پرش به محتوا

علیرضا فیروزجا

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
علیرضا فیروزجا
شخصی معلومات
بزا-روز
ملیت(ون)
حرفه
دیگر معلومات
رشته‌ئون
شطرنجِ مقوم
رتبه ELO
  لیست…
۲٬۷۶۳[۹] (۲۰۲۳)
۱٬۷۵۶[۱۰] (۲۰۱۲)
۱٬۷۵۶[۱۱] (۲۰۱۲)
۱٬۷۵۰[۱۲] (۲۰۱۲)
۱٬۷۵۰[۱۳] (۲۰۱۲)
۱٬۷۵۰[۱۴] (۲۰۱۳)
۱٬۷۵۰[۱۵] (۲۰۱۳)
۱٬۷۳۴[۱۶] (۲۰۱۳)
۱٬۷۳۴[۱۷] (۲۰۱۳)
۱٬۸۸۴[۱۸] (۲۰۱۳)
۱٬۹۲۴[۱۹] (۲۰۱۳)
۱٬۹۱۱[۲۰] (۲۰۱۳)
۱٬۹۱۳[۲۱] (۲۰۱۳)
۱٬۹۱۳[۲۲] (۲۰۱۳)
۱٬۹۴۸[۲۳] (۲۰۱۳)
۱٬۹۴۶[۲۴] (۲۰۱۳)
۱٬۹۴۶[۲۵] (۲۰۱۳)
۱٬۹۵۴[۲۶] (۲۰۱۴)
۱٬۹۵۴[۲۷] (۲۰۱۴)
۱٬۹۵۴[۲۸] (۲۰۱۴)
۲٬۰۴۵[۲۹] (۲۰۱۴)
۲٬۰۷۹[۳۰] (۲۰۱۴)
۲٬۰۷۹[۳۱] (۲۰۱۴)
۲٬۰۷۹[۳۲] (۲۰۱۴)
۲٬۱۰۷[۳۳] (۲۰۱۴)
۲٬۱۸۸[۳۴] (۲۰۱۴)
۲٬۲۳۸[۳۵] (۲۰۱۴)
۲٬۳۳۲[۳۶] (۲۰۱۴)
۲٬۳۳۲[۳۷] (۲۰۱۴)
۲٬۲۹۱[۳۸] (۲۰۱۵)
۲٬۳۰۵[۳۹] (۲۰۱۵)
۲٬۳۱۲[۴۰] (۲۰۱۵)
۲٬۲۷۸[۴۱] (۲۰۱۵)
۲٬۲۷۷[۴۲] (۲۰۱۵)
۲٬۲۷۷[۴۳] (۲۰۱۵)
۲٬۲۷۷[۴۴] (۲۰۱۵)
۲٬۳۰۹[۴۵] (۲۰۱۵)
۲٬۳۲۳[۴۶] (۲۰۱۵)
۲٬۳۶۴[۴۷] (۲۰۱۵)
۲٬۳۸۶[۴۸] (۲۰۱۵)
۲٬۳۷۲[۴۹] (۲۰۱۵)
۲٬۴۵۵[۵۰] (۲۰۱۶)
۲٬۴۷۵[۵۱] (۲۰۱۶)
۲٬۴۷۵[۵۲] (۲۰۱۶)
۲٬۴۶۸[۵۳] (۲۰۱۶)
۲٬۴۸۵[۵۴] (۲۰۱۶)
۲٬۴۸۵[۵۵] (۲۰۱۶)
۲٬۴۸۱[۵۶] (۲۰۱۶)
۲٬۴۶۴[۵۷] (۲۰۱۶)
۲٬۴۶۳[۵۸] (۲۰۱۶)
۲٬۴۶۹[۵۹] (۲۰۱۶)
۲٬۴۷۴[۶۰] (۲۰۱۶)
۲٬۴۵۶[۶۱] (۲۰۱۶)
۲٬۴۵۶[۶۲] (۲۰۱۷)
۲٬۴۶۵[۶۳] (۲۰۱۷)
۲٬۴۷۰[۶۴] (۲۰۱۷)
۲٬۴۹۲[۶۵] (۲۰۱۷)
۲٬۴۸۷[۶۶] (۲۰۱۷)
۲٬۴۹۹[۶۷] (۲۰۱۷)
۲٬۴۹۹[۶۸] (۲۰۱۷)
۲٬۵۱۷[۶۹] (۲۰۱۷)
۲٬۵۲۷[۷۰] (۲۰۱۷)
۲٬۵۲۵[۷۱] (۲۰۱۷)
۲٬۵۲۱[۷۲] (۲۰۱۷)
۲٬۵۰۹[۷۳] (۲۰۱۷)
۲٬۵۴۹[۷۴] (۲۰۱۸)
۲٬۵۴۹[۷۵] (۲۰۱۸)
۲٬۵۵۸[۷۶] (۲۰۱۸)
۲٬۵۷۲[۷۶] (۲۰۱۸)
۲٬۵۷۰[۷۷] (۲۰۱۸)
۲٬۵۶۱[۷۸] (۲۰۱۸)
۲٬۵۶۱[۷۹] (۲۰۱۸)
۲٬۵۶۱[۸۰] (۲۰۱۸)
۲٬۵۸۲[۸۱] (۲۰۱۸)
۲٬۶۰۰[۸۲] (۲۰۱۸)
۲٬۶۰۷[۸۳] (۲۰۱۸)
۲٬۶۰۷[۸۴] (۲۰۱۸)
۲٬۶۱۸[۸۵] (۲۰۱۹)
۲٬۶۱۸[۸۶] (۲۰۱۹)
۲٬۶۵۷[۸۷] (۲۰۱۹)
۲٬۶۶۹[۸۸] (۲۰۱۹)
۲٬۶۸۲[۸۹] (۲۰۱۹)
۲٬۶۸۲[۹۰] (۲۰۱۹)
۲٬۶۸۵[۹۱] (۲۰۱۹)
۲٬۷۰۲[۹۲] (۲۰۱۹)
۲٬۷۰۲[۹۳] (۲۰۱۹)
۲٬۷۰۲[۹۴] (۲۰۱۹)
۲٬۷۲۰[۹۵] (۲۰۱۹)
۲٬۷۲۳[۹۶] (۲۰۱۹)
۲٬۷۲۳[۹۷] (۲۰۲۰)
۲٬۷۲۶[۹۸] (۲۰۲۰)
۲٬۷۲۸[۹۹] (۲۰۲۰)
۲٬۷۲۸[۱۰۰] (۲۰۲۰)
۲٬۷۲۸[۱۰۱] (۲۰۲۰)
۲٬۷۲۸[۱۰۲] (۲۰۲۰)
۲٬۷۲۸[۱۰۳] (۲۰۲۰)
۲٬۷۲۸[۱۰۴] (۲۰۲۰)
۲٬۷۲۸[۱۰۵] (۲۰۲۰)
۲٬۷۲۸[۱۰۶] (۲۰۲۰)
۲٬۷۴۹[۱۰۷] (۲۰۲۰)
۲٬۷۴۹[۱۰۸] (۲۰۲۰)
۲٬۷۴۹[۱۰۹] (۲۰۲۱)
۲٬۷۴۹[۱۱۰] (۲۰۲۱)
۲٬۷۵۹[۱۱۱] (۲۰۲۱)
۲٬۷۵۴[۱۱۲] (۲۰۲۱)
۲٬۷۷۰[۱۱۳] (۲۰۲۱)
۲٬۸۰۴[۱۱۴] (۲۰۲۲)
۲٬۷۹۳[۱۱۵] (۲۰۲۲)
۲٬۷۷۸[۱۱۶] (۲۰۲۲)
۲٬۷۸۵[۱۱۷] (۲۰۲۲)
۲٬۸۰۳
۲٬۷۸۶[۱۱۸] (۲۰۲۳)
۲٬۷۶۰[۱۱۹] (۲۰۲۴)
۲٬۷۳۸[۱۲۰] (۲۰۲۴)
۲٬۷۳۷[۱۲۱] (۲۰۲۴) ونه پارامتر ره Wikidata دله دچی‌ین

علیرضا فیروزجا (اینگلیسی جه: Alireza Firouzja)، (بزائه 2003 ژوئن مایِ 18)، ات تپوری-ایرانی و فرانسوی شطرنج‌ِ گتِ اِستاد هسّه. فیروزجا جون (=جوون) تِرین شطرنج‌کاکری هسّه که فیده (FIDE) رج وندی دله 2800 امتیاز جه یور بورده و پیشته رکورد ره کا مَگنِس کالسِن (Magnus Carlsen) وسّه بی‌یه ره بِشکِنّی‌یه.

وچگی و شخصی زیوش[دچی‌ین]

فیروزجا 2003 ژوئن مایِ 18، ایرانِ بابل دله دنیا بموئه. وه 8 سال که بیّه شطرنج کا هاکردن ره شروء هاکرده. وه اتّا گتِ برار دارنه کا ونه نوم محمدرضا (1998 بزاء) هسّه، وه دی رقابِتی شطرج کا کنده.

فیروزجا، 2019 گدر شه کوچ ره بورده فرانسه یِ شارتر و ونه په شه فرانسوی شهروندی ره 2021 گدر بیته. 2023 می مایِ گدر به یور، فیروزجا دره پاریس دله فَشِن دیزاین (Fashion design) خونّه.

منبع[دچی‌ین]

بریمی لینک‌ئون[دچی‌ین]

 1. نشانی اینترنتی: https://ratings.fide.com/download.phtml?period=2012-07-01.
 2. نشانی اینترنتی: https://www.europe-echecs.com/art/alireza-firouzja-est-francais-8543.html.
 3. نشانی اینترنتی: https://chess24.com/en/read/news/alireza-firouzja-is-now-the-french-no-1.
 4. شناسۀ فدراسیون شطرنج (فیده): 12573981. ونه نوم اینجه بمو: ratings.fide.com. هارشی‌ین تاریخ: ۲۰ آوریل ۲۰۲۲. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 5. ۵٫۰ ۵٫۱ ونه نوم اینجه بمو: Transfers to another chess federation in 2021. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۲۰۲۱.
 6. ۶٫۰ ۶٫۱ نشانی اینترنتی: https://www.deutschlandfunk.de/schach-firouzja-wendet-sich-von-iran-ab.1346.de.html?dram:article_id=466789. هارشی‌ین تاریخ: ۱۵ دسامبر ۲۰۲۰.
 7. نشانی اینترنتی: https://ratings.fide.com/transfers.phtml.
 8. ونه نوم اینجه بمو: ratings.fide.com. اثر یا نومِ زوون: انگلیسی.
 9. "Firouzja, Alireza". فیده. ۲۰۲۳. Retrieved 29 December 2023. {{cite web}}: Check date values in: |access-date= و |date= (help)
 10. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۲.
 11. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۲.
 12. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۲.
 13. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2012. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۲.
 14. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۳.
 15. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۳.
 16. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۳.
 17. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۳.
 18. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۳.
 19. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۳.
 20. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۳.
 21. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۳.
 22. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۳.
 23. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۳.
 24. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۳.
 25. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2013. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۳.
 26. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۴.
 27. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۴.
 28. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۴.
 29. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۴.
 30. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۴.
 31. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۴.
 32. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۴.
 33. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۴.
 34. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۴.
 35. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۴.
 36. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۴.
 37. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2014. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۴.
 38. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۵.
 39. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۵.
 40. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۵.
 41. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۵.
 42. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۵.
 43. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings of 30 June 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۵.
 44. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۵.
 45. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۵.
 46. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۵.
 47. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۵.
 48. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۵.
 49. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2015. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۵.
 50. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۶.
 51. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۶.
 52. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۶.
 53. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۶.
 54. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۶.
 55. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۶.
 56. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۶.
 57. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۶.
 58. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۶.
 59. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۶.
 60. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۶.
 61. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2016. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۶.
 62. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۷.
 63. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۷.
 64. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۷.
 65. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۷.
 66. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۷.
 67. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۷.
 68. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۷.
 69. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۷.
 70. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۷.
 71. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۷.
 72. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۷.
 73. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2017. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۷.
 74. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۸.
 75. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۸.
 76. ۷۶٫۰ ۷۶٫۱ ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۸.
 77. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۸.
 78. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۸.
 79. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۸.
 80. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۸.
 81. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۸.
 82. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۸.
 83. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۸.
 84. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2018. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۸.
 85. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۱۹.
 86. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۱۹.
 87. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۱۹.
 88. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۱۹.
 89. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۱۹.
 90. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئن ۲۰۱۹.
 91. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۱۹.
 92. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آگوست ۲۰۱۹.
 93. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۱۹.
 94. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۱۹.
 95. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: نوامبر ۲۰۱۹.
 96. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2019. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: دسامبر ۲۰۱۹.
 97. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۲۰.
 98. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 29 February 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۲۰.
 99. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مارس ۲۰۲۰.
 100. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 April 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۲۰.
 101. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ مه ۲۰۲۰.
 102. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 June 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۰ ژوئن ۲۰۲۰.
 103. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ ژوئیه ۲۰۲۰.
 104. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 August 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ آگوست ۲۰۲۰.
 105. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۰ سپتامبر ۲۰۲۰.
 106. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ اکتبر ۲۰۲۰.
 107. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 November 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۰ نوامبر ۲۰۲۰.
 108. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 December 2020. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ دسامبر ۲۰۲۰.
 109. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 January 2021. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ ژانویه ۲۰۲۱.
 110. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2021. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۲۸ فوریه ۲۰۲۱.
 111. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 March 2021. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ۳۱ مارس ۲۰۲۱.
 112. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2021. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۲۱.
 113. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 October 2021. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: اکتبر ۲۰۲۱.
 114. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 28 February 2022. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: فوریه ۲۰۲۲.
 115. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2022. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۲۲.
 116. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 July 2022. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژوئیه ۲۰۲۲.
 117. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 September 2022. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: سپتامبر ۲۰۲۲.
 118. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 May 2023. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۲۳.
 119. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 january 2024. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: ژانویه ۲۰۲۴.
 120. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 30 april 2024. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: آوریل ۲۰۲۴.
 121. ونه نوم اینجه بمو: FIDE Standard Ratings as of 31 may 2024. نویسنده: فیده. انتشارِ تاریخ: مه ۲۰۲۴.