ئو شند

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(شند جه بموئه)
شِند

طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانوران
چله: رسن‌دارون
رده: کاله‌دارون
راسته: گوشتخارون
خانواده: راسوئون

شِند یا شِنگ یا ئو شِند ات‌جور حیوون هستنه که ویشته ئو دله درنه. ئو شندِ نسل در بزه وونه چون دنیا دله اکثر شیرین ئویِ دریاچه‌ئون و روخنه‌ئون دله گند بزه بیّه و نفتی کشتیون و کشاورزی سموم ئو ره مسوم هاکردنه که ئو شندِ وسّه ضرر دارنه. شنگ تموم دنیا دله پی‌دا وونه. ونه خِراک ویشته ماهی، صدف، خرچنگ، میگو و گَل هسته.

منابع[دچی‌ین]

Wikipedia contributors, "Otter," Wikipedia, The Free Encyclopedia, http://en.wikipedia.org/w/index.php?title=Otter&oldid=192648677 (accessed February 19, 2008).