بنددمتی

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه

بنددمتی

بنددمتی لیتورالیس

رج مرتبه جنس  مقدار دچی‌ین (P105) ویکی دیتا دله
علمی طبقه‌بندی
قلمرو: جانورون
چله: بندلینگون
کلاس: بئو
جیر کلاس: قاب بالان
فرعی کلاس: سوسکون ولگرد
تی: پادروس
کارل لینه، ۱۷۵۸
علمی نوم
Paederus[۱]  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله
خوان کریستین فابریشز  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله، ۱۷۷۵  مقدار دچی‌ین (P225) ویکی دیتا دله

بَندْدَمِتی یا بند یا ون یا تلرز یا تله گز یتا جاندار هسه بئو رجه دله قرار گیرنه. بنددمتی مازرون دله زیاد دره. له هاکردن یا فشار بیاردن حشره باعث وونه یتا ماده ترشح هاکنه و باعث ابجاد التهاب پوسه سر وونه.

منابع[دچی‌ین]

  • T.M. Willson, P. Kocienski, K. Jarowicki, A. Faller, K. Isaac, S.F. Campbell and J. Bordner, Studies Related to the Synthesis of Pederin. Part 1. Synthesis of Ethyl Pederate and Benzoylselenopederic Acid. , Tetrahedron, ۴۶، ۱۹۹۰، ۱۷۵۷.
  • T.M. Willson, P. Kocienski, K. Jarowicki, A. Faller, K. Isaac and P.M. Hitchcock, Studies Related to the Synthesis of Pederin. Part 2. Synthesis of Pederol Dibenzoate and Benzoylpedamide. , Tetrahedron, ۴۶، ۱۹۹۰، ۱۷۶۷.
  • P. Kocienski, K. Jarowicki, S. Marczak and T.M. Willson, Three and a Half Approaches to the Synthesis of Pederin, in Strategies and Tactics in Organic Synthesis, T. Lindberg, Editor. 1991, Academic Press: Orlando. p. ۱۹۹.
  • Kellner RLL. 2001. Suppression of pederin biosynthesis through antibiotic elimination of endosymbionts in Paederus sabaeus. Journal of Insect Physiology ۴۷: ۴۷۵–۴۸۳.
  • Kellner RLL, Dettner K. ۱۹۹۵. Allocation of pederin during lifetime of Paederus rove beetles (Coleoptera: Staphylinidae): Evidence for polymorphism of hemolymph toxin. Journal of Chemical Ecology ۲۱: ۱۷۱۹–۱۷۳۳.
  • Kellner, RLL, Dettner K. ۱۹۹۶. Differential efficacy of toxic pederin in deterring potential arthropod predators of Paederus (Coleoptera: Staphylinidae) offspring. Oecologia 107: 293-300

بریم بگردستن[دچی‌ین]