پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
مهم ِخورون ِعناوین
G20 2017 logo.svg

هارشائنگپدچی‌ین

Colloquy-irc-icon.pngدیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۹:۱۴ جهونی

تاریخ:۲۰ آگوست ۲۰۱۷

أمروز ۲۸ فردینه ما ۱۵۲۹ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۴:۱۴   پکن: ۰۳:۱۴   
دشنبه: ۰۰:۱۴   کابل: ۲۳:۴۴   
تهران: ۲۳:۴۴   
بیروت: ۲۲:۱۴    برلین: ۲۱:۱۴   
لندن: ۲۰:۱۴   نیویورک: ۱۵:۱۴


هفته آگوست مرداد فردینه ما
دِشنبه ۱۴ ۲۳ ۲۲
سه‌شنبه ۱۵ ۲۴ ۲۳
چارشنبه ۱۶ ۲۵ ۲۴
پنج‌شنبه ۱۷ ۲۶ ۲۵
جومه ۱۸ ۲۷ ۲۶
شنبه ۱۹ ۲۸ ۲۷
اَمروز ۲۰ ۲۹ ۲۸
دچی‌ین  

۲۰ آگوست ۲۰۱۷

  • حسن روحانی پیشنهادی وزیرون همه بجز اتا، رأی اعتماد بَییتنه. تنها کاندیدی که وزیر نیّه حبیب‌الله بی‌طرف هسته که وزارت نیرو وسّه معرفی بیی‌یه. اسا روحانی ونه دِ تا وزیر، علوم و نیرو وسّه، دِباره کاندید هاکنه تا مِیلس وشون‌سه رای بی‌یله.


دچی‌ین  

۱۸ آگوست ۲۰۱۷

  • تروریستون بارسلون ِشهر دله اتا ون جه مردِم ره جیر بَیته و اقلاً ۱۳ نفر ره بکاشته و ۱۰۰ نفر زخمی بینه. داعش این حمله ره بعهده بیته. بعد این اتفاق که ایسپانیا دله دکته، فلاند دله هم ات‌نفر تج کارد جه مردم ره حمله هاکرده. ایسپانیایِ پلیس چن نفر ره بیته و گانه دومین حمله ره خنثی هاکردنه ولی هنتا ون ِراننده ره نتونستنه بَیرن. فلاندِ دولت هم اضطراری میتینگ بی‌یشته.
دچی‌ین  

۱۶ آگوست ۲۰۱۷

  • ات‌سری نژادپرست اسپه‌دیم ویرجینیا ایالت دله تظاهرات هاکردنه و شهر شارلوتزویل دله برابری‌خائون جه درگیر بیینه و ات نفر ره بکاشتنه. این اتفاق په آمریکایِ مردمونی که نژادپرستی ره نخاش و وشون ره افراطی دونّه، اعتراضات راه دمبدانه و دونالد ترامپ ره مقصر بدونستنه. ترامپ گانه هر دِ وَر درگیریون ره مقصر دونده و نَوِسته هِدی جه درگیر بَوون. ونه گپ خله منتقدون ونگ‌وا ره ویشته هاکرده.
  • زمین رانش هاکردن و لاییز هاکردن ئو وسّه اقلا ۳۱۲ نفر سیرالئون دله بمردنه.
  • مهدی کروبی بائوته اعتصاب غذا کانده تا وه ره اتا علنی دادگاه دله محاکمه هاکنن.
دچی‌ین  

۱۴ آگوست ۲۰۱۷

  • ایران ِفوتوال ِفدراسیون باته احسان حاج صفی و مسعود شجاعی که شه تیم همراهی اتا اسراییلی تیم جه کا هاکردنه ره محروم نکانده. پئی‌ته خاستنه وشون ره محروم هاکنن که فیفا تهدید هاکرده. البته اسا شاید ات‌جور دیگه وشون ره غیرمستقیم تنبیه هاکنن یا تیم ملی دله دعوت نکانن.