ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ اونه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۴:۱۱ جهونی

تاریخ:۲۱ آوریل ۲۰۲۴

أمروز ۲۸ ارکه ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۲۳:۱۱   پکن: ۲۲:۱۱   
دوشنبه: ۱۹:۱۱   کابل: ۱۸:۴۱   
تهران: ۱۷:۴۱   
بیروت: ۱۷:۱۱    برلین: ۱۶:۱۱   
لندن: ۱۵:۱۱   نیویورک: ۱۰:۱۱


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما