للم‌باز

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
لَلِم‌باز

ات‌تی للم‌باز
طبقه‌بندی علمی
فرمانرو: جانورون
چله: بندلینگون
رده: حشرات
راسته: للم‌بازون[۱]
زیرراسته: Epiprocta
فروراسته: Anisoptera
Selys٬ ۱۸۰۰
Families

Aeshnidae
Austropetaliidae
Cordulegastridae
Corduliidae
Gomphidae
Libellulidae
Macromiidae
Neopetaliidae
Petaluridae

سَوزِ للم‌باز، هیرکانی جنگلون دله.

لَلِم‌باز اتتی حشروئه که للم‌بازون راسته شنه. این حشره‌ی بومی جاء خله جاهان هسته و ات‌خله تیون (انواع) مختلف دانّه. که مازرون بومیون جه مَشدی للم‌باز ره بنشنه نوم بَوردِن.

منابع[دچی‌ین]

  1. Odonata

Books[۱] BERNHARD ,Grzimek. SCHLAGHER , Neil .(2003):Grzimek Animal Life Encyclopedia 2nd Edition Vol 3 Insects. Thomson Gale , Canada. p 133[۲] DUMONT , H. J.(1991):Odonata of levant. Fauna palaestinae 5: -Israel Academy Of Siences,Jerusalem[۳] ELZINGA , Richard. J.(1978):Fundamentals Of Entomology. Prentice-Hall , USA. p 6 , 239[۴] Insects.Guidence For Collecting And Identification. Amirkabir press , Tehran. P 101 [۵] LITTLE , V. A.(1972): General And Applied Entomology. 3th Edition. Harper & Row , USA. p 80[۶] RESH , H. Vincent , CARDE .T Ring. (2003): Encyclopedia Of Insects.- Academic press, USA . P 814

  1. BERNHARD ,Grzimek. SCHLAGHER , Neil .(2003):Grzimek Animal Life Encyclopedia 2nd Edition Vol 3 Insects. Thomson Gale , Canada. p 133
  2. DUMONT , H. J.(1991):Odonata of levant. Fauna palaestinae 5: -Israel Academy Of Siences,Jerusalem
  3. ELZINGA , Richard. J.(1978):Fundamentals Of Entomology. Prentice-Hall , USA. p 6 , 239
  4. HOJAT , S. Hosaen. (2003):Insects.Guidence For Collecting And Identification. Amirkabir press , Tehran. P 101
  5. LITTLE , V. A.(1972): General And Applied Entomology. 3th Edition. Harper & Row , USA. p 80
  6. RESH , H. Vincent , CARDE .T Ring. (2003): Encyclopedia Of Insects.- Academic press, USA . P 814