ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ اونه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۰۳:۵۵ جهونی

تاریخ:۲۹ نوامبر ۲۰۲۲

أمروز ۹ مِلاره ما ۱۵۳۴ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۱۲:۵۵   پکن: ۱۱:۵۵   
دشنبه: ۰۸:۵۵   کابل: ۰۸:۲۵   
تهران: ۰۸:۲۵   
بیروت: ۰۶:۵۵    برلین: ۰۵:۵۵   
لندن: ۰۴:۵۵   نیویورک: ۲۳:۵۵


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما