پرش به محتوا

للم‌باز

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(مشدی للم‌باز جه بموئه)

لَلِم‌باز

ات‌تی للم‌باز

رج مرتبه جیر راسته[۱][۲]  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی
قلمرو: جانورون
چله: بندلینگون
کلاس: حشرات
راسته: للم‌بازون[۳]
جیر راسته: Epiprocta
فرعی راسته: Anisoptera
Selys٬ ۱۸۰۰
علمی نوم
Zygoptera[۴][۲]  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
Edmond de Selys Longchamps  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۸۵۴  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
Families
Aeshnidae
Austropetaliidae
Cordulegastridae
Corduliidae
Gomphidae
Libellulidae
Macromiidae
Neopetaliidae
Petaluridae
للم‌باز عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله
سَوزِ للم‌باز، هیرکانی جنگلون دله.

لَلِم‌باز یا لَلِباز اتتی حشروئه که للم‌بازون راسته شنه. این حشره‌ی بومی جاء خله جاهان هسته و ات‌خله تیون (انواع) مختلف دانّه. که مازرون بومیون جه مَشدی للم‌باز ره بنشنه نوم بَوردِن.

منابع[دچی‌ین]

  1. عنوان : Integrated Taxonomic Information System — تنک بیّن تاریخ: ۲۰۰۶ — لینک : شناسهٔ آرایه‌شناختی یکسان‌سازی شدهٔ — هارشی‌ین تاریخ: ۲۲ اکتبر ۲۰۱۳
  2. ۲٫۰ ۲٫۱ ۲٫۲ نویسنده: Klaas-Douwe B. Dijkstra، Günter Bechly، Seth M. Bybee، Rory A. Dow و Henri J. Dumont — عنوان : The classification and diversity of dragonflies and damselflies (Odonata) — منتسر بئیی: Animal Biodiversity: An Outline of Higher-level Classification and Survey of Taxonomic Richness (Addenda 2013) — جلد: 3703 — صفحه: 36–45 — عدد: 1 — https://dx.doi.org/10.11646/ZOOTAXA.3703.1.9 — دیدن اثر کامل در: http://www.mapress.com/zootaxa/2013/f/zt03703p045.pdf
  3. Odonata
  4. ۴٫۰ ۴٫۱ نویسنده: Martin Schorr، Dennis R. Paulson، Klaas-Douwe B. Dijkstra، Cyrille Deliry و Federico Lozano — عنوان : World Odonata List — ناشر: دانشگاه آلاباما — تنک بیّن تاریخ: ۱۴ ژوئن ۲۰۱۳ — دیدن اثر کامل در: https://www.odonatacentral.org/app/#/wol/

Books[۱] BERNHARD ,Grzimek. SCHLAGHER , Neil .(2003):Grzimek Animal Life Encyclopedia 2nd Edition Vol 3 Insects. Thomson Gale , Canada. p 133[۲] DUMONT , H. J.(1991):Odonata of levant. Fauna palaestinae 5: -Israel Academy Of Siences,Jerusalem[۳] ELZINGA , Richard. J.(1978):Fundamentals Of Entomology. Prentice-Hall , USA. p 6 , 239[۴] Insects.Guidence For Collecting And Identification. Amirkabir press , Tehran. P 101 [۵] LITTLE , V. A.(1972): General And Applied Entomology. 3th Edition. Harper & Row , USA. p 80[۶] RESH , H. Vincent , CARDE .T Ring. (2003): Encyclopedia Of Insects.- Academic press, USA . P 814

  1. BERNHARD ,Grzimek. SCHLAGHER , Neil .(2003):Grzimek Animal Life Encyclopedia 2nd Edition Vol 3 Insects. Thomson Gale , Canada. p 133
  2. DUMONT , H. J.(1991):Odonata of levant. Fauna palaestinae 5: -Israel Academy Of Siences,Jerusalem
  3. ELZINGA , Richard. J.(1978):Fundamentals Of Entomology. Prentice-Hall , USA. p 6 , 239
  4. HOJAT , S. Hosaen. (2003):Insects.Guidence For Collecting And Identification. Amirkabir press , Tehran. P 101
  5. LITTLE , V. A.(1972): General And Applied Entomology. 3th Edition. Harper & Row , USA. p 80
  6. RESH , H. Vincent , CARDE .T Ring. (2003): Encyclopedia Of Insects.- Academic press, USA . P 814