بلاروسی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
Map of Belarusian Language.png

بلاروسی (беларуская мова) اتا از دِتا رسمی زوون بلاروس هسته. بلاروسی، روسی واری سیریلیک جه بنویشته و بخوندسته وونه.

حروف (نویسه‌ئون)[دچی‌ین]

الفبای بلاروسی
گت نوم IPA
А   а а /a/ /a/
Б   б бэ /be/ /b/
و (سیریلیک)   в вэ /ve/ /v/
گ (سیریلیک)   г гэ /ɣe/ /ɣ/
د (سیریلیک)   д дэ /de/ /d/
اِ (سیریلیک)   е е /je/ /je, /ʲe/
یو (سیریلیک)   ё ё /jo/ /jo/, /ʲo/
ژ (سیریلیک)   ж жэ /ʒe/ /ʒ/
З   з зэ /ze/ /z/
ای ده‌دهی (سیریلیک)   і і /i/ /i/, /ʲi/, /ji/
ای کوتاه   й і нескладовае /j/
کا (سیریلیک)   к ка /ka/ /k/
ال (سیریلیک)   л эл /el/ /l/
М   м эм /em/ /m/
Н   н эн /en/ /n/
اُ (سیریلیک)   о о /o/ /o/
پ (سیریلیک)   п пэ /pe/ /p/
ار (سیریلیک)   р эр /er/ /r/
اس (سیریلیک)   с эс /es/ /s/
ت (سیریلیک)   т тэ /te/ /t/
او (سیریلیک)   у у /u/ /u/
او کوتاه   ў у нескладовае /
у кароткае
/u ɲeskladoˈvaje/
/u kaˈrotkaje/
/w/
اف (سیریلیک)   ф эф /ef/ /f/
خا   х ха /xa/ /x/
Ц   ц цэ /tse/ /ts/
چ (سیریلیک)   ч чэ /tʃe/ /tʃ/
شا   ш ша /ʃa/ /ʃ/
یری   ы ы /ɨ/ /ɪ/
Ь   ь мяккі знак
/ˈmʲakkʲi znak/
/ʲ/
Э   э э /e/ /e/
Ю   ю ю /ju/ /ju/, /ʲu/
Я   я я /ja/ /ja/, /ʲa/
апостраф
/aˈpostrаf/
 –


منبع[دچی‌ین]

شابلون:اسلاوی زوونون