ویکی‌پدیا:اسایی دکته‌ئون/۱۵۲۱ اونه ما

ویکی‌پدیا، آزادِ دانشنومه، جه
ساعت: ‏۱۸:۵۷ جهونی

تاریخ:۸ دسامبر ۲۰۲۳

أمروز ۱۸ مِلاره ما ۱۵۳۵ هسته
جهون ِساعِت (تابستون زمون):   

توکیو: ۰۳:۵۷   پکن: ۰۲:۵۷   
دشنبه: ۲۳:۵۷   کابل: ۲۳:۲۷   
تهران: ۲۲:۲۷   
بیروت: ۲۱:۵۷    برلین: ۲۰:۵۷   
لندن: ۱۹:۵۷   نیویورک: ۱۴:۵۷


تلمبار ۱۵۲۱ سال سر

۱۵۲۱ فردینه‌ما| ۱۵۲۱ کرچه‌ما| ۱۵۲۱ هره‌ما| ۱۵۲۱ تیر‌ما| ۱۵۲۱ مردال‌ما| ۱۵۲۱ شروینه‌ما| ۱۵۲۱میر‌ما| ۱۵۲۱ اونه‌ما| ۱۵۲۱ ارکه‌ما| ۱۵۲۱ د‌ِما| ۱۵۲۱ نوروز‌ما|


تلمبار ۱۵۲۲ سال سر

۱۵۲۲ کرچه‌ما| ۱۵۲۲ هره‌ما