ویکی‌پدیا:هفتگی عکس

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
کپّل بیّن به: بگردستن، بخوندستن
دله راه:
وپ:هع

این صفحه جه بنشنه اتا هفته وسّه، یَتّا عکس ره بی‌یشتن گت صفحه درون. هرچنتا عکس که شمه دِل ونه ره بتونّی نومزه هاکنین که هفته‌ئون مختلف دله، بوره گتِ صفحه دله.

این هفته‌یِ عکس
 • این هفته اینتا عکس لیست درون جه نوبت دانّه:
  اتا مشروب‌جا که ساسانیون گادِر شنه و مازرون دله پـِدا بیّه. ونه جنس نقروئه و وه ره اسا بریتانیا موزه دله دارنه.
  • ممکن هسته که اتا هفته هیچ عکسی دنی‎بوئه؛ اتا اینتی موقع، قبلی هفتهٔ عکس شونه گت صفحه دله.
ونه کار بزوئن
 • [[پرونده:{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}}}}|قایده|انگشتدان|{{ویکی‌پدیا:هفتگی عکس/سال {{سال}}/هفته {{هفته}} (شرح)}}]] -> اینتی عکس قاب درون انه البته قایده جاء ونه، ونه قایده ره بی‌یلین
 • {{هفتگی شابلون}} -> هفتگی عکس همونتی اِنه که گت صفحه دله دره اینتا عکس وسط کفنه و ونه قایده 350px هسته.

عکس نومزه هاکردن ِمراحل

ونه مراحل اینتی هسته:

 1. ونه اتا عکس انتخاب هاکنین و اتا بنویشته (شرح) ونه وسّه آماده دارین.
 2. اتا سِرخ لینک که هفتگی عکسون رجه درون دره سَر کلیک هاکنین تا دچی‌ین ِصفحه دیار بوو. مُخبر بائین که این کادر دله هر هفته‌یِ وسّه «بساتن» و «بنویشته» ِعبارت دَرنه که اولی دله ونه عکسِ نوم ره بی‌یلین و دومی دله ونه توضیحات ره بَنویسین.
 3. اون صفحه درون که عکسِ نوم ره خانه فقط عکسی که آماده دارنی ِنوم ره بی‌یلین. (بدون "پرونده:" یا هر چیز اضافه). مُخبِر بائین که این عکس ِتوضیحات ونه همون هفته‌یِ عکس پَلی قِرار بَییره و اتا هفته وسّه بائِن.
 4. همه هفته‌ئون دِشنبه‌ها عکسی که اون هفته وسّه انتخاب هاکردنی، گتِ صفحه دله سِراق هِدائه وانه و حداقل یک هفته اونجه دَره.

رجه

امسال ِکار بی‌یشت‌بَیی عکسون

هفته انگوس‌گتی ؟ بنویشته ره عوض هاکردن تغییر هدائن لینکون
۴ Meshed ali usnavy (PD).jpg ؟ ایمام علی ِقـَور نجف دله دَره. شایع هسته که اولین بار گت داعی، تبرستون علویون ِمؤسس، اینجه ره حرم بساته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵ Saat borj.JPG ؟ پاساعت ساری ِشهرِ مرکز و ونه نماد هسته. این میدون و ونه برج اولین بار سال ۱۲۹۹، رضا شاه گادِر، بساته بَیینه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۷ BigPinkHeart.jpg ؟ وَلِنتاین مسیحیت و غرب دله روزی هسته که مردِم ونه شه عشق ره سِراق هادِن. این روز هر سال ۱۴ فوریه (۲۵ بهمن) انجام وانه ولی امسال ۲۶ بهمن بی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۸ Portrait of George Washington-transparent.png ؟ جورج واشنگتن اتا آزادی‌خاه و انقلابی نوم هسته که آمریکای متحده ایالات ِاولین رییس‌جمهور و وشون ِانقلاب ِرهبر بی‌یه و بریتانیا جه خله جنگ هاکرده. ونه تولد ۲۲ فوریه ۱۷۳۲ بی‌یه. (یعنی ۲۸۵ سال پیش) عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۹ Faculty law and political science.jpg ؟ مازرون دانشگاه بابلسر دله دره. عکس دله ونه سیاسی و حقوقی دانشکده ره وینّی. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۱ White house haft seen.jpg ؟ شمه نوروز ِعیید مِوارکا! عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۴ Breakup of Yugoslavia.gif ؟ یوگوسلاوی کشوری بی‌یه که بالکان دله دیّه. این کشور اسا وجود ندارنه و صربستون، اسلونی، کرواسی، مقدونیه، بوسنی و هرزگوین، کوزوو و مونته‌نگرو ونه سامون ره شه میون رَسِد هاکردنه. نقشه‌یی که وینّی تغییراتی که این کشورون سامون ۱۹۸۹ تا ۲۰۰۸ میلادی داشتنه ره سِراق دِنه؛ وشون هنتا هم اختلافاتی شه میون دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۶ Linguistic map Southwestern Europe.gif ؟ ایسپانیا و پرتغال دِتا کشوری هستنه که ایبری جزیره مونا دله درنه. این جزیره مونا ره مسلمون‌ها قدیم بَییت‌بینه و ونه نوم ره «اسلامی اندلس» گاتنه. مسیحیون ولی ایبری ره پس بَییتنه و مسلمون‌ها ره درهاکردنه. این منطقه دله پادشاهیون مختلف دَیینه که فرهنگ‌ها و زوون‌هایی جور-وا-جوری ره بساتنه و کاستیل، پرتغالی، کاتالونی، گالیسیایی، باسکی، آراگونی، اکسترامادورایی و… ره تشکیل هدانه ولی نهایتاً تمومشون دِتا کشور دله قرار بَییتنه که ایسپانیا و پرتغال هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۷ Marals at Semes Kandeh Animal Shelter (4).jpg ؟ سمسکنده اتا مله نوم هسته که ساری وَر دره. این مله‌ی حفاظت‌بئی جنگل و ونه حیوون‌ها خله معروف هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۸ Marals at Semes Kandeh Animal Shelter (2).jpg ؟ سمسکنده اتا مله نوم هسته که ساری وَر دره. این مله‌ی حفاظت‌بئی جنگل و ونه حیوون‌ها خله معروف هستنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۱۹ خانه فاضلی ها 01.jpg ؟ فاضلی سِره ات باب سِره نوم هسته که قاجارون گادِر ساری دله بساتنه و اَی رضا شاه گادِر ات باب دیگه ونه سر بساته بیّه. این خنه ساری ِآب انبار نویِ مَله دله دره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۱ Chanterelle Cantharellus cibarius.jpg ؟ زرد کیجا اتا جور بخردنی گوشکِ (= قارچ) نوم هسته، که معمولاً میون تابستون و پئیز، جنگل دله، دارِ بن دَر اِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۳ Dearest Dome.jpg ؟ سرست قرن ۹ هجری اثر هسته که بابل شهرستون و شرقی بندپی دله دره. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۶ Borj Didebani.jpg ؟ بابل ِدیدبانی برج اتا کاخ نوم هسته که پهلوی حکومت گدر شنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۲۸ Pa Sa'at 3.jpg ؟ پاساعت یا میدون ساعت ساری مرکزی میدون و این شهرِ سمبُل هسته. پاساعت پهلوی گِدِر شِنه و شهرِ قدیمی قسمتِ میون دره و قلب شهر هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۰ Musee d'Orsay and Pont Royal, North-West view 140402 1.jpg ؟ اورسی موزه اتا گتِ موزه نوم هسته که پاریس دله دره و سالی دِ-سه‌ملیون نفر شونّه ونه آثار ره وینّی. موجستمه‌ئون و نقاشیون معروفی این موزه دله کتنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۱ Mohammad Mosaddeq, Ahmadabad 1965.jpg ؟ محمد مصدق سیاست‌مداری بی‌یه که نفت ره ایران دله ملی هاکرده و خارجیون دیم‌به‌دیم هرستائه. آمریکا و ونه ایرانی متحدون مصدق ره کودتا جه کنار بزونه و محمدرضا شاه ره وَردِگاردنینه. این عکس مصدق ره اون گادِر که وه ره تبعید هاکردنه و بورده شه مَله دله دیّه، سِراق دِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۲ Kerad dar 02.jpg ؟ کراد یا کرات اتا دار نوم هسته که ونه تنه تـَلی دارنه. کرادِ تیم ره عکس دله وینّی. کراد تیم ره اگه گو بخاره، ونه اشکم دله نوج زنده و گو ره کاشنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۴ Sta-eulalia.jpg ؟ بارسلون شهری هسته که کاتالونیایِ ایالتِ مرکزی شهر، کاتالونون ِمنطقه‌یِ گت‌ترین شهر و ایسپانیایِ مهم شهرون جه هسته. عکسی که وینّی ساگرادا فامیلیای گت کلیسا ره سِراق دنه که آنتونی گائودی ونه آرشیکت بی‌یه. این کلیسا بارسلون ِسمبل‌ئون جه هسته. چیز دیگه که این شهر جه معروفیت دارنه بارسلونا فوتوال تیم هسته که لالیگا دله گت‌ترین تیم‌ئون جه حیساب انه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۵ Sari - SabzeMedun - Melli Bank.jpg ؟ ساری ِبانک ملی ِقدیمی شعبه که سبزه میدون (میدون شهرداری/امام حسین) وَر دره ره وینّی. این شعبه هنتا فعال هسته و ایران ِملی آثار لیست دله هم ثبت بیّه. بجور عکس ره فروردین سال ۱۳۱۹ بَییتنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۶ Shahnama Met 57.51.36.jpg ؟ شاهنومه اتا شعرکتاب هسته که فردوسی‌شنه، این کتاب ایرانی اساطیرِ داستان‌ها هسته. عکسی که وینّی اتا ورق شاهنومه شنه که رستم و اسفندیار جنگ خَوِری هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۸ National Fascist Party logo 2.svg ؟ فاشیسم اتی رادیکال و ناسیونالیست دیکتاتوریون نوم هسته که اوایل قرن بیستم اروپا دله مطرح بینه. فاشیسم اول ایتالیا جه شروع بیّه و جهونی جنگ اول گادِر گسترش پیدا هاکرده. فاشیستون اتی افراطی-راستِ گروهون دله جا گیرنه که نژادپرستی و خشونت جه وشون ره خِش اِمو و گاتنه ونه ات‌جور دیکتاتوری حکومت مردم ره کنترل هاکنه. این علامت که عکس دله وینّی، ایتالیایِ فاشیستی حزبِ نشون هسته. بنیتو موسولینی ایتالیایِ فاشیستون ره جهونی جنگ دوم دله رهبری کارده و هیتلر جه متحد بَیی‌بی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۳۹ Sari 1st football image.jpg ؟ اولین فوتوالی عکسی که ساری دله بئیت بیّه و سال ۱۳۴۷ شنه ره بُجور وینّی. (عکاس نوم: اسماعیل فصیحی) عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۰ Kantareller.jpg ؟ زرد کیجا اتا جور بخردنی گوشکِ (= قارچ) نوم هسته، که معمولاً میون تابستون و پئیز، جنگل دله، دارِ بن دَر اِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۲ Paris - Eiffelturm und Marsfeld2.jpg ؟ ایفل برج اتا گتِ ساختمون هسته که فرانسه و پاریس سمبل هسته. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۳ تیم نساجی قائمشهر.jpg ؟ نساجی مازندران اتا مازرونی فوتوال تیم هسته که سال ۱۳۳۸، قائمشهر/شاهی دله وه ره بساتنه. عکسی که وینّی پیش از انقلاب شِنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۴ Cyrus the Great.jpg ؟ کوروش اتا ایرانی شاه بی‌یه که هخامنشیون سلسله ره بساته. وه معروف هسته که اون گادِر که بین‌النهرین ره بَییته، قانون بی‌یشته که تمومی آدمون مساوی هستنه و برده‌ئون ونه آزاد بائن و مردم شه دین انتخاب وسّه مِزراب بی‌یشته نَوون.
۷ آبان (۲۹ اکتبر) کوروش ِغیررسمی روز هسته چون این روز بی‌یه که کوروش بابـِلِ شهر ره بَیته. سال-سال این گادِر مردم شینه پاسارگاد و ونه قَورِ سَر جمع بینه ولی امساله، حکومت وشون دَم ره بَیته و نی‌یشته همه بورن.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۵ Arash statue in Sa'dābād palace.jpg ؟ آرش کمونگیر اتا از ایرانِ باستونی پهلوون‌ها بی‌یه که تیراندازی سَره خله جیر بی‌یه. وه بعد ایرانیون شکست تورانیون جا دتا کشور سامون تعیین هاکردن وسّه اتا تیر مازرون ِکوه (دماوند) جه، کپّل هاکرده. آرش تیر چن روز په اتا آغوز دار که جیحون ِروخنه پلی دیّه بخارده و هِرِسّائه. ایران و توران سامون این طرزی تعیین بیه اما آرش این کار وسّه شه جان ره بی‌یشته و تیر دَر هاکردن په بمرده.
گانّه آرش مازرون آدم بی‌یه، همینسه سال-سال ونه کار وسّه مازرون مردم تیرما سیزده شو ره جشن گیتنه.
عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۷ Shahid Rajaee Dam.JPG ؟ سلمون تنگه یا سد شهید رجایی اتا سد هسته که ساری ِدِ دانگه منطقه دله دَره و تجن ِروخنه سَر وه ره بساتنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۴۹ Andrés de Santa Cruz official.jpg ؟ آندرس د سانتا کروز (بزائه‌ی 5 دسامبر 1792 – بمرده‌ی 25 سپتامبر 1865) اتا لاتین آمریکایی سیاستمدار بی‌یه که ایسپانیایی استعمارکَرون ره نهب بورده و پرو و بولیوی دله ریاست جمهوری داشته و ات‌خله جنگ راه دمبدائه و پرو-بولیوی کنفدراسیون ره بساته ولی شیلی و آرجانتین جه جنگ دله شکست بخارده و ونه بساته‌کشور رِقِد بورده. این هفته ونه 225اُمین تولدِ سالگرد بی‌یه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن
۵۰ Vase with grape harvesting scenes BM 1897.12-31.189.jpg ؟ اتا مشروب‌جا که ساسانیون گادِر شنه و مازرون دله پـِدا بیّه. ونه جنس نقروئه و وه ره اسا بریتانیا موزه دله دارنه. عکس ره عوض هاکردن • بنویشته ره عوض هاکردن

تلمبارون

اصلی صفحه‌یِ هفتگی عکسونِ تلمبار: