یمن جنگ (۲۰۱۵ تاسا)

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(یمن جنگ (۲۰۱۵) جه بموئه)
یمن ره نظامی دِله‌دَکِتِن
عملية عاصفة الحزم
یمن ِانقلاب و اعتراضات ِدمباله جه

یمن ِاوضاع:

     انصارالله و علی عبدالله صالح ِطرفدارون ِدَس      منصور هادی ِطرفدارون ِدَس      القاعده یا انصارالشریعه ِدَس      جنوبی حرکتون ِدَس

تاریخ ۲۵ مارس ۲۰۱۵ - تاسا (شابلون:سن به سال، ماه، هفته و روز)
مکان یمن
نتیجه انجام وانه
جنگ بین
یمن یمن (مستعفی)
شورای همکاری کشورهای عرب خلیج عربی خلیج کایری شورا[۱]

 مصر[۱][۵]
 اوردن[۱]
 مراکش[۱]
 سودان[۱]
پشتیبونی:

یمن یمن (انصارالله)

پشتیبونی:

فرمانده‌ئون و رهبرون
شورای همکاری کشورهای عرب خلیج عبداللطیف بن رشید
سعودی عربستون سلمان شا
یمن عبدربه منصور هادی

سعودی عربستون محمد بن نایف[۹]

یمن محمد علی حوثی
عبدالملک حوثی
علی الشامی
علی عبدالله صالح
احمد علی صالح (علی عبدالله ِریکا) [۱۰]
جنگنده
سعودی عربستون ۱۰۰ جنگی بالون و ۱۵۰٬۰۰۰ سرباز[۱۱]
بحرین ۱۵ جنگی بالون[۱۲]
اوردن۶ جنگی بالون[۱۲]
کویت ۱۵ جنگی بالون[۱۲]
مراکش ۶ جنگی بالون[۱۲]
قطر ۱۰ جنگی بالون[۱۲]
سودان 3 جنگی بالون[۱۲]
متحده عربی امارات ۳۰ جنگی بالون[۱۲]
نامَیِّن
تلفات و شکست‌ها
اونتی که عربون گانّه:
سعودی عربستون اتا F-15 ِبالون[۱۳]

اونتی که حوثیون گانّه:
سعودی عربستون دِتا بالون[۱۴]
متحده عربی امارات اتا بالون[۱۵]
سودان اتا بالون، اتا اسیر[۱۶] و اتا پهپاد [۱۷]

یمن بیش از ۸۰ نفر بمردنه[۱۸]

عاصفه الحزم اتا جنگی عملیات هسته که ونه سَره عربستون روز ۲۵ مارس ۲۰۱۵ جه شه هوایی حملات ره یمن ِبَییتن و حوثیون ِدَرهاکِردِن وسّه شروع هاکرده.[۱۲] [۱۹] عربستون حوثیون ِبالستیک ِموشکون بَییتِن، هوایی نیرو داشتِن و منطقه‌یی امنیت ره این حمله وسّه بهانه هاکرده.[۲۰]

این عملیات ِنوم ره ملک عبدالعزیز ِاتا جمله جه بَییتنه که گاته: «الحزم أبو العزم أبو الظفرات والترك أبو الفرك أبو الحسرات»[۲۱]

اتفاقات[دچی‌ین]

منصور هادی ِکارها[دچی‌ین]

وقتی حوثیون بتونِستنه صنعا ره بَیرِن و ریاست‌جمهوری ِکاخ دله وارد بَوون، منصور هادی، که یمن ِرییس‌جمهور بی‌یه، استعفا هِدا و بعد فِرار هاکرده و بورده عدن دله و این شهر ره جدید ِنیشتنگا (=پایتخت) اعلام هاکرده.[۲۲] وقتی انصارالله این شهر ره هم بَییته، وه دَربورده و عمان جه پناه بِخاسته.[۲۳] بعضی خورگزاریون گانّه که عمان ونه بِخاستی ره قبول نَکارده و وه ره شه سامون دله جا نِدائه، همینسه وه وَردِگِرسته حضرالموت دله. بعضی دیگه خورگزاریون هم بائوتنه وه جیوبتی یا عربستون دله دَره.[۲۴] همین گادِر که خورگزاریون دَیینه گمونه‌زنی کاردنه، اتا فیلم تَنِک بیّه که ونه دله منصور هادی اتا بالون جه ریاض دله پیاده وانه و محمد بن سلمان، که عربستون ِدفاع ِوزیره، ونجه استقبال کانده. رسمی مقامات بائوتنه که وه خانه شنبه بوره شرم‌الشیخ تا عرب کشورون اتحادیه دله شه گپ ره بَزنه.[۲۵]

عملیات ِوضعیت[دچی‌ین]

عربستون، مصر، متحده عربی امارات، کویت، بحرین و قطر شه نظامی حمله ره یمن ِبَییتِن وسّه شروع هاکِردنه. پاکستون، اردن، مراکش و سودان هم بائوتنه خانّه این جنگ دله عربستون ره کومِک هاکِنِن. آمریکا هم این حملات دله لجستیکی کومِک کانده.[۴]

پرونده:Alarabiya.net- yaman-arabia.PNG
بالون‌هایی که العربیه‌ی ِکانال بائوته این عملیات دله دَرنه

عربستون بائوته که اولیه حملات دله بالون جه صعده ره بَزونه و ۱۰۰ جنگنده، ۱۵۰۰۰۰ سرباز و دریایی واحدون ره برسنینه که بعضیا چتر جه عدن دله پیاده بَیینه[۴] ولی انصارالله بائوته که پنجشنبه ظهر فقط نزدیک ۳۰تا خارجی بالون بَدینه و ۱۰۰تا بالون چاخان بی‌یه.[۲۶] امارات ۳۰تا بالون، بحرین ۱۵تا بالون، کویت ۱۵تا بالون، قطر ده بالون، اردن ۶تا جِت، مراکش ۶تا بالون[۱۲] و مصر هم ۴تا کشتی، 16 بالون و چنتا ناوچه بَرِسِنینه.[۲۷] [۲۸] این جنگ ِشروع بَیّن په، مصر ِدریایی نیرو جه این چارتا کشتی راه دَکِتنه که سوئز کانال جه بورِن سرخ دریا دله.[۲۷]

همون اولین روز اتا فیلم تَنِک بَیّه که محمد بن نایف، عربستون ِولیعهد، دَره شخصاً نظامیون جه ملاقات کانده و عملیات ِنقشه‌کشی سَر حاضره، اتی که خورگزاریون بائوتنه وه شخصاً عملیات ِرهبری ره انجام دِنه.[۹] روز ۲۹ مارس هم هاآرتص روزنومه بائوته که حوثیون ره ۵ هزارتا ایرانی، لبنان ِحزب‌الله ِاعضا و عراقی شبه‌نظامیون آموزش هِدانه. [۲۹]

همون اولین روز حوثیون بائوتنه که چنتا عربستونی سرباز ره دستگیر هاکِردنه[۳۰] و اتا اماراتی بالون هم سقوط هاکرده. [۱۵] پرس تی‌وی ِخَوِرگزاری بائوته که اولین روز دله عربستون شه هوایی حملات سَره «نصر ِمسکونی مجتمع»، که صنعای ِشمال دَره، ره هم بَکوبِسته و ده‌ها نفر من‌جمله ات سِری وَچه بمردنه و یا زخمی بَیینه و یمن ِمقامات ۲۲ نفر غیرنظامی ِبَمِردِن ره تأیید هاکِردنه.[۴]

عربستون همون اولین ساعات جه یمن ِهوایی سامون ره «پرواز ممنوع» ِمنطقه اعلام هاکرده[۳۱] و صنعای ِبین‌اللملی فرودگاه ره رِقِد بِدا تا یمن ِهوایی نیروئون ونجه استفاده نَکانِن. [۳۲] العناد ِپایگاه هم که آمریکا یمن دله بِسات بی‌یه و حوثیون وه ره روز قبل ِحمله بَییت‌بینه، هوایی حملات ِپه دَکِته منصور هادی ِطرفدارون دَس. [۲۷]

این حملات دله همین‌جور حوثیون ِاردوگاهون، صنعای ِریاست‌جمهوری ِکاخ، نظامی ِپلیس و ویژه‌ی ِنیروئون ِپایگاه که علی عبدالله صالح ِمطیع هستنه ره بمبارون هاکردنه[۳۳] و جنوبی مناطق دله، سنحان ِشهر دله «حمید ِکمپ» ره بَزونه که این شهر علی عبدالله صالح ِزادگاه هسته.[۳۴]

روز ۲۷ مارس بعضی منابع بائوتنه که حوثیون اِسا خانّه باب‌المندب ره دَوِندِن و ونه سو موشک نشونه بَییتنه. این کانال اتا مهم و استراتژیک ِمنطقه هسته و ۶۵% جهونی تجارتون این کانال جه ونه رَد بَواشه.[۳۵] حوثیون روز بعد هم بائوتنه که نظامیونی که بازنشست بَیینه، ونه وَردَگِردِن شه کار ِسَر و مدارس ونه وا بَواشه.[۳۶]

اتا یمنی مسئول که نخاسته ونه نوم ره باوِّن، ۲۸ مارس بائوته حدود ۸۰ نفر حملات دله بمردنه که وشون دله بعضی حوثی‌ها هم دَرنه ولی ویشته صالح ِنیروئون جه هستنه. وه گاته که هیژده‌تا غیرنظامی، من‌جمله شیش‌تا وَچه، اتا فقیر ِمنطقه، که صنعای ِفرودگاه پَلی بی‌یه، دله بَمردنه.[۱۸]

۲۹ مارس عربستون بائوته که ایران هر روز لااقل دِتا بالون ره اسلحه پِر کارده و وَرده یمن که بتونِستنه ونه دَم ره بَیرِن. [۳۷] ایران این خَور ره تکذیب هاکرده و بائوته که فقط حوثیون وسّه دِوا رَسِنی‌یه.[۳۸]

روز ۲۹ مارس عربستونی بالون‌ها عدن دله حوثیون ِمواضع ره بمبارون هاکردنه.[۲۹] و روز ۳۰ مارس سودان اعلام هاکرده که سومالی جه اجازه بَییته تا «بربره‌ی ِهوایی پایگاه» جه این جنگ دله استفاده هاکنه و اونجه جه حوثیون جه جنگ دَکفه.[۳۹]

۳۰ مارس وسّه بعضی خَوِرون سِراق دانه که عربستون حتی یمنیونی که فِرار هاکردنه و بوردنه «سامون‌سَری کمپ» ِدله دَرنه ره چار بار بمبارون هاکرده و حدوداً چـِل نفِر این قضیه سَره بَمردنه. بعضی گزارشون گانّه عربستون سعی کانده تا تونده معمولی سِره‌ئون و زیرساختون ره حمله هاکِنه.[۴۰] [۴۱] صلیب سرخ ۳۱ مارس بائوته که عربستون نی‌یِنّه دِوا و امدادی کمکون ره مردِم جه بَرِسِنیم[۴۲] ولی ایران این عملیات ِپه ۲۱ تُن دِوا حوثیون وسّه بَرِسِنی‌یه.[۴۳] روز ۱ آوریل هم عربستون الحدیده‌ی ِشهر ره بمبارون هاکرده که ۲۳ نفر غیرنظامی اتا لبنیات ِشرکت ِتَش بَییتِن په بَمردنه.[۴۴] البته بعضی منابع کارخنه‌ی ِتَش بَزوئِن ره شورشیون ِکار دونّه.[۴۵] هفتمین روز گادِر، یونیسف اعلام هاکرده که این چن روز دله حداقل ۶۲تا وَچه بَمردنه و ۳۰تا وَچه زخمی بَیینه.[۴۶]

دوم آوریل یمن و عربستون ِسامون سَر دِ طرف زمینی جنگ دَکِتنه که عربستون ِاولین سرباز اونجه بَمرده.[۴۷] همین روز اتا خور هم تَنِک بیّه که گاته اسرئیلیون این جنگ دله عربستون ره دَر کومِک کانّه و وشون ِبالون‌ها حوثیون ره بَزونه.[۴۸]

دیپلماتیک فعالیتون[دچی‌ین]

عربی کشورون ِاتحادیه[دچی‌ین]

روز ۲۸ مارس شرم‌الشیخ دله عربی کشورون اتحادیه‌ی ِسران جلسه بی‌یِشتنه و منصور هادی این جلسه دله دَیی‌یه. عبدالفتاح السیسی، مصر ِرئیس جمهور، افتتاحیه دله بائوته که «مشترک ِعربی ارتش» ِتشکیل بَیّن جه حمایت کانده.[۴۹] منصور هادی هم این جلسه دله بائوته که «حوثیون یمن ِارضی تمامیت ره نقض هاکردنه. وشون مساجد ره منفجر کانّه و تموم نظامی تجهیزات ره بَدِزدینه و…»[۵۰] اون گادِر که وه خاسته گپ بَزنه، فؤاد معصوم، عراق ِرییس‌جمهور که سُنی هسته، جلسه ره اعتراض وسّه تَرک هاکرده.[۳۶]

الجزایر ِخارجه‌امور ِوزیر هم اتا سه‌مرحله‌یی طرح هِدا که «آتش‌بش» بَواشه.[۵۱] فؤاد معصوم هم اتا جدید ِطرح هِدائه و «صلح» جه گپ بَزوئه. عربستون ِشاه هم این مراسم دله دَیی‌یه و بائوته این جنگ ره ادامه دِنه. این مراسم ِپه وه و منصور هادی وَردِگردِستنه ریاض. [۳۶]

عرب اتحادیه‌ی ِپایانی بیانیه دله بائوتنه که این سازمان ونه اتا مشترک ِنظامی واحد بسازه تا «اضطراری زمون» (لیبی و یمن ِمسائل واری) وسّه مسائل ره حل هاکنه. وشون تأکید هاکِردنه که تا اون گادِر که انصارالله تسلیم نَواشه، جنگ ونه دمباله پیدا هاکنه. [۵۲]

تأثیرات جهونی اقتصاد سَره[دچی‌ین]

یمن ِجنگ همیشه بتونده باب‌المندب ِامنیت ره تهدید هاکنه. تنگه‌یی که ونه دله کشتیرانی وانه و نفت اینجه جه اروپا، آسیا و آمریکا دله تَنِک وانه. سال ۲۰۱۳ میلادی، روزانه بیش از ۳.۴ میلیون بشکه نفت اینجه جه عبور هاکرده.[۵۳]

همین که یمن ِجنگ ِخَورون تَنِک بَیینه، نفت ِقیمت سه درصد ویشته بیّه[۵۴] و لندن ِبورس دله ۲.۵ دولار، یعنی ۴ درصد قایده، ویشته بیّه و ۵۹ دولار جه بَرِسی‌یه.[۵۵]

عربستون ِبورس که مهم‌ترین منطقه‌یی بورس بی‌یه و دوبی ِبازارون تحت تأثیر قِرار بَییتنه و سقوط هاکِردنه. عربستون ِبورس ِتدول چار درصد سقوط داشته و زیر هشت هزار و پونصد واحد جه برسی‌یه ولی دِباره رُشد هم داشته و 8 هزار و 705 واحد سَر هِرِسّائه. دوبی دله هم، شیش درصد بازار ِشاخص کم بیّه و بعد دوبی ِمالی ‌شاخص ویشته بیّه و ونه ارزش جه کم بَیّن همون سه و نیم درصد سَر کَته. ابوظبی ِسهام هم دِ درصد سقوط داشته. قطر ِبورس هم ۱.۴ درصد سقوط هاکرده. کویت ِبورس ۲.۶ درصد کاهش داشته. مسقط و بحرین هم ۲.۵ و ۰.۵ درصد کاهش داشتنه. تحلیل‌کَرون گانّه که سهامدارون ترسِنّه که این جنگ دله ایران هم حوثیون جه کایری هاکِنه.[۵۶]

چند روز په که عربی کشورون ِاتحادیه جنگ جه حمایت هاکرده، این سهام‌ها دِباره ات‌کمه ویشته بَیینه و نفت ِقیمت وَردَگِردِسته. نورالدین الحموری، کارشناس، گانه که اینتی جنگ‌ها موقتاً قیمت ره ات‌کمه بالا-پایین یارنه ولی خله وشون تأثیر نتونده بائه. عربستون هم اَنده نفت دانّه که بتونه ونه قِیمِت ره شه تعیین هاکنه.[۵۷]

بین‌المللی واکنش‌ها[دچی‌ین]

 • عرب اتحادیه - این اتحادیه بائوته شه کامل ِحمایت ره این حمله جه اعلام کامبی تا این جنگ باعث بَوو یمن دله حوثیون ِکودتا دَخاسه و وشون ِمشروع ِرئيس‌جمهور وَردَگِرده. [۵۹]
 • اروپای اتحادیهفدریکا موگرینی، اروپای ِاتحادیه‌ی ِدیپلماسی ِرییس، این حمله ره تایید نکارده و بائوته: «یمن ِوضعیت اسا هم خطرناکه و این حمله بتونده وه ره بدته هاکنه. مِن مطمئن هستمه این مسئله‌ی ِراه‌حل نظامی حمله نی‌یه.» [۵۵]
نقشه دله منطقه‌یی و بعضی فرامنطقه‌یی واکنش‌ها مَیّن هستنه:     حوثیون و یمن     حمله‌کَرون     حوثیون ِحامیون     عربستون ِحامیون     بی‌طرف ِکشورون     کشورونی که واکنشی شه جه سِراق نِدانه
 •  متحده ایالات آمریکاآمریکای ِگپ‌کَرون (=سخنگوها) بائوتنه که این کشور این دله‌دَکِتِن (=مداخله) جه استقبال کانده و عربستون ره لجستیکی کومِک کانده و وه ره اطلاعات دِنه ولی مستقیماً شه نیرو نَرِسِنِنده[۶۱]اوباما بائوته که عربستون جه این عملیات سَره مشورت هاکرده و وشون ره اطلاعاتی کومِک هاکردنه. [۶۲]
 •  بریتانیا — این کشور نظامی عملیات جه استقبال هاکرده و وه ره اتا خار ِکار دونِسته[۶۳]
 •  تورکیه - ترکیه‌ی خارجه وزارت اتا اعلامیه هِدا و بائوته که این حمله جه شدیداً حمایت کانده. وشون حوثیون ِکار ره که شهرون ره اتا-اتا بَییتنه و قطعنومه جه عمل نَکاردنه ره محکوم هاکِردنه.[۶۴] رجب طیب اردوغان، ترکیه‌ی ِرییس‌جمهور، هم ایران جه بِخاسته اَنده دیگه کشورون ِسیاست دله دخالِت نَکانه و بائوته ایران خانه منطقه ره شه میس دله بَیره که این مسئله اَمه وسّه غیرقابل تحمل هسته. وه حتی بائوته که ایران اگه دَره عراق ِجنگ دله کومِک کانده که داعش ره بَزنِن، دلیلش اینه که خانه داعش ِبوردِن په، شه داعش ِجا ره بَیره.[۶۵]
 •  بنگلادش - این کشور ِخارجی امور ِوزارت هم عربستون ِحمله جه حمایت هاکرده.[۶۶]
 •  کانادا - روز ۲۷ مارس، کانادای ِخارجی امور ِوزیر هم عربستون ِپِشتی ره هاکرده و بائوته که حوثیون منطقه ره ناامن کانّه و عربستون ونه شه سامون ِامنیت و منصور هادی ِکومِک وسّه، این جنگ دله شه کار ره دمباله هاده.[۶۷]
 •  فلسطینمحمود عباس عربستون ِحمله جه حمایت هاکرده.[۷۳] این درحالی هسته که حوثیون ِشعارون جه فلسطین ِکومِک هسته و ایران ِخورگزاریون مُدام گانّه عربستونی که یمن ره اتنده زود حمله هاکرده، چه هَنتا اسرائیل ره هیچ وقت حمله نکارده؟[۷۴]
 •  لوبنان - لبنان ِعدالت ِوزیر بائوته این کاری که عربستون هاکرده شجاعونه بی‌یه و اِما ونه ایران ِدخالت‌ها ره عربی کشورون سَره قطع هاکنیم.[۷۵] البته این کشور ِدولِت هیچ اعلامیه‌ای نِدا و بائوته که عرب اتحادیه دله شه نظر ره گانه.
 •  عمان — عربستون خله این کشور ره مِزراب بی‌یِشتنه که حمله دله کایری داره ولی وشون تنها کشوری هستنه که عربی خلیج کایری شورا دله دَرنه و حمله دله دَنینه.[۷۶] این کشور ِسلطون گانه که نِخانه یمن ِثبات ره رِقِد هاده.[۷۷]
 •  پاکستون — این کشور که اول بائوت بی‌یه این جنگ دله شِرکِت کانده[۱] و قِرار بی‌یه شه دفاع ِوزیر ره هماهنگی وسّه بَرِسِنه عربستون، ات دَفه شه نظر ره تغییر هِدائه و ونه دفاع ِوزیر بائوته: «پاکستون صرفاً شه ره متعهد دونده که سعودی‌عربستون ِ«ارضی تمامیت» ره حفظ داره و تعهد دیگه‌یی ندانّه. اِما خامبی اتی آسون‌کَر نقش داریم که اسلامی‌جهون ِمسایل و اختلافات ره حل هاکنه و هرجور تنش و درگیری که باعث بَوو اسلامی‌جهون دله اختلاف دَکفه دله کایری (=مشارکت) نکامبی و همینسه این اختلافات ِبَدِل سعی کامبی کومِک هاکنیم که مسأله حل و فصل بَواشه.»[۷۸] ولی آخر این کشور ِدفاع ِوزیر بورده ریاض.[۷۹] پاکستون دله اتا تظاهرات دله مردِم و اپوزیسیون عربستون ِحمله ره محکوم هاکردنه. این کشور دله عمومی نظرات حمله جه مخالفنه.[۸۰]
 •  ایران — این کشور ِخارجی امور ِوزارت بائوته که همه کشورون جه خانه این جنگ ره هَچّی زودته تموم هاکِنِن،[۸۱] ایران دله رسانه‌ئون بائوتنه که عربستون اتا «نظامی تجاوز» ره «آمریکای ِاجازه» جه انجام هِدائه.[۸۲] محمدجواد ظریف، ایران ِخارجه وزیر، هم بائوته که این کار ره محکوم کانده و عربستون جه بخاسته که این عملیات ره لغو هاکنه چون این کار منطقه ره ناامن کانده. [۸۳] ایران همینجور عربستون ره اخطار هِدا و این کار ره اتا خطرناک ِشاپ بنومِسته.[۸۴]
 •  عراق — این کشور حوثیون جه بخاسته که گپ‌بَزوئِن جه مسأله ره حل هاکنن و عربستون ِکار ره نَخاش دونده چون باعث وانه مسأله پیچیده‌ته بَواشه.[۸۵]
 •  سوریه - این کشور عربستون ِحمله ره «تجاوز» بِنومِسته و وه ره محکوم هاکرده.[۸۶]
 •  الجزایر - این کشور اعلام هاکرده که وشون نظر تنها راهی که بحران ِشَر ره خاسِنِنده یمن ِسیاسی ِمذاکرات هسته که متحد ملل سازمان ونه این کار سَره نظارت داره.[۸۶]
 •  چین — این کشور هم همه جه بخاسته که جنگ ره تموم هاکِنِن و گپ و گفت جه مسأله ره حل هاکنِن.[۸۷]
 •  روسیهویلیادمیر پوتین که حسن روحانی جه تلفنی گپ زوئه، بائوته این جنگ هچّی زودته ونه تموم بَواشه. این کشور ِخارجه وزارت ِگپ‌کر هم یمنی مبارزون و وشون ِخارجی حامیون جه بخاسته که سلاح جه شه اَرمون ِدمبال نَشوئِن و متحد ملل سازمان جه بخاسته که زودته ات کار هاکنه.[۸۸] روسیه‌ی ِاتا مخصوص ِمسئول هم ۲۹ مارس بائوته که حوثیون وشون جه کومِک بِخاستنه و وشون سعی کانّه که مسئله ره مذاکره جه حل هاکِنِن.[۸۹]
 •  یمن — حوثیون بائوتنه این کار اتا تجاوز هسته و بی‌اونکه ایران جه کومِک بَیرن، شه این حمله دیم‌به‌دیم اِسِّنّه.[۸۲]
 • حزب‌اللهحسن نصرالله بائوته عربستون ِماجراجویی خطرناک هسته و هیچ‌جور شرعی و قانونی ِبهانه وشون وسّه دَنی‌یه. وشون فقط منطقه ره اتا خطرناک ِکا سمت دَروَرنه.[۹۰]

منابع[دچی‌ین]

 1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ ۱٫۳ ۱٫۴ ۱٫۵ ۱٫۶ ۱٫۷ ۱٫۸ "Egypt, Jordan, Sudan and Pakistan ready for ground offensive in Yemen: report". the globe and mail. 26 March 2015. Retrieved 26 March 2015.
 2. "Saudi Arabia Begins Air Assault in Yemen". The New York Times. 25 March 2015. Retrieved 25 March 2015.
 3. Felicia Schwartz, Hakim Almasmari and Asa Fitch (26 March 2015). "Saudi Arabia Launches Military Operations in Yemen". WSJ.
 4. ۴٫۰ ۴٫۱ ۴٫۲ ۴٫۳ «آخرین تحولات حمله عربستان به یمن»(فارسی)‎. پرس تی‌وی، ۲۵ مارس ۲۰۱۵. هارشی‌یه بیی ۲۵ مارس ۲۰۱۵ گادِر. 
 5. "Saudi Arabia launches airstrikes in Yemen". CNN. 26 March 2015. Retrieved 25 March 2015.
 6. "U.S. supporting Saudi Arabia's military operation in Yemen - source". The Star. 26 March 2015. Retrieved 25 March 2015.
 7. Lynch, Dennis (25 March 2015). "Iran-Backed Houthi Militants Seize Sensitive US Intelligence Documents In Yemen". International Business Times. Retrieved 25 March 2015.
 8. http://mobile.abc.net.au/news/2015-03-26/saudi-arabia-launches-military-operation-in-yemen/6349454
 9. ۹٫۰ ۹٫۱ «فرماندهی پسر شاه عربستان در تجاوز به یمن + فیلم». العالم، ۶ فروردین ۱۳۹۴. هارشی‌یه بیی ۶ فروردین ۱۳۹۴ گادِر. 
 10. «‘Decisive Storm’ besieges Houthis»(انگلیسی)‎. daily star، ۲۷ Mar. ۲۰۱۵. 
 11. "Saudi Arabia launches airstrikes in Yemen". CNN. 26 March 2015. Retrieved 26 March 2015.
 12. ۱۲٫۰ ۱۲٫۱ ۱۲٫۲ ۱۲٫۳ ۱۲٫۴ ۱۲٫۵ ۱۲٫۶ ۱۲٫۷ ۱۲٫۸ "Saudi warplanes bomb Houthi positions in Yemen". Al Arabiya. 25 March 2015. Retrieved 25 March 2015.
 13. U.S. Rescues Two Saudi Fighter Pilots After Splashdown Near Yemen
 14. http://english.irib.ir/news/world/west-asia/item/206871-yemeni-air-defense-unit-downs-saudi-jetfighters
 15. ۱۵٫۰ ۱۵٫۱ «یک جنگنده اماراتی در یمن سرنگون شد». العالم، ۶ فروردین ۱۳۹۴. هارشی‌یه بیی ۶ فروردین ۱۳۹۴ گادِر. 
 16. اسقاط طائرة سودانية في صنعاء والقبض على الطيار - صورة Barakish.net. 28 March 2015. Accessed 28 March 2015
 17. Houthis shoot down 'hostile' drone in Yemen's capital Al Bawaba. 27 March 2015. Accessed 27 March 2015
 18. ۱۸٫۰ ۱۸٫۱ «In Yemen, warships sent to sea passage, Saudi-led strikes target rebels»(انگلیسی)‎. the star، March ۲۸, ۲۰۱۵. 
 19. العالم
 20. «ادعای عربستان برای توجیه حمله به یمن»(فارسی)‎. فرارو، ۰۶ فروردین ۱۳۹۴. 
 21. «بالفيديو سبب التسمية بعاصفة الحزم»(عربی)‎. العربیه. 
 22. «پیشروی کمیته‌های مردمی یمن به سوی عدن»(فارسی)‎. العالم، ۴ فروردین ۱۳۹۴. هارشی‌یه بیی ۴ فروردین ۱۳۹۴ گادِر. 
 23. «عملیات نظامی در یمن»(فارسی)‎. TRT، ۲۵ مارس ۲۰۱۵. هارشی‌یه بیی ۲۵ مارس ۲۰۱۵ گادِر. 
 24. «اسپوتنیک: عمان از ورود منصور هادی جلوگیری کرد/رئیس‌جمهور مستعفی به المکلا منتقل شد». فارس، ۲۶ مارس ۲۰۱۵. 
 25. «(فیلم) ورود «منصور هادی» به عربستان»(فارسی)‎. فرارو، ۷ فروردين ۱۳۹۴. 
 26. «حدود ۳۰ فروند جنگنده خارجی بر فراز یمن/ ۱۰۰ فروند کذب است»(فارسی)‎. الف، ۲۶ مارس ۲۰۱۵. 
 27. ۲۷٫۰ ۲۷٫۱ ۲۷٫۲ . Al Jazeera America. 26 March 2015 http://america.aljazeera.com/articles/2015/3/26/Saudi-airstrikes-yemen.html. Retrieved 26 March 2015. {{cite news}}: Missing or empty |title= (help)
 28. «Egypt navy and air force taking part in military intervention in Yemen: Presidency»(انگلیسی)‎. الاهرام. 
 29. ۲۹٫۰ ۲۹٫۱ علی خردپیر. «مواضع حوثی ها در شهر عدن بمباران شد». یورونیوز، ۲۹ مارس ۲۰۱۵. 
 30. «اسارت تفنگداران سعودی در مرز یمن». العالم، ۶ فروردین ۱۳۹۴. هارشی‌یه بیی ۶ فروردین ۱۳۹۴ گادِر. 
 31. «القوات السعودية تقصف مواقع الحوثيين في اليمن»(عربی)‎. العربیه. 
 32. «5 دول خليجية تقرر الاستجابة لدعوة الرئيس اليمني و"ردع الحوثيين"»(عربی)‎. بی‌بی‌سی. 
 33. ""عاصفة الحزم" مستمرة .. وتشمل كامل اليمن". سكاي نيوز عربية. Retrieved 2015-03-26. {{cite web}}: Unknown parameter |in= ignored (help)
 34. "عاجل :أنباء عن قصف استهدف معسكر "ريمةحُميد" بسنحان". اليمن السعيد. Retrieved 2015-03-26. {{cite web}}: Unknown parameter |in= ignored (help)
 35. «یمن می‌خواهد تنگه باب‌المندب را ببندد»(فارسی)‎. اسپوتنیک، ۲۷.۰۳.۲۰۱۵. 
 36. ۳۶٫۰ ۳۶٫۱ ۳۶٫۲ «فراخوان نیروهای جدید به ارتش یمن/ طرح پیشنهادی عراق برای پایان تجاوزات عربستان»(فارسی)‎. خور ِکانال، ۸ فروردین ۱۳۹۴. 
 37. «یمن: توفان قاطعیت ارسال هوایی اسلحه ایرانی به حوثی‌ها را قطع کرد»(فارسی)‎. العربیه، ۲۹ مارس ۲۰۱۵. 
 38. «واکنش به ادعای ارسال اسلحه از ایران به یمن»(فارسی)‎. جمهوریت، ۳۱ March ۲۰۱۵. 
 39. «Sudan: Somalia Allows Sudan to Use Berbera Airbase to Hit Houthis». Dalsan Radio، ۳۰ March ۲۰۱۵. 
 40. «تکرار فاجعۀ کشتار قانا؛ این بار در یمن»(فارسی)‎. العالم، ۳۰ مارس ۲۰۱۵. 
 41. Mohammad Mukhashaf and Sami Aboudi. «Air strike kills at least 40 at Yemen camp for displaced»(انگلیسی)‎. Reuters، Mar ۳۰, ۲۰۱۵. 
 42. «جلوگیری عربستان از رسیدن کمک‌های پزشکی به صنعا»(فارسی)‎. تابناک، ۳۱ مارس ۲۰۱۵. 
 43. «تشکر ویژه یمن از ایران/ارسال ۲۴ تن دارو به یمن/ انتقال مجروحان انفجارهای تروریستی به ایران»(فارسی)‎. خوری کانال، ۳۱ March ۲۰۱۵. 
 44. «حمله هوایی مرگبار یک کارخانه لبنیات در یمن را نابود کرد». یورونیوز، یک آوریل ۲۰۱۵. 
 45. انفجار در کارخانه لبنیات بیش از ۳۵ کشته بر جای گذاشت بی‌بی‌سی فارسی
 46. «Protect children from escalating violence in Yemen, UNICEF appeals»(انگلیسی)‎. unicef. 
 47. «اولین نظامی عربستان در مرز با یمن کشته شد»(فارسی)‎. فارس، ۹۴/۰۱/۱۳. 
 48. «جنگنده‌های رژیم صهیونیستی در حمله به یمن شرکت دارند»(فارسی)‎. العالم، ۱۳ فروردین ۱۳۹۴. 
 49. «سران عرب به دنبال تشدید حملات علیه مردم یمن»(فارسی)‎. العالم، ۲۸ مارس ۲۰۱۵. 
 50. «بحران یمن و تشکیل نیروی نظامی مشترک در نشست سالانه اتحادیه عرب»(فارسی)‎. یورونیوز، ۲۸ مارس ۲۰۱۵. 
 51. «طرح پیشنهادی الجزائر برای آتش بس در یمن»(فارسی)‎. العالم، ۹ فروردین ۱۳۹۴. 
 52. «کشورهای عرب نیروی واحد نظامی تشکیل می دهند»(فارسی)‎. یورونیوز، ۲۹/۰۳/۲۰۱۵. 
 53. مسعود ایمانی کله‌سر. «یمن؛ میدان جدید جنگ سرد بین ایران و عربستان؟»(فارسی)‎. یورونیوز، ۲۵.۰۳.۲۰۱۵. 
 54. «جنگ یمن قیمت نفت را بالا برد»(فارسی)‎. اسپوتنیک، ۲۶.۰۳.۲۰۱۵. 
 55. ۵۵٫۰ ۵۵٫۱ «سعودی‌ها برادران عربی خود را بمباران می‌کنند»(فارسی)‎. اسپوتنیک، ۲۷.۰۳.۲۰۱۵. 
 56. «سایه وحشت تجاوز به یمن بر بازار بورس خلیج فارس»(فارسی)‎. العالم، ۷ فروردین ۱۳۹۴. 
 57. Daleen Hassan. «آیا بحران یمن سبب آشفتگی بازارهای مالی خاورمیانه خواهد شد؟». یورونیوز، ۳۰ مارس ۲۰۱۵. 
 58. http://rt.com/news/244117-saudi-arabia-bombs-yemen-houthis/
 59. «أول تصريح للجامعة العربية عن عاصفة الحزم في اليمن»(عربی)‎. یمن اسکای نیوز. 
 60. «تعاون الإسلامي تدعم خطوة الدول الداعمة للشرعية في اليمن وتحمل الحوثيين مسؤولية إفشال الحل السلمي»(عربی)‎. الریاض، ۲۶ مارس ۲۰۱۵. 
 61. Dilanian, Ken (25 March 2015). "Saudis Begin Airstrikes Against Houthi Rebels in Yemen". ABC News. Retrieved 26 March 2015.
 62. "Saudi Arabia launces air attacks in Yemen". Washington post. March 25, 2015. Retrieved 26 March 2014.
 63. "Britain says backs Saudi military intervention in Yemen". Reuters. March 26, 2015. Retrieved 26 March 2014.
 64. «حمایت ترکیه از عملیات نظامی آغاز شده در یمن به رهبری عربستان»(فارسی)‎. TRT، ۲۶ مارس ۲۰۱۵. 
 65. «دلیل اظهارات توهین‌آمیز اردوغان علیه ایران چیست؟»(فارسی)‎. تابناک، ۷ فروردين ۱۳۹۴. 
 66. “Bangladesh supports Saudi-led efforts in Yemen”. ۲۰۱۵-۰۳-۳۰. 
 67. “Minister Nicholson Concerned by Crisis in Yemen”. ۲۰۱۵-۰۳-۲۷. 
 68. Julian Borger. "Binyamin Netanyahu denounces Iran nuclear negotiations". the Guardian. Retrieved 1 April 2015.
 69. "Nuclear deal would reward Iran for Yemen 'aggression': Israel". Yahoo News. 30 March 2015. Retrieved 1 April 2015.
 70. "Netanyahu: Iran-Lausanne-Yemen axis must be stopped". ynet. Retrieved 1 April 2015.
 71. http://www.al-monitor.com/pulse/originals/2015/03/israel-yemen-war-support-saudi-arabia-iran-terrorism.html#
 72. http://www.jpost.com/Middle-East/Israel-rooting-for-the-Saudis-395552
 73. «واکنش‌های جهانی به حمله نظامی عربستان به یمن»(فارسی)‎. آفتاب، ۲۶ مارس ۲۰۱۵. 
 74. «شباهت‌های حوثی و سید حسن نصرالله از نگاه فرانس‌پرس»(فارسی)‎. العالم، ۱ بهمن ۱۳۹۳. هارشی‌یه بیی ۶ فروردین ۱۳۹۴ گادِر. 
 75. «وزير العدل اللبناني: قرار السعودية شجاع ويجب وضع حد لإيران»(عربی)‎. الجزیره، ۲۶ مارچ ۲۰۱۵. 
 76. أكرم سامي. «محاولات عربية لإقناع عمان بعدم التحفظ على "عاصفة الحزم»(عربی)‎. الوطن‌نیوز، ۲۶-۰۳-۲۰۱۵. 
 77. «عدم مشاركة عمان في العملية.»(عربی)‎. سی‌ان‌ان، ۲۷-۳-۲۰۱۵. 
 78. «وزیر دفاع پاکستان: تصمیمی برای مشارکت در جنگ علیه یمن نداریم»(فارسی)‎. ایرنا، ۰۷/۰۱/۱۳۹۴. 
 79. «پیام همکاری ایران به عربستان سعودی»(فارسی)‎. تی‌آرتی، ۱۲ فروردین ۱۳۹۴. 
 80. «Pakistani protesters condemn Saudi aggression against Yemen»(انگلیسی)‎. Press TV، ۲۸ March ۲۰۱۵. هارشی‌یه بیی ۳۱ March ۲۰۱۵ گادِر. 
 81. http://mobile.reuters.com/article/idUSKBN0MK0Z020150326?irpc=932
 82. ۸۲٫۰ ۸۲٫۱ . abc. http://mobile.abc.net.au/news/2015-03-26/saudi-arabia-launches-military-operation-in-yemen/6349454. 
 83. "Iran condemns Saudi's Military intervention in Yemen". THE WALL STREET JOURNAL. March 26, 2015. Retrieved 26 March 2014.
 84. "Saudi-led forces strike rebel bases in Yemen as Iran warns of 'dangerous step'". foxnews. March 26, 2015. Retrieved 26 March 2014.
 85. «ابراز نگرانی عراق از تجاوز عربستان به یمن»(فارسی)‎. العالم، پنجشنبه ۶ فروردین ۱۳۹۴. هارشی‌یه بیی ۶ فروردین ۱۳۹۴ گادِر. 
 86. ۸۶٫۰ ۸۶٫۱ «آخرین تحولات یمن»(فارسی)‎. دیار میرزا، ۲۶ مارس ۲۰۱۵. 
 87. "China says deeply concerned about Yemen situation". Reuters. 2015-03-26. Retrieved 2015-03-26.
 88. «پوتین در گفتگو با روحانی: حمله به یمن باید متوقف شود»(فارسی)‎. العالم، ۶ فروردین ۱۳۹۴. هارشی‌یه بیی ۶ فروردین ۱۳۹۴ گادِر. 
 89. «بوگدانف: طرفهای یمنی خواستار کمک روسیه شدند»(فارسی)‎. 9 فروردین 1394. 
 90. فوری خَور، العالم

بریم بگردستن[دچی‌ین]