ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ تیر ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۹:۲۶ جهونی

تاریخ:۱۵ آوریل ۲۰۲۴

أمروز ۲۲ ارکه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۴:۲۶   پکن: ۰۳:۲۶   
دشنبه: ۰۰:۲۶   کابل: ۲۳:۵۶   
تهران: ۲۲:۵۶   
بیروت: ۲۲:۲۶    برلین: ۲۱:۲۶   
لندن: ۲۰:۲۶   نیویورک: ۱۵:۲۶


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما