ویکی‌پدیا:گت ولگ تغییر هدائن نظرخواهی-05-2012

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
پرش به ناوبری پرش به جستجو
این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.
Stop hand nuvola green.svg اینتا نظرخواهی دله بنشسّه هرکی شه نظرات ره گت ولگ (گت صفحه) خَوری باره.

اسا دیگه این نظرخواهی توم بیّه ننشنه ونه دله ات‌چی بنویشتن.
شما ونه اینتا نظرخواهی ِپه‌رو بویین و ونه قبول بَیی چیون ره اجراء هاکنین.

گپ ِموضوعات

مه نظر اصلی صفحه ظاهر خله خار نی‌یه و جملاتی هم که ونه دله بنویشت بیه طبق مازرونی زوون دستور نی‌یه. تموم مواردی ره که من وشون ره ایراد دومّه زیر دله بیاردمه:

 1. مه نظر اصلی صفحه نوم این صفحه سر بهتر هسه. هر چند گت ولگ تونّه اتا اصیل مازرونی نوم بوئه ولی متاسفانه اتی کارورون این نوم جا مخالف هسنه.
 2. اصلی صفحه بالای دله بنویشت هسه:مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی درحالی که دیگه ویکی‎‌پدیائون دله ویشتر ویکی‌پدیا ره خش بمونی بنویشت هسه. همون جمله زیر اتا جمله دره که ونه آخر اینتای جا توم بونه:به مازرونی دارنه. به اتا فارسی اضافه حرف هسه که مازرونی زوون دله دنیه و ونه مازرونی معادل ره هسه. دتا نمونه ره هم شمه سر بیاردمه:وه ره بئوتمه (به او گفتم) و مازندنومه ره بهوته (به مازندنومه گفت). پس اینتا جمله هم ونه بوو مازرونی زوون ره دارنه.
 3. ای اصلی صفحه اولین شابلون دله، سومین خط دله مقاله جا بنویشته بموئه. مه نظر مقاله(نوشتار فارسی دله) ره مازرونی دله بنویشت گمی و بنویشته فارسی دله بونه:نوشت. بنویشته اتا فعل هسه. بنویشته جا ونه بئوویم بنویشت
 4. چارومین خط دله هم دتا لینک بمو که هر دتا اتا صفحه ره شونّه. راهنما و خدآموج که مه نظر همون راهنما دوو بهتر هسه. فهرست الفبایی هم اتا غلط اضافی ترکیب مازرونی دله هسه و ونه بوو الفبایی فهرست. موبایل نسخه هم بوو موبایلی نسخه بهتر هسه.
 5. خار بنویشته مه نظر خله خار عنوان اتا مقاله سر که قرار هسه اصلی صفحه دله نشون هدا بوو نی‌یه. این عنوان ره فارسی دله مقاله برگزیده خونه‌نه و مازرونی دله بهتر هسه بنویسیم منتخب مفاله یا منتخب بنویشت. البته اگر اتا نفر اتا مازرونی واژه منتخب جا دارنه بهتر هسه معرفی هاکنه. البته انگلیسی دله، مقاله‌ای ره که اصلی صفحه دله قرار دارنه ره امروز اختصاصی مقاله گنّه و مه نظر اتا دیگه عنوان که تونّه خار بنویشته جا بی‌یه، هفتگی مقاله هسه. البته اگر هر هفته مقاله عوض بوو.
 6. گت رجون هم مه نظر بوو اصلی رجون یا محتوا بهتر هسه.
 7. ململ معنی ره تونه‌نی اینجه بوینین. مه نظر بهتر هسه ونه جا بلیم منتخب عکس یا هفتگی عکس.
 8. خورون ره هم بهتر هسه بلیم خورون دله چون ویکی‌پدیا اتا خوری وب سایت نی‌یه و فقط اتی مهم خورون ره ونه دله نویسمی.
 9. پورتالون ره هم نظر نیازی نی‌یه اصلی صفحه دله معرفی هاکنیم.
 10. اصلی صفحه رنگ هم مه نظر خله تمیز نی‌یه. بوو بهتر هسه.--فیروز (بحث) ‏۲۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۴۷ (UTC)
 11. شما دونستنی که آپدیت نئونه، من پیشنهاد کمبه اینتا بخش حذف بووه.
 12. خورون و گت رجون جا عوض بووه، چون خورون هر روز آپدیت بونه و مهمتر هسته. Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۴ (UTC)
من با شمه فرمایشات موافقمه. خله زیبا بنویشتنی و منطقی هسه ولی من شه نظرات ره نومه تا اته نفر بتونه نظرخواهی ره جمع‌بندی هاکنه.--MehdiTalk ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۶ (UTC)

نظرات

مه نظر اکثر بندون خارنه مگر چنتا:

 • بند 3 - بنویشته هم بتونده فعل بوئه. (او نوشت=وه بنویشته) هم بتونده کلمه بوئه فکر کامبه وه ره گانّه مفعولی صفت. البته فکر کامبه. (نوشته شده=بنویشته بیی/اتا بنویشته ونه دس دیی‌یه=یک نوشته در دست او بود)
 • بند 5 - خار بنویشته در همه جای ویکی معادل نوشتار برگزیده هسته. همینسه اونجه اینتی بنویشتمی. (اینجه ره هارش: مزن و فا)
 • بند 7 - تبرستون فرهنگ‌نومه خله چی‌ئون ره ندانّه یا ناقص دانّه و احتمال دمبه اشتباه بو. ولی با این حال من در هر صورت موافقمه که وه گت صفحه دله دنی‌بو چون فقط اتا لهجه دله دره و ونه سعی هاکنیم چیزونی که گت صفحه دله دره، به همه‌ی لهجه‌ئون بو.
 • بند آخر (10) - مه نظر که خله هم بد نی‌یه ولی با این حال هر چی بارین جه موافقمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۰ (UTC)
همه بندون درباره شه نظر ره بئو. بنویشته (مفعولی صفت) بنویشت (مقاله) جا فرق کنّه.--فیروز (بحث) ‏۲۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۵ (UTC)
ته گپ ره قبول ندارمه. شاید شمه لهجه میون ونه کاربرد فرق کانده.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۴ (UTC)

نظر سنجی

گت ولگ ← اصلی صفحه

 • Symbol oppose vote.svg مخالف گت ولگ، شاید زوون شناسی نظر جه مشکل داره، اما امه شناسنامه هسته از اول تا اسا همینتی بیه. Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۱ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۳۹ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق نَوِنِه اینتی مازرونی بَنویسیم. معیار این هسته که اَمِروز، مردِم مازندران چی تی گپ زننه.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۶:۵۹ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافقهمنظر با وحید--MaHaN MSG ‏ ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۳۱ (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg مخالف نبونه، چون اینا نوم همه جا درنه کارشونه و اگه اینتا ره اتا نوم دیگه بأوه‌ریم ن‌شناسه‌نه امه ویکی ره و وه‌نه رتبه پایین ئه‌نه، امه شهر دله هم گت ولگ نوم ره مشکل نارنه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۰ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافقنام متداول‌تر و مفهوم‌تر. --جویباری (بحث) ‏۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۱ (UTC)

مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی ← ویکی‌پدیا ره خش بمونی

Symbol support vote.svg موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

 • Symbol support vote.svg موافق--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg مخالف اکثر ویکی ها، شه زوون اسم ره یارنه. اینجا هم بهتره اینتی بوِه.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۱ (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg مخالف وحید ره اتا نظرمه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۲ (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg مخالف وحید جا هم نظرمه. --جویباری (بحث) ‏۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۱ (UTC)

به مازرونی زوون دارنه ← مازرونی زوون ره دارنه

Symbol oppose vote.svg مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

 • Symbol neutral vote.svg ممتنع من گامبه ونه بوو: مازرونی زوون جه دانه/دارنه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg ممتنع من هم محک نظر جا موافق هسمه ونه بوو مازرونی زوون جا دارنه--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۱ (UTC)
 • Symbol neutral vote.svg ممتنع تونه بأووشه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۱ (UTC)

بنویشته ← بنویشت

Symbol oppose vote.svg مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

Symbol support vote.svg موافقوشونی که محالف رای هدانه، شه دلیل ره بئوون.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)

من شه نظرون ره بالا بنویشتمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۱ (UTC)

Symbol oppose vote.svg مخالف مه نظر، بنویشته دِرِست تر هسته. چون آخرش "ه" دارنه.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۵ (UTC)

راهنما و خدآموج ← راهنما

 • Symbol support vote.svg موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۳ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق --جویباری (بحث) ‏۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۱ (UTC)

فهرست الفبایی ← الفبایی فهرست

Symbol support vote.svg موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

 • Symbol support vote.svg موافق--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۱ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق روز واری دیاره که فهرست الفبایی قواعد ره رعایت نکانه.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۷ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق --جویباری (بحث) ‏۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۹:۰۱ (UTC)

خار بنویشته ← منتخب بنویشت

Symbol oppose vote.svg مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg مخالف--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق وشونی که محالف رای هدانه، شه دلیل ره بئوون.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۴ (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg مخالف اما بنه سعی هاکنیم که بیشتِر شه زوون ره کار بَزِنیم. خار بنویشته دله، بیشتِر مازرونی زوون جه استفاده بیه.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۰ (UTC)

خار بنویشته ← هفتگی مقاله

Symbol oppose vote.svg مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

Symbol support vote.svg موافق وشونی که محالف رای هدانه، شه دلیل ره بئوون.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۴ (UTC)ر

گت رجون ← اصلی رجون

 • Symbol oppose vote.svg مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)
 • Symbol oppose vote.svg مخالف--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق وشونی که محالف رای هدانه، شه دلیل ره بئوون.
وه که دلیل نخانه. هردِتا جمله درسته. مِن گت ره به اصلی ترجیح دمبه. (همونتی که گت صفحه ره به اصلی صفحه ترجیح هدامه)--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)

ململ عکس ← هفتگی عکس

Symbol support vote.svg موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

Symbol support vote.svg موافق --فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۵ (UTC)

 • Symbol support vote.svg موافق معیار این هسته که اَمِروز، مردِم مازندران چی تی گپ زننه.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۱۴ (UTC)
 • Symbol support vote.svg موافق--MaHaN MSG ‏ ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۶:۴۲ (UTC)
ضمن پوزش، آقای قاسمیان ِاطلاع وسّه ونه بارم که این ترکیب ره حداقل أمه مله دله کار زنّه. (بقیه جائون ره ندومبه)--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۹ (UTC)

خورون ← خورون دله

Symbol oppose vote.svg مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)
Symbol support vote.svg موافق وشونی که محالف رای هدانه، شه دلیل ره بئوون.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۴ (UTC)

حذف پورتالون

Symbol support vote.svg موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

Symbol support vote.svg موافق--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۵ (UTC)

 • پورتال‌ئون تونه خله ویشتر و پربار تر بوئه‌ن (رجی بوئه‌ن) --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۵ (UTC)
من هم Parthava جه موافقمه ولی در صورتیکه پورتالون واقعاً «پر بارتر» بوون. نا اینکه همینتی بائن که اسا هستنه. مه نظر اینتائه که فعلاً حذف بوو، هر وقت دِرِس بینه، ات کار وشون سه کامبی.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۱ (UTC)

تغییر اصلی صفحه رنگ

Symbol support vote.svg موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg مخالف البته اگه آراء مساوی بینه، مه نظر ره حذف هاکنین. ولی حتی اگه خانّی ونه رنگ عوض بوو ونه اول اتا پیشنهادی صفحه ره بقیه سه سِراق هادین--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)

Symbol support vote.svg موافق--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۵ (UTC)

حذف شما دونستنی که

Symbol support vote.svg موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

Symbol oppose vote.svg مخالف تومّی به‎روز هاکنیم و ویکی‌پدیای محتوا ره بهتر نشون دنه. دلیلی نویمّه حذف بوو.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)

 • امه دونسنی‌ئون مازرون جا خله کمه، به‌تر ای هسه که شه جا دووه --)_|_\\_\ (بحث) ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۰۴:۲۸ (UTC)

عوض هاکردن خورون و گت رجون جا

Symbol support vote.svg موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)

 • Symbol oppose vote.svg مخالف نخاش وونه. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۰۸ (UTC)

Symbol oppose vote.svg مخالف محک نظر جا موافق هسمه نخش بونه.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۸ (UTC)