طاووس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

طاووس

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  ریسزیان
قلمرو  پیراهوکسوزوآ
جیر قلمرو  نفروزوآ
فرعی قلمرو  لامیزه‌دومی‌ها
چله  Olfactores
جیر چله  میرکادارون
فرعی چله  چهاراندام‌ریختان
جور رجه  چار وری‌ئون
رجه  مرغون
راسته  مرغ‌مونائون
خانواده  تیرنگ‌ئون
اولین دوره که دیّه پلیوسن  مقدار دچی‌ین (P523) ویکی دیتا دله
آخرین دوره که دیّه اسا  مقدار دچی‌ین (P524) ویکی دیتا دله

طاووس یا طابوس ات‌جور مرغ نوم هسته که تیرنگونِ جیرخانواده دله دسته‌بندی وونّه. طابوسِ بال و پرِ قشنگی وسّه شناسا هسته. طاووس معروف هسته که ونه لینگ نخش هسته و همینسه هرگدر ونه چک طرفی ره هارشی، شه پر ره وا کنده. طاووس ِنر و ما قیافه هم فرق کنده.

منبع[دچی‌ین]