پرش به محتوا

آوریل ۲۰۲۳

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
 • اورشلیم دله ای بگیر-ببند راه هکته و اسرائیلِ پلیس ٣۵٠ نفر فلسطینی ره مسجد الاقصی ور دستگیر هاکرده.
 • کیومرث پوراحمد، قصه‌های مجید کارگردان، خدکشی هکرده و بمرده.
 • علی دیوسالار مازرونی موسیقی‌دون که لله‌وا، دسرکوتن و د تار زوئه و غرب استانِ گتِ خونش‌کرون جه بی‌یه،بمرده.
 • ماکرون بورده چین و چینِ رهبر جه برخاسته روسیه دم ره بیره که اکراین جه عقب هنیشه.
 • ایران و عربستان خارجه وزیرون، چین دله باهم هنیشتنه و گپ بزونه.
 • چین که تایوان و آمریکای نزدیکی جه ناراحت هسته، ات‌خله جنگی بالون و جنگی کشتی برسندی‌یه تایوان دریو دله و ای تهدید هاکرده.
 • فرانسه دله اعتراضات دمباله دارنه. رئیس جمهور، امانوئل ماکرون، باته خانه معترضون سردمدارون جه گپ بزنه ولی وشون باتنه تا قانون ره لغو نکرده، ونجه حرفی ندارنه.
 • چین رهبر، شی جین پینگ، شه سربازون ره باته اصلی جنگ وسه آماده بوئن. وشون ارتش تایوان وری دریا ره دوسته.
 • ماکرون چین دله اتا گپ بزو که خله اروپایی کشورون داد ره در بیارده. وه باته اما نخامبی آمریکای رعیت بوئیم و شه استراتژی ره دارمی.
 • کیجائونه مدرسه‌های‌ مسمومیت‌ها ادامه دارنه و هنتا هچکی گردن نیته و حکومت هم کسی ره نیته.
 • عباسعلی سلیمانی اسبوکلایی، زاهدان امام جمعه، بابلسر بانک دله نیشت بی‌یه که ترور بیه و وه ره بکوشتنه. اتی گانه ونه بادی‌گارد وه ره بکوشته و اتی دیگه گنه که ات نفر ونه تفنگ ره دماسته و مردی ره تیر هاکرده. (فرارو)
 • علیرضا دبیر، کشتی فدراسیون ریاست، بمو مازرون دله جلسه بی‌یشته و اول جلسه گاته مازرونی لهجه دونده و شهرهای اختلاف جه خور دارنه که اتا گزارشگر ونجه خور گیرنه چتی گلکی دونده و وه که بلد نیه، جای جواب هدائن، گزارشگر ره بزور اتاق جه در کنده.