ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ اونه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۸:۰۶ جهونی

تاریخ:۸ ژوئن ۲۰۲۳

أمروز ۱۵ وَهمِنه ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۳:۰۶   پکن: ۰۲:۰۶   
دشنبه: ۲۳:۰۶   کابل: ۲۲:۳۶   
تهران: ۲۲:۳۶   
بیروت: ۲۱:۰۶    برلین: ۲۰:۰۶   
لندن: ۱۹:۰۶   نیویورک: ۱۴:۰۶


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما