ویکی‌پدیا:مدیرون اعلانات تابلو

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن

اینتا صفحه کش ره خالی هاکردن

دله راه:
وپ:مات

مازرونی ویکی‌پدیای مدیرون اعلانات تابلوی دله خش بیمونی. شما بتوننی اینتا صفحه دله درخواست‌هایی ره مطرح هاکنین که ونه اجابت هاکردن وسه، مدیرون دسترسی ره نیاز داینه.
شمه جا درخواست کمی شه درخواست‌ها ره مؤدبانه مطرح هاکنین تا مدیرون شمه درخواست ره رسیدگی هاکنن. اگه اتا کارور جا شاکی هسنی، ادب حکم کنه که اگه ونه اسم ره اینجه مطرح هاکردنی وه ره اطلاع هادین تا بیه اینجه و شه جا دفاع هاکنه.
لطف هاکنین شه درخواست ره خله خلاصه و رسا بنویسین تا مدیرون راحت سر در بیارن.
شمه‌جا خواهش کمی اگه اتا کارور جا گله دایننی اینجه تشریف نیارد په، اول ونه کاروری گپ دله مطرح هاکنین و اگه حل و فصل نیه بین اینجه.

شابلون:متا پیوم

[Global proposal] m.ویکی‌پدیا.org: (همه) ویرایش صفحه[دچی‌ین]

MediaWiki mobile

Hi, this message is to let you know that, on domains like mzn.m.wikipedia.org, unregistered users cannot edit. At the Wikimedia Forum, where global configuration changes are normally discussed, a few dozens users propose to restore normal editing permissions on all mobile sites. Please read and comment!

Sorry for writing in English but I thought as administrators you would be interested. Thanks, Nemo ‏۱ مـارس ۲۰۱۵، ساعت ۲۲:۲۶ (UTC)


درخواست محافظت[دچی‌ین]

لطفاً این دتا شابلون ره در حد کارورون تائید بئی محافظت هاکنین تا اونتا کارورائی که تائید بئی نینه نتونن ونه دله تغییری هادن. شابلون:welcome و شابلون:خش بیمونی! سپاسگزارمه.--MehdiTalk ‏۱۰ مه ۲۰۱۲، ساعت ۲۲:۳۹ (UTC)

Yes check.svg --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۸:۳۶ (UTC)

اصلی صفحه‌ی عنوان[دچی‌ین]

بهتر نی‌یه گت صفحه‌ی عنوان ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه بوئه. ضمنا مه نظر بهتر هسه اینتا عبارت هم اتی بنویشت بوو:
بَنویشته به مازرونی زوون دارنه بوو بَنویشته مازرونی زوون دله دارنه--فیروز (بحث) ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۱۰ (UTC)

اولی جه موافقمه ولی دومی جه سَر خاش نیمه. مه نظر «بَنویشته به مازرونی زوون دارنه» بتتره. «دله» ویشته جای «در» إنه. «به» شه کاربردون ره دانّه. ضمنأ «مازرونی دله دانه» اتا «من دربیاردی» جملوئه؛ من که هنتا، اتا اینتی جمله هجّا ندیمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۳ (UTC)

بروزرسونی هکردن مدیاویکی:Common.css[دچی‌ین]

لطفاً امه ویکیه مدیاویکی:Common.css ره بر اساس اینجه بروز هکنین تا یان مشکلات (شابلون:بردسکن شهرستون یا شابلون:فرمول یک مسابقات ) از بین بوره. اطلات ویشتر وسه اینجه ره هارشین.--MehdiTalk ‏۱۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۵ (UTC)

Yes check.svg شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۰۰ (UTC)

محک جان لطف هاکن کل مدیا ویکی ره بروز هاکن. اینتائه سر مشکل ور بخردمی!--MehdiTalk ‏۱۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۵:۳۲ (UTC)

درخواست جمع‌بندی هاکردن JYBot پرچم نظرخواهی[دچی‌ین]

لطفاً اینتا ربوت پرچم نظرخواهی ره جمع‌بندی هاکنین. ده روز بگذشته و ونه ویکی‌بدون ونه پرچم ره هادن. سپاسگزارمه--MehdiTalk ‏۱۴ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۳۸ (UTC)

Yes check.svg شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۵ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۹:۰۰ (UTC)

راهنمای صفحه محافظت بئی هسه[دچی‌ین]

متاسفانه راهنمای صفحه محافظت بئی هسه تا کارورون نتونن وه ره دچی‌نن. اتا مدیر ونه آزاد هاکردن سر اقدام هاکنه.--فیروز (بحث) ‏۱۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۴ (UTC)

Yes check.svg محک دس جا.--MehdiTalk ‏۲۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)

محافظت درخواست[دچی‌ین]

لطفاً {{Nobots}} ره در سطح مدیرون و بالاتر محافظت هاکنین!--MehdiTalk ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۳۴ (UTC)

Yes check.svg --MehdiTalk ‏۲۶ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۲:۲۴ (UTC)