اکابیل

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

اکابیل

  مقدار دچی‌ین (P18) ویکی دیتا دله

رج مرتبه جیر خانواده  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی  مقدار دچی‌ین (P171) ویکی دیتا دله
جور محدوده  زنده‌ئون
جور قلمرو  یوکاریوت
قلمرو  حیوون
جیر قلمرو  د وری ئون
فرعی قلمرو  لامیزه‌دومی‌ها
چله  رسن‌دارون
جیر چله  میرکادارون
فرعی چله  چهاراندام‌ریختان
جور رجه  چار وری‌ئون
رجه  مرغون
جیر رجه  مرغون
جیر رجه  نو چنه دارون
جور راسته  نوپرندگان
راسته  سلیم‌سانان
جیر راسته  مرغان نوروزی
خانواده  مرغ نوروزی
علمی نوم
Larinae  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله

اکابیل[۱]، کَرکون[۲] یا دریایی مرغ یا ماهی‌خار مرغ اتی مرغون نوم هسته که دریو په درنه. وشون رنگ اسپه و کلین‌رنگ هسته و ویشته شمالی نیم‌کره دله درنه. اکابیل ۱۰۰ جوره و ۲۲ سرده جه تقسیم وونه و خله جور-وا-جور هسته؛ الیک واری که اتی دریایی مرغ هسته.

منابع[دچی‌ین]

  • ویکی‌زیست