پرش به محتوا

پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مهم ِخورون ِعناوین
رییسی

هارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۱۴:۳۵ جهونی

تاریخ:۲۳ ژوئن ۲۰۲۴

أمروز ۱ نوروزه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۳:۳۵   پکن: ۲۲:۳۵   
دوشنبه: ۱۹:۳۵   کابل: ۱۹:۰۵   
تهران: ۱۸:۰۵   
بیروت: ۱۷:۳۵    برلین: ۱۶:۳۵   
لندن: ۱۵:۳۵   نیویورک: ۱۰:۳۵


هفته ژوئن تیر نوروزه ما
دِشمبه ۱۷ ۲۸ −۵
سه‌شمبه ۱۸ ۲۹ −۴
چارشمبه ۱۹ ۳۰ −۳
پنج‌شمبه ۲۰ ۳۱ −۲
جمعه ۲۱ ۱ −۱
شمبه ۲۲ ۲ ۰
اَمروز ۲۳ ۳ ۱

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.

دچی‌ین  

۲۲ ژوئن ۲۰۲۴

دچی‌ین  

۲۱ ژوئن ۲۰۲۴

دچی‌ین  

۲۰ ژوئن ۲۰۲۴

دچی‌ین  

۱۹ ژوئن ۲۰۲۴

  • حج دله حدود هزار نفر حاجی ناخشی بیتنه و بمردنه. فرانس24
  • کاشمر زلزله دکته. اقلا چار نفر بمردنه و صدها نفر صدمه بدینه.
دچی‌ین  

۱۸ ژوئن ۲۰۲۴