پرش به محتوا

گپ:گت صفحه

محتوای صفحه در زبان‌های دیگر پشتیبانی نمی‌شود
ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

mzn=شما بتوننی شه نظرره گت صفحه واری اینجه بوین! ولی دیگه چیزون خَوری ونه ویکی‌پدیا:دَس بیتن دله شه گپ ره بارین.

en=You can write your suggestion about main page!

fa:شما می‌توانید نظرات خود در مورد چیدمان صفحه اصلی را در اینجا بنویسید ولی برای بحث‌های درباره موارد دیگر ویکی‌پدیای مازندرانی بایستی به ویکی‌پدیا:دَس بیتن، رجوع کنید.

این گپ زمون سر بیّه و به‌زودی تلمبار وونه.
اینتا نظرخواهی دله بنشسّه هرکی شه نظرات ره گت ولگ (گت صفحه) خَوری باره.

اسا دیگه این نظرخواهی توم بیّه ننشنه ونه دله ات‌چی بنویشتن.
شما ونه اینتا نظرخواهی ِپه‌رو بویین و ونه قبول بَیی چیون ره اجراء هاکنین.

گپ ِموضوعات[دچی‌ین]

مه نظر اصلی صفحه ظاهر خله خار نی‌یه و جملاتی هم که ونه دله بنویشت بیه طبق مازرونی زوون دستور نی‌یه. تموم مواردی ره که من وشون ره ایراد دومّه زیر دله بیاردمه:

 1. مه نظر اصلی صفحه نوم این صفحه سر بهتر هسه. هر چند گت ولگ تونّه اتا اصیل مازرونی نوم بوئه ولی متاسفانه اتی کارورون این نوم جا مخالف هسنه.
 2. اصلی صفحه بالای دله بنویشت هسه:مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی درحالی که دیگه ویکی‎‌پدیائون دله ویشتر ویکی‌پدیا ره خش بمونی بنویشت هسه. همون جمله زیر اتا جمله دره که ونه آخر اینتای جا توم بونه:به مازرونی دارنه. به اتا فارسی اضافه حرف هسه که مازرونی زوون دله دنیه و ونه مازرونی معادل ره هسه. دتا نمونه ره هم شمه سر بیاردمه:وه ره بئوتمه (به او گفتم) و مازندنومه ره بهوته (به مازندنومه گفت). پس اینتا جمله هم ونه بوو مازرونی زوون ره دارنه.
 3. ای اصلی صفحه اولین شابلون دله، سومین خط دله مقاله جا بنویشته بموئه. مه نظر مقاله(نوشتار فارسی دله) ره مازرونی دله بنویشت گمی و بنویشته فارسی دله بونه:نوشت. بنویشته اتا فعل هسه. بنویشته جا ونه بئوویم بنویشت
 4. چارومین خط دله هم دتا لینک بمو که هر دتا اتا صفحه ره شونّه. راهنما و خدآموج که مه نظر همون راهنما دوو بهتر هسه. فهرست الفبایی هم اتا غلط اضافی ترکیب مازرونی دله هسه و ونه بوو الفبایی فهرست. موبایل نسخه هم بوو موبایلی نسخه بهتر هسه.
 5. خار بنویشته مه نظر خله خار عنوان اتا مقاله سر که قرار هسه اصلی صفحه دله نشون هدا بوو نی‌یه. این عنوان ره فارسی دله مقاله برگزیده خونه‌نه و مازرونی دله بهتر هسه بنویسیم منتخب مفاله یا منتخب بنویشت. البته اگر اتا نفر اتا مازرونی واژه منتخب جا دارنه بهتر هسه معرفی هاکنه. البته انگلیسی دله، مقاله‌ای ره که اصلی صفحه دله قرار دارنه ره امروز اختصاصی مقاله گنّه و مه نظر اتا دیگه عنوان که تونّه خار بنویشته جا بی‌یه، هفتگی مقاله هسه. البته اگر هر هفته مقاله عوض بوو.
 6. گت رجون هم مه نظر بوو اصلی رجون یا محتوا بهتر هسه.
 7. ململ معنی ره تونه‌نی اینجه بوینین. مه نظر بهتر هسه ونه جا بلیم منتخب عکس یا هفتگی عکس.
 8. خورون ره هم بهتر هسه بلیم خورون دله چون ویکی‌پدیا اتا خوری وب سایت نی‌یه و فقط اتی مهم خورون ره ونه دله نویسمی.
 9. پورتالون ره هم نظر نیازی نی‌یه اصلی صفحه دله معرفی هاکنیم.
 10. اصلی صفحه رنگ هم مه نظر خله تمیز نی‌یه. اینتا ویکی‌پدیای دسوری بوو بهتر هسه.--فیروز (بحث) ‏۲۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۳:۴۷ (UTC)[جواب]
 11. شما دونستنی که آپدیت نئونه، من پیشنهاد کمبه اینتا بخش حذف بووه.
 12. خورون و گت رجون جا عوض بووه، چون خورون هر روز آپدیت بونه و مهمتر هسته. Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۲۴ (UTC)[جواب]
من با شمه فرمایشات موافقمه. خله زیبا بنویشتنی و منطقی هسه ولی من شه نظرات ره نومه تا اته نفر بتونه نظرخواهی ره جمع‌بندی هاکنه.--MehdiTalk ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۴۶ (UTC)[جواب]

نظرات[دچی‌ین]

مه نظر اکثر بندون خارنه مگر چنتا:

 • بند 3 - بنویشته هم بتونده فعل بوئه. (او نوشت=وه بنویشته) هم بتونده کلمه بوئه فکر کامبه وه ره گانّه مفعولی صفت. البته فکر کامبه. (نوشته شده=بنویشته بیی/اتا بنویشته ونه دس دیی‌یه=یک نوشته در دست او بود)
 • بند 5 - خار بنویشته در همه جای ویکی معادل نوشتار برگزیده هسته. همینسه اونجه اینتی بنویشتمی. (اینجه ره هارش: مزن و فا)
 • بند 7 - تبرستون فرهنگ‌نومه خله چی‌ئون ره ندانّه یا ناقص دانّه و احتمال دمبه اشتباه بو. ولی با این حال من در هر صورت موافقمه که وه گت صفحه دله دنی‌بو چون فقط اتا لهجه دله دره و ونه سعی هاکنیم چیزونی که گت صفحه دله دره، به همه‌ی لهجه‌ئون بو.
 • بند آخر (10) - مه نظر که خله هم بد نی‌یه ولی با این حال هر چی بارین جه موافقمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۰ (UTC)[جواب]
همه بندون درباره شه نظر ره بئو. بنویشته (مفعولی صفت) بنویشت (مقاله) جا فرق کنّه.--فیروز (بحث) ‏۲۱ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۵ (UTC)[جواب]
ته گپ ره قبول ندارمه. شاید شمه لهجه میون ونه کاربرد فرق کانده.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۴ (UTC)[جواب]

نظر سنجی[دچی‌ین]

گت ولگ ← اصلی صفحه[دچی‌ین]

مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی ← ویکی‌پدیا ره خش بمونی[دچی‌ین]

موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

به مازرونی زوون دارنه ← مازرونی زوون ره دارنه[دچی‌ین]

مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

بنویشته ← بنویشت[دچی‌ین]

مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

موافقوشونی که محالف رای هدانه، شه دلیل ره بئوون.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۴۸ (UTC)[جواب]

من شه نظرون ره بالا بنویشتمه.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۱ (UTC)[جواب]

مخالف مه نظر، بنویشته دِرِست تر هسته. چون آخرش "ه" دارنه.--وحید قاسمیان (بحث) ‏۲۸ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۵ (UTC)[جواب]

راهنما و خدآموج ← راهنما[دچی‌ین]

فهرست الفبایی ← الفبایی فهرست[دچی‌ین]

موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

خار بنویشته ← منتخب بنویشت[دچی‌ین]

مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

خار بنویشته ← هفتگی مقاله[دچی‌ین]

مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

موافق وشونی که محالف رای هدانه، شه دلیل ره بئوون.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۴ (UTC)ر[جواب]

گت رجون ← اصلی رجون[دچی‌ین]

وه که دلیل نخانه. هردِتا جمله درسته. مِن گت ره به اصلی ترجیح دمبه. (همونتی که گت صفحه ره به اصلی صفحه ترجیح هدامه)--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۳ (UTC)[جواب]

ململ عکس ← هفتگی عکس[دچی‌ین]

موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

موافق --فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۴:۵۵ (UTC)[جواب]

ضمن پوزش، آقای قاسمیان ِاطلاع وسّه ونه بارم که این ترکیب ره حداقل أمه مله دله کار زنّه. (بقیه جائون ره ندومبه)--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۹ (UTC)[جواب]

خورون ← خورون دله[دچی‌ین]

مخالف Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]
موافق وشونی که محالف رای هدانه، شه دلیل ره بئوون.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۴ (UTC)[جواب]

حذف پورتالون[دچی‌ین]

موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

موافق--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۵ (UTC)[جواب]

من هم Parthava جه موافقمه ولی در صورتیکه پورتالون واقعاً «پر بارتر» بوون. نا اینکه همینتی بائن که اسا هستنه. مه نظر اینتائه که فعلاً حذف بوو، هر وقت دِرِس بینه، ات کار وشون سه کامبی.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۹ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۱۱ (UTC)[جواب]

تغییر اصلی صفحه رنگ[دچی‌ین]

موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

موافق--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۵ (UTC)[جواب]

حذف شما دونستنی که[دچی‌ین]

موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

مخالف تومّی به‎روز هاکنیم و ویکی‌پدیای محتوا ره بهتر نشون دنه. دلیلی نویمّه حذف بوو.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۷ (UTC)[جواب]

عوض هاکردن خورون و گت رجون جا[دچی‌ین]

موافق Esmaeil (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۰:۱۵ (UTC)[جواب]

مخالف محک نظر جا موافق هسمه نخش بونه.--فیروز (بحث) ‏۲۳ مه ۲۰۱۲، ساعت ۱۵:۰۸ (UTC)[جواب]

قاطی هکردن[دچی‌ین]

مِن دیگه گِج بیِمِه، آدِم ندونه چی کار هکنه ، مِن بدیمه همه جا بنیوشته زوون ، جستجوی دله بنیوشتمه «زوون مازرونی» اسا بدیمه ونه اسم هسه زیوون مازرونی. آخد مِن نفهمسه آخد تا کی خانه اتی بائه.اول ایداسه اتا قانون بلین وَ .

--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱ آوریـل ۲۰۲۳، ساعت ۱۰:۵۱ (UTC)

تغییر صفحه نخست ویکی مازندرانی[دچی‌ین]

چرا در بخش همزبانان (خاخِری زوونون) فارسی نیست؟ مانستگی فارسی و مازندرانی بیش از 90% است و بنده که اصلا این زبان را بلد نیستم تقریبا همه نوشته ها را خواندم و فهمیدم. به هر حال فارسی زبان رسمی و ملی ایران است و مایه وحدت ما ایرانیان و البته افتخار ما. ویکی فارسی با بیش از 195 هزار نوشته، نخستین ویکی زبانهای خاورمیانه است و از زبانهای عربی، عبری، اردو و ترکی و ... پیش افتاده است.

جالب اینکه در ویکی زبان زازاکی ، بخش زبانهای ایرانی را گذاشته اند که در آن فارسی، گیلکی و مازندارنی ذکر شده است.

این بخش از روز اول که ویکی‌مازنی تأسیس شد، اینچنین بوده. سه ویکی مذکور از نظر زبان‌شناسی به هم نزدیک‌ترند تا به فارسی. البته با این حال هم نمی‌توان این بخش را توجیه کرد، چنانچه کردی هم وضعیتی مشابه با این سه زبان دارد.
دلیل اصلی وجود این سه نام و خواهرنامیدنشان، وحدتی بود که این سه ورژن ِویکی از ابتدا با هم داشتند که دلیل اصلی ساخت ویکی‌های مازنی، گیلکی و زازاکی گشت. در ضمن یکبار پیشنهاد شد که از ویکی‌های ایرانیج در تمام ویکی‌هایی که از این درخت زبانی هستند، نام‌برده‌شود؛ لیکن موافقت فارسیان و کردها محقق نشد. اگر قرار باشد ما ویکی خاصی را خواهر خود بخوانیم، باید روابط دو طرفه باشد. مثلاً ویکی‌پدیای ترکی و به تبع آن ویکی‌های دیگر آلتایی را ببینید، متوجه حرفم می‌شوید.--شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۰۷:۲۴ (UTC)


من ویکی ترکی و غیره را دیده ام و خوانده ام!

یک سوال؟

اگر این امر(افزودن بخش زبانهای ایرانی و فارسی) به توافق دو طرفه نیاز دارد چرا ویکی زازاکی ، زبان فارسی را در کنار دیگر زبانهای ایرانی (تحت عنوان ایرانیکی) یکطرفه گذاشته؟ و منتظر توافق با فارسیان (به گفته شما!) نشده؟ پس می شود بدون نیاز به توافق دوطرفه ویکی خودمان را تغییر بدهیم.

البته که می‌شود؛ ولی اگر توهین‌های پیاپی فارسی‌نویسان به اصل ِویکی‌پدیای تبری نباشد. مدیران ویکی‌پدیای مازنی هم (آن زمان که بنده مدیر نبودم) اجماع کرده و تصمیم گرفتند تا زمانی‌که در ص‌نخست ویکی‌فا نام ویکی‌مازنی نیامد، نام این ویکی را نیاورند، من هم به عنوان یک شهروند باید به اجماع‌های بایگانی شده احترام بگذارم؛ مگر آنکه اجماع جدیدی حاصل شود. بنده هم به دلایل شخصی، شخصاً با این حرکت مخالفم و اصلاً نیازی آنچنان هم به این کار نیست؛ لیکن شما می‌توانید نظرخواهی را بسازید ولی روی من حسابی باز نکنید! --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۱:۲۴ (UTC)


به این میگن لجبازی کودکانه! خوب به فرض حالا برخی فارسی نویسان به دلایلی مخالف وجود ویکی مازنی باشند، دلیل نمی شود زبان رسمی کشور که اتفاقا مایه وحدت ملی همه ماست (فارغ از هر رنگ و قومی) مورد جفا قرار بگیرد و در صفحه ویکی مازنی نیاید! زبان فاخر فارسی زبان همه مردم ایران است و وقتی زازا های ترکیه در صفحه ی نخست ویکی خود گذاشته اند درواقع خواسته اند اعتباری به زبان خود ببخشند! چه ایرادی دارد حالا در ویکی مازنی هم این کار یکطرفه انجام شود. این زبانها خواهرند، ما هم برادریم. چه بخواهیم و چه نخواهیم. اینهمه دشمن دارد ملت ایران، نیازی دیست ما به جان یکدیگر بیافتیم!

گفتم که؛ باید مراحل اداریش را طی کنید. در ضمن نام فارسی هم در صفحه اصلی هست. ولی با جایی متفاوت‌تر.شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۶ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۸:۳۷ (UTC)

زمانی که این بحث مطرح شد در ویکی فارسی زبانهای مازندرانی و گیلکی را در صفحه اصلی لینک نمی کردند. می گفتند شما که لهجه هستید و عمق ویکیتان خیلی کم است و ... . به نوعی فضای نفی و توهین در کار بود. البته بعدا پیوند مازندرانی و گیلکی را در صفحه اصلی گذاشتند که ما هم متقابلا این کار را کردیم. اما بحث خواخری زوون (زبانهای خواهر خوانده) باید توافق دو جانبه باشد. آنها بخواهند و ما هم بخواهیم. مشکل اینجاست که آنها نمی خواهند. بحث دیگر بحث زبان شناسی است. زبان فارسی در شاخه جنوب غربی زبانهای ایرانی قرار دارد. اما گیلکی و زازاکی و مازنی در شاخه شمال غربی زبان های ایرانی واقع هستند. در ضمن زبان شناسان این زبان ها را در یک خانواده (زبانهای کاسپینی) قرار میدهند. شباهت زازاکی به گیلکی و مازنی بیش از شباهت آن به کوردی است. زازا ها از مناطقی در اطراف دریای کاسپین به آناتولی مهاجرت کرده اند.البته برخلاف گیلکان و مازنی ها که در عرض دو سه دهه در حال از دست دادن زبان مادری خود هستند آنها با وجود هزاران سال دوری از وطن هنوز زبان خود را حفظ کرده اند و اکثرشان علوی هستند. Esmaeil (بحث) ‏۲۸ جـون ۲۰۱۲، ساعت ۱۷:۰۷ (UTC)


بخش های "دیگر زبانها" و "زبانهای خواهرخوانده" شاید نیازمند توافق دوسویه باشد، ولی بخش های دیگر که نیازمند توافق نیستند! مثلا در ویکی زازاکی، بخشی بنام زبانهای ایرانی وجود دارد که فارسی را هم به عنوان نخستین زبان ذکر کرده، درحالی که در ویکی فارسی اصلا بخشی به عنوان زبان های ایرانی وجود ندارد. یعنی ویکی زازاکی بدون توافق صفحه نخست ویکی خود را تغییر داده و بخش زبانهای ایرانی را افزوده است! پس دیگر زبانهای ایرانی هم می توانند بدون توافق این کار را بکنند.

با سلام. ویکی‌زازاکی هم اگر چنین کرده علتش دوری از وطن بوده. با این کار خواسته خود را کمی به ایران نزدیک کند. اگر قرار باشد کسی بدون توافق چنین کند؛ بهتر است ویکی‌فا بدون توافق چنین کاری کند. چرا ما باید فداکاری کنیم؟ به جرم کم‌گویشور بودن زبانمان؟ نظر شخص بنده به شدت مخالف است. همانطور که جناب محک فرمودند بر طبق اجماع پیشین قرار نیست چنین شود. اما اگر کاربران اجماع مجدد بکنند و موافقت کنند من احترام می‌گذارم.شمه گگه:  وندادهرمز گپ ‏۵ ژانویه ۲۰۲۱، ساعت ۱۸:۳۷ (UTC)[جواب]

Please add variant word of you languages in this list.--Kaiyr (بحث) ‏۱۷ ئوگـه‌سـت ۲۰۱۴، ساعت ۰۸:۴۲ (UTC)

نیما یوشیجه یادانکونین[دچی‌ین]

امرو نیما دونیا أمأنˇ روزه. ببخشین أگه مازرونی خؤرؤم بلد نئم ولی احتمالاً می گیلکی شمره حالی بنه. کاش گتˇ ولگˇ مئن نیما عکس یا وانیویسه (مقاله') بنبين.

Varg (گپ) ‏۱۲ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۵، ساعت ۱۳:۴۰ (UTC)

کارور:Varg؛ بَخشِنی، دیر بمومه ویکی دله، ونه عکس ره دیر گادِر بی‌یِشتمه! ته خنابدون که اِما ره یاد دِمبِدائی. --شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۱۴ نـووه‌مـبـر ۲۰۱۵، ساعت ۰۹:۵۵ (UTC)

خله باحاله مازرونی کلام[دچی‌ین]

مازرونی زبون یادت بئیتن خله سخته ولی خله باحاله خاره وچه Bstkala (گپ) ‏۱۱ جـون ۲۰۲۱، ساعت ۱۷:۰۷ (UTC)

زازاکی ویکی لینک[دچی‌ین]

اگه بونه زازاکی ویکی هم کاسپین زوونون همراه بیه‌لیم وشونه ویکی لینک dim.wikipedia.org --Parthava (گپ) ‏۲۶ سپتامبر ۲۰۲۲، ساعت ۲۰:۱۴ (UTC)[جواب]

شمه گِگا: محکگپ بزوئن ‏۲۱ اکتبر ۲۰۲۲، ساعت ۱۶:۲۰ (UTC)[جواب]

کافی نیست[دچی‌ین]

8 Rig6veda12 (گپ) ‏۱۷ ژانویه ۲۰۲۴، ساعت ۰۰:۱۵ (UTC)[جواب]