پرش به محتوا

اولاکو

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

اولاکو

سوز اولاکو

بقایِ وضعیت


دره منقرض بونه  (IUCN 3.1)
رج مرتبه جور خانواده  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  Apoikozoa
قلمرو  هوپس‌زیان
جیر قلمرو  نفروزوآ
فرعی قلمرو  لامیزه‌دومی‌ها
چله  رسن‌دارون
جیر چله  میرکادارون
فرعی چله  پوشیده‌سران
جور رجه  چار وری‌ئون
رجه  خزنده‌ئون
راسته  کوز
جیر راسته  نهان‌گردن‌سانیان
علمی نوم
Chelonioidea  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
Georg Baur  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۸۹۳  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله


اولاکوئون (ناجمع : اولاکو) یا ابلاکو اتا سرفامیل نوم هسه کا کوزیون جه هسنه کا دشت اوقیانوسئون دله درنه الّا شمالی قطب دله .

اولاکوئون ویشتر دریو دله درنه و همینتاسه اتا تروکی سیستم دارننه کا اوی-هوازی هسه و توندنه شه تروک ره بدارن طولانی تمن وسه و او بن دبن ، وشون توندنه شه پوک(شش) ره خلی اشتودار(سریع) اکسیجن جه تیسا و مشت هاکنن.

اولاکوئون توندنه 80 سالی وسه زیوش هاکنن ، چندین دهک کشنه تا تولاکوئون جنسی بلوغ برسن . اینتا گادر کا رد بویه مادینه اولاکوئون هر 2-4 سال وچه کننه و هر فصل 1 -8 کالی بوجننه. وشون - متر بوجندنه و 50-200 مرغنه کندنه.

ممبعئون

[دچی‌ین]

Wikipedia contributors, "Sea turtle," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Sea_turtle&oldid=374067105 (accessed July 20, 2010).