گت صفحه

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
(Main Page جه بموئه)
مازرونی ویکی‌پدیا ره خش بمونی!
اینجه اتّا آزادِ دانش‌نومه‌ هسته که هر کی تونده وه ره دَچینه یا وِنه دِله بَنویسه
اینتا ویکی ا‌رکه مای ِ ۱۵۱۷ تبری (Apr. 2006) بساته بَیّه و اسا ۱۹٬۶۰۰ تا بَنویشته مازرونی زوون (گِلِکی/تبری) جه دانّه

هفتگی بنویشته

آرسن کوتزویف
آرسن کوتزویف

آرسن کوتزویف (آسی جه: Коцойты Арсен) اتا اوسِتیایی مولف و بنویشته‌کر بی‌یه که روسیه امپراتوری دله دنیا بمو‌ئه. وه اتا از بنیانگذارئون آسی زوون نثر و از کسونی هسّه کا جدید آسی زوون شکل بئی‌تِن خله تاثیر داشته. وه یتا از شناساترین آسی تنک‌کرئون بی‌یه.

کوتزویف اتا فقیر خونواده‌‌ی جه و جیزل نوم روستای دله که ولادی‌کفکاز پلی دره بزائه بیّه. ونه سن کا ۹ سال برسی‌یه وره شه روستای مدرسه نوم بنویشتنه. وه اونجه که دیّه ات خله کتاب پیدا هاکرده که ونه آموجش و سواد وسه خله خار بی‌یه. مدرسه تموم بیه په وه بورده مسیحی ارتدکس حوزه‌ علمیه‌‌یِ أردُن درس بخوندسّه اما اون گدر مریضی بیته و مجبور بیبه کا حوزه جا بوره. وه پئی هاکرده شه روستا و اونجه شروع هاکرده شمالی کفکاز روز‌نومه‌ئون وسه بنویشتن. وه شه روستای مدرسه معلم هم بیّه. ۱‌۹۰۲ دله و شه روستای شورش ره ملحق بیّه و همینسه وره اون منطقه جا اخراج هاکردنه. وه تصمیم بیته بوره جنوبی قفقاز، وه اونجه شه معلمی کار ره ادامه هدا و مقاله و کچیک آسنی نویشته.

۱‌۹۱۰ سال وه گورجستون تفلیس شهر دله، شروع هاکرده اتا مجله تنکر هاکردن کا ونه نوم ره بی‌یشته Æфсир کا ونه معنی بونه گوش یا گنّمِ گوش. اینتا روزنومه فقط ۱۴ کَش بنویشته تنک هاکرده اما همین کچک تعداد جا خله گت تاثیر آسی ادب و روزنومه بنویشتن سر داشته. ۱‌۹۱۲ سال دله کوتزویف شه کوچ ره بورده سنت پترزبورگ، وه اونجه خله جاها کار هاکرده، بستینکلا ولادیمیر لنین معروف روزنومه "پرادا". وه با اینکه روستایی وچه بی‌یه، ونه انده روسی زوون ره خار دونسّه که روسی زوون روزنومه‌ئون وسه نمونه خونی هاکنه. روسیه ۱‌۹۱۷ انقلاب په، کوتزویف شهرت ویشتر بیّه. وه روزنومه‌ئون و مجله‌ئون وسه نویشته ، و آموجش و درس بخونسّن مرتبط موضوعات دله کار کرده...


دمباله تلمبار هوجی‌بئی

هفتگی عکس


سایکس-پیکو پیمون اتا قرار بی‌یه که بریتانیا و فرانسه شه میون بی‌یشتنه تا عثمانی ره چتی رَسِد هاکنن. اینتا نقشه سر وشون میّن هاکردنه که خاورمیونه دله کشورونِ سامون ونه کجه جه بگذره.

امروز واری روز

امروز یه‌شمبه، ۲۶ مه ۲۰۲۴ میلادی برابر ۳ وَهمِنه ما ۱۵۳۵ تبری هسته.

امروز:

  • ۱۸۷۹ - روسیه و بریتانیا توافق هاکردنه که افغانستان وسّه اتا محلی حکومت راه دینگنن.
  • ۱۹۰۸ - اولین‌کش بفهمستنه که مسجد سلیمان شهر جه نفت درإنه و اتا انگلیسی سریع ونه امتیاز ره بخری‌یه.
  • ۱۹۱۸ - گرجستون دله اتا دموکراتیک جمهوری بساتنه.
  • ۱۹۶۶ - گویان کشور شه اٮستقلال ره بریتانیا جه اعلام هاکرده. (پرچم ونه شنه)
  • ۱۹۹۸ - استرالیا دله دولت رسماً این کشورِ بومیون جه عذرخاهی هاکرده و هرسالنه، این روز ره «عذرخاهی ملّی روز» گیرنه.

روز بعد: ۲۷ مه - روز قبل: ۲۵ مه

خـَوِرون

رییسی

معرفی

ویکی‌پدیا اتا دایرةالمعارف هسته که جمعی، آنلاین، جهونی، چن‌زوونه و بر اساس ویکیِ سَبک هسته. این پروژه‌یِ اَرمون این هسته که محتوایی تولید هاکنه که آزاد بوئه، وه ره بوو اَی استفاده هاکردن، عینی و قابل تأیید بوئه و همه تونن وه ره دچینن یا اصلاح هاکنن تا بتتر بوو.

ویکی‌پدیایِ صفحه‌ئون ره داوطلب آدمون نویسنّه. وشون شه تلاش ره کننه که جامعه‌ای درینگنن که کایری جه پیش بوره و بی‌اونکه ات نفر وه ره هماهنگ و رهبری هاکنه، شه هدار ره پیدا هاکنه.

ویکی‌پدیا شه وسّه ات‌سری پایه‌ای اصول دارنه. ونه درون، گردِ محتوا Creative Commons BY-SA مجوز په درنه؛ همینسه هرکس تونده وه ره ات‌سری شروطِ جا کپی هاکنه و اَی همین مجوز جه تنک‌ته هاکنه. ویکی‌پدیا دله هرچی کته مفتی، بدون تبلیغات و بدون این که ونه نویسنده‌ئونِ هویت دیار بوو، هسته.

هر کسی تونده شه بنویشت ره اینجه بی‌یله و فوراً ونه دچی، صفحه دله دیار وونه. همین‌جور کارورونی هم داوطلب وونّه که باقیِ دچی‌یه‌ئون ره بررسی هاکنن که ویکی‌پدیایِ قوانین جه جور هسته یا نا. کایری صفحه دله یاد گیرنی که چتی اکانت وا هکنین و مقاله بساجین. راهنمایی صفحات هم درنه که تازه‌کارون ره یاد دنّه که چتی ویکی‌پدیا دله فعالیت هاکنن. اگه سؤالی پیش بمو هم تونّی هاپرسین و جواب بیرین.

مازرونی ویکی‌پدیا خله موضوعات وسّه هنتا مقاله ندارنه؛ شما تونّی کومِک هاکنین و نو مدخل بساجین یا اون مقالاتی که دارنه ره «دچی‌ین» جه بتتر هاکنین. اگر عضو بوئین، سیستم شمه کایری ره شمه نوم جه ثبت کنده و تاریخچه دله بنشنه پیدا هاکردن که شما چتی هاکردنی. عضو بیّن و کاروری حساب بساتن وسّه، اینتا پولِک ره جِغ هادین:

نو حساب بساتن

پیش از این حساب بساتنی؟ سیستم دله بئین.

گت رَجون

پایه‌یی علوم

بیولوژی • جوغرافی • اِساره‌شناسی • زمین‌شناسی • فیزیک • شیمی • ریاضی

کاربردی علوم

اقتصاد • کامپیوتر • تکنولوژی • کارون • صنعت • سازمان

انسانی علوم

اجتماعی • تاریخ • ادبیات • دین • زوون‌شناسی • سیاسِت • فلسفه • جنسی مسائل • روان‌شناسی

فرهنگ و هنر

معروف ِآدِمون • هنر • فرهنگ • فیلم • موسیقی • رسانه‌ئون • ورزش


ویکی‌مدیایِ دیگه سایتون

ویکی‌مدیا ات‌خله پروژه دارنه که همه آزاد محتوا دارنه. اتاشون ویکی‌پدیا هسته که آزادِ دانشنومه یا دایرةالمعارف هسته. باقیِ سایت‌هایی که ویکی‌مدیا شنه، ره این بِن تونّی هارشین:

ویکی متا، ویکی‌ئونِ هماهنگی وسهویکی‌زیست، جاندارونِ کاتالوگمدیاویکی، پروژه‌ئونِ نرم‌افزاری کارون وسهویکی‌دانشگاه، آموزشی محتواویکی‌واژه، دیکشنری و لغتنومهویکی‌خور، اخبار منبعویکی‌قالزم، آزاد اسناد تلمبارویکی‌تلمبار، عکس و ویدیو تلمبارویکی‌پدیا، آزاد دانشنومهویکی‌مانیا، جهونی همایش سایتویکی‌گهره، پروژه‌ئونی که آزمایشی مرحله درنهویکی‌بائوته، نقل‌قول و قصارجملاتویکی‌کتاب، آزاد کتابونویکی‌دیتا، طبقه‌بندی داده‌ئونویکی‌سفر، سفرنومه و بوروشورویکی‌مدیای بنیاد، سازمانی که گردِ ویکی پروژه‌ئون ره کول کَشِنه

کاسپینی زوونون

دیگه زوونون