صفحه‌های محافظت‌شده

پرش به ناوبری پرش به جستجو

در این صفحه فهرست صفحات موجود است که در حال حاضر محافظت شده اند. برای فهرست عنوان‌هایی که از ایجاد محافظت شده‌اند، به عنوان‌های محافظت‌شده مراجعه کنید.

صفحه‌های محافظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر
برچسب زمان صفحه انقضا کاربر محافظت‌کننده پارامترهای محافظت دلیل
ناشناس شابلون:گت صفحه/تلمبار ۱۴٬۹۲۸ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس شابلون:گجگجی بیری۵۷۸ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس پرونده:Wiki.png۲۲۷ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:Nospam۲٬۴۵۵ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده، آبشاری
ناشناس صفحه‌ی اصلی۲۷ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:پروژه مازرون تاریخی جائون۱٬۷۳۸ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس گاوباریون۲٬۴۸۹ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس باوندیون۲٬۷۳۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس شابلون:گجگجی بایری۴۴ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شابلون:Navbox۱۸٬۵۰۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس شابلون:هفته‌ی بنویشته۲٬۷۰۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس شابلون:هفتگی هارشا۴۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس کارور گپ:Sorenan۲۲٬۲۵۴ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس رانما:چتی صفحه‌ئون ره دچینیم۶٬۲۱۳ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس شابلون:گت صفحه۳٬۰۷۶ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:پرچم گپ۸۰۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده، آبشاری
ناشناس ویکی‌پدیا گپ:پرچم گپ۶۷٬۷۱۴ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شابلون:گت رج‌ئون۱٬۷۳۶ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کارور گپ:محک/بایگانی ۱۵٬۴۲۵ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کارور گپ:محک/بایگانی ۲۷٬۵۲۸ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کارور گپ:محک/بایگانی ۳۷٬۷۸۱ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کارور گپ:محک/بایگانی ۴۱۱٬۷۰۵ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس کارور گپ:محک/بایگانی ۵۲۴٬۹۸۱ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:کارورون لوش/تلمبار4۲۴٬۸۲۶ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:کارورون لوش/تلمبار1۲۲٬۶۶۰ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:کارورون لوش/تلمبار2۱۰٬۰۱۴ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:کارورون لوش/تلمبار3۳۶٬۸۷۴ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:کارورون لوش/تلمبار5۳۸٬۴۱۰ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:سفارت‌خنه/تلمبار ۱۳۰٬۷۰۴ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:امروز واری روز/اکتبر۵٬۴۳۸ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:امروز واری روز/آگوست۵٬۴۳۸ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:امروز واری روز/نوامبر۵٬۳۹۷ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:امروز واری روز/آوریل۵٬۳۱۱ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:امروز واری روز/ژوئیه۵٬۸۹۵ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:امروز واری روز/ژانویه۵٬۸۴۹ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:امروز واری روز/سپتامبر۵٬۵۵۱ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:امروز واری روز/فوریه۵٬۰۶۵ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:امروز واری روز/مارس۵٬۳۴۸ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس کارور:محک۶٬۶۲۷ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شابلون:Editnotice۱٬۵۹۸ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:کارورون لوش/لوگو۱۸٬۵۴۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس ویکی‌پدیا:Proposal for change namespaces۳٬۶۱۹ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شابلون:!!۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شابلون:امروز واری روز۴۹۱ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شابلون:گت صفحه/قاب۲۸۱۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شابلون:•۸۸۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شابلون:پورتالون۴۰۴ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
ناشناس شابلون:غیررسمی ملتون و اقلیتون سازمان۴٬۸۱۷ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس شابلون:میون‌ویکی گت ولگ۲۱۸ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس کاملاً محافظت‌شده
ناشناس محمد بن جریر۱٬۵۸۲ بایت بی‌پایون کاربر ناشناس نیمه‌حفاظت‌شده
صفحهٔ نخستصفحهٔ قبلصفحهٔ بعدیصفحهٔ آخر