پرش به محتوا

پورتال:تاریخ

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
تاریخ

تاریخ یا چه‌كوت به مئنی قدیمی یا چیزائی که قدیما دینه، هسته. گت مردمون گانّه تاریخ عولوم اینسانی ئو عولوم ایجتیمائئ رج بـِن دره. وه خادش خله رج‌ئون دانّه از جومله: تاریخ‌شوماری، تاریخ‌نیگاری، تیبارشیناسی، تاریخ ایقتیصاد ئو خط‌شیناسی.

خار ولگون تاریخ رج دله

مازرون تاریخ ایران تاریخ اندازه تاریخ اتا کشور ماجرا دارنه. شاید اگه ایران تموم اوستانون تاریخ ره جمع هکنیم نتونیم مازرون تاریخ اندازه اتا کیتاب بنویسیم. مازرون تاریخ خله ماجرا ئو فرازئو نشیب دارنه. تا اسا مازرون تاریخ درباره کیتابون زیادی بنویشت بیه مونند:"تبرستون تاریخ" ابن اسفندیار بنویشت،"رویان تاریخ" اولیاءالله آملی بنویشت. گت آدمونی مونند میرظهیرالدین مرعشی یا احمد کسروی مازرون تاریخ درباره چیزون بنویشتنه. اینا نشون دنه که امه سرزمین تاریخ چنه گت هسه. مازرون تاریخ ره بونه مونند ایران تاریخ دتا دوره هکردن اتا پیش از ایسلام بموئن دووم بعد ونه بموئن که هردتا دوره ای شه چندتا دوره دیگه ره قسمت بونه. شما اینتا مقاله دله مازرون تاریخ درباره خوننی. تا اونجه ای که بتونس بیه سعی هکردمی که اینتا مقاله دله به طور خلاصه مازرون تاریخ ره جوری که شما خار بفهمین شمه وسر توضیح هدیم. دمباله

هفتگی هارشا
پرونده:750-763mazandaran.JPG

اینتا نخشه دله سعی بیّه مازرون قدیمی سلسله‌ئون ره با مازرون الآنی سامون موقایسه هکنن. وه نخشه مازرون سنه750 تا 763هجری قمری هسته.

خار چه‌کوت‌نویس

احمد کسروی تبریزی (۸ مهر ۱۲۶۹، ۲۰ ایسفند ۱۳۲۴) چه‌کوت‌نویس، زوونشیناس ئو پژوهشگر برجسته ئیرانی بیه. اتّا کیتاب وه به ایسم‌ئون تاریخ مشروطه ئیران از موهم‌ترین آثار مربوط به تاریخ جونبش مشروطه‌خوائی ئیران هسته ئو هنوز به وشون ایستیناد وانه. کسروی جوونی زمون به رائ ملّـائی شیعیون دربموئه ولی به دلائلی مودتی پس از بوردن به تهران عبا ئو عمامه‌ش ره کینار بیشته ئو در عدلیه ایستیخدام بیه ئو بعد از مودتی به خوزستان مونتقل بیه. وه مودتی بعد از عدلیه برکنار بیه ئو وکیل دعاوی بیّه. کسروی نشریه پیمون ئو پس از بیتن ئیران ئو برکناری رضاشا ، نشریه پرچم ره مونتشرهکرده ئو وشون دله به درباره دیدگاه‌ئون خادش مربوط به دین ئو زوون ئو باورون ئیرانیا بائوته. کسروی حزب یا جمئیتی هم تشکیل هدائه ئو وه ره باهماد آزادگون ایسم هدا.وه ساختمون کاخ دادگوستری تهرون دله توسّوط فدائیان ایسلام به ایتّیهام الحاد ئو ارتداد، با ضربه‌ئون موتعدد چاقو به قتل برسیه. دمباله

هچّی دونّی
  • ...که ایسکندر مقدونی نتونسته مازرون ره با بجنگستن بدست بیاره؟
  • ...که مورتضایی اتا کچیک سلسله بینه که هزار جریب بخش دله دینه ئو وشون دین ایسلام بیه؟
  • ...که قبلأ بابل ایسم بارفروش بیه؟
پورتال: ئیران پورتال: مازرون پورتال: ساری پورتال: گلستون پورتال: سمنون پورتال: تهرون پورتال: قزوین پورتال: گیلون پورتال: تاریخ
پورتال: ئیران
پورتال: مازرون
پورتال: ساری
پورتال: گلستون
پورتال: سمنون
پورتال: تهرون
پورتال: قزوین
پورتال: گیلون
پورتال: تاریخ