پورتال:اسایی دکته‌ئون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
مهم ِخورون ِعناوین
زارع

هارشائنگپدچی‌ین

دیگه خورون ِبخوندِستِن وسّه این بـِن ره هارشین.

ساعت: ‏۰۸:۳۰ جهونی

تاریخ:۲۶ فوریه ۲۰۲۴

أمروز ۸ اونه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۷:۳۰   پکن: ۱۶:۳۰   
دشنبه: ۱۳:۳۰   کابل: ۱۳:۰۰   
تهران: ۱۲:۰۰   
بیروت: ۱۱:۳۰    برلین: ۱۰:۳۰   
لندن: ۰۹:۳۰   نیویورک: ۰۴:۳۰


هفته فوریه اسفند اونه ما
سه‌شنبه ۲۰ ۱ ۲
چارشنبه ۲۱ ۲ ۳
پنج‌شنبه ۲۲ ۳ ۴
جومه ۲۳ ۴ ۵
شنبه ۲۴ ۵ ۶
یه‌شنبه ۲۵ ۶ ۷
اَمروز ۲۶ ۷ ۸

اینجه ره کلیک هاکنین و امروز ِاتفاقات ره بقیه وسّه گزارش هادین.

دچی‌ین  

۲۵ فوریه ۲۰۲۴