پرش به محتوا

کاله‌دارون

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

کاله‌دارون

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

رج مرتبه رجه[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  Apoikozoa
قلمرو  هوپس‌زیان
جیر قلمرو  نفروزوآ
فرعی قلمرو  لامیزه‌دومی‌ها
چله  رسن‌دارون
جیر چله  میرکادارون
فرعی چله  پوشیده‌سران
جور رجه  چار وری‌ئون
علمی نوم
Mammalia[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
کارل لینه  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۷۵۸  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
کاله‌دارون عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

کاله‌دارون اتا رده هسه مهره‌دارون جانورون دله. اینتا رده حیوونا شه وچون ره کاله جا شیر دننه و وشون تن می داینه و خون‌گرم هسنه. کاله‌دارون تن بقیه حیووناتون پیشرفته‌تر هسه و وشون اعصاب دپت‌تر و وشون مغز گت‌تر هسه. دنیای آلودگی وسه خله کاله‌دارون دره منقرض بوننه.

کاله‌دارون تن[دچی‌ین]

پاندا اتا کاله‌دار هسه

هسکا[دچی‌ین]

ویشتر کاله‌دارون، آدم، شوپر و زرافه دسوری، وشون گردن هفتا مهره داینه ولی استثنایی داینه؛ مثلا دریویی گوی گردن شیشتا مهره داینه. کاله‌دارون گوش سه‌تا هسکا و وشون پایین کتار دِتا هسکا داینه.

بزائن[دچی‌ین]

ویشتر کاله‌دارون وچه ره زنّه زانه. بعضیایی مرغنه النه و بعضیایی زود شه وچه ره بزانه وه ره النه اتا توره دله که وشون بتیم سر دره.

نفس‌بکشین[دچی‌ین]

وشون شش جا نفس کشننه.

پرواز هاکردن[دچی‌ین]

کاله‌دارون دله فقط شوپر تونه پرواز هاکنه.

گس[دچی‌ین]

ویشتر کاله‌دارون گس نرم و لس هسه و وچون جابه‌جا هاکردنسه، وشون ره گس جا بلن کننه.

بن‌مایه[دچی‌ین]

  • ویکی‌پدیای کایرون، « Mammal » ، انگلیسی ویکی‌پدیا، آزاد دانشنومه.
  1. ۱٫۰ ۱٫۱ ۱٫۲ نویسنده: دان ئی. ویلسون و DeeAnn M. Reeder — عنوان : Class Mammalia Linnaeus, 1758 — منتسر بئیی: Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness — صفحه: 56–60 — دیدن اثر کامل در: http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/zt03148p060.pdf
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ دچی‌کر: دان ئی. ویلسون و DeeAnn M. Reeder — عنوان : Mammal Species of the World — ناشر: انتشارات دانشگاه جانز هاپکینز — چاپ سوم — ISBN 978-0-8018-8221-0 — دیدن اثر کامل در: http://www.mapress.com/zootaxa/2011/f/zt03148p060.pdf — هارشی‌ین تاریخ: ۱۸ سپتامبر ۲۰۱۵
  3. نویسنده: کارل لینه — عنوان : Systema Naturae — ناشر: Lars Salvius — تنک بیّن تاریخ: ۱۷۵۸ — جلد: 1 — صفحه: 12 — شناسۀ کتابخانۀ BHL: https://biodiversitylibrary.org/page/726901