ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ تیر ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۷:۵۳ جهونی

تاریخ:۶ دسامبر ۲۰۲۲

أمروز ۱۶ مِلاره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۶:۵۳   پکن: ۱۵:۵۳   
دشنبه: ۱۲:۵۳   کابل: ۱۲:۲۳   
تهران: ۱۲:۲۳   
بیروت: ۱۰:۵۳    برلین: ۰۹:۵۳   
لندن: ۰۸:۵۳   نیویورک: ۰۳:۵۳


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما