پرش به محتوا

کارور گپ:The Stray Dog

محتوای صفحه در زبان‌های دیگر پشتیبانی نمی‌شود
ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

فارسی خلیج کایری شورا[دچی‌ین]

سلام؛ بــِرار این ویکی دله «خلیج فارس» ره همون فارس نوم جه اِشناسِمبی و شِمه گپ دِرِسته که این منطقه نوم اَمه زوون دله فارس هسته، ولی اون صفحه‌یی که شِما ونه نوم ره عَوِض هاکردی اتا سازمان‌مونا نوم هسته که ونه رسمی اسم «عربی خلیج کایری شورا» هسته. ویکی‌پدیا همیشه همه چیز سَره بی‌طرفی کانده و اِما نَتومبی اتا رسمی سازمان نوم ره تحریف هاکنیم. شمه خنابدون: --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ ژانویه ۲۰۱۶، ساعت ۰۶:۵۶ (UTC)[جواب]

عناوین[دچی‌ین]

گگ جان سلام؛ خسته نباشید برار جان که این ویکی وسّه زحمت کشنی. خله خِش بموئی ویکی‌پدیایِ این نسخه دله.

برار اتا نکته ره خاستمه شما ره باوّم؛ این مقالات که نویسِنی وشونِ عنوان دله اگه اعراب‌گذاری هاکنی، وشون گوگل دله پیدا نوانّه، همینسه عنوانِ اعراب بی‌یشتن ویکی‌پدیا دله باب نی‌یه و ونه عَوِض، معمولاً وقتی خادی مقاله خانه شروع بَوائه، اولین کلمه ره همون عنوانِ نوم جه شروع کانّه و وه ره اعراب جه نویسنّه. بعنوان مثال تینار ورگ ره دَکِش هاکردمه و ونه وضعیت اسا نورمال هسته (مقاله‌یِ بنویشته تینارِ وِرگ جه شروع وانه ولی عنوان تینار ورگ هسته.) --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۴ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۳ (UTC)

چشم محک جان! حتما انجام دمبه برار .ته خنابدون! AmirMuhammad1 (گپ) ‏۲۴ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۲۱:۲۸ (UTC)
تی چشِ قربون ♥ --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۵ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۱۶ (UTC)
تی جانِ قِربون :) AmirMuhammad1 (گپ) ‏۲۶ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۰۹:۱۶ (UTC)

این پرونده مه هارشا دَوِسته بیّه؛ ضمناً نتیجه این بیّه که صفحه نوم «ایران آذربایجان» بَواشه. مه گپ پان تورکیسم و پان عربیسم و... نی‌یه و شه شخصا اینان جه بد دارمه. مه گپ این هسته که ویکی‌پدیایِ قوانین بهرصورت ونه اجرا بَوون؛ حتی اگه اکثریت ونجه مخالف بائن. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۸ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۱۹:۰۱ (UTC)

تی حرفِ من قبول دارمبه برار! ولی اتتا مسله هسته که ونه تره بائووم: این جه قوانین خله نسبی هسته! ونه قوانین سات به سات تغییر کانده .مثلا ویکی عربی دله وشون بائوتنه چون اما عرببمی نویسمبی خلیج عربی ؟!! در حالی که ویکی انگلیسی دله هم عرب درّنه؟؟ وِ قضیه فرق کانده !! مثلا اما نتومبی ایالت جورجیا ره با کشور جورجیا قاطی هاکنیم ! کیشور جورجیا (گرجستان ) هسته که خله خله تاریخی تر و کهن هسته و درسطحه بین الممل وقتی اما گامبی آذربایجان، مردمِ فکر شونه سمتِ جمهوری آذربایجان در حالی که جمهوری آذربایجان اتتا موضوعِ سیاسی و پساشوروی هسته و دانشنومه بریتانیکا دله هم بیموئه که اونجا نوم قبلا اران بیه نا آذربایجان! و همینطور آلانیای قفقاز، ولی بعد از شوروی ، شوروی خواسته شه جمهوری هاره زیاد هاکنه از این بابت ایران دله چرخه تو هاکرده تا ونه استانون ره جدا هاکنه تا شه مرزِ گسترش هاده .. ولی وقتی اما خارج دله گامبی ایرانِ آذربایجون مردمِ فکر موستقیم انه ایران و ونه تاریخ و به علی دائی و نظامی و شمس تبریزی و پروین اعتصامی و رضازاده که ایرانِ آذری هستنه فکر کاننه، وگرنه جمهوری آذربایجان فقط اتتا الهام علی افِ نژادپرست دارنه که شونه نظامی گنجوی قبره سر نویسنه که وه تورک بیه و شعرِ تورکی بنویشته !!!؟؟ در حالی که همه دونیا دوننه وه اتتا کِلوم تورکی ندانّه 1! پس اِما وِنه کاری هاکنیم که جمهوری آذربایجون که وزنش کمتر هسته و فقط اتتا الهام علی اف پان ترکیسته دانّه، با سرزمینِ شمس تبریزی و شهریار، یَکی ندونن . پس بتتر هسته که ونه نومِ بنویسیم "آذربایجونِ ایران" .من شه زمونی که تورکیه دییمه، مه رفق اتتا اورومیه ای بییه. شه خده ره اینتی موعرفی کارده : "ایرانین آذرچه" یعنی من مالِ آذربایجون ایران هستمه نا آذربایجونِ الهام علی اف . به هر حال سلامت و پیروز دواشی ان شالله ته سایه امه سر دووه .ته موخلص هستمه برار .فعلا تره خدا نگهدار! AmirMuhammad1 (گپ) ‏۲۹ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۱۲ (UTC)
اتتا چی دیگ ههم یا هاکردمه تره بووم !! ته بور "لیگ برتر خلیج فارس" مقاله ره به نوسخه عربی بخوند: ونه دله اسمه خلیج فارسه سانسور هاکردنه !! حتی اسمه قهرمانه تیم ماله چند سالِ پیش هسته! در حالی که زمونی که امارات بموئه شه لیگِ اسمه تغییر هدائه، امه فارسی ویکی پدیای وچونون، سریع طبق قوانین ونه اسمه تغییر هدانه در حالی که ایان دله اصلا کاربرد ندارنه!! ولی اتتا کم ته جا خاومبه که ویسشتر از قوانین شه مملکت ره توجه هاکنی و ونه منافع ! چرا؟؟ چون عربی و تورکی همه دارنه این کاره کاننه چرا اما نکنیم؟؟؟ اما ونه رعایت هاکنیم در مورد لیگِ خلیخ *ربی ولی در مورد لیگ خلیج فارس وشون ، نا؟؟؟ مگه امه خون کم رنگ تر از وشون هسته؟؟ پس بدون که اینجه ویشتر اتتا روایت نامه هسته تا دانشنومه ..اینجه هر میلتی شه چش دله ی روایت ره گانه .اگه خواسته ویکی پدیا اتتا دانشنومه ولاقعی و بیطرف باشه باید خلیج فارس خلیج فارس باشه و خلیجِ عومان خلیج عومان..خلیج مکزیک هم همون خلیج مکزیک ..اصلا اتتا چی دیگه خلیج فارسه نومِ تغییر هدائن غیره مومکن هسته چون اتتا دریا به نو دریای عربی دره و نتومبی اما هم زمون ده تا دریا ره بوویم عربی ؟؟ دونستی؟؟؟ من اینتاره از اتتا حقوقدان معروف که سوادکوهی هسته بپرسیمه دکتر داوود هرمیداس باوند سوادکوهی که وه شه حقوق دریا هاره تدریس کانده .وره اما همایشِ سوادکوهی های مقیمِ تهران ، سالون وحدت دله بدیمی . وه شه اتتا کیتاب درین مورد بنویشته و قبلا سازیمان ملل دله کار کرده ..خب تی سره درد نیارم فعلا خدا حافظ برار AmirMuhammad1 (گپ) ‏۲۹ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۰۵:۲۱ (UTC)
این که عربی ویکی‌پدیا فلان غلط ره هاکرده، دلیل نوانه که اِما هم همون اشتباه ره تکرار هاکنیم. اگه اونجه بی‌قانون هسته، ونه اونجه‌ی مدیرون جه گپ بزنین؛ نا من. شخصا اتا رفق عربی مدیرون دله دارمه که چنباری ونجه گپ بزومه و بعضی مسائل سَره کومِک هاکرده که بعضی مقالات بی‌طرفونه‌تر بَوون... حتی ترکی و آذری ویکی‌ئون دله هم جعل جه مبارزه هاکردمه که اونجه هم تأثیر چندانی نداشته.
ولی بهرحال این ره ونه بدونین که اینجه باقیِ ویکی‌پدیایِ سایتون و نسخه‌ئون جه مستقل اداره وانه و من بعنوان این نسخه‌یِ مدیر تا جایی که مه قِد بَکشه ویکی‌پدیایِ قوانین جه په‌رووی کامبه و بقیه ره هم مِزراب یلمه که این کار ره هاکنن. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۳۰ جـون ۲۰۱۶، ساعت ۱۰:۲۸ (UTC)
ته درست گانی . ولی من بوردمه اتتا مدیر ویکی عربی که ایرانی و بچه اهوازم هسته چندبار بائوتمه وه اصلا ترتیب اثر نداهه .وه شونه ایرانیون ره سری بندایش کنده تا وشون نشوئن بورن ویکی عربی دله با نابرابری موبارزه هاکنن! ویکی عربی و ترکی و آذری شورش ره دربیاردنه .اما حداقل ونه وشوننه حالی هاکنیم که اینکار نادرسته ؟؟ وشون چند ساله اینکاره کننه اگه وشون کار نادرست بییه تا الان وسه وشون ره مدیرون اصلی، تنبیه هاکنن ! من طرفدار بی طرفی هستمه تا زمانی که دیگران باشن ولی وقتی دیگران در مورد اما نینه من ترجیح دامبه لطفه وشون ره جبران هاکنم .ته شه وجدان ونه حساب هاکنی که چند تا ویکی پدیا شونه ته فرهنگه زیره پا الّنه، اسا ته توندی ساکت دواشی؟؟ نتوندی! پس این بی طرفی مربوط به شرایط آرمانی هسته .البته از نظر من . منه دلیل هم این هسته که وشون با این کار امه مردمه توهین کاننه ، اگر قانونی بتومبی شه حق بیریم ، پس بتتر این هسته که شه دست به کار بائوویم .در ضمن در مورد شورای همکاری خلیج فارس .حق با ته نیهیه چون ایران دله کاربردی ندارنه و مردم همه گاننه شورای همکاری خلیج فارس نا عربی ..رسانه هام همینطور ..خواهشا اونتا ره درست هاکن (معیار سرشناسی عنوان ره دوندی که، اونتا عونوان ایران دله کاربرد ندارنه. هم رسانه و هم مردمه دله). ته خنابدون برار.AmirMuhammad1 (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۵۱ (UTC)[جواب]
@محک اتتا چی دیگه . ته بوردی ایرونِ آذربایجون دله "الگوی غیر رسمی ملتون" ره بِهشتی و بوردی خلیج فارس شورا ره به "عربی کایری شورا" تغییر هدائی که فارسی دله این طور نییه؟!! لطفا اون اتتا ره ویرایش هاکن .چون فقط اتتا پان ترکیست شون اون کاره کنده .البته من دومبه که ته کار عمدی نییه و منظوری نداشتی و ته پان ترکیست نی ولی این اتتا کار اینجور آدم ره القا کانده که وه خرابکاری هسته نا کاره اتتا مودیر... AmirMuhammad1 (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۰۲:۵۷ (UTC)[جواب]
فراموش نکن حتی بی بی سی و دویچه وله به هیچ وجه ننّه "شورای همکاری خلیج *ربی"، یا گانه خلیج فارس(مثله بی بی سی) با گانه خلیج (سی ان ان و ..) . حتی ویکی انگلیسی و مصری و فرانسه و اسپانیای و آذری دله اینتی نییه .چرا اما اینتی باشیم اما که کیشور ایران دله هستمی .اما جزئی از کل هستمی ونه پیرو کل باشیم نا شه سازه بزنیم .این اتتا ره سریع ویرایش هاکن برار چون آدم اعصاب ره خورد کانده .سلامت باشیAmirMuhammad1 (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۰۳:۱۱ (UTC)[جواب]
اتّه چی دیگه که الان بدیمه، ته بوردی آذری ویکی پدیای دله، "کیوس گوران" مقاله ره ایجاد هاکردی ونه قومیت ره بنویشتی ولی ونه میلیت "ایرانی" ره ننویشتی؟!! من این کار ره الان هاکردمه . در ضمن ته بوردی اونجه ونه نوم ره به مازنی دگاردندی ولی فارسی نا؟؟ در حالی که وه فارسی هم سعر گاننه و طبق قوانین مرسوم ویکی به زوون رسمی اون اتتا کیشور ونه دگاردندی. همینطور ویکی فارسی دله بنویشتی اتتا شاعیر تبری ننویشتی "تبری اهل ایران" من وره دگارستمه به "ایرانیِ اهل مازندران" چونکه پیوند تبری اصلا موجود نییه (یعنی همه ی خواننده سه سرشناس و مفهوم نییه). این کارای ته ویشتر شبیه پان ترکها هسته .اگه ته هم پان تورک هستی بئو من شه کله ره بکوئم دیفارِ کَش، تا شه دس خلاص بووم ؟؟ چون اما مردمون مازرون همه میلی گرا و میهن پرست هستمی. امه‌سته نیه بوریم ضد وطن فکر هاکنیم .کیوس گوران اتتا شاعیر میلی گرا هسته .مه مار ونه فامیل هسته .پورفسور باوند اتتا میلی گرا هسته من ندومبه ته چجور مازنی ای هستی که شونی کیوس گورانِ آذری دانشنومه دله فقط نویسنی مازندرونی؟؟؟ بیدونِ ایرانی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ته کار دله من بمونستمه ..ولا منکه گج بهیمه ..فعلا خداحافظ برار .من بورم ات کم او بخرم .شه حرصِ فرو هادم.خداحافظ فعلن.
من شه گپ سر استامه؛ طبق بی‌طرفی قانون، هیچ تبعیضی قابل قبول نی‌یه. ویکی‌پدیایِ زوون‌ها هِدی جه مستقل هستنه و هیچ‌کس نتونده وشون میون ارتباط برقرار هاکنه. اگه اتا ویکی مشکلی دانّه، باقی ویکی‌ئون جه مربوط نی‌یه. اگه بی‌طرف بی‌ین اَرمونی هسته، من نی‌یلمه این اَرمونی ویکی ره شما رِقِد هادی.
شمه کار «خرابکاری» حساب وانه و ناچار بیمه وه ره وَردِگاردِنم. سازمان‌ها نوم لغت-به-لغت ونه وردگاردسته بوو. اگه مثلاً اتا سازمان باسم «خزر» هم داریم، باز هم من همین تصمیم ره گیرمه. مه شعار اینه: «اینجه هم‌اتنده ویکی هسته که مازرونیه و هم‌اتنده مازرونی هسته که ویکی‌پدیائه؛ اینجه مازرونی ویکی‌پدیائه... نا ات‌کلمه ویشته و نا ات‌کلمه کم‌ته»
ضمناً کیوس گوران ترکی صفحه ره من نساتمه و اون صفحه ره حتی اتا پچوک تغییر ندامه و شما دری بجای بحث روی موضوع این گپ ره شخصی کاندی که ویکی دله این عمل ممنوعه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)[جواب]
@محک محک جان من Elph که مدیر ویکی عربی هسته ره به خاطره کاره نژادپرستانه اش درمبه کشمبه تا تنبه اووه این اتتا که اتتا بپیکه ویکی هستا .در ضمن ته مگه مازرون دله دنی؟؟؟؟؟؟؟ اما به هیچ وجه کوچه خیابون دله نامبی "خلیج عربی" ته بوردی کیوس گوران مقاله ره بنویشتی مازنی آذری ویک دله ولی ننویشتی ایرانی؟؟؟؟؟ حتی بی بی سی هم گاننه خلیج فارس کایری شورا .و سازمونو بی طرفی اسه گننه "خلیج". خلیج عربی بائوتن بی طرفی نییه .اگه ته مه حرفه گوش ندی نا چار هستمه ته دست ویکی اصلی دله شیکایت هاکانم به دلیل بنویشتنه عونوان های ناسرشناس و نا بی طرف چون و اما مازنی ها به هیچ وجه عربی خلیج نامبی و وه اینجه کاربورد ندارنه برار . من مجبورمه ته عدمِ بی طرفی ره هم فارسی ویکی دله ارجاع هادهم .اما تومبی با محرومیتت ته تو ویکی فارسی ته ره مجبور به راعایته قوانین هاکنیم .ته این جه ره معدنِ کلماتِ پان عریی و پان تورک هاکردی برار .اگه این تی نییه پس بور این اتتا ره ویرایش هاکن تا ته سه درد سر ناووه .مونتظر ته جواب هستمه .AmirMuhammad1 (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۲ (UTC)[جواب]
چند بار دری مه ره مجبور کاندی شه گپ ره تکرار هاکنم؛ اولاً خوشبختانه اتا تاریخچه کارورونِ عمل جه جا موندنه که این صفحه ره هارشی، شاید بفهمی که من اون صفحه ره نساتمه. ثانیاً به فارسی ویکی‌پدیا هیچ ربطی ندارنه که اِما اینجه چی کار کامبی و وشون نا سر پیاز هستنه و نا ته پیاز و وشون دَس هچّی بر ننه، این ویکی کاملاَ مستقل و سیوا هسته... اگه شکایتی دارنی، ویکی‌متا دله مطرح هاکنین تا اونجه جوابگو بائم. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۲۸ (UTC)[جواب]
@Mehdi @Esmaeil @Mahan شماره تگ هاکردمه تا بهیین ای گپ هاره بخوندین بوینین من راجع به این که "عربی خلیج کایری شورا" مازندرون دله سرشناس نییه بحث شریک باشین .من گامبه حتی ویکی اینگلیسی ناننه خلیج عربی شورا ولی محک اصرار دارنه باووه خلیج عربی ..حتی بی بی سی فارسی گانه خلیج فارسه شورا و دویچه وله گانه "خلیج" ناننه خلیج عربی ..حتی سازمون ملل هم برای بی طرفی گاننه خلی ناننه خلیج عربی .. لطفا بههین این محک ره توجیح هاکنین که این اتتا کار بی طرفی نییه . زیره پا بهشتن ِ وپ:رایج هسته AmirMuhammad1 (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۴ (UTC)[جواب]
@محک در هر صورت من به عونوانه اتتا سوادکوهی و مازرونی این اتا ره تومبی تام دله باووم که حداقل ته حساب ره وی فارسی دله دوندن چون همه یمازرونی ها ایرانی هستنه و فارسی زوون و فارسی ویکی دله درنه برار . من و وشون تومبی ته دست ویکی فارسی دله شیکایت هاکنیم تا ته حیساب ره به دلیله عدمِ بی طرفی که بنویشتی خلیج عربی در حای که بی بی سی هم گاننه خلیج فارسی شورا یعنی ته گانی که بی بی سی و دویچه وله بی طرف نینه؟؟؟؟ سازمون ملل بی طرف نییه ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ ته چچی گنی برار؟؟ ته حال خوار هسته؟؟ من الان شاهی درمبه اگه ته الان ساری دری من فردا بهم اتتا کیتاب خنه یا پارکی جایی تره دیدار هاکننم بفهمم ته حرفِ حیساب چچی هسته برار .جچون مازندرون اتتا جزئ از کل هسته و اما پابند به شه کیشور هستمی .اما تاریخ ایران تاریخ ره گره بخرده اما اول شه خد ره ایرونی دامبی . امه تاریخ ساسانیون ه تاریخ گره بخرده .ته بوردی کیوس گوران فارسی مقاله ره بنویشتی تبری؟؟ ننویشتی مازندرانی و ننویشتی ایرانی در ضمن همه ی مردمون مازندرون تبری نینه!! مثلِ رامسرِ مردمون که گیلک هستنه .AmirMuhammad1 (گپ) ‏۱ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۵۶ (UTC)[جواب]

سلام گگ؛ ضرب‌المثل خَوِری ونه عرض هاکنم که اینان کارها ویکی‌بائوته (گفتاورد) دله ونه انجام بوائه که دوندی اَمه زوون هَنتا ویکی‌بائوته ندارنه... ولی فکر کانم فارسی ِویکی‌بائوته دله ات‌سری گلکی ضرب‌المثل ره بدیمه.

دومین قضیه سَره هم این ویکی دله خله سختگیری نکامبی و اگه ته اشش، اونتا مردی که گانی سرشناس هسته، ونه مقاله ره بساز؛ استفاده کامبی... --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۶ (UTC)[جواب]

پ.ن) اینم اونتا صفحه که بائوت بیمه --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۱:۲۸ (UTC)[جواب]
@محک چشم برار انجام دمبه . دمت گرم، زحمت بکشی اونتا صفه ضربالمثل ره درست هاکردی .خله قشنگ بییه. فعلن ته موزاحم نوومبه . خدا ته ره حفظ هاکنه .AmirMuhammad1 (گپ) ‏۱۴ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۷:۳۰ (UTC)[جواب]

فردي اطلاعات و تهمت بزوئن[دچی‌ین]

گگ جان؛ اين زيرصفحه‌يي كه عربي ويكي ِمدير خـَوري بساتي «فردي اطلاعات انتشار هاكردن» و «تهمت بزوئن» ِقوانين ره شامل وانه. اين بار گذشت كامبه و شمه آي.پي ره نَوِندِمبه؛ ولي دفعه بعد اگه تكرار بوو، علي‌رغم ميل شخصي ونه قطع دسترسي ره قوانين په‌روو اعمال هاكنم... اينجه بي‌قانون كِلا ني‌يه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۰۷:۴۰ (UTC)[جواب]

سلام برار . شرمنده اشتباها اینجه بهشتمه . یاد هاکردمه قوانین ره. برای شیکایت از وه خاستمه ونه موشخصات ره دونم و پیدا هاکنم. وه بورده عربی ویکی دله ایرانی هاره نژاد پرست بخوندسته که شامله شما هم وونه . مه وظیفه شهروندی ایجاب کنده که پیگیری هاکنم از طرفه مراجع مربوطه. در ضمن فقط من نیمه که ونه دست ناراضی هسته اینجه توندی بوینی که اتتا کاربر که مثله وه تو ویکی عربی فعالیت کانده چی بائوته , و مدیر ویکی فارسی امیر ایننجه . وه خله کارها دیگه هم در راستای اهداف پان عربیسمی شه خد دره کنده که کافیه ونه عملکرد ره ویکی های دله دمبال هاکنی وه یک نژادپرست هسته و اماره تحقیر هاکرده وه نتونده مه دست دربوره .من فردا خامبه به استناد به این اطلاعات از طرف وزارت اطلاعات ایران و پلیس فتا ونه دست شکایت هاکنم تا ونه باند تنفر پراکنی منهدم بووه .در هر صورت شرمنده دیگه تکرار ننه . ته دست درد نکنه مره نوستی . قول دمبه که تکرار نووه. . الان شومبه پاک کمبه . ولی تهمت نهییه حقیقت بییه . AmirMuhammad1 (گپ) ‏۱۸ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۱۵ (UTC)[جواب]
برار من هرچی تلاش کامبه .نتومبه شه صفه ای که بساتمه ره پیدا هاکنم . حتی مه کایری‌ئون دله هم دنیه!! هیچ اثری از مه کار اصلا دنیه!! شه وره درست هاکن بی زحمت . سلامت باشی انشالله . خدا تره امه سه بهله. AmirMuhammad1 (گپ) ‏۱۸ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۰ (UTC)[جواب]
همون صِوی وه ره حذف هاکرد بیمه. تی دا: --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۸ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۳۵ (UTC)[جواب]
تی فدا برار . واقعن خله مسه زحمت بکشی. ته دست درد نکنه. انشالله خدا تره امه سه بهله .AmirMuhammad1 (گپ) ‏۱۸ ژوئیه ۲۰۱۶، ساعت ۱۵:۴۱ (UTC)[جواب]

اتمام حجت[دچی‌ین]

گگ جان، من شمه جا هیچ مشکلی شخصی ندارمه و این سوءتفاهم هسته که بنده جنابعالی جه مشکل دارمه. اونچی ونجه مشکل دارمه حاشیه‌سازی هسته. ته واری سرآدم این ویکی دله خله داشتمی. کارورونی که اتا پرچم، اتا کپی‌رایتی عکس، مازرونی‌نویسی ِقانون یا اتا پچوک گپ ره باعث هاکردنه و این ویکی ِاوضاع ره اینتی که اسا هسته و ونه دله کک پر نَزِنده هاکردنه... بعضی‌شون هَنتا هم که این ویکی جه بوردنه، دَرنه ونه وسّه حاشیه سازنّه.

من این ویکی ِصاحاب نیمه. این مشکلات مه وسّه هم وجود داشته و بعضی هم دَیینه که من علی‌رغم مخالفت وشون ِگپ ره تن هِدامه چون معیار ویکی‌پدیایِ قانون هسته؛ نا اشخاص. (نمونه: گپ:مازرونی زبون) جایی که کایری و مشارکت جمعی وجود دارنه اختلاف نظر طبیعی هسته و ننشنه هر دِ نفر ِگپ اجرا بَوو ولی اونچی ویکی ِکارور ونه بدونه این هسته که این ویکی جه قهر هاکردن، ونه مخالفون و باقی ِکارورون ره ضربه نَزِنده بلکه مازرونی زوون ِتنها سایت ره ضربه وینده. امه ویکی خله این حاشیه‌سازیون جه لطمه بخارده، خاهشاً این گپون ره تموم هاکن؛ اگه بخائی اَی حاشیه‌چینی هاکنی و حاشیه‌دار چیون خَوِری چنه بَکشی، رُک و راست باوّم که دفعه بعد ته حساب ره وندمبه ولی اگه خانی شه ماری زوون جه بنویسی و وه ره خدمت هاکنی، اینجه هر چی تومبخ ره ته اختیار یلمه و با تموم وجود درخدمت درمه و هرچی مه دس بر بئه، کِتائی نکامبه. اگه هم نخانی کایری هاکنی که مُختاری و خدانگهدار.

من هفت-هشت سال درمه ویکی‌پدیا وسّه داوطلبونه و بدون هیچ مِزد و منت کار کامبه. خله گپ بشناستمه، بعضیون جه فُحش بخاردمه، تهدیدها بَییمه و خله‌گادِر بعضی کارورون مه ره ناامید هاکردنه ولی اَی شه کار ره دمباله هدامه چون من وشون وسّه کار نکامبه که شه مِزد ره وشون جه بخائم. من شه ماری زوون و هم‌زوون‌ها وسّه نویسمبه و بهر طریقی خامبه وشون ره خدمت هاکنم... من شه مِزد ره اون روز بَییتمه که اتا بُسته وانت پـِشت بنویشت بی‌یه «اسپهبد خورشید» و وقتی راننده جه هاپرسیمه این نوم ره کاجه بشناستی، بائوته ویکی‌پدیا دله. من این سال‌ها هزارون مقاله مازرونی ویکی دله بساتمه و بعضی از باکیفیت‌ترین مقالات تاریخی که فارسی ویکی دله دَرنه ره بنویشتمه؛ ولی بعضی کارورون (خادی ته واری) فقط دُر کانّه پرتوش‌هِدا چی سَر ره وا کانّه و ویکی ره گند کشنّه... نخامبه توهین هاکنم ولی واقعاً آدِم ره وَر خانّه دیگه... انگار این ویکی دله فقط دِ-سه تا مقاله دَره که وه ره اتا اسراییلی بنویشته!

مقالاتی که مازرون شاعرون جه داشتی ره هم بخوندست بیمه و وشون جه استفاده هاکردمه و اگه دَیی بوئن، حتماً دیگرون هم تونستنه لذت بَوِرِن ولی ته بخاستی وسّه وشون ره حذف هاکردمه. این پیغوم مه اتمام حجت بی‌یه و اسا صلاح کار خویش خسروان دانند... --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۶ سپتامبر ۲۰۱۶، ساعت ۲۰:۵۳ (UTC)[جواب]

ات هفته دوسته بیی[دچی‌ین]

این هشت-ده سالی این اولین بار هسته که شه مخالف ره قطع دسترسی کامبه. مه تکِ په می در بیارده. اگه تکرار بوائه، منبعد همینتی برخورد کامبه؛ اینجه کاروری خامبه که مازرون دلسوز بائه و شه سر ره دینگنه شه لینگ په راه بوره. اعصاب ندارمه دیگه هر روز ته جه سر-کله بزنم؛ همینه که هسته برار... خانی بخا، نخانی راه وائه، هرکاجه شونی، یاعلی.......... --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۳ فوریه ۲۰۱۷، ساعت ۲۱:۴۲ (UTC)[جواب]

خار بنویشته[دچی‌ین]

منصور هدایتی خار بنویشته بیّه
شمه مقاله رسماً خار بنویشته بیّه و تونده اسا گتِ صفحه دله قرار بَیره. تبریک گامبه و آرزو دارمه به جای حاشیه بساتن و سِروش سَر هایتن و دیگرون جه الکی دعوا دَکِتِن، اینتی مقالات بنویشتن وسّه شه وقت ره بی‌یلین. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مه ۲۰۱۷، ساعت ۱۴:۵۷ (UTC)[جواب]
@محک من ته‌جا هیچ موشکلی ندارمبه، فقط دِتا عبارت هسته که اینتا ویکی دله مره خله اذیت کانده. اتا آذربایجون جنوبی هسته، اتا دیگه خلیج عربی. ته خلیج فارس ره، "فارس دریامونا" ترجمه هاکردی، در حالی که "شورای همکاری خلیج عربی" ره "همون خلیج عربی" بنویشتی. من هرچی خوامبه شه چِشِه دَوِندم، نَوونه. چون من متعهد هستمه که اینجه نشر واقعیت هاکنم. نااینکه دِرو بِهِلم مقالاتِ دَرون. تازه اضافه هاکردن الگوی غیر رسمی ملتون ره که نَئو. اصلا ندومبه اینکارا ره چه‌وِسه انجام هادایی و ته چه جوابی دارنی. این همه خوارِ کار کِندی، دِتا مقاله‌ی پِچیکِ‌سَر شه ارزش ره یارنی پایین. حتی ویکی انگلیسی و اسپانیایی و فرانسوی و چه و چه و چه ...نویسننه "شورای همکاری خلیج" تا "بی‌طرفی" دانشنومه ره در این مورد سیاسی ژئوپولیتیک حفظ هاکنن و نام جایی ره تحریف نکنن. اونوقت ته شونی تحت عنوان "بی‌طرفی" همون نوم ره با عنوان دقیق "خلیج عربی" النی مقاله دله. این کار چه پیامی جز بالا بوردن رَنک و رتبه‌ی عبارت "خلیج عربی" گوگل دله دارنه؟؟ در ضمن از ویکی انگلیسی که 700 تا مودیر دارنه ویشتر ادعا ندارمبی که ؟؟.. دارمبی؟؟؟؟ "بی‌طرفی" زمانی جواب دنه که موضوع حساسیت برانگیز و سیاسی و مذهبی دَنیباشیه.. در ضمن اتا مسئله دیگه هم موندنه که اون "سرشناسی" عنوانِ اینتا شورای خلیج، زوونِ فارسی و مازندرونی دله هسته، که اصلا هیچ سر شناسی ای ندارنه. بر چه اساسی این کارها ره کندی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟/ اِما ره اینجه چی فرض هاکردی؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ وظیف و مسئولیت دارمبی ...بازی و شوخی که نیه....انتشار دانش و آگاهی هسته ...برار.. ته بور ساری میدون ساعت مردم ره بئو شورای خلیج عربی یا فارس و یا خلیج خالی ؟ کدوم سرشناس هسته شمه‌اسه؟؟ بپرس گنه خلیج عربی؟؟؟؟؟...یعنی ته سرشناسی ره هم زیر سوال بوردی ...این دیکتاتوری خودمختاری نی‌یه ؟؟؟ پس چی هسته؟؟؟ مصادره‌ی دانش و آگاهی نی‌یه پس چی هسته؟؟؟؟؟ من اصلا دلیل شه بموندستن ویکی دله ره مبارزه با این‌کارا دومبه... "کاربر:Elph" ره نگاه هاکن ...امثال من که متعهد هستنه کم نینه ...خله زیادنه ...خورشید پشت ابر نموندنه بالاخره همه حقیقت ره فهمنه.. TheStrayDog (گپ) ‏۱۱ مه ۲۰۱۷، ساعت ۱۸:۴۹ (UTC)[جواب]
@محک درود، برار. اگه ته‌وسه ایمکان دارنه، اینتا ورگه ره مه‌وسه ونه ویرایشون ره پاک هاکن و یا اگه نوونه ونه ویرایشون ره پینهون هاکن. سیستم یک ماه هسه هی گانه ورود ناموفق، ندومبه وره چی‌یه. ته خنابدون. The Stray Dog (گپ) ‏۱۶ اکتبر ۲۰۱۸، ساعت ۱۶:۰۵ (UTC)[جواب]