لوری

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(لری جه بموئه)

لوری یا لری اتا ایرانیج زوون نوم هسسه. لوری ِزوون ایران ِغربی جنوب ِزوون رج دله قرار گیرنه. اینتا زوون ایلام، کرمانشاه، لورستان، چارمحال و بختیاری، کهکیلویه و بویراحمد، بوشهر و خوزستان اوستانون دله گب بزه بونه.

لوری ِزوون، چار تا لهجه ره شامل بونه: لکی (ایلام، کرمانشاه و لورستان)، فیلی (همدان جنوب و لورستان و عراق ِات پچوک تیکه)، بختیاری (چارمحال و بختیاری، خوزستون و اصفهان غرب) و جنوبی (کهکیلویه و بویراحمد، ممسنی، بوشهری).

منابع[دچی‌ین]

  • فارسی ویکی‌پدیا

ایرانیج زوونون

رج غربی ایرانیج زوونون
غربی شمال

باستون: مادی  میانا: پارتی (پهلوی اشکانی)  ترنه: آذری | گیلکی | مازرونی ِزوون | تالشیکی | تاتی تبار زوونون | کردی کرمانجی | کردی سورانی | زازا-گورانی | سمنانی | مرکزی ایرانیج زوونون | بلوچی | سیوندی 

غربی جنوب

باستون: باستونی پارسی  میانا: میانا پارسی (پهلوی)  ترنه: فارسی | لری | بختیاری | لارستانی | بشاگردی | کمزاری | تاتی اران 

رج شرقی ایرانیج زوونون
شرقی شمال

باستون: اوستایی  میانه: سغدی | خوارزمی | بلخی | غربی سکایی | آلانی | سرمتی  ترنه: آسی | یغنابی (سغدی نو) 

شرقی جنوب

میانا: سکایی-تخاری  ترنه: پشتو | پامیری زوونون | پراچی | ارموری | منجی | یدغه 

۱-بلوچی گویشورون مهاجرت وسه جوغرافیائی هارشا ی جا ایران فلات ره شرقی جنوب منتقل بهینه. ۲- غربی جنوب رج ره رج فارسی‌تبار نیز گن نه. ۳-ویشتر زوون‌اشناسون، اوستایی ره غربی و شرقی رجون مرز دله دسته‌بندی کن نه.