ویکی‌پدیا:منابع

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

این صفحه اتا راهنما هسته نا اتا سیاست، و فقط چارچوب سیاست‌ئونی نظیر اثبات‌پذیری، ممنوعیت تحقیق دست اول و بی‌طرفی اجرای وه ضروری هسته. چنونچه بین این راهنما و سیاست‌ئون ویکی‌پدیا در خصوص ارجاع و استناد به منابع اختلاف بائه، اولویت با سیاستون هسته. مقاله‌ئون ویکی‌پدیا ونه بر مبنای منابع موعتبر که توسط شخص ثالث تألیف و منتشر بَیینه. همه دیدگاه‌ئون اکثریت و یا اقلیت قابل ملاحظه که این منابع دله بائوته بَینه، ونه توسط مقالات مرتبط دپوشنی‌بوائن. (دیدگاه بی‌طرفانه ره هارشین) واژهٔ «منبع» ویکی‌پدیا دله سه معنای مختلف دانّه: اثری که شه منبع قرار می‌گنّه (مثل اتا بنویشته، مقاله، جریده یا کتاب)، خالق اثر (مثلاً نویسنده) و ناشر اثر (مثلاً نیویورک تایمز). هر سهٔ این موارد روی اعتبار منبع اثر یلنه. منابع موعتبر تونّه مطالب منتشر بَیی طی کار انتشار موعتبر یا نویسنده‌ئونی که در موضوع مرتبط موعتبر بشناسی بَینه یا هر دِتا بائه.(بخصوص ایران دله که روش انتشار عموما موعتبر نی‌یه، اعتبار نویسنده بیشتر مورد نظر هسته.) اعتبار منبع بستگی به موضوع ِمقاله (کانتکست) دانه. هر منبع ونه به دقت سنجیده بوو تا گزاره‌ای که بیان هاکرده وسّه موعتبر بائه و بهترین منبع اون موضوع وسّ بائه. در کل هر چی تعداد افرادی که فرایندای انتشار دله دخالت داشت بائن ویشتر بائه، این منبع موعتبرتر هسته. به عنوان اتا قانون دم دستی هر چی تعداد افرادی که فرایندای انتشار منبع دله دخالت داشت بائن این منبع موعتبرتر هسته. این فرایندا بتونده شامل ویراستاری فنی و علمی، ویراستاری نگارشی، باز کنترل و بررسی دقیق اطلاعات ارایه بَیی، و بررسی مطالب از نظر حقوقی بائن. لازم هسته منبع مستقیما از اطلاعاتی که مقاله دله انه پشتیبانی هاکنه و ونه به شکل شایسته ای ادعا ره طرح هاکردبائه. (از توضیحات کافی برخوردار بائه.) اگر موضوعی منبع موعتبر نداشت بائه، ویکی پدیا نونه در این خصوص مقاله ای داره. مطابق ویکی‌پدیا:اثبات‌پذیری، هر مطلبی که مورد اختلاف نظر بائه، یا احتمال دواشه که بعداً ایجاد چالش هاکنه، ونه منبع مناسب ونه وسّه بائوته بواشه، حتی اگر اتا نقل قول بائه؛ مسئولیت اضافه هاکردن منبع هم به عهدهٔ کسی هسته که اون جمله‌ئون ره نویسنه یا ترجمه کانده. مطالبی که منبع نداشت بائن، ممکنه هر گادِر مورد بحث قرار بَیرن و حذف بواشن. برخی شرایط دله بهتر هسته که هیچ اطلاعاتی ارائه نواشه، تا این که مطالبی بدون منبع ذکر بوو.