طاووس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

طاووس

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  حیوون
جیر قلمرو  د وری ئون
فرعی قلمرو  لامیزه‌دومی‌ها
چله  رسن‌دارون
جیر چله  میرکادارون
فرعی چله  چهاراندام‌ریختان
جور رجه  چار وری‌ئون
رجه  مرغون
راسته  مرغ‌مونائون
خانواده  تیرنگ‌ئون
اولین دوره که دیّه پلیوسن  مقدار دچی‌ین (P523) ویکی دیتا دله
آخرین دوره که دیّه اسا  مقدار دچی‌ین (P524) ویکی دیتا دله

طاووس یا طابوس ات‌جور مرغ نوم هسته که تیرنگونِ جیرخانواده دله دسته‌بندی وونّه. طابوسِ بال و پرِ قشنگی وسّه شناسا هسته. طاووس معروف هسته که ونه لینگ نخش هسته و همینسه هرگدر ونه چک طرفی ره هارشی، شه پر ره وا کنده. طاووس ِنر و ما قیافه هم فرق کنده.

منبع[دچی‌ین]