پرش به محتوا

مازرون شاعرون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

مازرون دله تا اسا خله گت شاعرون پیدا بینه که مازرونی و فارسی زوون جا شر بوئتنه. مازرونی شاعرون ویشتر مازرونی زوون جا شر گتنه ولی دیگه زوونون جا ویشتر فارسی زوون جا هم شر بوتنه. ای ولگ دله خوامی چن تا مازرونی گت شاعرون ره شما ره بشنوسنیم.همچنین افر امی گت گتون نظم و نثر دله : ۱.مرزبان باوندی(قرن۳) ۲.علی پیروزه(قرن۴) ۳.مسته مرد(قرن۴) ۴.کاووس وشمگیر(قرن۵) ۵.قاضی هجیم(قرن۶) ۶.باربد جریر طبری(قرن۶) ۷.گردبازو یزدگرد باوندی(قرن۶) ۸.اسپهبد خورشید ممطیری(قرن۶) ۹.ابراهیم معینی(قرن۶) ۱۰.ابولعمرو(قرن۶) ۱۱.قطب رویانی(قرن۷) ۱۲.امیر علی(قرن۷) ۱۳.کیا افراسیاب چلاوی(قرن۸) ۱۴.کیا داوود چلاوی(قرن۸) ۱۵.حسن کیا چلاوی(قرن۸) ۱۶.ملا فضل الله حروفی استرآبادی(قرن۸) ۱۷.سید عبدالعظیم مرعشی(قرن۹) ۱۸.شیخ العجم امیر پازواری(قرن۹) ۱۹.ابولفضل ابن شهردویر دیلمی(قرن۹) ۲۰.محمد تنجلی (نگارنده تفسیر مغنیسا قرن۹) ۲۱.سید اسحق

مرزبون[دچی‌ین]

گت بنویشت ره بخونین:مرزبون
مرزبون اتا باوندی شاهزاده بیه که رستم وچه بیه وه اتا نویسنده ئو شاعر بیه که دتا کیتاب بنویشته اتا "مرزبون نومه" که اتا کیتاب هسه که ونه دله ایران و مازرون قدیمی داستانون بنویشت بیه ئو اتا دیگه "نیکی نومه" بیه که الان امه دست دله نیه. اینتا کیتاب اتا شعر کیتاب بیه.

امیر پازواری[دچی‌ین]

گت بنویشت ره بخونین:امیر پازواری
وه مازرونی زوون گت شاعر بیه که پازوار روستا دله بابل شمال دله دنیا بمو.وه مازرونی تقویم دهومین سده دله زندگی کرده یعنی صفویون دوره. ونه دیوان نوم "کنزوالاسرار" هسه که وره برنهارد دن اتا روسی زوون اشناس فارسی زوون جا دگاردنیه. امیر شرون ره امیری گنه که ونه تخولوص بیه ئو ونه شرون موضوع ویشتر ایمام علی درباره بیه.

طالب آملی[دچی‌ین]

گت بنویشت ره بخونین:طالب آملی


طالب آمولی


وه اتا مازرونی شاعر بیه که مازرونی ئو فارسی زوون جا شر گته.وه اتا گت شاعر بیه که هندوستون دله زندگی کرده ئو ونه گت کیتاب نوم "جهانگیرنومه" هسه.

سیتی نسا آملی[دچی‌ین]

وه طالب آملی خوخر بیه مازرونی زوون جا چن تا شر بوته.

نیما یوشیج[دچی‌ین]

گت بنویشت ره بخونین:نیما یوشیج

وه اتا ایرانیج گت شاعر بیه که فارسی نوشر پر هسه.ونه اصلی نوم علی اسفندیاری هسه. وه مازرونی زوون هم شر گته. وه یوش دله اتا اشرافی خانواده میون دنیا بمو ئو جوونی دوره بورده تهرون. فرانسوی مدرسه‌ئون دله درس بخونسه.وه وختی بدیه که اوروپایی زوونای دله وشون شر بوتن وسر قافیه ئو ردیف ندارنه تصمیم بیته که ای قیدون فارسی شر جا پاک هکنه. وه مازرونی زوون هم شر گته.