لاما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

لاما

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

رج مرتبه تی  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  ریسزیان
قلمرو  پیراهوکسوزوآ
جیر قلمرو  نفروزوآ
فرعی قلمرو  لامیزه‌دومی‌ها
چله  Olfactores
جیر چله  میرکادارون
فرعی چله  چهاراندام‌ریختان
جور رجه  پستاندارسان‌ها
رجه  شیرده‌ئون
جیر رجه  وحشی‌ئون
فرعی رجه  جفت‌دارون
پیل راسته  شمال‌هوددان
جور راسته  لوراسیاددان
جور راسته  Paraxonia
راسته  جفت‌سمان
جور خانواده  Cameloidea
خانواده  شترسانان
جنس  لاما
علمی نوم
Lama glama  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
کارل لینه  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۷۵۸  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
حاملگی دوره 358 روز  مقدار دچی‌ین (P3063) ویکی دیتا دله
  مقدار دچی‌ین (P181) ویکی دیتا دله

لاما عکس نگارخنه  - ویکی‌مدیا تلمبار  مقدار دچی‌ین (P935) ویکی دیتا دله

لاما ات‌جور شتر مونا و کاله‌دار حیوون هسته که جنوبی آمریکا دله دره. اینتا حیوون اهلی هسته و وه ره، ونه گوشت و پشم وسّه پرورش دنّه. لامایِ پشم رنگ‌رنگ هسته و تونده سیو، اسپه، خِری (=قهوه‌ای) و… بوئه. لامایِ لامیزه و کتار و ونه لینگ خله شترون ره موندنه ولی ونه پشت کول ندارنه. لاما بلندی ۱۱۰ تا ۱۳۰ سانتیمتر هسته و ونه معمولی وزن ۱۲۰ تا ۱۵۰ کیلوگرم جه رسنه و تونده تا سی کیلو بار ره هکشه.

گواناکو ات‌جور لاما هسته که اهلی نی‌یه و الخی هسته. آلپاکا هم اتی لاما نوم هسته که ونه گوش و پشم ات‌که معمولی لاما جه فرق دارنه.

منابع[دچی‌ین]

  • ویکی‌زیست