پرش به محتوا

کارور گپ:محک/بایگانی ۵

محتوای صفحه در زبان‌های دیگر پشتیبانی نمی‌شود
ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

جدید پیغوم بیشتن وسّه اینجه کلیک هکنین!
اگر خوانی اتا از گپ‌ئون ره عوض هکنین [دچی‌ین] سر ره بزنین.


بایگانی بحث‌ها
بایگانی ۱ بایگانی ۲ بایگانی ۳
بایگانی ۴ بایگانی ۵ بایگانی ۶
بایگانی ۷ بایگانی ۸ بایگانی ۹
بایگانی ۱۰

تشکر

شرمنده از ندانستن زبان تبری. دوست عزیز از نشان افتخارتان به رباتم تشکر می‌کنم. ما را شرمنده فرمودید. راستی یک درخواست ترجمه داشتم برای سه متن زیر. تشکر پیشاپیش:Ladsgroup ‏۲۹ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۵۸ (UTC)

  • 'ربات:اصلاح تغییر مسیر دوتایی → %s'
  • 'ربات:تغییرمسیر مقصد ندارد'
  • 'ربات:صفحه به طور خودکار وارد شد'
چنین عنواینی را در ترنسلیت ویکی نیافتم تا درآنجا ترجمه‌اش کنم به همین خاطر همینجا ترجمه شده‌هایش را مینویسم:
  • 'ربوت:عوض هایتن دکشیه‌ئون دِتایی → %s'
  • 'ربوت:بی‌جاء ِدکشی‌یه‌ئون'
  • 'ربوت:صفحه شه خاد به خاد دله دکته'
شرمنده شما:--محکگپ بزوئن ‏۲۹ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۲۳ (UTC)
تشکر-بله این‌ها برای ربات‌ها هستند.ممنونLadsgroup ‏۲۹ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۵۸ (UTC)

سمرکنده

تا اونجا که مه تبرستون تاریخ ره بخونده‌مه وه‌نه ده‌له بنویشت بیه که سمرقند مازرونی دله بونه سمرکنده ؛ واقع ده‌له سمرکنده مازرونی بیه که ترکون سمرقند وه ره ونگ بزونه ؛ واری نومون: سمسکنده، دریکنده، نوکنده --)_|_\\_\ ‏۳۱ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۰، ساعت ۱۸:۴۵ (UTC)

اسایی دکته ئون

محک جان من اتا وبلاگ بزومه تا اسایی دکته ئون سر آر اس اس داریم. شمه سر اتا ایمیل بزومه که ونه دله شمه گذرواژه دره. هر وخت اتا خور اینجه النی اتا هم وبلاگ دله بل تا اسایی دکته ئون آر اس اس دله ثبت بوو. هر کی اینتا آر اس اس ره ثبت هکنه توننه همیشه اینجه اخبار ره دمبال هکنه. من هفتگی بنویشته و هفتگی عکس سر خورنومه زممه که همی اینتی ونه رو کار هکنیم. هر کارور فعال دیگه هم اینجه پیدا بیه رمز ره وه ره دمی. ضمن دله شما دونسنی سر هم آر اس اس زممی. مطالبی که این بخشون دله قرار دمی ونه جذاب بوئه تا کارورونی که اولین بار اینجه انه ای هم ونه مطالب ره دمبال هکنن.--فیروز ‏۲ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۲۲ (UTC)

فعلا امروز صوی تاسا مه ایمیل و ولاگ وا نوانه. احتمالا اشکال گوگل شنه. هر وقت وا بیی‌یه په‌گیری کامبه و اینان ره اونجه کشمبه.--محکگپ بزوئن ‏۲ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۲۷ (UTC)
اتا شابلون بساتمه که راحتته خورون ره بنویسیم. ونجه استفاده هکردن آسون‌ته ره ته نظر ونه باره چچی‌یه؟ اگه خاره همینتا جه استفاده هکنیم.
درباره اون وبلاگ هم خل بهته بی‌یه به جای بلاگفا بساتن اتا ویکی‌خور بسات بی‌باییم. اینتی هرکی تونسته وه ره دچینه. رمز و کاروری نوم هم نخاسته. امه روتبه هم ویکی‌ئون دله بالا شی‌یه... ولی ونه بدی اینه که طول کشنه که اتا ویکی‌خور بساته بواشه.یا بتومبی اینجه اتا نو ویکی بساجیم و ونه دله خورون ، عکسون و بنویشته‌ئون و... ره تلمبار هکنیم. اینتی دسته‌بندی هاکردن هم آسونته وانه.--محکگپ بزوئن ‏۳ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۴۰ (UTC)
فیروز جان اون کاروری نوم و پسوردی که هدایی جه نتومبه بورم مدیریت درون. بلاگفا گانه که اشتیباه هسته. شاید کپتال و اسمال فرق داشت بائه شاید هم اشتباه بوئه. اگه زحمت نوانه دِباره وه ره چک هاکن ای درست پسورد ره مه سه برسن. ته قاربون:--محکگپ بزوئن ‏۶ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۴:۴۵ (UTC)

اسایی دکته ئون آر اس اس

مه هدف از را بدائن اونتا وبلاگ درس هکردن اتا آر اس اس بیه. ونه رمز ره هم تغییر هدامه دباره توننی بورین امتحان هکنین. ضمن دله اسایی دکته ئون همون قبلی جور بهتر هسه.--فیروز ‏۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۱:۲۲ (UTC)

برار اینتا سایت ره هارش ونه جا بنشن ولگون سر آر اس اس درس هکردن.http://page2rss.com/
بلاگفای دله هر کاری هکردمه که شمه کاروری نوم ره قبول هکنه نبونه! ندومه چی سر هسه؟!--فیروز ‏۲۴ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۸:۳۰ (UTC)
خا اِسا این سایت جه آراس‌اس ره بَیتی؟
بَنشنه به جای بلاگفا اتا وبگاه دیگه جه وبلاگ بساجیم. مه نظر همین بلاگر خله خاره. کار هاکردن ونجه آسونته هسته گروهی هم بنشنه بنویشتن. ونجه بساجـِم؟ محکگپ بزوئن ‏۲۴ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۹:۲۳ (UTC)

پرچم

اینجه مازرونی ویکی دله ونه کجه گذر بوردن که ربوت سه پرچم بئیرن؟ --Ali Esfandiari ‏۱۵ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۳۴ (UTC) تابه حال هیچ روباتی این ویکی دله پرچم نَیی‌ته. اِسا ندومبه چه‌کار ونه هاکنیم. بهتره این کارا ره با )_|_\\_\ و فیروز درمیون بی‌یلی. مِن زیاد تجربه ندارمه. شرمنده:--محکگپ بزوئن ‏۱۶ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۳۹ (UTC)

آر اس اس را دکته

اینتا ره هارش چه تی هسه وه بهتره یا بلاگفا؟ ضمن دله من اسایی دکته ئون وبلاگ ره بزومه که فقط اتا آر اس اس اسایی دکته ئون سر داریم. البته اینتا نو آر اس اس اتا کمه نا مرتب هسه که بنشنه وه ره بهتر هم هکردن.--فیروز ‏۲۹ سـه‌پـتـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۲:۲۳ (UTC)

سورنا

با سلام و ارادت.از اينكه افرادي درنّه در بارة زوون مازندراني مطلب نويسنّنه خوشوقتمه.اين ويكي در صورتي موفق هسّه كه مخاطب داره.براي اينكه مخاطب داشته باشه بايد ارتباط گيري و درك اين ويكي آسون باشه.با روالي كه ويكي مازندراني در پيش بيته اين اهداف مححق نبونه.بعضي از دلايل آن اينها هسّه:1-استفاده از لغات غير محاوره اي 2-برگشت به دوران قديم و بكار بوردن اصطلاحات قديمي متروك 3-استفاده از رسم الخط من در آوردي(لازم به يادآوري هسه كه رسم الخط فرهنگستان زبان فارسي براي بنويشتن زوون مازندراني كافي هسه) 4-بنويشتن به سبك عجيب و غريب براي مثال "مشكل"ره "موشكل"بنويشتن و ...در آخر اشاره هكنم كه من اينتا مطلب ره با رسم الخط فارسي بنويشتمه و مشكلي نداشتمه.اگر رسم الخط فارسي براي زوون مازندراني كفايت نكرده بو من نتونسّمه اين مطلب ره بنويسم.در انتها راهنمائي هكنين كه چه جوري تومي اصطلاحات صفحه اصلي ره ويرايش هكنيم(Sorenan ‏۶ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۳۰ (UTC)).

دوندی چچی وسّه مشکل پیدا نکاردی؟
چون جملاتی که بنویشتی اصلا به زوون مازندرونی نَینه.
اتـّا تقاضا ته جه دارمه
ات بار شه بنویشته‌ئون ره بخون.
چنتا از افعالی که به کار بَوردی فارسی بینه و چنتا مازرونی بینه؟
درباره‌ی رسم الخط شمه حرف مه نظر دِرسته چون منم این خطای مِن درآوردی جه مخالفمه.
کسی هم نائوته کلمات قدیمی ره استفاده هاکنیم!
فقط چنتا اشتباه ره تصحیح هاکردمی که همه‌ی زوونا دله این کار انام وانه.
درباره‌ی دَچی‌ین صفحه‌ی اصلی که هپرسی ونه بارِم اون صفحه چن تیکه هسته مثلأ اگه خانی هفتگی عکس ره دَچینی ونه اینتا ره دَچینی یا مثلأ دَچی‌ین هفتگی بنویشته وسّه ونه اینجه ره دَچینی. ولی این کار قوانینی دانّه که ونه رعایت هاکنی (اینجه ره بخون).
فقط خواهشأ جای صفت و موصوف یا مضاف و مضاف الیه ره دِرِست بنویس.

ته خورد گگ: محکگپ بزوئن ‏۶ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۲۴ (UTC)

اینتاگپ که گانه درس نیه، چون ئه‌ما هر شهر دله ئو حتی حتی هه‌ر روستا ده‌له أتا جور گپ زمی، ضمن ده‌له فارسکی ویکی دله هه‌م أنده واجه شه‌جه‌بیاردی دأره که مه چن گودر أتا بار گه‌ج بومه )_|_\\_\ ‏۷ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۵:۴۴ (UTC)

فارسی ویکی شاید خله اشتباه‌ها هاکنه ولی اینان اِما ره مربوط نی‌یه. در ضمن فارسی‌گپ‌زنان شه حکومت دله تونّه کلمات جدید ره کم‌کم به کومک حکومت جا دمبدن ولی اِما فقط 4-5نفر هستمی و هیچ اختیاری در قبال مازندرون ندارمی.--محکگپ بزوئن ‏۸ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۸:۱۰ (UTC)

بهتر هكردن ويكي مازندراني

با سلام و تحيات.از اينكه توجه ويژه اي به زوون مازندراني دارنّي تشكر كمّه.از اينكه اشاره هكردني مطلبي كه بنويشتمه مازندراني نيّه جاي سوال هسه.اگر مطلبي كه بنويشت بيّه مازندراني نيه پس مازندراني چه شي هسّه.اگر اينطور باشه پس مطلبي كه شما بنويشتني نيز مازندراني نيه.ويكي اگر بخواهه زبان سازي هكنه با امسال مثل من و تو(جسارت مرا ببخشيد) اين كار آب در هاون كوبيدن هسّه. به عنوان نمونه با اينكه من خله علاقمند به زوون مازندراني هسّمه با سبك بنويشتن به اين زوون و نيز كلماتي كه استفاده بونه كه معمولاً مازندراني ها از آن استفاده نكننّه و زوون محاوره اي ما كمي فرق كنّه با اين مطلبي كه در ويكي بنويشته بونه با ويكي فارسي راحتتر هسمه.اسرار براينكه موصوف . صفت در همه موارد بر عكس فارسي باشه به ويكي مازندراني لطمه زنّه.قبول دارمه كه موصوف و صفت در زوون مازندراني بر عكس فارسي هسّه ولي هميشه اينطور نيّه همچنان كه در فارسي هم هميشه اينطور نيه كه هميشه اول موصوف بيه و بعد صفت.براي اطلاع بيشتر به دستور زوون فارسي مراجعه هكنين.براي روشن بيّن اصطلاح درياي مازندران ره در نظر بيْ.آيا الآن كسي اينتا دريا ره "مزرون دريو "گنه يا درياي مازندران.ويكي جاي چنين باشه نيه جاي چنين هسه ونه باشه تا موفق بوّه.فرهنگستان زوون فارسي با آن عظمت نتونسه مشكل زوون فارسي ره حل هكنه آيا چند نفر ويكي نويس توننه مشكل زوون مازندراني ره حل هكنن.اشاره هكنم كه در علم زبانشناسي زوون مازندراني زوون حساب نبونه بلكه اتّا گويش حساب بونه حالا ما مازندراني ها چه بخواهيم قبول هكنيم و چه قبول نكنيم واقعيت اين هسه.اتّا مشكل ديگر در سر راه ويكي مازندراني نبود لهجه معيار هست.همانطور كه مشخص هسه شمه بنويشتن نشون دنه كه ساكن بين ساري تا گلوگاه باشين و همانطور مه بنويشتن نشون دنه از قائمشهر تا محمودآباد هسه .ريايت يك لهجه در اين ويكي كاري بسيار سخت و نشدني هسه.پس بهتر كه هر كسي هر جور كه صحبت كنّه بنويسه و اين بهترين راه براي موفقيت ويكي مازندراني هسه. در پايان از توجه و عنايت شما تشكر كمه و اميدوار هسمه كه در اين راه موفق باشيد.

منظور من از اینکه شِما مازرونی ننویشنی اینه که حدود 80% کلماتی که استفاده کانّی فارسی جه هسته.
به طور مثال ته اولین خط ره خامبه تصحیح هاکنم، هارش چنده مازرونی کلمه ونه دله دره و چنده فارسی کلمه پیدا وانه!
از اينكه توجه ويژه‌یي به مازندروني زوون دارنّي تشكر كمّه.از اينكه اشاره هكردني مطلبي كه بنويشتمه مازندروني نيّه جاي سوال هسه.اگر مطلبي كه بنويشته بيّه مازندروني ني‌یه پس مازندروني چچي هسّه.اگه اينطور بائه پس مطلبي كه شِما بنويشتني هم مازندروني نيه. ويكي اگر بخوائه زوون سازي هكنه با امسال من و ته(ه جسارت ره بَخشنّی) اين كار ئو هاون دله بکوبستن هسّه. به عنوان نمونه با اينكه من خله علاقمند به مازندروني زوون هسّمه با سبک بنويشتن به اين زوون و هم كلماتي كه استفاده وانه كه معمولاً مازندروني‌ئون وشون جه استفاده نكانّه و زوون محاوره‌یي اِما كمي فرق كنّه با اين مطلبي كه ويكي دله بنويشته وانه با ويكي فارسي راحتتر هسمه.
اسا شه بنویشته ره با بازنویسی من موقایسه هاکن. چنده فرق دانّه؟
مردم هر جامعه‌یی شه گپ بزوئن دله ایراد دارنه ولی بنویشته دله سعی کانّه این اشکالات ره برطرف هاکنن. مثلأ فارسی مردم گانّه خانوم محترحمه ولی کتابون دله گانه بارین خانوم محترم و دلیلی هم این بائوته وسّه دانّه.
اتا از تنها تفاوتای مازندرونی با فارسی همین صفت/موصوف هسته. اگه وه از بین بوره دیگه امه زوون هم کم‌کم از بین شونه. همین اشتباه گپ‌بزوئن (مثلأ به جای مازرون دریا اگه باریم دریای مازرون) باعث نابودی امه زوون وانه.
باز هم گامبه در رابطه با استفاده از کلمات قدیمی و لهجه شِمه گپ جه موافقمه.
اینجه هرکسی شه لهجه جه نویسنه و کسی هم به دیگری بنویشته‌ئون ایرادگیری لهجه‌یی نکانده.
از اینکه این ویکی دله گپ بزونی متشکرمه. شمه خورد گگ:محکگپ بزوئن ‏۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۰۳ (UTC)
اتا خله تشكر.شمه حرفها از نظر تئوري شايد در خيلي از مواقع دِرِس باشه ولي عملاً اين اتفاق نكفنه.اشاره داشتني كه بعضي از كلمه ها مازندراني نيه مثل كلمه "تو"و "چه شي"و بعضي از كلمات ديگه.اشاره هكنم كه من مطلبي كه بنويشتمه لهجه اي هسه كه از قائمشهر تا محمود آباد صحبت بونه و از قائمشهر تا گلوگاه لهجه مازندراني كمي فرق كنه.كه شما به بعضي از آنه اشاره هكردني.مثال "تو"ره "ته" بتّن.و چه شي ره چه چي بتّن.يا ما گمي دارمه ولي شما كنّنني دانّه.مطلب ديگه استفاده از جمع هسه مثل "كتابون كه لااقل دور بر اما جمع كتاب ره كتابون ننّنه.مطلب ديگه شما "مقايسه ره بنويشتني موقايسه .آيا دونّي اگر اين كار ره هكني در دستور زبان بعداً مشكل ايجاد بونه.براي زوون مازندراني لهجه معيار وجود ناينه براي همين شما با لهجه خود نويسننني و من با لهجه خود.اگر بخواهيم سبك بنويشتن يكي بوّه اين كاري نشدني هسه پس بهتر كه در ويكي مازندراني هر كي به لهجه خود بنويسه.من مطلبي كه بنويشتمه عيناً همينجور در منطقه خود صحبت كمي.آيا اين ايراد داينه يا به لهجه شما دانّه.از همين مكاتبات هسه كه اما شِ مشكلات ره فهممي و اين كار باعث بهتر بين ويكي مازندراني بونه.از جديت شما در اين ويكي و زحمتي كه كشننني و باعث معرفي امه زوون بونني خله خله تشكر كمه(Sorenan ‏۱۰ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۳:۱۶ (UTC)).

باخی برنومه ئون

باخی برنومه ئون تصویرون، گت ولگ دله، وشون پلی دنیه، اون ور کش دره. وه ره اته بار دیگه دچین. اینتا ولگ حذف بیـّه. ایان پروژه ئون گت ولگ دله؛ ویشتر توضیح هاده که:

  • چتی نو ولگ بسازن
  • چچی ونه دله بنویسن
  • چتی ونه سر بئیتن جا حمایت هاکنن

خله زحمت کشنی، ته خنابدونEsmaeil ‏۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

ندومبه چتی هاکنم که بنویشته‌ئون بـِئن عکس پَلی. ولی درباره‌ی گت‌صفحه‌ئون این ویکی‌ئون شِمه گپ جه موافقمه ونه ویشته توضیح هادیم و خادمون هم ویشته شرکت‌هاکِنیم تا روشد هاکِنن.
شِمه خورد گگ:محکگپ بزوئن ‏۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۰۷ (UTC)

لوگوی وسه

لوگو ره اته کم تعییر هاده، مه پیشنهاد اینتائه:

  • لوگوی بن، نستعلیق خط جه بنویس: آزات دانشنومه. Esmaeil ‏۲۷ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۲:۳۱ (UTC)
مه سر خله شلوغه دیگه نتومبه مثل قبل ات‌سره بئم. فوقش ماهی دِبار شِما ره بتونم سر بزنم. اینان کارون ره هم وقت نکامبه انجام هادم. خله خله مه سر شلوغ بیّه. سعی کامبه ویشتر بئم ولی ندومبه چتی؟!--محکگپ بزوئن ‏۲۹ ئـوکـتـوبـر ۲۰۱۰، ساعت ۱۱:۳۳ (UTC)


گت تشكر

گت مردي درود بر شه ما.از اينكه در ويكي مازروني مطلب نويسنني من به عنوان اتا مازروني خله از شما سپاسگزارمه.تغييراتي كه در گت صفحه هدائي نماي گت ولك خله بهتر بيه.شه در ويكي مازروني مطالبي خوبي نويسني.مطالبي كه من در ويكي نويسمه اگه ايرادي دارنه به من اطلاع هده يا زحمت اصلاح اون ره بكش.گت مردي عاقبت به خير بووي.(شمال بزرگ ‏۲۰ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۴:۴۷ (UTC)).

افتخار مازندروني زوونون هسي

گته مردي چطوري.از اينكه جواب مه سوالات ره هدائي متشكرمه.اتا تقاضا داشتمه و اون اينكه در قسمت گت درجون (يعني در صفحه اول)روان شناسي ره اگه فرصت دارني اضافه هكن.در ولگاي ديگه اتا صفحه روان شناسي وجود دارنه كه فهرست مقالات روان شناسي در اونجه دره ولي در صفحه اول بيه خله بهتر هسه.شما خله خار ويكي مازندروني ره مديريت كنني.موفق باشي(شمال بزرگ ‏۱۱ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۷:۰۵ (UTC)).

در باره گت رج روانشناسي

گته مردي سلام.با تشكر از تغييري كه در گت رجون هدايي.در اونجه روان شناسي ره روون شناسي بنويشتي اگه امكان كنه روون شناسي ره تبديل به روان شناسي هكنين.اينجوري هم بهتره و هم قشنگتره.ته فدا(شمال بزرگ ‏۲۱ ده‌سـه‌مـبـر ۲۰۱۰، ساعت ۰۵:۴۶ (UTC)).