گیلکی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
شِمه منظور شاید اینتا بی‌بائه: مازرونی (گجگجی بیری).

گیلکی اتا ایرانیج زوون نوم هسسه. گیلکی ِزوون ایران ِغربی شمال ِزوون رج دله قرار گیرنه. اینتا زوون گیلون اوستان دله گب بزه بونه.

لهجه‌ئون[دچی‌ین]

گیلکی ِزوون، سه تا لهجه ره شامل بونه: بیه‌پسی (غربی گیلان)، بیه‌پیشی (شرقی گیلان) و گالشی ( گیلان ِجنوب کوهستون ور).

دییه لینکون[دچی‌ین]

Wikipedia
ویکی‌پدیا نسخه، گیلکی جه
  • واژه نومه گیلکی به فارسی و فارسی به گیلکی: [۱]
  • گیلکی ادبیات و فرهنگ پایگاه اینترنت دله: [۲]

ایرانیج زوونون

رج غربی ایرانیج زوونون
غربی شمال

باستون: مادی  میانا: پارتی (پهلوی اشکانی)  ترنه: آذری | گیلکی | مازرونی ِزوون | تالشیکی | تاتی تبار زوونون | کردی کرمانجی | کردی سورانی | زازا-گورانی | سمنانی | مرکزی ایرانیج زوونون | بلوچی | سیوندی 

غربی جنوب

باستون: باستونی پارسی  میانا: میانا پارسی (پهلوی)  ترنه: فارسی | لری | بختیاری | لارستانی | بشاگردی | کمزاری | تاتی اران 

رج شرقی ایرانیج زوونون
شرقی شمال

باستون: اوستایی  میانه: سغدی | خوارزمی | بلخی | غربی سکایی | آلانی | سرمتی  ترنه: آسی | یغنابی (سغدی نو) 

شرقی جنوب

میانا: سکایی-تخاری  ترنه: پشتو | پامیری زوونون | پراچی | ارموری | منجی | یدغه 

۱-بلوچی گویشورون مهاجرت وسه جوغرافیائی هارشا ی جا ایران فلات ره شرقی جنوب منتقل بهینه. ۲- غربی جنوب رج ره رج فارسی‌تبار نیز گن نه. ۳-ویشتر زوون‌اشناسون، اوستایی ره غربی و شرقی رجون مرز دله دسته‌بندی کن نه.