فوریه ۲۰۱۳

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

مجلس دله، امروز اتا پرحاشیه هنیشتِ دله، اول احمد توکلی و علی مطهری و چن نفر دیگه که ونه استیضاح جه موافق بینه و بعضی مخالفون گپ بزونه و اَی خادی شیخ‌الاسلامی بموئه و شه خَوری ات‌خله گپ بزوئه، ونه په، احمدی‌نژاد شه وزیر جه دفاع هاکرده ولی نماینده‌ئون که مرتضوی ِبرکنارنکاردِن وسّه عبدالرضا شیخ‌الاسلامی ره «کار و امور اجتماعی ِوزارت» جا خاستنه استیضاح هاکنن، آخرسری ۱۹۲ رأی موافق جه وه ره برکنار هاکردنه. عصر ایران

  • احمدی‌نژاد وسّه مصر دله دوندی کپِّل هاکردنه.

محمود احمدی‌نژاد، ایران ِرییس‌جمهور، سوریه‌ی مسئله وسّه بوردبی‌یه مصر دله و چنتا مجلس دله شرکت هاکرده. اتا جا اتا سوریه‌ای مَردی ونسه شه دَوِندی (کفش) ره کپّل هاکرده. همین که وه شه دوندی ره دمبدائه، مصر ِامنیتی نیروئون وه ره بَییتنه. احمدی‌نژاد وسّه پیش از این مازرون دله هم وقتی دَیی علی کردان خَوری ساری دله گپ زوئه و چن جای دیگه، دَوندی کپّل هاکرد بینه ولی این خورون ایران دله سانسور وانّه. فارسی ویکی‌خور

اتا ایرانی فرمانده که گانّه سپاه قدس ِدله دیّه، سوریه دله بمرده. حسن شاطری ره سه‌شمبه شو سوریه شمال دله بشار اسد مخالفون بکاشتنه. فارسی ویکی‌خور