پرش به محتوا

دماگوژی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
جوزف مک‌کارتی، آمریکا دله اتا معروف دماگوگ بی‌یه
سیاسی ایدئولوژیون
این سری مقالات سیاست ِشِنه
ن . ب . و
آنارشیسم
پروگرسیویسم
لیبرالیسم
لیبرترینیسم
دموکراسی
پوپولیسم
سوسیال دموکراسی
سوسیالیسم
کمونیسم
فدرالیسم
فیمینیسم
سبز ایدئولوژی
سیاسی اسلام
محافظه‌کاری
کاپیتالیسم
توتالیتاریسم
صهیونیسم
ناسیونالیسم
فاشیسم
شوونیسم
سیاسی ایدئولوژیون رج

دماگوژی یعنی این که ات‌نفر جای اون‌که استدلال هاکنه و شه گپ وسّه برهان بیاره، سعی هاکنه مردمون ِاحساسات ره تحریک هاکنه و جمعیت دله هیجان بسازه تا جَوسازی جه مردِم ره شه نظر جه موافق هاکنه.

دماگوگ‌ها (دماگوژی ِپه‌روون) سعی دارنه هیجان‌انگیز و احساسی گپ بَزنِن و مردِم ره تحت‌تأثیر بی‌یلِن. وشون حتی بتونّه پرچم و ملّی‌سرود و ناسیونالیستی سمبُل‌ها جه هم استفاده هاکِنِن.

این شیوه دله مردم که احساسی بَیینه، فکر کانّه که اگه این عقیده ره قبول هاکِنِن دیگرون جه این عقیده سَره متحد وانّه و این اتحاد اتی امنیت و قدرت ره وشون وسّه یارنه که هرکی عقیده ره قبول نَکانه، این امنیت و قدرت جه سودی نَونّه.

مازرونی ادبیات دله[دچی‌ین]

اتا قدیمی داستان مازرون دله دَره که گانه اتا مَله دله اتا مِلّا سال‌ها وچون ره درس دائه و تنها کسی بی‌یه که اون حوالی سواد داشته و همینسه همه وه ره احترام یِشتنه تا این که همون مَله دله جه اتا مَردی بورده درس بخوندستن په و چندین سال بعد که ونه سواد خله زیاد بَیبی‌یه، وردگردسته شه مَله تا شه هم‌وطنون ِبدرد بخاره. وه وقتی وردگردسته، همه ونه دور جمع بَیینه و شه وَچون ره یاردنه ونه پَلی که باسواد بَواشِن و دیگه هچکی قدیمی ملّا پَلی نشی‌یه و ملّایِ احترام کم بیّه. ملّا که دی‌یه ونه مقوم دَره رِقِد شونه، بورده منبر سَر و بائوته که مِن این جوونی که تازه بموئه جه باسوادته هستمه و وه ره هچّی حالی نوانه... بلاخره قِرار بیّه این دِ نفر میون اتا مسابقه بی‌یلِن که باسوادته پیدا بَواشه و قِرار بی‌یشتنه که هرکی سواد کمته بی‌یه، مَله جه بریم دَرِکفه. ملّا پیشنهاد هِدا که هرکامین اتا ورق دله بنویسن «مَر» و مردم ره سِراق هادِن تا مردم قضاوت هاکنن که کامین‌تا باسوادته هسته. بعد این مسابقه انجام بیّه و هر دِتا ورقه ره هِدانه کدخدا دَس. وقتی کدخاد ورقون ره مردم ره سِراق هِدا، همه بدینه که ملّایِ ورقه سَر اتا مَر ِعکس دَکشی‌یوئه و جوونِکِ ورقه دله اتچی نامَیِّن ِکلمات دره و چون مردم شه بی‌سواد بینه وقتی کدخدا بائوته شمه نظر کامین‌تا «مَر» ره دِرِس بنویشته، همه ملّا ورقه ره سِراق هِدانه و همینسه جوون ره مَله جه بریم هاکردنه و ملّا مَله دله شه احترام ره دِباره پیدا هاکرده.

منابع[دچی‌ین]

  • انگلیسی ویکی‌پدیا