پرش به محتوا

خلیفه‌ئون والیون تبرستون دله

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

این فهرست دله، والیونی که خلفای راشدین و دِتا سلسله امویون و عباسیون خلفیه‌ئون تبرستونِ حکومت وسّه انتخاب هاکردنه ره بتونّی هارشین.

وشون نوم[دچی‌ین]

خلیفه نوم زمون
خلفای راشدین
عومر سوید بن مقرن ۱۸ یا ۲۲ هجری
عوثمان سعید بن العاص ۲۹ هجری
امویون
معاویه مصقله بن هبیره شیبانی
محمد بن الاشعث
عبدالملک مهلب بن ابی صفرا ۷۸ یا ۷۹ هجری
قطری بن فجاة المازنی
سلیمان یزید بن مهلب ۹۸ هجری
عباسیون
منصور دوانیقی ابوالخصیب مرزوق السعدی ۱۴۰ تا ۱۴۲ هجری
ابوخزیمه یا خازبن خزیمه تمیمی ۱۴۳ تا ۱۴۴ هجری
ابوالعباس طوسی مدت یک سال
روح بن حاتم بن قیصر بن مهلب
خالد بن برمک ۱۱۶ تا ۱۱۹ هجری
حسن بن حسین
عمر بن علاء ۷سال (۱۲۰-۱۲۵ هجری)
مهدی عباسی سعید بن دعلج ۱۲۵-۱۲۸ هجری
عمر بن علاء ۱۲۷-۱۲۹ هجری
یحیی بن مخناق ۱۲۹-۱۳۰ هجری
عبدالحمید مضروب ۲سال
روح بن حاتم
عمر بن علاء
تیم بن ستان
یزید بن مرثد
حسن بن قحطبه
هارون‌الرشید جریر بن یزید ۱۳۷-۱۳۵ هجری
معاذ ۱۳۶ هجری
سلیمان بن موسی ۸ماه
بن هانی ۱۳۷-۱۳۸
مقاتل ۱۳۹ هجری
عبدالله بن قحطبه ۱۳۹-۱۴۰ هجری
ابراهیم ۱۴۱ هجری
عثمان بن نهیک
سعید بن مسلم بن قتیبه بن مسلم
عبدالله بن عبدالعزیز بن حماده ۱۰ ماه در ۱۷۷ هجری
مثنی بن الحجاج ۱ سال و ۴ ماه در ۱۷۷ تا ۱۷۹ هجری
عبدالملک بن قعقع یک سال در ۱۷۹-۱۸۰ هجری
فضل بن یحیی
عبدالله بن حازم
محمود و موسی بن یحیی بن خالد بن برمک
یحیی بن یحیی
جهضم بن خباب
خلیفه بن هارون الجواهری
عبدالله بن سعید الجریشی ۴ماه در ۱۸۷ هجری
عبدالله بن مالک
مأمون عبدالله بن خردابه ۲۰۱ هجری
محمد بن خالد
موسی بن حفص
محمد بن موسی بن حفص
معتصم ابندار بن مونی ۲۲۴ هجری
معتز مفلح جمادی‌الاخر ۲۵۵ هجری
احمد بن محمد السکنی-شاری حاکم گرگان بوده.
معتمد رافع بن هرثمه ۲۷۲ تا ۲۸۲ هجری

منابع[دچی‌ین]

  • رابینو، هاسنت لویی. مازندران و استرآباد. علمی و فرهنگی، ۱۳۶۵. ۲۰۶ تا ۲۰۹.