ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ تیر ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۲:۵۰ جهونی

تاریخ:۲۳ سپتامبر ۲۰۲۳

أمروز ۲ هَره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۱:۵۰   پکن: ۱۰:۵۰   
دشنبه: ۰۷:۵۰   کابل: ۰۷:۲۰   
تهران: ۰۶:۲۰   
بیروت: ۰۵:۵۰    برلین: ۰۴:۵۰   
لندن: ۰۳:۵۰   نیویورک: ۲۲:۵۰


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما