هیچ عنوان عوض تومبی بئوویم دکل. پرجایی (گپ) ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  البته مه منظور سخت قبول هاکردن جا محافظه‌کاری و تغییر جلو زیل اس هاکردن هسه. پرجایی (گپ) ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @فیروز جان: والا مسائل ره خله دپات-دپات(=پراکنده) و زیاد طرح هاکردی، من هر سری إمبه بَنویسم یاد کامبه چچی بائوت‌بی Animated asd laugh icon 2.gif کارانا أمه حافظه ره از کار دمبدائه. یک زحمت بَکش هر یک از این مسائل ره بصورت جداگانه وپ:کل دله مطرح هاکن که همه هدی جه بحث هاکنیم (هرکس وقت دارنه) و هدی علم جه فیض بَوریم. چون اینجه محک بحث دلوئه خله بحثا دپیت-دپیت وونّه.
  فقط "والوس" خور باوّم که والا شه هم ندومبه که چتی بِنشنه تشخیص هدائن که "والوس" صحیح هسته یا "والاس" یا شاید هردتا. ولی دومبه که اینجه یک مشکلی یا یک خلأ دره که باعث وونه إما گجگجی دله دکفیم. و اینکه گونی من بنشینه ویشته مطالعه هاکنم، قطعا صحیح گونی.
  ات چیز اضافه هاکنم که اینکه درمبه مشکلات ره مطرح کامبه، غرغر هاکردن وسه نییه، مسئله اینه که مشکلات ره تشخیص هدائن اولین قدم هسته تا حل بوّن. ونداد ‏۲۵ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۳۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @پرجایی من فقط شه نظر ره باتمه که مه سلیقه هم دخیل هسته. ولی ته نظر جا موافقمه؛ اگه لهجه‌ای اختلاف باعث هسته که من «سرمال» ره هنتا نشناستمه، موافقمه که استفاده‌ هاکنیم ولی چون ونه کاربرد ره ندومبه، ای ترسمبه وه هم هدار واری اشتیفا دربئه. 🙄 ات کار هاکن بی‌زحمت، چار نفر بابلی جا خور بی «مازرونی کلمات سرمال» ره تونه فارسی دگاردنن یا نا، اگه اتاشون موفق بیّه، من حرفی ندارمه. اون‌سی جا، من مطمئن هستمه که اگر ساری دله چار نفر جه خور بیری «دگاردسته/دگارسته» یعنی چی، ونه معنی ره حداقل ات نفر دونده.

  @V.H من هم هر جور اشمبه ویلیام والوس نوونه 😁 البته درک کامبه که ته هم دری تجربه پیدا کاندی و طبیعی هسته. من شه یک زمانی میرزا رضای کرمانی ره بوردمه گلکی هاکنم،بنویشتمه میرزا ریضای کیرمونی. 😂 مهم هسته که مدام سعی هاکنیم بتتر و روون‌ته بنویسیم. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۸ فوریه ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  @محک @V.H یعنی هر کی انه اینجه نونه بقیه تجربیات جا استفاده هاکنه؟ یعنی همه ونه چرخ ره ای اختراع هاکنن؟ پرجایی (گپ) ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  اصل حرفی که @V.H زنده درس هسه. یعنی اتی موقع فارسی الف مازرونی او بونه. مثلا دانستن بونه دونسن. تومبی اینجوری نتیجه بیریم که دانش هم بونه دونش. اتّی مثال تونده دانا و دونا بوئه. ولی مثلا والاس یا پارلمان ایرانی هسنه که بئوویم بونّه والوس یا پارلمون؟ یا مثلا زمان ایرانی هسه ولی بهتر نی‌یه ونه مازرونی معادل یعنی گدر ره کار بزنیم؟ پرجایی (گپ) ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @محک من هم اگه إسا بخائم William Wallace ره دگاردنم والوس ننویسمبه، ولی هنتا دلیلی هم پیدا نکردمه که اثبات هاکنه اینتی بنویشتن غلط بییه.
  @پرجایی بعضی از این سؤالاتی که کاندی فقط در ظاهر سادونه (=ساده هستنه). در باطن واقعا پیچیده و سختنه. محدودیت‌های فوق‌العاده زیادی طبری‌نویسی وسه وجود دارنه. بدتر از همه همین هسته که گلکی، فوق‌العاده در مصوت‌ها تنوع دارنه. به حدی که حتی هدی جه قابل تشخیص نینه (فی‌المثل کسره و شوئا ره هرکس نتونده هدی جه تشخیص هاده) از قضا، عربی خط أت صامت‌نگار خطه. أت سری محدودیت‌های دیگه هم درنه که هرکاری شه وسه یتّا مانع‌نه. نخامبه بورم منبر سر ولی نتیجه، استمرار در کار جه کسب وونه. تاسا هم که هرکی به آیین خود نویشته مشکلی دنی‌بییه ولی متحدالشکل بنویشتن بتّره. اگه تاسا یک چیز مره هالی بئی‌بو، اون این هسته که تدوین متحدالشکل رسم‌الخط مازرونی زوون وسه، فوق‌العاده سخته. حتی اینکه ته بئی تمام مصوت‌ها ره هم سراق هادی جواب ندنه. این کار ره کوردها هاکردنه ولی مازرونی سر جواب ندنه. کار ساده‌ای نییه ته إمشو هنیشی سواهی خط بیرون هادی. حتی ته لاتین هم بخائی بنویسی بعضی مهم مشکلات اونجه درنه. اینکه إما بعضی مشکلات ره نشناسمبی، خله بده؛ همین وسه بتّرین کاری که إسا تومبی هاکنیم، اینکه مشکلات ره تشخیص هادیم. ابّل تشخیص، تا حل هاکردن دوو بعداً. هروقت کامل‌ِ کامل بوئه، اونوقت تومبی از راه‌حل هدائن گپ بزنیم، تا اونموقع فقط مشکل‌شناسی. ونه نوم ره هم تغییر هدامه. فیروزجان، اگه مه جه توصیه قبول کاندی، من توصیه کامبه حسن امین‌پور یادداشت‌ئون جه بخوندی. ونه بنویشته‌ئون هم زبانشناسی دله هم سایر موارد دله حقیقتاً خله خوبنه. این به نشونه اهانت نییه فقط احساس هاکردمه حسن‌پور نظرات جه شاید موافق نوّی. اگه خانی ونه نظرات جه انتقاد هاکنی ونه وسه کامنت بی‌یل. ونداد ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  معادل و برابر معنی[دچی‌ین]

  محک من اتاکمه ویشتر چرخ هایتمه تا ای اتا اشتباه نکنم. اول بل ته وسر بئووم که چتی سرمال جا برسیمه. آبادیس سایت اتا قابلیت دارنه که توندی کلمات مترادف ره پیدا هاکنی. دومبی که برابر مازرونی نی‌یه. من برابر ره آبادیس سایت دله بزومه و ونه اتا مترادف همسر بمو. قبلا صادق کیا تبری واژه نومه دله بدیمه که همسر ره سرمال معنی هاکرده. اونجه مازرونی کلمات وسر شماره بشته و هر کلمه ره معنی هاکرده. سرمال شماره ۴۳۰ هسه. دقیقا ونه بعدی ۴۳۱ کلمه سَره هسه که وه ره دقیقا مساوی معنی هاکرده. اسا شه حرف ره پس گیرمه و گمه هدار که قطعا برابر یا معادل معنی ندنه. اگه مساوی ره برابر و معادل مترادف دونیم سَره تونده بهتر بوئه.

  اما اینکه ته گنی بیرون چار نفر جا سوال هاکنم. من این روش ره دکل قبول نارمه. اول من تومبه ته ره درو بزنم و بئووم چار نفر جا سوال هاکردمه و وشون بئوتنه اره اما ونه معنی ره دومبی. دوم وقتی امه وسر خار خار منبع دره چی وسر وشون جا استفاده نکنیم؟ پرجایی (گپ) ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۰:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  اتا چی دیگه هم این هسه که همین کلمه معنی ره آبادیس سایت دله هارش. اونجه هم برابر و هم سنگ معنی هاکرده. آبادیس سایت البته چن تا مشکل دارنه. اول این که نتوندی مستقیم اتا فارسی کلمه ره بزنی و ونه مازرونی معادل ره پیدا هاکنی. دوم اینکه تلفظ ره اهمیت ندنه. مثلا sere و sare دهیر جا فرق کننه. ولی ونه منبع دکتر اشرفی کتاب هسه. پرجایی (گپ) ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۱:۱۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  سَره ره بشناست‌دارمه؛ مثل گانّه «فلان‌چی و فلون‌چی سر-به-سر بَینه» یا «فلانی طلب و قرض سَره بیّه» ولی «مازرونی کلمات سَره» فکر نکامبه معنی هاده چون کاربرد هم مهم هسته: اینجه نخامبی باوّیم دِتا چی مساوی هستنه و مقایسه هاکنیم، خامبی خادی تساویِ معنی ره باوّیم. من ندومبه اسا «سرمال» چتی کاربرد دارنه و تونده «معادل» ِمعادل بوو یا نا؟ کلمه ره ننشنه تیناری معنی هاکردن؛ جمله یا ترکیب دله ونه شه معنی ره میّن هاکنه. همینسه گامبه چار نفر جه خور بَیر و هارش ونه معنی اونچی اِما خامبی جه رسنه یا نا.
  اصلاً دِرو بائوتن ویکی دله معنی ندارنه. نا ته جه هچی رسنه که هر قیمتی شه گپ ره کارسی هنیشنی، نا مه جه هچی رسنه. خامبی ات‌چی دور هم یاد بیریم. همین «هِدار» که پیش‌ته بائوتی ره قبلاً بشناست بیمه ولی دقت نکارد بیمه که چنده قشنگ کلمه هسته و ونه معنی دقیقاً فارسیِ «راستا» جه اتائه! شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  محک مساوی مترادف معادل بونه و وشون دتای معنی فارسی دله برابر بونه. صادق کیای کتاب دله هم سره ره مساوی معنی هاکرده. شه این چن تا حرف وسر منبع دارمه. اسا ته وشون ره قبول نارنی مه مشکل نی‌یه. ته نوِنه بئووی من اینجوری دوست دارمه فکر کمبه یا مه لهجه اینجوری نی‌یه. منبع مه ره سراق هاده. ضمنا ته شه تونّی مه ره ثابت هاکنی دگاردست ساری دلی تغییر معنی دنه؟ چیسر این کلمه دکل هیچ کجه دنی‌یه؟ پرجایی (گپ) ‏۹ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  ضمنا ته این مسئله ره قبول دارنی اتی کلمات نیم قرن پیش مازرونی دله استفاده بینه الان دکل استفاده نبونّه؟ من یاد دارمه وچه بیمه زیاد جمنّر و ارزا ره اشنوسمه ولی اسا نا. این که اتا کلمه آشنا نی‌یه دلیل نبونه وه ره کار نزنن. ضمنا اینجه فقط ونه اتا لهجه جا بنویشتن؟ اگه اتی هسه بهتر نی‌یه اون کسی اون لهجه ره بلده ونه قواعد ره لیست هاکنه تا وشونی که اون لهجه ره بلد نینه یاد بیرن و همون لهجه جا بنویسن؟ البته منبع بیاره. مثلا من که بابلی هسمه و ساروی لهجه جا خله آشنایی نارمه و قرار بوئه اینجه فقط ساروی لهجه جا بنویسم کجه ونه این لهجه ره یاد بیرم؟ اگه اتا لهجه محوریت نارنه، بهتر نی‌یه هر لهجه اتّی لهجه ضرفیت و قابلیت جا استفاده هاکنه؟ مثلا اما بابل و بندپی دله مانند عوض دسّوری گمی. مثلا : مثل فلانی بونه فلانی دسّوری. ولی من وه ره جای دیگه نشنوسمه. جای دیگه معمولا واری گنّه و من معمولا اینجه وه ره کار زمبه. اینجور تبادلات ته نظر باعث نبونه امه کلمات دایره گت‌تر بووشه؟ پرجایی (گپ) ‏۹ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  فکر کامبه دور باطل دله دکتمی. این حرف‌ها تقریباً چنتا خط بالاته جه تکرار بیّه. من هیچ ایرادی نویمبه که هرکس شه لهجه ره استفاده هاکنه و به‌قول ته که «امه کلمات دایره گت‌تر بووشه» ولی شخصاً مه دل خانه اگه اتا کلمه ره درمه شما یا هرکس دیگه جه یاد گیرمه، وه ره دِرِست کار بزنم... مه حرف هم اسا هرچی باوم تکراری وونه؛ ته سر ره درد نیارمه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۰ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  شه حرف ره خلاصه هاکنم من معادل عوض هدار ره پیشنهاد هدامه و شما قبول هاکردنی اسا گمه فکر کمبه مه نظر اشتباه بی‌یه. هدار راستا و موازات معنی دنه. فقط خاسمه دونین. پرجایی (گپ) ‏۱۰ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  خط خور[دچی‌ین]

  بهتر نی‌یه هر کی که اسای خط جا مشکل دارنه بوره و اتا پروژه درس هاکنه و ونه دله این خط ایرادات ره لیست هاکنه و بعد ونه بن شه راه حل ها ره بله؟ اینکه هر کی بوره شه الفبای جا اتا مقاله بنویسه درس نی‌یه مه نظر بهتر هسه هر ایراد وسر اتا پارگراف بیاره (هم اسای الفبا جا و هم شه پیش‌داشتی الفبای جا) اینجوری اتا مه واری آدم که خله وقت نارنه تونّه راحت بفهمه طرف چی گنه. ضمنا ته نظر بهتر نی‌یه لاتینی صفحات حذف بوون یا عربی جا بنویشت بوون؟

  ات چی دیگه که مه یاد بمو این هسه که اما این صلاحیت ره دارمی که اینجه مازرونی زوون رسم‌الخط وسر تصمیم بیریم؟ پرجایی (گپ) ‏۹ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  ضمنا خاسمه ته جا سوال هاکنم نصرالله هومند خط خور هچّی دونّی؟ تونّی مه وسّر ونه خور توضیح هادی؟ من اسا خله وقت نارمه که ونه خور چرخ هایرم و امروز غروب اتاکمه ونه وسر گوگل چرخ هایتمه ولی هچّی مه گیر نمو. ممنون بومه اگه ته ات چی دونّی اینجه خله خلاصه مه وسر بئووی.
  ضمنا ته نظر امه زوون دله ای و ئی میون فرق دره؟ یا او و ئو میون؟ پرجایی (گپ) ‏۹ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  پرجایی: متأسفانه همه درس‌نخوندست ملّا هستنه! تلگرام دله چنتا گروه درنه که مازرون خوری گپ زنّه و گروهِ اعضا زیاد هسته؛ ولی به تعداد اعضایی که اونجه درنه، مازرونی زوون وسّه خط پیشنهاد هاکردنه :) هرکس رسنه خانه تک‌تینار شه وسّه الفبا بساجه. تموم‌شون هم بلااستفاده هستنه. حتا شه نتونّه شه بنویشت ره بخوندن و وقتی خانّه شه خط ره توضیح هادن، یا وه ره فارسی جه توضیح دنه یا امه واری نویسنّه!!! اینتی آدم زیاد درنه متأسفانه انتشارات و رسانه و... هم وشون‌ها دست دره.
  مه نظر هر خطی اول ونه مدت طولانی شه آزمایش ره پس هاده و وه ره انده مختلف آدمون کار بزنن و پشو-پشو هادن تا ونه اشکالات بئیت بوو. جدیدِ پیشنهاد هدائن غلط و بد نی‌یه و نونه راه ره دَوِندیم که اتنده مشکلاتی که امه الفبا دره هم شاید حل بوه و کسی اتا بتتر راه پیدا هاکنه. (همینسه ونداد ره باتمه هر پیشنهادی خانه هاده، اول اتا مقاله ونجه بنویسه که هارشیم اصلا خانا هسته یا نا؟) ولی این یکسره تمرین و آزمایش و تجربه ره - چه بخاستی، چه اتفاقی - تا اسا فقط امه ویکی‌پدیا انجام هدا و مه نظر خطی که اسا من و ته ونجه درمی گپ زمبی ره، خله خوآش هاکرده. همین که من و ته - که به قول ته لهجه‌ای اختلافِ مشکل ره هم دارمی - تومبی راحت هئی گپ ره دَر-بَوریم، میّن کانده چنده امه خط مفید هسته یا نی‌یه. (همین «خوآش» کلمه که ونه تلفظ هم نسبتاً سخت هسته ره عن‌قصدنی باتمه؛ احتمالاً شمه لهجه دله هم دنی‌یه ولی فکر کامبه که وه ره صحیح بخوندست بائی، چون مه نظر امه بنویشتن ِشیوه مناسب هسته و استاندارد/معیار دارنه و باعث وونه بتونیم کلمات ره اونتی که هستنه بخوندیم؛ حتا اگه هنتا نشناست‌بوئیم :)
  خطی که مازرونی وسّه خانه پیشنهاد بوو، اول ونه هدف ونه تعیین بوه؛ یا خانه «ارتباط و انتقال اطلاعات» وسّه بائه، یا صرفاً خانه «زوون ره حفظ هاکردن و ونه تثبیت» وسّه بائه. نصرالله هومند پیشنهاد و ونه واری پیشنهادون که کلمه ره اعراب‌گذاری جه دقیق خانه سِراق هادِن یا لاتین خط یا کوردی خط و...، امه ویکی‌پدیا دله بکار ننه چون اِما اولین هدف (انتقال اطلاعات) وسّه تلاش کامبی و اینان خط‌ها نهایتاً رباعیِ بنویشتن وسّه بدرد خِرنه؛ نا اتا الفبا که هر متنی ره ونجه بنویسیم و بخوندیم. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۰ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۵۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  عذرخائی کامبه که طبق معمول تسابلینگ جهش کامبه شمه بحث دله :)
  منتهی یک نکته خاستمه بایرم، و اون اینکه همونتی که حسن‌پور باته، کاربردی خط فقط انتقال اطلاعات شنه و اون خطی که بِنشنه زوون ره ثبت هاکنه، قبلاً ابداع بەئییه و وه ره گنّه: فونوتیک :) لذا دلیلی ندارنه خطی داریم که تموم نشونه‌های زوون ره سراق هاده. ضمناً، طولی نەکشنه که نشونه‌های زوون تغییر کانده و بعدش اون خط به هیچ دردی نخرنه جز اینکه چون أت‌خەَله حرف دارنه، مخاطب ره آزار دنه :)
  این آقایونی که هر چند سال یبار پیدا وونّه تلگرام دله تز دنّه، همونتی که محک باته شه، شه خط جا ننویسنّه! نتیجه، با استمرار در کار حاصل وونه. یک نکته دیگه هم اینکه خاره آدمیزاد از تجربیات قبلیون درس بەَیره. ورگ تجربیات ثبت و ضبط ونه وبلاگ دله دەَره و خەَله هم مفید هسته، هرکی بەَخونده شه مەَنفعت وەَرنه. ونداد ‏۱۰ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @محک خط خور ته نظر جا موافق هسمه. @V.H الان این خط جا که بنویشتی تصویب بیه؟ اگه تصویب بیه تونی ونه لینک ره مه ره نشون هادی؟ اگه @محک من هم تومبه هر جور دوس دارمه بنویسم یا اول ونه بقیه موافق هاکنن؟ پرجایی (گپ) ‏۱۰ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۴۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  والا محک باته هرتی راحت هستنی و البته اگه قابل بخوندستن و آدمیزادی هسته، بنویسین. ضمناً من این شیوه ره مقالات دله کار نزمبه مگر اینکه هماهنگ‌بئی بوئه. ونداد ‏۱۰ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۴۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @محک یعنی مثلا بعدا اتا نفر دیگه بی‌یه بئووه من خامه گپ صفحه دله لاتین یا کردی الفبای جا بنویسم مشکلی دنی‌یه؟ بهتر نی‌یه خط سر وحد رویه داریم؟ پرجایی (گپ) ‏۱۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  مه نظر این هسته که این که ات-دِتا مقاله و گپ ِصفحات ره آزمایشی شه‌بساتی خط جه بنویسی، جایی ره ور نخانه. نهایتاً آزمایشی مقالات حذف وانه یا اصلاح کامبی. گپ صفحات دله هم که مشکلی پیش ننه هرتی شمه دل ونه آزمایش هاکنین. ولی وپ:مازرونی‌نویسی امه استاندارد هسته و ننشنه اینان آزمایش‌ها وسه خله مقاله بساتن یا دیگرون مقاله ره تغییر هدائن.

  قدیم‌ته هم همینجور بی‌یه و اسا ویکی دله شاید هنتا بعضی مقاله‌ها لاتین و کوردی و شه‌بساتی خط دارن که سربی‌یشتمی و همینتی بموندستنه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۴۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  پ. ن) اگه اتا رج داریم که آزمایشی مقالات ره ونه دله بی‌یلیم دمبال‌ته مشکل ور نخارمی. ونداد جان بی‌زحمت اینتی چی بساتی ره مثلا رج:تجربی خط مقالات دله دینگن که ای وشون وسر تصمیم بیریم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۵۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  Yes check.svg ونداد ‏۱۱ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۵ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  مه نظر این کار دکل خار نی‌یه. نبونه هر کی هر جور دوس دارنه بنویسه. اینجوری باعث بونه اما نتونیم دهیر حرف ره بفهمیم. هر صفحه‌ای که مقاله حساب بنویشت بونه گوگل دله ایندکس بونه و بقیه وه ره ویننه. آخرین بار وسر درمه اینجه گمه:
  • خط عوض هاکردن ات نفر کار نی‌یه. معمولا اینجوری کار ره چن نفر که اتا جامعه وشون ره این کار وسر انتخاب هاکردنه کننه. اینجه کسی که خانه این کار ره هاکنه تونه ثابت هاکنه که مازرونی زوون جامعه ونه خط ره تایید کننه؟ اگه نتونه اون وقت امه شه خذ ره بقیه جا سیوا نکمبی؟
  • فرض هاکنیم مه اولین دلیل درس نوو. اون وقت کسی که خانه خط ره عوض هاکنه یا معتقد هسه که این خط ایراد داره و ونه عوض بوو چه ننه اتا صفحه بزنه و اسای خط ایرادات ره ونه دله لیست نکنه و بعد شه راه‌حل ره ونه بن نئونه؟ چن تا مثال (پارگراف قایده) هم بیاره تا تونه شه منظور ره بقیه وسر راحت‌تر توضیح هاده و ثابت هاکنه که این خط تونه این زوون وسر مفید بوئه.
  من چن سال اینجه فعالیت هاکردمه و دومبه اصل این حرف که این خطی که اسا ونه جا نویسمی مازرونی زوون وسر خار نی‌یه ولی این مسئله فقط مازرونی خور نی‌یه. فارسی خط خور هم زیاد گنه. هر کسی اینجه گنه خط ایراد دارنه اول ونه هارشه چقدر مازرون جامعه وسر ونه اسم آشنا هسه بعد بوره شه پیش‌داشتی خط ره مثال جا بقیه وسر توضیح هاده. @V.H ونه دتا کار هاکنه اول شه اصلی اسم ره بئووه و شه مازرونی زوون و ادبیات خور هاکرد کار ره معرفی هاکنه و بعد شه پیش‌داشتی خط ره امه وسر کامل توضیح هاده. چیزی که من تا اسا بدیمه اینه که فقط حرف زنه و نئونه وقتی گنه خامه خط ره عوض هاکنم چی‌جوری خامه اینکار ره هاکنم یا مه منظور چی هسه. هر دفعه هم اتا جور نویسنه. اینجه شوخی نی‌یه. اینجه اتا کارور حساب شه حق دومبه که اگه اینجه مدیر این بی‌نظمی جلو ره نیره گت ویکی دله این موضوع خور شکایت هاکنم. اونجه شه دلایل ره گمه شما هم شه دلایل ره بئووین تا هارشیم وشون چی گنه. موفق بوئین. پرجایی (گپ) ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۳:۰۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  😑 ونداد ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۴:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  سوال[دچی‌ین]

  سلام محک جان بی زحمت مره به اور صفحه https://mzn.m.wikipedia.org/wiki/جمال_ابوطالبی_عبدالملکی چه مشکلی داشته که وه ره حذف هاکردی؟ — این پغوم ره Zaghmarz1 (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.

  @Zaghmarz1 سلام. طبق اونچی ویکی‌پدیای معیار هسته، ایشون جادکت و سرشناس حٮساب نوونه. بااین‌چنین ونه مقاله ره وردگاردنیمه که باقی کارورون هم نظر هادن و اینتی تصمیم بَیریم دوو یا نا. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۰ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۵۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  @محک این لینکی که هدائی ته نظر اینجه همه خور صدق کنه؟ مثلا وه یا وه. چون مه نظر اون لینک چم وشون سرشناس نینه. ونه جا خانی استدلال هاکنی ونه وشون واری مقالات حذف بوون و اگه نوون اون وقت سلیقه‌ای عمل هاکردن حساب بونه و این و اون دس بهانه کفنه. من شه شخصا وشون دین جا مخالفمه ولی وقتی ته وشون دین جا موافق هسی بهتر هسه این لینک جا ارجاع ندی و اتا قانون اینجه وسر تدوین هاکنی تا بعدا این موضوع شر نوو. پرجایی (گپ) ‏۱۰ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  تی دست درد نکنه Zaghmarz1 (گپ) ‏۱۴ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  شمه نظر سرشناسی خور[دچی‌ین]

  محک چون شما اینجه مدیر هسی و فقط شما تونّی مقالاتی ره که سرشناس نی‌یه حذف هاکنی خامه اتا نکته ره بئووم. مه نظر این موضوع دله شمه حرف و عمل متنقاض هسه. تا اونجه‌ای که من دومبه شما چن‌تا دلیل دارنی که النی اتی آدمون مقاله که سرشناس نینه باقی بمونده. اون دلایل وشون هسنه:

  • امه مخاطب کم هسنه و وشون باعث بونه امه مخاطب زیاد بووشن. (مثلا دنیا جهانبخت)
  • اتی آدمون اتا کچیک جامعه و اقلیت وسر سرشناس هسنه یا گت گت کار هاکردنه ولی وشون خور هچی نئوتنه. (میثم ابراهیمی یا احمد محسن پور)
  • اما مازرونی ویکی‌پدیای دله سرشناسی معیار خور صحبت و توافق هاکردمی.

  قبلا این موضوع خور خله شمه جا صحبت هاکردمه و همین دلایل ره بشنوسمه. من نظر حلا عوض نیه و فکر هم نکنم تونم شمه نظر ره الان عوض هاکنم. ولی شمه کار دله چن تا ایراد و تناقض دره که گمه:

  • اون سه تا دلیل دله اولین دلیل کاملا بخد هسه و اسا که خله توم بیّه ونه بخد بی‌ین اثبات بیه. دنیا جهانبخت واری آدمون مازرونی نینه یا خله گت کار نکردنه که دومین دلیل که اتفاقا من ونه جا موافق بیمه و هسمه ونه خور صدق هاکنه. کسونی هم که وه ره دمبال کننه انّه اینجه تا اسا ونه صفحه ره مازرونی زوون جا دچینه؟ من این ویکی آخرین تغییرات ره همیشه دمبال کمبه و زیاد بدیمه مخاطب یا شونه اونتی مقالات ره فارسی جا چینّه یا شونه ونه گپ صفحه دله گنه چه فارسی نی‌یه.
  • فرض هاکنیم مه اولین دلیل درس نوو. شما وقتی ات نفر ره خانی بئووی که این ویکی دله سرشناسی قانون فرق دارنه و اما ونه سر توافق هاکردمی ونه اون قانون و رای‌گیری لیتک ره وشون ره نشون هادی. (هر چن چون اینجه فعال کارور خله کم هسنّه مه نظر رای بیتن خله نتونه ملاک بوئه)
  • شمه کار نونه متناقض بوئه. مثلا وقتی اسماعیل مهجوری مقاله حذف نیّه اون موقع نوسّه جمال ابوطالبی عبدالملکی مقاله حذف بووشه.
  • وقتی هم خاسّی کارور وسه دلیل بیاری فارسی ویکی‌پدیای قانون لینک ره بشتی که ونه چم مثلا دنیا جهانبخت مقاله ونه حذف بووشه.

  من کلا معتقد هسمه که سرشناسی خور ونه خله سختگیری هاکردن. اما اینجه وقتی مثلا گمی مازرون ایران اتا استان هسه یا مازرون مرکز ساری هسه امه دل ره نونه که اینتی بوئه یا شه جا در نیارمی. واقعیت این هسه و ونه وسر منبع و مدرک دارمی. اشخاص خور هم ونه اینتی بوئه. اما نونه وشون ره معروف و گت هاکنیم. فقط ونه گت آدمون وسر مقاله بسازیم. اتی سایت پول گیرنّه و اتا آدم وسر چن تا مقاله سازنه و ات جور وانمود کنننه که انگار وه اتا گت آدم هسه. اینترنت دله بخد و نادرست اطلاعات بشنّی هسنّه.

  مه حرف این هسه که اگه نخانی سرشناسی معیار ره عوض هاکنی. لااقل این ویکی‌پدیای دله سرشناسی قانون ونه کاملا معلوم بوئه و ابهام ناره. این قانونی که اسا دره خله کلی هسه. چون امه کارور کمنه بهتر هسه شما فارسی ویکی‌پدیای قانون ره بلی اینجه مه جا اشنونی همون قانون ره کار بزنین تا بخد آدم وسر مقاله بساتن باعث نوو اینجه اعتبار پایین بی‌یه. اگه موافق نینی و دنیا جهانبخت واری آدمون ره سرشناس دوننی ای هم همون قانون ره اصلاح هاکنین منتها همه چی مشخص بوئه و ابهام ناره تا مشکل پیش نی‌یه. پرجایی (گپ) ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۵۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  کلمات تلفظ خور[دچی‌ین]

  محک دومبی که مازرونی زوون لهجه خله دارنه و معیار لهجه نارمی. پس بهتر نی‌یه دخیل کلمات همونجور که شه اصلی زوون دله بنویشت بونّه بنویشت بوون و هر کی وقتی دره خونّه هر جور دوست دارنه تلفظ هاکنه؟ مثلا @V.H گنه وشون لهجه دله آرشیو آرشیف تلفظ بونه وقتی گنه امه لهجه دله اینجوری هسه یعنی تونّه مقالات دله هم اینجوری بنویسه و اون موقع ونه منبع بیاره. وه ظاهرا مه این حرف جا که گمه مدرک بیار مشکل دارنه. همین ویلیام والاس خور وه ره گمه ته مدرک بیار. تا اسا هچی ونه جا ندیمه و هر کلمه سر کاره این کار ره تکرار کنّه. چون شما اینجه مدیر هسی اول خا شما ره سرساب هاکنم. اگه قانع نیمه گت‌ویکی دله این موضوع خور شکایت هاکنم. رحمت بکش این موضوع خور مه ره سرساب هاکن. پرجایی (گپ) ‏۱۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  @محک متاسفانه اینجه که تونسه مازرونی زوون وسر اتا فرصت بوئه دره ونه وسر اتا چالش بونه. ونه اتا دلیل اما هسمی که هول هایت و سلیقه‌ای عمل کمبی. شه جا شروع کمبه. اون گدر که من اینجه تازه وارد بیمه و فقط بخد مقاله نویشتمه سعی نکردمه مازرونی زوون سر خار بشناسم و متاسفانه تازه وارد همه همینجوری هسنه. هر کی شه سلقیه چم نویسنه و وقتی ونه جا پرسمه اینجوری بنویشتن وسر شمه دلیل چی‌یه جوابی نارنه که هاده. مازرونی زوون وسر منبع کم دنی‌یه. مثلا گیتی شکری گویش ساری کتاب یا صادق کیا تبری واژه‌نامه. اینکه هر کی بئووه مه محل اینجوری گنّه من اینجوری نویسمه باعث بونه امه بنویشتن لهجه محور بوو و وه کار ره سخت کنّه. من جدا این اواخر معتقد بیمه اینجه درنّه واقعیت ره پشت‌دیم دوجنّه و ونه وشون جلو ره بیتن را هم گت‌ویکی دله شکایت هاکردن بی‌یه. ولی این را شاید باعث بوو که مثلا شمه واری کارور که اینجه وسر مفید بی‌یه و هسه و البته اشتباه هم کم نارنه دسرسی قطع بوو یا بدتر اینجه ره هم لری ویکی‌پدیای کار دکفه. چون واقعا ویمبه افرادی که وشون جا مشکلات ره مطرح کمبه دکل شه هم ندوننه چی بئوون و دکل ندوننه درنّه چیکار کنننه. محک اونچه که اینجه دره اتفاق کفنه دکل درس نی‌یه. مازرونی زوون خور منبع زیاد دره و مازرونی‌نویسی ونه وشون جا مطابقت داره نا امه سلیقه جا. ظاهرا اینجه اتی کارور فقط خانّه شه خد ره ملاک قرار هادن.مثلا من گمه گیتی شکری گویش ساری کتاب دله بئوته ژ مازرونی دله دره وشون گنّه نا دنی‌یه. این جریان تونّه پرچم واری خله خطرناک بوئه. اما شه هم اون کار ادامه هدا بوئیم اینجه مازرون ره اتا مستقل کشور کردمی!
  ویکی‌پدیا دله امه کشف نکمبی فقط واقعیت ره همونجوری که هسه ونه ثبت هاکنیم. ویکی‌پدیا اتا گروهی کار هسه و مثلا من شکایت هاکنم و اون دسته کارور جلو ره که وشون کار ره مضر دومبه بیرم اون موقع ونه شه اتایی کار ره پیش بورم؟ شاید هم نتیجه بدتر بوو و ویکی‌مدیا اینجه ره هم لری ویکی‌پدیای دسوری دونّه. پس فقط چن تا نکته ره گمه تا مسئولیت ره شه گردن جا بیرم:
  1. اینجه بنویشتن نونه لهجه محور بوئه. مثلا نونه هارشیم دخیل کلمات هر لهجه دله چتی تلفظ بونّه. امریکا بنویسیم و هر جور که امه لهجه دله هسه تلفظ هاکنیم
  2. مازرونی زوون وسر منبع زیاد دره. بهتر هسه مازرونی نویسی ره وشون جا استخراج هاکنیم و شه سلیقه ره دکل مازرونی نویسی دله اعمال نکنیم.
  3. وحدت رویه داریم. مثلا اینکه هر کی ره بلیم گپ صفحه دله شه الفبای جا بنویسه یعنی دیگه نتومبی دهیر منظور ره متوجه بووئیم.
  4. وقتی اینجه کارور کم هسه اون وقت رای بیتن و رای بیتن ره استناد هاکردن خله بخد هسه. یا همون چن تا کم کارور ونه دائم فعال بوئن یا رای بیتن اینجوری ارزش نارنه.
  من نئومه که فقط من درس گمه و بقیه یکسر درنّه اشتباه کننه. من هم اینجه اشتباه زیاد داشتمه و اتفاقا وقتی شه اشتباهات ره اشمه و اتی کارور کار جا مقایسه کمبه ویمبه وشون دقیقا درنّه همون را ره شونّه. نونه چرخ ره ای اختراع هاکردن. موفق بوئی. پرجایی (گپ) ‏۱۳ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۵:۱۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  انتقال صفحه[دچی‌ین]

  سلام من یک صفحه از بیوگرافی متین دو حنجره به زبان مازنی ایجاد کرده ام اما هنگام انتقال به من گیر میده از شما درخواست میکنم آن را منتقل کنید. این صفحشه

  htps://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Kermn/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86 — این پغوم ره Kermn (گپ • کایری‌ئون) بنویشته ولی یاد هاکرده امضا هاکنه.

  کارور:Kermn سلام؛ مازرونی ویکی ره خش بمونی و شمه نو سال موارک! شه تونّی وه ره دستی اینجه بسازین. متین دو حنجره لینک ره وا هاکنین و ونه متن ره فارسی‌ویکی جا بیرین و اینجه کپی‌پیست هاکنین تا بساته بوو. اینتی شمه نوم جه ثبت وانه و شمه کاروری‌نوم تاریخچه دله دیار وونه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۲ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  سلام و درود خدمت شما عید شما هم مبارک امیدوارم با کمک همدیگر ویکی مازنی رو به جایگاه خودش برسونیم.اما در خصوص صفحه متین دو حنجره من قبلا این کار را کرده ام اما با ارور Chronic LTAs x4 مواجه شدم و نمیدونم دلیلش چیه اگر امکان داره شما انتقالش بدین چون هدف کمک کردن به ویکی مازنی و ثبت مقاله هست یا بنده رو راهنمایی کنید تا مشکل را رفع کنم لینک بالا یه مشکلی داشت تصحیحش کردم لینک اصلی این هست.
  https://fa.wikipedia.org/wiki/%DA%A9%D8%A7%D8%B1%D8%A8%D8%B1:Kermn/%D8%B5%D9%81%D8%AD%D9%87_%D8%AA%D9%85%D8%B1%DB%8C%D9%86 Kermn (گپ) ‏۲۳ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  Kermn: پس اقلاً وه ره شه مازرونی تمرینی صفحه دله کپی هاکنین تا وه ره دکشم مقاله دله. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۲۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  درود .من در صفحه تمرین ان را ایجاد کردم با تشکر از شما Kermn (گپ) ‏۲۴ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  Yes check.svg شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  سلام علیکم[دچی‌ین]

  سلام. وندادِ سابقِ اسبقِ مسبوق به سابقه هستمه. Animated asd laugh icon 2.gif
  بمومه تا هم اعلام هاکنم که مه نوم تغییر هاکارده که بعداً تعجب نکنی، هم اینکه سوال هاکنم فیلترینگ قضیه چچیه؟ ویکی‌پدیا ره خانّه فیلتر هاکنن؟ Hashter ‏۲۷ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۲:۳۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  نا. شه ره دسترسی هدامه که وی‌پی‌ان جه هم بتونم کار هاکنم. اینتی اگه فیلتر بویم، بقیه ره هم تومبه دسترسی هادم. ولی اگه هچکی این ویکی دله دسترسی نداره، فیلتر بیمی په، ونه ویکی‌مدیای دس به دامن بویم. فعلاً همه چی امن و امان هسته و این دسترسی اهمیتی ندارنه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۷ مـارس ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۰۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  درخواست[دچی‌ین]

  سلام محک عزیز، توی ویکیپدیای کوردی درخواستی از شما دارم اگر میتوانی یک سر به آنجا بزن. باتشکر فراوان. Ahrir (گپ) ‏۱۲ آوریـل ۲۰۲۲، ساعت ۱۰:۴۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  Yes check.svg شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ آوریـل ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  شلوار پلنگی[دچی‌ین]

  مازرونی وه ون غیرتی وه 5.217.150.189 ‏۲۲ آوریـل ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  اعراب[دچی‌ین]

  سلام. بمومه شه آخرین نظر ره ته جه درمیون بییلم که اتی گپ بزنیم. بعد از این مدت زیاد (فکر کامبه حداقل یکی-ده سال بیّه) که مثلا دنبال این دئیمه که به قول خودم "فارسی-عربی ره طبری وسه تنظیم هاکنم" نهایتا به نتایجی برسیمه. این نتایج نسبت به کارهایی که قبلا کارمه متفاوت هسته و وشون ره غلط دونده.

  1. اول این ره مطرح هاکنم که وه جه خله درس بیتمه؛ یحتمل بوندستاگ بائی و اگه هم نخوندستی پیشداشت کامبه حتما بخوندی. من و ته نادانسته این جنبش دله دئیمی و خله آدمای دیگه این جریان دله درنّه. جالبه که من فکر کاردمه تنها کس هستمه. خوشبختانه با کمک ته و حسن‌پور بنویشته‌ئون، موفق بئیمه سریعتر و راحت‌تر از این جریان جه خارج بووم.
  2. اولین نتیجه اینکه این کارهایی که سابقا کاردمه متوجه بَیه عملی نییِه. در حالت عادی که فدرالیسم دوو و هر زوون شه حقوق ره احقاق هاکنه ائی این روش شَل هسته و احتمالا جواب ندنه، وای بحال شرایط سیاسی-اجتماعی واقع.
  3. قبلا گوتمه اما بَتومبی دائماً همه جا اعراب‌گذاری هاکنیم. کی باته؟ اما کاملا تومبی همه جا اعراب‌گذاری هاکنیم :)
   بنظر خودم که مهمترین نتیجه‌ئی بییِه که برسیمه. الان مه نظر این هسته که اتفاقا اِما بِنشنه اعراب ره پِر کار بزنیم و ونه وسه قواعدی هم درنظر بَیریم. (پ.ن: از اونجا که جدید متون عمدتاً اعراب ندارنّه، تومبی برای تدوین این قواعد از عربی‌ِ کلاسیک متون کمک بیریم.) البته اینا ره همینتی کلّی باتمه. وگرنه فعلاها قصد ندارمه ونه سر جدی گپ بزنیم. Hashter ‏۵ مه ۲۰۲۲، ساعت ۱۳:۰۴ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  Wikipedia like SVG.svg آدمی ونه تا جان دارنه، یاد بیره و رشد هاکنه؛ اگه‌نا شادی‌مونائون جه هیچ فرقی ندارنه. خشحالمه که ویمبه اتا همکار جه اینجه مشغول هستمی که پیشرفت کانده و روز-روز بتتر وونه.
  من ورگِ اینتا مقاله ره خله سال پیش بخوندست بیمه. اسا فکر کامبه که وه حتا اتنده که لازم بی‌یه، ریشه‌گیری نکرده. حسی که آدمون شه مله و وطن جه دارنه، یا شه هم‌زوون و هم‌نژاد جه دارنه، امه تکاملی روند جه بئیت بیّه. تکامل دله آدم‌کاته یاد بیته که جمع دله دوو، ویشته شانس دارنه بقا داره تا این که تینار دشت دکفه؛ همینسه ذاتاً اِما ره خش اِنه که جمع دله دوّیم و شه اجتماع بساتن وسّه، اشتراکات ِدمبال گردمبی. این اشتراکات تونده مذهب و دین و ایدئولوجی و دیگر چیزون هم بائه و حکماً نونه نژادی-زوونی اشتراک بائه. ولی اسا که امروز دنیا دله دیگه گروه‌کری و قبیله‌گرایی لزومی ندارنه، چه ونه شه زوون و فرهنگ په دوّیم؟ من فکر کامبه این اشتراکات تونده اتی دیگه مفید بوو؛ وقتی هر جمعی (community) باعث بوه شهری دموکراسی تقویت بوو و جمعی بخاستیون مردم ره راه دمبده که اتحاد پیدا هاکنن و شه جمعی منافع وسّه مشترکاً تلاش هاکنن، تومبی اتی خالص و مستقیم دموکراسی داریم.
  من کمافی‌السابق شه محافظه‌کری ره خط وسّه دارمه و ونجه بتتر ندیمه! Animated asd laugh icon 2.gif شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۵ مه ۲۰۲۲، ساعت ۱۹:۵۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  👍 لایک درس پس دمبی
  خار-خار متوجه نَیمه ورگ‌ِ کامین گپ جه انتقاد هاکاردی. ولی فکر کامبه وه شه کاملا قومی فعالیت جه مخالفت نکارده. شوونیستی انحرافات جه مخالفت هاکارده. وگرنه وه شه قومی فعال هسته کا!
  اصلی ترین مخاطب گیلک شوونیستون بینه ونه و من اینتی در نظر گرمبه که وه تلاش داشته بعنوان این جنبش معنوی لیدر، از انحراف جلوگیری هاکنه. نیم نگاهی هم سایر کاسپی اقوام جه داشته.
  قضیه خط هم که انده پیچیدوئه مره شفت هاکارده. یکی از دلایلی که افراد خانّه گلکی رسم الخط مستقل داره، این هسته که به ایرانی جامعه اثبات هاکنن که کلگی فارسی جه زبان‌شناختی استقلال دارنه. چنین تصمیم‌گیری ره بنشنه توسط تیمی انجوم هادن که زبانشناسی و طبری زوون و فارسی-عربی خط جه آشنایی کامل دارن. همینتی عادی کار سختی هسته، وای بحال اوضاع واقع. پس به این نتیجه برسیمه که فعلا بنشنه صبر هاکردن و محافظه‌کری روش درستی هسته. البته موقتا! Animated asd laugh icon 2.gif Hashter ‏۱۱ مه ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۲۸ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  (پ.ن) صبر و اینکه امید داریم اقوام شه حقوق جه برسن.
  اون اشتراکات هم که باتی صحیحی باتی و خار هسته ولی اگه به مسیرهای بد وارد بوو شر درست کانده. اتحاد باعث قدرت وونه، ولی قدرت هم تونده مثبت بو هم منفی. این مثل حتما بشناستی که چاقو جه هم میوه پوست کانّه هم قتل. هیتلر هم از یک جمع متحد به قدرت برسیه، جمعی که افراط هاکاردنه و نهایتا همه ره بدبخت هاکردنه؛ حتی شه خد ره. بِنشنه مراقب بییِن. Hashter ‏۱۱ مه ۲۰۲۲، ساعت ۱۱:۳۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  کاملا موافقمه. 👍
  مشروطه دوره اتا شعار ره فرانسوی زوون جه دگاردنینه و ایران دله استفاده کاردنه که خله قشنگه: «حریت، عدالت، اخوت» یا «آزادی، برابری، برادری» . آزادی (حریت)پیش از هر چیز، اولویت دانه و برابری هم ونه په ونه دوو؛ یعنن افراد ره ننشنه زور باتن و همه‌کس حق ونه رعایت بوو. ولی اخوت هم مهم هسته، چون راهی هسته که آزادی و برابری جان دکفن، هئی پلی قرار بیرن و پایدار بموندن. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مه ۲۰۲۲، ساعت ۱۷:۴۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  مشتی سوت[دچی‌ین]

  سلام. ظاهرا مشتی پلوری سوت (ابلحسن خوشروی صدا جه) سال ۱۳۵۹ تنک بیّه (به گواهی اینجه چهارومین پاراگراف از پایین). یعنی ۴۲ سال قبل. مشتی سوت اینجه جه قابل دانلود هسته. فقط خاستمه هارشم که درست گومبه یا نا، که اگه درست هسته بیلم ویکی‌کامانز دله. Hashter ‏۲۳ مه ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۰۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  Hashter: بنظر که درست انه. بتتر هسته که خانی کامنز دله بار بی‌یلی، ونه منبع ره خادی مشتی پلوری ِآلبوم بنویسی. یاد نکان که {{IR-PD}} جه هم استفاده هاکنی. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ مه ۲۰۲۲، ساعت ۰۷:۴۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  👍 لایک Hashter ‏۲۴ مه ۲۰۲۲، ساعت ۰۹:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  سید محمد عمادی حائری[دچی‌ین]

  سلام. عمادی ره که اشناسنی. تا اونجا که من دومبه وه مورخ نیه. دکترای ادیان و مذاهب فکر کامبه دیّه گیته. ولی ظاهراً انده ونه کار بالا هایته که مدخل حسین بن علی ره دانشنامه جهان اسلام درون هدانه وه بنویشته. القصه. من درمبه میرعماد سر کار کامبه و تنها منابعی که دارمه مهجوری هسته و تاریخ دوهزارساله ساری. یتّا کتاب هم دکتر رمضانی پاجی سال ۹۸ سادات عمادی خور بنویشته که من اینترنت سر پیدا نکاردمه. با این اوصاف، اگه من عمادی‌ِ کتاب ره کار بزنم، ته نظر معتبر هسته؟ Hashter ‏۲۳ جـون ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۰۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  سلام. ونه مجله معتبر هسته و مقاله وسه اعتبار یارنه. شه لپ‌تاپ ره فرصت هاکردمه، اشمبه؛ بنظرم چنتا مقاله عمادیون جا داشتمه که اگه دیه، ته‌سه راهی کامبه. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ جـون ۲۰۲۲، ساعت ۱۸:۱۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  بخشنی دیر بیّه. این لینک ره هارش، بوین به‌دردی هسته یا نا. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۲۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  مسئله ای نیه. منابع دست دوم که راجب میرعماد بنویشتنه خله کم‌کاری هاکاردنه و همین وسع منصرف بیمه.
  کاملترین منبع دست دوم که ونه خور بنویشته، همین عمادی حائری کتاب هسته. مهجوری که یه جوری بنویشته انگار در داستان گونه. یعنی ونه متن ویشته کتاب رمان ره مونده تا متن تاریخنگاری. اسلامی هم دکال ونجه کپی-پیست هاکارده حتی نثر ره اتی تغییر ندائه Animated asd laugh icon 2.gif
  حتی خادی عمادی حائری هم کاملِ کامل نکارده شه کار ره. مثلا فقط بنویشته که: "امیر ولی به هزارجریب لشکر کشید ولی از سیّد شکست خورد." خا اینجا سوال پیش اِنه که مردان جنگی امیر ولی چی وسه از عده ای روستایی شکست بخردنه. fa:حافظ آبرو اطلاعات نسبتا مفصلی در این باره بیارده ولی هیچکس توجه نکارده. دیگه بدیمه اگه بخائم مستقیما به حافظ آبرو ارجاع هادم اتی ضایعه.
  باز ته دست درد نکنه زحمت بکشی. باز ایشالا طبرستان سایر مقالات کار کامبه. من البته اتی درس ره هم گرفتارمه که بی‌تأثیر نیه. Hashter ‏۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۴۹ (UTC)پاسخ[پاسخ]
  موفق بوئی 👌 اول درس و زندگی، بعد ویکی. اینجه همیشه دره، اونجه ره دماس. شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ ژوئیه ۲۰۲۲، ساعت ۱۵:۵۲ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  theviper.33[دچی‌ین]

  سلام کارور محک ندومبه چه چند تا از صفحه هایی که ترجمه هاکردمه به ویکی دیتا منتقل نینه اگه امکانش هسه بیرین این صفحاره انتقال هادین من هر کاری هاکردمه نیه.شمه خنابدون Theviper.33 (گپ) ‏۲۳ ژوئیه ۲۰۲۲، ساعت ۲۱:۰۷ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  Yes check.svg خنابدون! شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ ژوئیه ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۰۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  نو سال موارکا[دچی‌ین]

  موارکا :) Hashter ‏۲۴ ژوئیه ۲۰۲۲، ساعت ۰۸:۲۱ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  شمه تبری عیید هم موارک بو! 💐💚--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ ژوئیه ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۰۰ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  27[دچی‌ین]

  ۲۷سالگی

  اخیرا fa:User:محک/علایقم ره دیمه إشابیمه متوجه بیمه ته تولد یکشنبه بی‌یه. موارکا! Hashter ‏۲۲ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۳۳ (UTC)پاسخ[پاسخ]

  @Hashter: درسته. لطف دارنی! خنابدون 💚 شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ نوامبر ۲۰۲۲، ساعت ۰۶:۳۶ (UTC)پاسخ[پاسخ]